Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning
10. november 2022
Jakie Są Giełdy I Jak Przyjmują Zakłady Sportowe?
12. november 2022

Vi skal verne Østmarka – men hvorfor?

Mye av det som gjør Østmarka så mye brukt er inngrepene, for eksempel i form av skogsbilveier, som har blitt gjort her. Mon tro om det er dette som må vike når naturen skal restaureres?

Tre ulike verneforslag for Østmarka er nå ute på høring. De tre forslagene dekker samme areal, men kombinasjonene av verneform er forskjellige for delområdene.

 

Uten å gå videre inn på de ulike forslagene, så stiller NORSKOG spørsmål med hva formålet med vernet er. Det virker uklart, ikke bare for oss, men også for Statsforvalteren selv. Er det naturen? Friluftslivet? Og hvorfor er vern egentlig nødvendig?

 

NINA har laget flere rapporter om naturen i og bruken av Østmarka. Rapportene forteller om enkelte områder med gammelskog og truede arter, men beskriver samtidig arealet som «dominert av nærings­fattige skogtyper», preget av skogbruk og «mye bruk fra lokalbefolkningen, med høy stitetthet og vegetasjonsslitasje». Rapporten mener også det er store behov for restaurering av natur. At et område som beskrives som slitt og med behov for restaurering vurderes som ny nasjonalpark, er merkelig. Bør vi ikke prioritere natur som er verneverdig som den er?

 

NINAs rapport hinter dog om et annet motiv for å verne Østmarka: friluftslivet. For det virker som det er friluftslivet, en av årsakene til at naturen beskrives som slitt, som er sentralt. Det skriver Statsforvalteren selv.

 

Østmarka er et viktig område for friluftsliv for befolkningen i og rundt Oslo. Og det er forståelig. Østmarka er tilgjengelig, har et tett sti- og løypenett, serveringssteder, selvbetjente hytter og tilrettelagte bade- og bålplasser. Mye av det som gjør Østmarka så mye brukt er inngrepene, for eksempel i form av skogsbilveier, som har blitt gjort her. Mon tro om det er dette som må vike når naturen skal restaureres?

 

Østmarka har over 1,2 millioner besøk i løpet av et år og blir benyttet av stadig flere brukergrupper til ulike formål. Nye mennesker og aktiviteter strømmer hele tiden til. Østmarka utfyller sin rolle som friluftsarena utmerket – hvorfor er det da nødvendig med vern?

 

Det er ingenting som truer friluftslivet i Østmarka i dag. Det er ingen planer om å bygge ut Østmarka og det er heller ikke behov for å verne området for å forhindre dette. Skogbruk drives fremdeles i Østmarka, men det er et av de mest regulerte skogbruket i verden – både PEFC og markaloven setter tydelige krav til skogbruket. Og det har vist seg å fungere. Det tas hensyn til friluftsliv ved alle skogbrukstiltak.

 

Så hva er egentlig formålet med å etablere nasjonalpark i Østmarka? Å beskytte naturverdiene som bare delvis er til stede utenfor det allerede etablerte naturreservatet, eller å beskytte det allerede blomstrende friluftslivet?