Tømmermarkedet høsten 2023
5. november 2023
Statsbudsjett 2024: Rekordhøy bevilgning til skogvern
14. november 2023

Presentasjoner fra årets SKOGFORUM

Forrige uke gikk årets SKOGFORUM av stabelen. Presentasjoner fra arrangementet finner du her. 

 

I år er det 20 år siden NORSKOG inviterte til SKOGFORUM for første gang. Arrangementet har de siste tiårene utviklet seg til ett av årets viktigste skogfaglige møteplasser. 

 

– I en liten næring ligger den faglige styrken i nettverket, og dette danner rammen for SKOGFORUM som arrangement. SKOGFORUM er for oss årets viktigste begivenhet og møteplass, og vi takker alle som tok turen til årets arrangement, sier Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG. 

 

Status for tømmermarkedet og behovet for ny skogbrukslovgivning  

 

Første tema ut på årets SKOGFORUM var trender i tømmermarkedet – både her hjemme og i utlandet. Her delte Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, sine tanker rundt skog som investering i tiden fremover, mens Åke Forsgren, CEO i Metsä Forest Sverige AB, presenterte selskapets nylige investeringer og satsing på bioøkonomi.   

 

Til slutt gjorde Knut J. Melum, markedssjef i NORTØMMER, opp status for tømmermarkedet her hjemme.  

 

Tømmermarkedet for øyeblikket er spesielt. Prisene på alle sortimenter steg inn i andre halvår – samtidig som lønnsomheten både hos sagbrukene og treforedlingsindustrien faller betydelig, påpeker Melum.  

 

Storsamfunnets tillit 

 

Dag én ble avsluttet med presentasjoner og diskusjon rundt storsamfunnets tillit til skogbruket, og behovet for en ny skogbrukslovgivning. Her snakket Gunhild Solli, førsteamanuensis fra NMBU, om hvorfor skogbruket må reguleres, samt balansen mellom forvalteransvar og offentlig styring. Av juridiske virkemidler som ble presentert var her blant annet meldeplikt, søknadsplikt og klarere innhold i miljøkrav – særlig ved hogst.  

 

Yngve Holth, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen, og Kristine Jacobsen, jurist og næringspolitisk rådgiver i NORSKOG, kom deretter med sine betraktninger rundt hvorvidt mer offentlig regulering vil styrke den positive utviklingen man nå ser i bransjen. Holth var her tydelig på at bransjen må fortsette å ta ansvar for videre positiv utvikling. 

 

 – Det sentrale spørsmålet er jo hva man egentlig ønsker å oppnå, og hvorvidt jussen har virkemidler som gjør at man kan nå disse målene. Ikke minst må man vurdere hva alternativene er for å komme dit man vil, forklarte Jacobsen.  

 

Eiendomsrett og bærekraft 

 

Første tema på dag to var grunneiers handlingsrom i 2023. Her tok Peder Landfald og Magnus Dæhlin i Dæhlin Sand Advokatfirma og NORSKOGs Kristine Jacobsen utgangspunkt i to konkrete saker. Den første var saken mellom en skogeier i Enebakk og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus vedrørende oppgradering og nybygging av landevei og spørsmålet om reguleringsplanplikt på landbruksveg. Peder Landfald var her skogeiers advokat, og gjennomgikk sakens faktum og rettens gang. Landfald konkluderte med at det ikke foreligger krav om reguleringsplan for bygging av landbruksveg. 

 

I tillegg fikk deltakere en gjennomgang av saken mellom Arctic Mineral Resources (AMR) og Engebø Rutile and Garnet (ERG), om grunneiers eiendomsrett til mineraler i relasjon til rettigheter, vederlag og erstatning. I denne saken NORSKOG tidligere i år erklærte partshjelp til inntekt for Arctic Mineral Resources.  

 

–  Begge disse sakene er viktige for NORSKOG. Samfunnets respekt for privat eiendomsrett reflekteres i hvorvidt båndlegging av privat eiendom kan gjennomføres, og hvordan den erstattes. Dette var en avgjørende faktor da NORSKOG besluttet å erklære partshjelp i saken mellom AMR og ERG, påpekte Jacobsen.  

 

NORSKOGs skogkonsulent Svein Harald Skjerstad rundet av denne delen av programmet med en presentasjon av hvordan dyrtid og usikkerhet påvirker prisene på skogeiendommer. 

 

Årets SKOGFORUM ble avsluttet med en serie innlegg som fokuserte på bærekraft og mulige tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i skog. Her ble rapporten om økologisk tilstand i skog gjennomgått. John Wirkola Dirksen (PhD) ved Eidskog kommuneskog ga deretter en presentasjon av utførte tiltak i deres skoger, og gav gode eksempler på rimelige og gjennomførbare tiltak som bedrer den økologiske tilstanden i skog, mens NORSKOGs biolog og skogkonsulent Mats Finne, snakket om lukket hogst, og på hvilke måter dette kan være et vellykket tiltak.   

 

Utvalgte presentasjoner fra årets SKOGFORUM finner du her: