4 år gammel Silkeeik-plantasje ved Rib Dam, Sør-Gondar sonen, Amhara, Etiopia.
Skogrestaurering i Etiopia (fase 1)
22. november 2022
Statsråd hedrer skogfagsstudenter
29. november 2022

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

Statsforvalteren i Innlandet tar nå initiativ til et spesialkurs for regnskapsførere der man tar opp emner som skattemessige spørsmål generelt, tømmerkonto, avsetting til skogfond, behov for framtidige investeringer osv. Kurset administreres av Skogkurs, i samarbeid med Bondelaget og SF Innlandet.

 

 

Mange skogeiere som ble hardt rammet av stormen 19. november 2021 og stormhendelser påfølgende vinter, har et regnskapsår som avviker fra det normale. Dette kan kreve bevisste økonomiske valg og vurderinger. Regnskapsførerne er svært viktige rådgiverne for skogeierne i så måte.

 

 

Kurset blir nettbasert, og gratis for deltakerne.

Tid: mandag 19.12 kl. 12-15 (med forbehold om endring av klokkeslett).

 

 

Påmelding gjøres ved å klikke HER: 

 

 

Invitasjon og program vil bli sendt ut så snart det er klart.

Som skogeier er det fint om dere tipser deres regnskapsførere om dette.