Hvem er vi?

NORSKOGs styre

Navn

Erik Toverud
Otto Langmoen
Thor Wraa
Andreas Wessel
Christine N. Mathiesen
Peder Stang

Verv:

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Tlf.

982 46 707

977 77 756

951 50 018

997 44 000

909 43 322

918 88 403

NORSKOGs styre 2023: Fra venstre: Otto Langmoen (nestleder, valgt for 1 år), Christine Næss Mathiesen (styremedlem, valgt for 2 år), Erik Toverud (styreleder, valgt for 2 år), Peder Stang (varamedlem, valgt for 2 år),  Andreas Wessel (styremedlem, valgt for 1 år), Thor Wraa (styremedlem, valgt for 2 år).

 

Ønsker du å bli medlem?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG