Lite treffsikre tiltak fra WWF
27. juni 2023
Etterlyser nasjonal plan for skogens rolle i klimapolitikken 
28. juni 2023

Vellykkede distriktsmøter gjennomført  

Waterfall and river in green forest in northern Norway at summer

Årets distriktsmøter ble avholdt i april og mai. Rundt 60 av NORSKOGS medlemmer deltok på årets møter. 

 

NORSKOGs årlige distriktsmøter har vært gjennomført i over 30 år. I vår ble totalt fem distriktsmøter ble gjennomført i vår. 

 

Tidligere hadde man distriktsstyrer, og distriktsmøtene ble blant annet benyttet for å velge disse. I dag oppnevnes en kontaktperson på møtene. Oppdatert liste over kontaktpersoner for de forskjellige distriktene finner du her.  

 

Tilpasset distriktet 

 

I likhet med tidligere år var temaene for distriktsmøtene tilpasset hvert enkelt distrikt.  

 

På møtet for Oslo, Østfold og Akershus, som ble gjennomført på ærverdige Børter Gård, var fokus blant annet på småkraftverk og vurderinger ved eventuelle nyanlegg. På møtet for tidligere Buskerud, Oppland og Vestfold snakket Maria Björck fra Selvik Bruk om tørkeskader i gran, mens Ingar Vatndal fra Energeia snakket om solcelleparker. 

 

Økte tømmerpriser 

 

Enkelte temaer var allikevel felles for alle møtene: Aktuelle fokusområder for NORSKOGs næringspolitiske arbeid, samt en oppdatering på tømmermarkedet.  

 

NORTØMMERs salgs- og markedssjef Knut Melum deltok på alle fem møtene for å snakke om sistnevnte. Her tok Melum for seg utviklingen både i Norge og utlandet.  

 

– Geopolitisk usikkerhet og krig fører til et ustabilt energimarked, og svakere verdensøkonomi. Vi har nå blant annet en svak norsk og svensk krone. Man har også sett mye svakere aktivitet i Kina enn ventet, og man ser at masse- og papirmarkeder faller fra all time high.   

 

– Vi ser allikevel også at tømmerprisene øker, og prognoser tilsier at NORTØMMER vil ha god avsetning på alle sortimenter fremover​. Prisbildet generelt viser økte priser for høsten, og det er dermed god timing for alle typer hogster, forteller en optimistisk Melum.  

 

Viktig møteplass 

 

NORSKOG ønsker å takke medlemmene som deltok på årets møter. 

 

 – Det er viktig for de ansatte i NORSKOG og NORTØMMER å ha tett dialog med medlemmene. Vi er en kompakt organisasjon i en næring som møter stadig større krav fra samfunnet rundt oss. Bransjen er avhengig av å stå samlet, og vi trenger derfor både formelle og uformelle arenaer for diskusjon og informasjonsutveksling, sier Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG. 

 

På distriktsmøtene ble det også diskutert muligheten for å flytte fremtidige møter til høsten. På den måten vil medlemmer få to årlige møtearenaer – årsmøte på våren og distriktsmøtene på høsten.