Anbefaler ikke økt felling av ulv og brunbjørn 
4. oktober 2023
Statsbudsjett 2024: Ikke tilstrekkelig prioritering av frivillig vern
6. oktober 2023

Forventninger til Statsbudsjettet for 2024

Fredag 6. oktober legger Regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. For NORSKOG er det viktig at statsbudsjettet legger til rette for et aktivt og dynamisk skogbruk, og at både bruk og vern av skog prioriteres.

 

For å legge til rette for et aktivt skogbruk er det viktig med midler som stimulerer til aktivitet. På det resterende arealet skal det drives aktivt og bærekraftig skogbruk.

 

–  NORSKOGs holdning er at alle grunneiere som har fått aksept for vern på sine områder skal få utbetalt erstatning fortløpende. På det resterende arealet skal det drives aktivt og bærekraftig skogbruk, sier Anders Ringstad, leder av konsulentavdelingen i NORSKOG.

 

Fikk reversert kutt

 

I fjor fremmet regjeringen i sitt budsjettforslag et kutt på 235 millioner til frivillig vern av skog – et forslag som heldigvis ble endret, etter at blant annet NORSKOG jobbet aktivt næringspolitisk for å reversere kuttet.

 

– Et aktivt norsk skogbruk er en viktig del av det grønne skiftet. Skogen gir fornybart råstoff, er en viktig karbonbinder, og har stor betydning for mennesker, dyr og planteliv, påpeker Ringstad.

 

Nettopp derfor er det viktig at også Regjeringen satser på et aktivt og bærekraftig skogbruk.

 

Norsk skogbruk må prioriteres i Statsbudsjettet 2024!