Offisiell åpning av tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15 av samferdselsministeren
12. januar 2022
Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes?
14. januar 2022

Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona

Naturbruksalliansen krever derfor at jakttiden forlenges med det antall dager som jakten nå forsinkes med. Vi forventer en rask avklaring på utvidelse av jakttiden.

 

Det er avgjørende at det gis tid til planlegging og tid til gjennomføring for at lisensjakta skal bli effektiv.

Naturbruksalliansen er bekymret for at om det blir full stans i lisensfellingen i 2022 eller at kvoten reduseres, vil en få en sterkt økende ulvebestand i ulvesona, langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. De siste seks årene har bestanden ligget godt over Stortingets bestandsmål. Uten lisensfelling innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona kunne bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv.

 

Les hele brevet her.