August Schultz er ny virkeskjøper i NORTØMMER.
Norsk tømmeromsetning og industri: En kartlegging av verdikjeden 
10. september 2023
Klimasamarbeid med EU: – Ingen intensjon om å styre hogsnivået 
13. september 2023

Solkraft, naturfare og tømmermarkedet – velkommen til webinar-høst!  

 

De kommende månedene ønsker NORSKOG velkommen til fire webinarer med dagsaktuelle temaer.   

 

Arrangementene blir gjennomført på Zoom. To av webinarene er kun for medlemmer, mens to er åpne for alle. Deltakelse er gratis for alle webinarene. For to av webinarene er datoene ikke fastsatt. Denne informasjonen publiseres så snart dato er bekreftet.

 

Påmeldingslenke til alle webinarene blir lagt ut på nett og sendt ut via nyhetsbrev en uke i forkant.  

 

Flom, ras og skred: Skog som vern mot naturfare (Åpent for alle) 

 

Tidspunkt: 20. september: 19:00 – 20:15. 

 

Foredragsholdere:   

  • Baro Moslet (rådgiver, Landbruksdirektoratet) 
  • Yngve Holth (næringspolitisk sjef, Glommen Mjøsen Skog) 

 

De siste månedene viser at flom og ras er reelle trusler i betydelige deler av landet. Skog kan her ha en viktig dempings- og sikringsfunksjon. Det har også kommet forslag til ny naturskadesikringslov hvor grunneier berøres. Hvem er ansvarlig for hva, og hvilke konsekvenser får skog som vern mot naturfare for grunneier og for skogbruket? 

 

PÅMELDING GJØRES VIA FØLGENDE LENKE.

 

*** 

 

Solkraft: Hva er viktig for grunneier? (Åpent for alle) 

 

Tidspunkt: Oktober (uke 42) 

 

Informasjon om foredragsholdere publiseres når denne er endelig bekreftet. 

 

Samfunnet trenger stadig mer kraft. Selv om solkraft på grå arealer er det mest optimale og minst konfliktfylte, vet vi at det også må tas i bruk bakkemontert sol for å nå energikommisjonens anslag for nødvendig produksjon av solkraft. Stadig flere grunneiere blir nå kontaktet om muligheten for å bygge ut solkraftverk. For disse er spørsmålene mange. 

 

*** 

 

Reindrift, eiendomsrett og skogbruk (kun for medlemmer) 

 

Tidspunkt: November

 

Informasjon om foredragsholdere publiseres når denne er endelig bekreftet 

 

***  

 

Tømmermarked i endring (kun for medlemmer og NORTØMMERs leverandører) 

 

Tidspunkt: 10. januar, kl. 18:00 – 19:30 

 

Foredragsholdere:

  • Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG
  • Knut Melum, markedssjef i NORTØMMER.

 

Tømmermarkedet er stadig i endring. Hva er dagens trender i markedet og hva vil skje i 2024?