EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer.
8. desember 2021
NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen
13. desember 2021

Status for arbeidet etter stormen

Kartfestede skademeldinger framgår av figuren. Gule prikker er innmeldte skader, mens små røde prikker er takserte skader pr. 8.desember.

Status

Skogbrand har til nå mottatt 720 skademeldinger fra 40 kommuner etter stormen som rammet Østlandet 19. november. Til nå er 140 av disse skadene takserte. Skogbrand antar at det totale antallet skader med forsikring er et sted mellom 1000 og 1200. Det kan da også finnes flere områder med skader, men som ikke er forsikret. Gjennomsnittsarealet for skadene er per nå på 75 dekar, men Skogbrand tror dette vil synke ned til 50-60 dekar, ettersom det i stor grad er de store skadeområdene som ble meldt inn og taksert tidlig.

 

Skogbrand anslår skadeomfanget til å være mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter, hvorav 60 % er forsikret. Erstatningsbeløpet vil ligge mellom 90 og 110 millioner kroner. Til sammenligning var erstatningsbeløpet etter Dagmar på 65 millioner kroner.

 

NORSKOG oppfordrer skogeierne i de aktuelle området til å sjekke skader på egen eiendom og rapportere inn til både forsikringsselskap og tømmerkjøper så raskt som mulig.

 

Ekstra ressurser i takseringsarbeidet

Skogbrand prioriterer taksering på områder hvor det planlegges stormdrifter før jul, og har satt inn ekstra mannskap i takseringsarbeidet. Til sammen arbeider 18 personer med taksering. Skogbrand benytter seg også av droner- og satelittbilder i takstarbeidet. – Det vil takseres løpende så lenge snøforholdene gjør det mulig. Trolig vil det være taksert opp mot 200 skader før jul. Hovedtyngden av taksering og opprydning vil gjennomføres fra mars/april mot sommeren, forteller Kjetil Løge, leder for skogforsikring hos Skogbrand.

 

NORSKOG følger saken tett

NORSKOG arbeider med å finne gode løsninger, slik at opprydningen skal gå så raskt og effektivt som mulig. – Vinteren med påfølgende snø vil sette en naturlig stopp for hogsten for en periode, men vi skal bruke vinteren til å være best mulig forberedt til det arbeidet som venter til våren, forteller Benthe E. Løvenskiold. – Målet er å få ut mest mulig av virket slik at arealene igjen kan komme i produksjonen. Det blir viktig å få virket til industri selv om vi må transportere lenger enn normalt.

 

NORSKOG skal møte Statsråden til uka for å diskutere saken, og har en fortløpende dialog med Landbruksdirektoratet og LMD sin skogavdeling.