Aktsomhetsrapport for NORSKOG og NORTØMMER  
30. juni 2023
NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30
3. juli 2023

NORTØMMER: Styrker regional satsing  

Det siste halvåret har NORTØMMER styrket sin regionale satsing. – Denne omorganiseringen styrker vår tilstedeværelse i alle deler av landet, samtidig som vårt skogkulturarbeid løftes, sier daglig leder Per Kveseth.   

 

NORTØMMER har, siden etableringen i 1998, vært den eneste aktøren som har operert i hele Norge. Målsettingen har hele tiden vært å skape et dynamisk fungerende marked. 

 

 – NORTØMMER har i de fleste deler av Norge lykkes med å skape den nødvendige konkurransen i markedet, og er fortsatt den eneste aktøren i bransjen som er aktiv i alle landsdeler. Regional tilstedeværelse skaper økt konkurranse som er en viktig del av vårt DNA, og derfor svært viktig for oss å både opprettholde og videreutvikle, påpeker Kveseth.  

 

Spissing og effektivisering  

 

Ledergruppen i NORTØMMER innledet sitt arbeid med den endrede regionstrukturen i februar 2021. Frem til endringen som nå er effektuert, hadde NORTØMMER syv regioner.  

 

– Med endringene som nå er gjennomført har vi fire regioner – nord, midt, øst og sørvest. I tillegg har vi ansatt en dedikert skogkulturansvarlig. Målsettingen er å kombinere sterk og effektiv regional tilstedeværelse med en spisset og mer overordnet ledelse av skogkulturarbeidet. I løpet av 2023 har NORTØMMER derfor 7 nye ansatte på virkeskjøp og skogkultur. Vi har med dette styrket vår kapasitet for oppfølging i alle deler av landet, forteller Kveseth. 

 

Øke verdien på egen eiendom 

 

Det viktige arbeidet med skogkultur er nå en frittstående, men integrert, del av den nye regionstrukturen, opplyser Øystein Løvli. Løvli begynte som skogkultursjef i NORTØMMER og leder av region Øst i mai.  

 

 –  NORTØMMER ønsker å styrke sin satsing på skogkultur, da dette er et forretningsområde som henger naturlig sammen med hogst. Skogkulturarbeid er viktig for at den enkelte skogeier skal øke verdiene på egen eiendom. Det er naturlig for oss å satse enda sterkere her fremover, slik at vi kan skape et helhetlig kundeforhold, og skogeier vil kunne forholde seg til én aktør hele veien fra planting til oppgjør, påpeker Løvli.  Spesielt viktig er ungskogpleien, og dette blir viktigere framover for at skogeier skal kunne få en robust skog i en fremtid med klimautfordringer, og for å kunne skaffe seg alternativer hvis man ønsker variasjon i hogstformer.
 

Styrket kontroll og veiledning  

 

NORTØMMER, i likhet med morselskapet NORSKOG, gjennomførte en grundig gjennomgang av miljøarbeidet i 2022. Denne gjennomgangen var viktig for å vurdere hvilke endringer i ledelsesstrukturen i NORTØMMER som skulle gjennomføres.  

 

 – Omorganiseringen som nå er gjennomført bidrar til styrket kontroll og veiledning i alle ledd, samt gir et godt grunnlag for videre vekst i alle våre regioner.  

 

De nye regionlederne i NORTØMMER er som følger:

 

 

Kontaktinformasjon til alle regionledere og virkeskjøpere finner du på NORTØMMERs nettsider.