Mange EU-prosjekter til Nibio
18. februar 2022
Komposittmaterialer fra norsk skog
21. februar 2022

Kommentar til «selektiv hogst»-debatten i Nationen

Stabile bestand der det er gode muligheter for etablering av naturlig foryngelse er et godt utgangspunkt for lukkede hogster.

Andreas Brunner skrev i Nationen et svært godt svar til Gjermund Andersens debattinnlegg Hvorfor ikke prøve plukkhogst?

 

Vi er helt enig med Andreas Brunner om at vi bør unngå det ladete ordet «plukkhogst». Det er upresist og utdatert. Dessuten ekskluderer det en rekke andre lukkede hogstformer som bla. skjermstillingshogst. Vi setter også pris på at Andreas Brunner begrunner sine argumenter med erfaringer og forskning. I sin iver etter å fremme «plukkhogst» glemmer ofte Andersen dette.

 

I NORSKOG mener vi at kan i større grad kan benytte oss av lukkede hogstformer enn det som gjøres i dag. For å lykkes med lukkede hogstformer er rett utgangspunkt viktig. Stabile bestand der det er gode muligheter for etablering av naturlig foryngelse er et godt utgangspunkt for lukkede hogster. Å gå fra et ensjikta bestand til et flersjikta bestand tar tid, og er ikke uten risiko. Derfor mener vi at f.eks. gruppehogster og skjermstillingshogster kan være et aktuelt førsteskritt i konverteringen fra ensjikta bestand til et flersjikta bestand.

 

NORSKOG anbefaler alle skogeiere som vurderer å legge om til lukkede hogstformer å hente sitt kunnskapsgrunnlag fra fageksperter ved NMBU og NIBIO, deriblant Andreas Brunner, og etablerte fagmiljøer som oss selv i næringen.

 

NORSKOG vil det kommende halvåret ha flere skogdager hvor vi tar opp lukket hogst som tema. Vi vil også publisere en veileder om dette temaet. Om du er interessert i å holde deg oppdatert, så anbefaler vi at du melder deg på vårt nyhetsbrev. Du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt nederst på siden.