Nytt rekordår i skogen
7. januar 2022
Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona
13. januar 2022

Offisiell åpning av tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15 av samferdselsministeren

− I tillegg til økt produktivitet og reduserte transportkostnader for hele verdikjeden vil det også være en betydelig samfunnsøkonomisk nytte gjennom reduserte CO₂-utslipp, mindre veislitasje og høyere trafikksikkerhet, sier Arne Rørå styreleder i Nortømmer.

Presse og andre interesserte er velkommen til å delta. Norske Skog Saugbrugs, Nortømmer og Viken Skog har sammen etablert selskapet Tømmerterminal Hauerseter, som er en privateid sidesporterminal for lasting av tømmer på jernbane.

 

Sparer mange tømmerbillass

Sidesporterminal vil ha stor nytte for verdikjeden, og er også et viktig steg i det grønne skiftet.

− I tillegg til økt produktivitet og reduserte transportkostnader for hele verdikjeden vil det også være en betydelig samfunnsøkonomisk nytte gjennom reduserte CO₂-utslipp, mindre veislitasje og høyere trafikksikkerhet, sier Arne Rørå styreleder i Nortømmer.

 

Over tømmerterminalen vil det årlig transporteres mellom 100.000 og 150.000 kubikkmeter med tømmer, hovedsakelig massevirke av gran som skal til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Dette utgjør et sted mellom 2.500 og 3.750 tømmerbillass i året. Om returbiler legges til, kan tallene dobles.

 

− Det grønne skiftet krever at vår inn- og uttransport fra fabrikkene skjer med utslippsfrie transportløsninger. Samtidig med at vi får lavere karbonutslipp og kostnader, blir det nå færre tømmervogntog på veiene våre. En videreutvikling av jernbanenettet og terminalstrukturen frem mot 2050 vil være en forutsetning for gjennomføring av det grønne skiftet i industrien og oppfyllelse av Norges utslippsforpliktelser i Glasgowavtalen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

 

Bakgrunnen for etableringen av terminalen er å få mer tømmer over fra vei til jernbane. Fra denne geografien kjøres i dag alt tømmer som skal til industrien i Østfold på tømmerbiler via Oslo.

 

− I tillegg til økt produktivitet og reduserte transportkostnader for hele verdikjeden vil det også være en betydelig samfunnsøkonomisk nytte gjennom reduserte CO₂-utslipp, mindre veislitasje og høyere trafikksikkerhet, sier Arne Rørå styreleder i Nortømmer.

 

Privat initiativ

Terminalen på Hauerseter ligger like nord for Gardermoen. Den er dermed geografisk godt plassert sammenlignet med andre tømmerterminaler. Hauerseter vil avlaste de andre terminalene, bidra til en sterk reduksjon av antall tømmerbiler på veiene og redusere transportavstanden fra skogen i området rundt terminalen.

 

− Terminalen, som ligger på Hauerseter i Ullensaker kommune, er etablert på privat initiativ. Nylig har vi fått på plass de nødvendige godkjenningene fra både Jernbanetilsynet og Bane NOR for å kunne laste og transportere tømmer på bane, forteller daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen.

 

De første tømmertransportørene leverte lass med tømmer på Hauerseter 23. desember, og det første tømmertoget vil etter planen gå i løpet av januar.

− Nå gleder vi oss til offisiell åpning, og er svært glad for at samferdselsministeren kommer for å se, sier Kristiansen.

 

Ønsker du å delta på åpningen, eller har spørsmål?

Ta kontakt med styremedlem Tømmerterminal Hauerseter, Håkon Myhra.

Påmeldingsfrist: mandag 17. januar

Adresse: Bonntjennsvegen, 2055 Jessheim. Veibeskrivelse og GPS koordinat finner du her.

 

Stjerneeksempel på et privat initiativ

Sidesporterminalen har kostet omkring 6 millioner kroner, hvorav Bane NOR har innvilget økonomisk støtte på 670.000 kroner til etableringen:

− Hauerseter tømmerterminal er et stjerneeksempel på hvordan private initiativer i samarbeid med Bane NOR kan gi mer bruk av jernbanens infrastruktur. Vi er imponert over initiativet og gjennomføringskraften til prosjektet, og feirer at det nå blir færre lastebiler på veiene når enda mer tømmer går på skinner, sier Gorm Frimannslund, Konsernsjef Bane NOR.

 

Ansvarlige pressekontakter for de ulike selskapene

NORSKOG/NORTØMMER:

Benthe E. Løvenskiold, Næringspolitisk sjef

Norske Skog:

Carsten Dybevig, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Viken Skog:

Helene Nygaardsvik Ruud, Leder kommunikasjon og marked