Påmelding til tømmermarked i endring
3. februar 2023
NORSKOG har utviklet et kurs for skogeiere, skogaktører og entreprenører.
Kurstilbud om lukket hogst
10. februar 2023

Unntak fra registreringsplikten for tilhengere

I Januar 2022 innførte statens vegvesen unntak fra registreringsplikten for noen tilhengere. Det har vært noe tvil rundt ulike tilfeller, og statens vegvesen har nå kommet med et skriv som tar for seg noen av disse tilfellene.

 

 

Du kan klikke HER for å lese dokument 21/82183-21 Informasjon til bransjen om registrering, klassifisering og kontroll av traktortilhengere etter unntaket i bruksforskriften § 2-2 første ledd bokstav h