PEFC-kurs påkrevd også for selvhuggere
24. oktober 2023
Møte i Dialogforum for skog og trenæringen 
26. oktober 2023

Økt godtgjørelse for jakt på villsvin 

Mandag kveld la landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) frem ny politikk og styrking av vederlagsordningen for villsvin. 

 

De nye satsene ble lagt frem på et villsvinmøte i Aremark. 

 

Bakgrunnen for endringene som ble presentert på møtet er blant annet en konsekvens av det nylige utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige.   

 

 

Godtgjøring også til grunneier  

 

Det nye målet er at villsvinbestanden her i landet skal utryddes, skriver regjeringen.no.  

 

– Det viktigste fremover er at jegere skyter enda flere villsvin enn i dag, og at grunneiere som har villsvin legger enda bedre til rette for effektiv jakt. Som strakstiltak vil jeg styrke Mattilsynets vederlagsordning. Dette innebærer mer penger til jegere som skyter villsvin og for de som melder om døde, syke og påkjørte villsvin. Som en prøveordning, vil jeg også at grunneiere hvor villsvin skytes skal få godtgjørelse for dette, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).  

 

Nye satser 

 

De nye satsene som ble bekreftet mandag er som følger: 

  • Fra 1000 til 3000 kroner per felte hanndyr 
  • Fra 2500 til 5000 kroner per felte hunndyr 
  • Fra 3000 til 4000 kroner ved melding om funn av påkjørte, syke eller døde villsvin 
  • Som en prøveordning får grunneier 4000 kroner per felte villsvin på sin eiendom 

 

Mattilsynet oppdaterer nå sine skjema og nettsider med nye satser. Dette vil være på plass i løpet av noen få dager.  

 

Videre arbeid  

 

Regjeringen.no bekrefter også at det nå blir arbeidet videre med flere tiltak, og at Mattilsynet og Miljødirektoratet skal oppdatere handlingsplanen mot villsvin. 

 

 – NORSKOG er svært glade for at Pollestad engasjerer seg og følger situasjonen tett, og for økningen av satsene som ble presentert mandag. NORSKOG har de siste årene spilt en sentral rolle i Villsvinprosjektet, hvor vi fungerer som sekretariat. Grunneierorganisering og tilrettelegging for uttak av villsvin har vært sentralt i prosjektets arbeid. Dette arbeidet vil nå kunne bidra til mer effektiv jakt på villsvin, noe som er viktig i dagens smittesituasjon, sier Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG.