NORSKOG søker økonomimedarbeider
9. juni 2022
Nå plantes det mye skog
13. juni 2022

Vellykket årsmøte for NORSKOG

Skogminister Sandra Borch åpnet årsmøtet med et innlegg om norsk og internasjonal skogpolitikk, før hun svarte på spørsmål fra medlemmene i salen. Hennes tro på skogbruk som næring og klimatiltak kom tydelig frem.

 

Under det formelle årsmøtet ble Øystein Løvli valgt inn som nytt styremedlem for to år. Styret i sin helhet består nå av leder Christian Anker-Rasch, Halvor Westye Egeberg, Leopold Løvenskiold, Christine Næss Mathiesen og Øystein Løvli. Thor Wraa ble gjenvalgt som varamedlem for ett år.

 

En særlig oppmerksomhet ble under årsmøtet rettet mot Carl Gustaf Rye-Florentz for hans mangeårige innsats i NORSKOGs styre, og mot Erling Bergsaker, som prisvinner av Eidsvold Verks skogpris.

 

I etterkant av det formelle årsmøtet var det tid for faglige foredrag om EUs skogpolitikk fra Ana Rocha, Director EU Agriculture & Forestry hos European Landowners Organization, og Emma Berglund, skogdirektør hos Skogsindustrierna, samt en bedre middag og godt sosialt lag.