Deltagerlignede selskaper skattlegges for hardt ved salg og oppløsning /realisasjon
24. mars 2022
Hold av 8. juni til NORSKOGs årsmøte
28. mars 2022

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG og NORTØMMER ønsker med denne satsningen å tilby forvaltningstjenester til alle typer skogeiere for og på best mulig måte skjøtte eiendommen, og maksimere avkastningen til glede for både nåværende og kommende generasjoner.

NORSKOG er en av de fremste aktørene innen skogbruk i privat sektor i Norge, og er det ledende skogøkonomiske fagmiljøet i Norge innen anvendt skogbruk. Vi arbeider med varierte skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og i utlandet. Vi opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet vårt med en kunnskapsrik kollega som kan avlaste vår konsulentavdeling.

 

Som ansatt hos oss vil du jobbe i et team av konsulenter som sammen løser varierte oppgaver knyttet til skogbruk og utmarksforvaltning, samt bistår vår næringspolitiske avdeling ved behov. Et viktig prinsipp hos NORSKOG er frihet under ansvar, det vil si at du i stor grad styrer hverdagen din selv. Arbeidsoppgavene vil bli tilpasset kandidatens kompetanse og ønsker.

 

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Verdsetting av skogeiendommer i Europa
 • Økonomiske analyser og avvirkningsprognoser
 • Frivillig vern
 • Skatterådgivning
 • Næringspolitikk
 • FoU-prosjekter
 • Digitale planløsninger
 • Bistandsarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Skoglig utdannelse på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad eller skoglig utdanning.
 • Engasjement for skog og skognæringen
 • Er selvstendig og presis

 

NORSKOG tilbyr

Vi tilbyr hyggelige lokaler sentralt i Oslo på Lilleaker, et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, god pensjon og en fordelaktig bonusordning. Hos oss vil du få prøve deg på utviklende oppgaver i et kompetent og trivelig kollegium med god takhøyde og stor frihet. Det er mulighet for å benytte seg av hjemmekontor deler av tiden.

 

I 2021 ble vi sertifisert som en god arbeidsplass etter en grundig og upartisk undersøkelse fra Great Place to WorkTM, og vi har en organisasjonskultur preget av rettferdighet og gjensidig tillit.

 

Prosessen frem til en eventuell ansettelse er helt konfidensiell. Intervjuer starter så snart vi får henvendelser, og ansettelse så raskt vi har funnet den rette.

 

For mer informasjon, kontakt gjerne konsulentsjef Erik Ødegård på tlf.: 993 59 264.
Søknad med CV sendes til
erik.odegard@norskog.no

 

Om NORSKOG

NORSKOG er en næringspolitisk medlemsorganisasjon for aktive skogeiere i hele landet. Vi representerer eiere som har et aktivt forhold til sine skogressurser, og hvor inntekten fra skogen utgjør en viktig del av eierens økonomi. NORSKOG arbeider næringspolitisk for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt skogbruk, og bistår skogeiere med skogfaglig rådgivning via vår konsulentavdeling.

 

Tømmeromsetning og skogkultur går gjennom datterselskapet NORTØMMER. Sammen har vi en årlig omsetning på om lag 1,3 milliarder kroner eller 1.9 mill. kubikkmeter, og har 65 ansatte.