Skogskader på historisk høyt nivå
7. februar 2022
Banoun om skatteregler i Norge og utland
8. februar 2022

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall

Historiske skogskader

Antallet registrerte skogskader har de siste månedene vært rekordmange. Særlig stormen 19. november fikk store følger. Regjeringen har tidligere åpnet for at skogfond kan brukes for å dekke opprydnings-kostnadene. Nå kan kan også skogeiere søke om tilskudd til opprydning av vindfall. 

 

Tilgjengelig for utvalgte kommuner

Ordningen vil bare bli tilgjengelig for utvalgte kommuner i fylkene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark som vedtar retningslinjene slik de foreligger. Midlene til ordningen er omfordelt fra midlene til vei og drift (LUF).

 

Registrer miljøkvaliteter

Tilskudd bare kan gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard.

 

Om søknadsprosessen

Landbruksdirektoratet anslår at skogeiere kan søke om tilskudd fra 1. mars. Søknadsfrist for ordningen er 01. november 2022. Dokumentasjon og krav om utbetaling av tilskudd må tilsvarende være sendt kommunen seinest 25. november 2022.

 

Søknad skal sendes kommunen på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet, enten elektronisk eller på papir. Søknad om tilskudd skal være framsatt og godkjent før drifta igangsettes. Dette kan fravikes i særlige tilfeller og for drifter igangsatt før ordningen ble virksom.

 

Tilskuddsordningene

  1. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5: Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 370 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3.
  2. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 3: Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3
  3. Tilskudd til taubanedrift: Det kan gis et tilskudd på inntil 600 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke.

Tilskuddsordningene kan ikke kombineres med andre driftstilskudd i kommunen.

 

Mer informasjon fra Landbruksdirektoratet kan du finne her. Retningslinjene kan du lese her.