«скачать Приложение Онлайн Казино Пин Ап с Официального Сайт
14. oktober 2022
Meld deg på SKOGFORUM på Honne 2022
17. oktober 2022

Les NORSKOGs innspill til Næringskomiteen

– I Hurdalsplattformen og i teksten i Statsbudsjettet trekkes skogen frem som en viktig næring fremover. Det ble den også gjort i grønt industriløft, hvor skog er en av sju satsingsområder. Men det kommer ikke av seg selv, man må gjøre noe, sier Benthe E. Løvenskiold.

I dag var næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold  på høring hos næringskomiteen med sine kommentarer til Statsbudsjettet.

 

NORSKOG ba komiteen om å satse ytterligere på skognæringen, samt på klimatiltak i skogen. – I Hurdalsplattformen og i teksten i Statsbudsjettet trekkes skogen frem som en viktig næring fremover. Det ble den også gjort i grønt industriløft, hvor skog er en av sju satsingsområder. Men det kommer ikke av seg selv, man må gjøre noe, åpner Løvenskiold. – Klimatiltak i skog er kostnadseffektive, og blant de billigste klimatiltak som kan gjenomføres nasjonalt.

 

NORSKOG er fornøyde med at LUF-midlene er på samme nivå som tidligere, men mener at det er mange gode grunner til å øke potten til klimatiltak i skog, da det er blant de billigste og mest effektive klimatiltakene Norge kan satse på.

 

Potten til skogsbilveier bør heller ikke reduseres, men økes. God transport er svært viktig, særlig dersom bruken av lukket hogst skal økes.

 

NORSKOG ber også om at næringskomiteen ikke aksepterer EUs reviderte LULUCF-regelverk som det er, men samarbeider med de andre nordiske landene for å finne løsninger som er tilpasset nordiske skoger og skogbruk.

 

NORSKOG på også næringskomiteen om å sikre en forutsigbar frivillig vern-ordning, da det er svært viktig at skogeiere som har inngått avtale om vern kompenseres innen rimelig tid.

 

Les alle NORSKOGs innspill til næringskomiteen HER.