Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige
26. januar 2022
Slik skal Norge bli en grønn industrigigant
31. januar 2022

Oslo tingrett stanser ulvejakta. Staten anker.

Det er uforståelig at en ulv som tilhører en svært tallrik og livskraftig ulvestamme øst for oss, er blitt opphøyet til noe som ikke skal forvaltes. Dette strider med all sunn fornuft og det skaper enorm frustrasjon og avmakt hos de som lever med det.

Staten anker kjennelsen

Organisasjonene NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF klaget på vedtaket om å felle 25 ulver, da de mener vedtaket kan være ulovlig. Domstolen gav dem i dag medhold, og forbyr Staten å iverksette vedtaket om felling av ulv. Staten har bestemt seg for å anke saken.

 

–  Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon, og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

 

Ulvesonen blir ulvereservat

– Dette vil få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge. Ulvesonen blir nå i praksis et ulvereservat, stikk i strid med Stortingets vedtatte politikk. Det er ubegripelig at distriktenes bekymringer ikke tas på alvor, sier Elin Kollerud, sekretær i Naturbruksalliansen.

 

Vi vil få en sterkt økende ulvebestand i ulvesona, langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. Uten den vedtatte lisensfellinga innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona også bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv.

 

– Det er uforståelig at en ulv som tilhører en svært tallrik og livskraftig ulvestamme øst for oss, er blitt opphøyet til noe som ikke skal forvaltes. Dette strider med all sunn fornuft og det skaper enorm frustrasjon og avmakt hos de som lever med det, mener Naturbrukalliansen.

 

– Nok en gang er det distriktene som betaler prisen for å ha en ulvebestand langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. Dette er syvende året på rad vi blir liggende over bestandsmålet. Når skal vi bli hørt?

 

Les hele Naturbruksalliansens pressemelding her.