Hvem er vi?

NORSKOGs styre

 

Navn

Christian Anker-Rasch
Halvor Westye Egeberg
Leopold A. Løvenskiold
Øystein Løvli
Christine Næss Mathiesen
Thor Wraa

 

 

Verv:

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

 

Tlf.

922 61 173

932 55 060

481 52 556

 

909 43 322

951 50 018

 

NORSKOGs styre 2021: Arne Rørå (adm. dir.), Halvor Westye Egeberg, Christine Næss Mathiesen, Christian Anker-Rasch (styreleder), Leopold A. Løvenskiold og  Carl Gustaf Rye-Florentz. Bildet er tatt i 2020.

 

Ønsker du å bli medlem?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG