Hogg for framtida
3. mai 2018
Oceanwood new owner of Norske Skog AS
4. mai 2018

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader

Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom NORSKOG og Fylkesmannen i Hedmark Skogbruksavdelingen. Treteknisk ble leid inn for å gjennomføre trelastforsøket i samarbeid med Moelven Løten. Prosjektet er ledet av NORSKOG v/ Øivind Østby-Berntsen. Lasse Asmyhr og Jakob Sandven er medforfattere i rapporten. Arbeidet er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruk, Fylkesmannen i Hedmark, Skogtiltaksfondet og egenandel fra NORSKOG.

Les mer om prosjektet her: https://norskog.no/prosjekter/langsiktige-okonomiske-effekter-beiteskader/