Hvem er vi?

NORSKOGs styre

 

Navn

Christian Anker-Rasch
Halvor Westye Egeberg
Leopold A. Løvenskiold
Carl Gustaf Rye-Florentz
Christine Næss Mathiesen
Thor Wraa
Maria Boström

 

 

 

Verv:

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

 

 

Tlf.

922 61 173

932 55 060

481 52 556

913 18 391

909 43 322

951 50 018

913 10 112

NORSKOGs styre 2020: Arne Rørå (adm. dir.), Halvor Westye Egeberg, Christine Næss Mathiesen, Christian Anker-Rasch (styreleder), Leopold A. Løvenskiold og  Carl Gustaf Rye-Florentz. 

 

Ønsker du å bli medlem?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG