Statsbudsjett 2024: Rekordhøy bevilgning til skogvern
14. november 2023
Sak om kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon er henvist til Høyesterett
23. november 2023

Medlemsmøte om reindrift, eiendomsrett og skogbruk/utmark 

30. november inviterer NORSKOG våre medlemmer til et digitalt medlemsmøte om reindrift, eiendomsrett og skogbruk/utmark. 

 

NORSKOG har denne høsten avholdt flere åpne webinarer. Nå ønsker vi våre medlemmer velkommen til et møte for å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til reindrift og skogbruk/utmark.  

 

Gjennomføres på teams 

 

Møtet gjennomføres på teams 30. november 19:00 til 20:30, og er kun åpent for NORSKOGs medlemmer. Medlemmer kan melde seg på via følgende skjema.  

 

Alle påmeldte vil få Teams-lenke tilsendt dagen før møtet.  

 

Utfordringer og muligheter 

NORSKOG opplever en økende mengde henvendelser fra våre medlemmer vedrørende problemstillinger knyttet til rein, eiendomsrett og skogbruk/utmark. For å gi våre medlemmer best mulig bistand ønsker vi innspill på både utfordringer og muligheter.  

Som innleder for dette møtet har NORSKOG invitert Erling Stabell Daling, advokat og avdelingssjef i Norges Bondelag.  Møtet vil bli ledet av NORSKOGs administrerende direktør Arne Rørå.  

 

 – Norges Bondelag har viktig kunnskap og erfaring når det gjelder eiendomsrett og reindrift. Vi er derfor glade for at Stabell Daling har anledning til å innlede dette møtet, og ser frem til å høre hans betraktninger, sier Rørå.