Erling Bergsaker hedres med Eidsvold Verks skogpris for 2022
3. juni 2022
Vellykket årsmøte for NORSKOG
9. juni 2022

NORSKOG søker økonomimedarbeider

I 2021 ble vi sertifisert som en god arbeidsplass etter en grundig og upartisk undersøkelse fra Great Place to WorkTM, og vi har en organisasjonskultur preget av rettferdighet og gjensidig tillit.

NORSKOG søker økonom

NORSKOG søker etter en medarbeider på deltid 40-60% for å styrke økonomifunksjonen, i fast stilling. Vi kan tilby stor fleksibilitet med tanke på arbeidstid.

 

Den som ansettes vil jobbe sammen med økonomisjef, og arbeidsoppgavene vil være regnskap A-Å for NORSKOG samt flere tilknyttede selskap, og lønn for både mor- og datterselskap.

 

Vi benytter Agro økonomi, Visma Global og Visma Payroll. På sikt vil vi også gå over til å bruke flere av de nettbaserte programmene til Visma.

 

Vi ønsker oss en selvstendig medarbeider som har jobbet med regnskap og/eller lønn noen år. Det er en fordel med kjennskap til Visma, men opplæring vil bli gitt, og innholdet i stillingen vil tilpasses søkers kvalifikasjoner.

 

NORSKOG tilbyr

NORSKOG tilbyr en variert arbeidshverdag, konkurransedyktige vilkår og et trivelig arbeidsmiljø sammen med engasjerte medarbeidere på Lilleaker.

 

I 2021 ble vi sertifisert som en god arbeidsplass etter en grundig og upartisk undersøkelse fra Great Place to WorkTM, og vi har en organisasjonskultur preget av rettferdighet og gjensidig tillit.

 

Det er ingen søknadsfrist, og vi ansetter når vi har funnet riktig person.

 

Henvendelse til:

 

Om NORSKOG

NORSKOG er en nasjonal, næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere. Vi arbeider for å fremme økonomisk utvikling på skogeiendommene, basert på en sterk privat eiendoms- og råderett over eierens egne ressurser. NORSKOGs konsulentavdeling er samtidig Norges fremste skogøkonomiske fagmiljø innen anvendt skogbruk.

 

Konsernet NORSKOG, som består av NORSKOG og NORTØMMER AS, har en omsetning på 1,9 mill m3, 1,3 mrd.kr pr år og 71 ansatte, hvorav 18 i morselskapet NORSKOG.