Frykter ny skogbrann-rekord
10. mai 2022
Dataangrep mot Norkart – 3,3 millioner kan være berørt
12. mai 2022

Sandra Borch åpner NORSKOGS årsmøte

Sandra Borch åpner årsmøtet. Foto: Torbjørn Tandberg

NORSKOG inviterer til årsmøte 8. juni, med påfølgende middag og sosialt samvær. Årsmøtet arrangeres som vanlig på Gamle Logen Konferanse- og selskapslokaler AS, Grev Wedels plass 2, Oslo. 

 

Det formelle årsmøtet, som åpnes av Sandra Borch, er forbeholdt NORSKOGs medlemmer, og starter kl. 13.30. Gjester er invitert fra kl. 16.00, til faglige foredrag og en bedre middag. Det vil for NORSKOGs medlemmer være mulig å delta på hele eller deler av årsmøtet.

 

Middagen begynner rundt kl. 18.00

 

Internasjonal skogpolitikk i søkelyset

Sandra Borch vil snakke om norsk og internasjonal skog- og klimapolitikk. Denne tematikken dukker også opp igjen senere på kvelden, når tiden er inne for fagforedrag.

 

Ana Rocha, Director EU Agriculture & Forestry policies hos den internasjonale organisasjonen ELO (European Landowners Organization) vil kl. 16.30 holde innlegg om EUs Skogstrategi for 2030, og presentere sine bekymringer for konsekvensene strategien kan ha for skogeiere og skognæringen.

Emma Berglund fra svenske Skogsindustrierna vil snakke om EUs taksonomi for bærekraft og forslaget til revidert LULUCF (arealbruk), og hvilke konsekvenser dette kan ha for nordisk industri.

 

Påmelding gjøres ved å ringe vårt sentralbord på tlf. 48 17 10 00 eller sende e-post til  firmapost@norskog.no.