Villsvinjakt: Skogkurs lanserer kurs
18. oktober 2023
Økt godtgjørelse for jakt på villsvin 
25. oktober 2023

PEFC-kurs påkrevd også for selvhuggere

Også selvhuggere må ta PEFC-kurs. Om du planlegger hogst i egen skog må du ha bestått kurset innen 1. mars 2024.

 

Den nye nye norske PEFC-standarden, som setter rammene for bærekraftig skogbruk i Norge, ble innført i mars 2023. Det er et krav for alle som utfører hogst at kurs i den nye standarden skal være bestått 1. mars 2024 – ett år etter innføring.

 

Gjelder alle som planlegger eller gjennomfører

 

Sertifikatholderne under PEFC er enige om at kravet om gjennomført kurs i PEFC skogstandard gjelder alle som planlegger eller gjennomfører skogsdrift der virket skal omsettes av en PEFC-sertifikatholder. Dette inkluderer skogeiere som hogger selv med motorsag.

 

– NORTØMMERs virkeskjøpere og entreprenører har gjennomført kurset, og skogeiere som inngår avtaler med NORTØMMER om drift trenger derfor ikke å ta dette kurset selv. Skogeiere som planlegger eller hogger selv må derimot gjennomføre kurset snarest, sier Even Bergseng, skogsjef i NORSKOG og nestleder i PEFC Norge.

 

Kan tas digitalt

 

Kurset i den nye PEFC-standarden tas digitalt gjennom Skogkurs.

 

Du kan gjennomføre kurset hjemmefra via PC eller nettbrett. Du kan gjennomføre modulene og testen i ønsket rekkefølge og tempo. Beregnet kurstid er 6-8 timer, og du kan sette kurset på pause etter eget ønske. Det er beregnet å ta fra seks til åtte timer, men du kan gå inn og ut av nettkurset så ofte du vil.

 

Kurset tar for seg de ulike kravpunktene i standarden og hvordan dette spiller inn i den praktiske forvaltningen og driften.

 

– En aktør som NORTØMMER kan kun ta imot tømmer hvis de som planlegger og utfører hogst har gjennomført kurset i den nye PEFC-standarden. Det er derfor viktig at de som planlegger å hogge selv snarest gjennomfører kurset, avslutter Bergseng.