NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen
13. desember 2021
Et problem at vitenskap og politikk blandes i diskusjonen om skogbruk og skogvern
17. desember 2021

Villsvinfeller til låns

Feller ledige for testing

Siden august 2020 har Villsvinprosjektet testet fem feller, to multifeller og tre enkeltfeller, i en spredt geografi. Villsvinprosjektet har testet fellene i hele prosjektområdet mellom Halden og Elverum og i ulike biotoper (nært jordbruksareal, i skog osv.). Så langt har vi ikke fanget villsvin, men det har vært villsvin like ved eller i fella når denne har stått åpen i en tilvenningsfase. Erfaringene fra fellerøktene viser at det er nokså arbeids- og tidskrevende, da fella skal ha daglig tilsyn og må åtes med jevne mellomrom.

 

Vi har nå ledig to feller, en multifelle og en enkeltfelle. Dersom du ønsker å teste en av fellene ta kontakt med Maximilian Zimmermann på max.zimm@norskog.no  eller tlf: 414 68 098.

 

Fellene har hatt besøk av villsvin flere ganger, men så langt har ingen blitt fanget.

 

Spor og sportegn

I den siste tiden har det kommet sporsnø mange steder. Dette gir gode muligheter for å kunne se om det er villsvintrafikk i terrenget. Spor og avtrykk er ofte det første man ser. Det som kjennetegner villsvinspor, er at de har lange og sprikende biklauver som syns tydelige for hvert avtrykk, også på barmark. Biklauvene er dessuten bredere enn fremklauvene, noe som ikke er vanlig hos f.eks. elg eller hjort.

 

Spora til villsvinet kjennetegnes med lange og sprikende biklauver.

 

Andre sportegn som roting i jorda eller gjørmegroper gjerne med «skrubbetrær» i umiddelbar nærhet er sikre kjennetegn på at det er villsvin i området.

 

«Skrubbetrær» med gjørme oppover stammen er et sikkert kjennetegn på villsvin, ut fra høyden på gjørma kan man også dra sluttninger på størrelsen på villsvina som har vært der.