Helt feil med lisensfellings-nei, mener Utmarkskommunenes sammenslutning
1. februar 2022
Tømmerhogst var mer lønnsomt før
3. februar 2022

NORSKOG vil ha dine erfaringer med regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag

Klima og miljødepartementet har satt ned et offentlig utvalg som skal gå gjennom regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og foreslå endringer til regelverket. Utvalget skal legge frem sine forslag i en Norsk Offentlig Utredning (NOU) innen 1. desember 2023.

 

Utvalget ble opprettet fordi Stortinget har bedt regjeringen om å «fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt.»

 

NORSKOG sitter i utvalget sin referansegruppe, og skal legge frem skogeieres utfordringer og behov knyttet til loven. Vi ønsker at skogeiere forteller oss om konkrete tilfeller hvor motorferdselsloven har vært hemmende for din næringsvirksomhet, og hvilke endringer som kan hjelpe.

 

Innspill kan sendes til Benthe E. Løvenskiold på e-post benthe.lovenskiold@norskog.no.
Frist for innsending er 1.mars.

 

Mer om motorferdselsutvalget
Per i dag er motorferdsel i utmark og vassdrag i utgangspunktet forbudt, men det er ikke ønske om å hindre nødvendig ferdsel knyttet til anerkjente nytteformål. Motorferdsel i utmark er viktig for mange, gjerne i næringssammenheng i forbindelse med ulike typer utmarksnæring.

 

Utvalget skal blant annet se på følgende problemstillinger: Barmarkskjøring i utmarksnæring, oppkjøring av løyper for hundekjøring, hvilke former for funksjonshemning som kan gi adgang til motorferdsel, adgang til å åpne for hyttekjøring med snøscooter gjennom forskrift fremfor enkelttillatelser, rammer for motorsportanlegg og om det skal åpnes for frikjøringsområder.

 

Les mer om utvalget her.