Skogplanting med skogminster Sandra Borch
9. mai 2022
Frykter ny skogbrann-rekord
10. mai 2022

NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog

Webinaret finner sted over zoom, og er gratis å delta på.

Karbonbinding i skog og lukket hogst er to temaer som stadig får mer oppmerksom både i media og forskningsmiljøene. Hva vet vi om dette, og hvilken sammenheng er det mellom de to? Hva skal til for at vi skal etablere gode systemer for karbonhandel og selektive hogster?

 

NORSKOG inviterer til webinar 23. mai for å belyse noen av disse spørsmålene. Webinaret finner sted over zoom, og er gratis å delta på. Det blir ikke mulighet å se webinaret i ettertid.

 

Dato: 23. mai

Tid: 18.30 – 20.00

Påmelding finner du HER.

Facebook-arrangement finner du HER.

 

PROGRAM

Velkommen v/Even Bergseng

Even Bergseng ønsker velkommen og forteller om skogens rolle som en karbonbinder.

Even Bergseng er skogsjef i NORSKOG og har erfaring som forsker på NMBU og forskningsleder på NIBIO.

 

Skog som klimakompensator v/Svein Skjerstad

Flere bedrifter ønsker i dag å bli klimanøytrale. For å få dette til har de et ønske om å investere i skog, for å bruke dette som en klimakompensator. Hvilke systemer finnes for dette i dag, og hva er potensialet i Norge?

Svein Skjerstad er skogkonsulent i NORSKOG, og har mastergrad både innen skogbruk og økonomi og administrasjon fra NMBU.

 

Karbonbinding og tredekke v/Håvard Kauserud

En stor del av karbonbindingen i skog skjer under bakken, hvor soppøkosystemene spiller en viktig rolle. Hvordan påvirker ulike hogstformer soppens funksjon, og hva har dette å si for karbonbindingen?

Håvard Kauserud er utdannet biolog og er professor ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet boken Soppriket, og er ekspert soppens økologi og funksjon.

 

Hvordan lykkes vi med lukket hogst? v/Bjørn Toverud

Bjørn Toverud forteller om hva som skal til for å lykkes med lukket hogst, og deler sin erfaring angående muligheter og utfordringer knyttet til ulike hogstformer.

Bjørn Toverud drifter N. Mangen Gaard, som har stort fokus på en variert skogbehandling. Han har lang erfaring med de fleste former for lukket hogst, deriblant småflatehogst og skjermstillingshogst. Ved siden av dette arbeider han for NORSKOG og Villsvinprosjektet.

 

Diskusjon, med mulighet for å stille videre spørsmål.