EcoForest-konferanse – Hva gjør vi med skogene?  
2. oktober 2023
Anbefaler ikke økt felling av ulv og brunbjørn 
4. oktober 2023

Skogtiltak: Direktoratenes forslag presentert 

Geir Pollestad, Ellen Hambro og Espen Barth Eide på fredagens presentasjon. Foto: NORSKOG.

Regjeringen skal nå etablere en meny av tiltak som bidrar til å bedre den økologiske tilstanden i skog. Før helgen presenterte direktoratene en oversikt over relevante tiltak og virkemidler. NORSKOG deltok på overrekkingen.  

 

Arbeidet er en oppfølging av Hurdalsplattformen, som sier at regjeringen vil etablere en meny av ulike tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i «god økologisk tilstand.» 

 

De foreslåtte tiltakene er utarbeidet av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, med medvirkning av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg og Kommunal- og distriktdepartementet. 

 

 

Todelt oppdrag 

 

Miljødirektør Ellen Hambro åpnet presentasjonen av rapporten, som ble overlevert fredag 30. september i Klima- og miljødepartementet. 

 

Under overleveringen understreket Hambro at skogen, i tillegg til å være et svært viktig økosystem, også har stor betydning for verdiskapning.  

 

– Oppdraget vårt har her vært todelt: Det ene har vært å skape et felles kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i skog. I tillegg har man utredet relevante tiltak som kan bidra til å bedre eller opprettholde tilstanden, fortalte Miljødirektøren.   

 

Ser frem til innspillene 

 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Geir Pollestad. Foto: NORSKOG.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Geir Pollestad overvar presentasjonen. Ministerne ser nå frem til Regjeringens videre arbeid på bakgrunn av rapporten.  

 

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Skogen er hjem til mye sårbar natur, som vi er helt avhengige av, og som vi må ta godt vare på. Regjeringen vil nå utvikle det vi kaller en meny av tiltak som skal bidra til at økosystemene i norsk natur er i god stand, og vi har valgt å starte med tiltak som fokuserer på tilstanden i skog. Jeg ser fram til å ta imot de nye innspillene fra direktoratene, sa Barth Eide. 

 

Pollestad var i sine kommentarer tydelig på at skogen er viktig både som ressurs for verdiskaping og arbeidsplasser. 

 

 – I tillegg gir skogen naturopplevelser og har betydning som leveområde for naturmangfoldet. Derfor er det viktig at vi kan opprettholde skogens verdi for alle disse formålene, påpekte Pollestad. 

 

People, planet and profit   

 

Even Bergseng på talerstolen. Foto: NORSKOG.

Totalt 11 organisasjoner benyttet anledningen til å komme med sine betraktninger og oppfordringer til regjeringen. NORSKOG var en av organisasjonene som inntok talerstolen i Marmorsalen. Her var skogsjef Even Bergseng tydelig på at man ikke må glemme at den økologiske tilstanden i skog allerede beveger seg i riktig retning.  

 

– En rekke parametere som brukes til måling av økologisk tilstand i skog er i positiv utvikling. Dagens skogforvaltning vil på sikt gi en skog som produserer mer biologisk mangfold naturopplevelser og trevirke enn i dag. Men: Skogøkosystemet trenger tid for at nødvendige kvaliteter kan utvikle seg og dermed vise at dagens skogforvaltning er tilpasset kravene til et moderne skogbruk, påpekte Bergseng. 

 

Viser valgmulighetene   

 

Hambro var under overleveringen tydelig på at direktoratene ikke har diskutert målene for den økologiske tilstanden i skogen.  

 

– Det er et politisk spørsmål. Vi har derfor heller ikke omtalt behovene for de ulike tiltakene. Det at dette er en meny innebærer at dette ikke er forslag eller anbefalinger. Vår jobb her har vært å vise politikerne hva nå har å velge i, påpekte Hambro.  

 

NORSKOG er glad for at direktoratene nå er ferdige med sitt arbeid, og at man dermed kommer ett steg videre i det viktige arbeidet med å videreutvikle den økologiske tilstanden i skogen.   

 

– Vi slutter oss til miljødirektørens kommentar om at det nå er enighet om at det er en positiv utvikling i den økologiske tilstanden. Denne enigheten om tingenes tilstand er avgjørende for å komme videre. NORSKOG ser nå frem til det viktige næringspolitiske arbeidet med valgmulighetene som direktoratene har lagt frem, avslutter Bergseng.