Biozin-prosjektet stanset – vurderer alternativer
7. mai 2023
Årsmøte: Ny styreleder valgt
12. mai 2023

NIBIO inviterer til Formidlingskonferanse FoU Skog

Konferansen arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist er satt til torsdag 11. mai 2023 kl. 16.00.

 

Det er stor aktivitet på FoU sektoren innenfor skognæringen, og vi ønsker å gjøre resultatene fra forskningen tilgjengelig for alle som er interessert. Konferansen vil gi innblikk i mange av de prosjektene som er gjennomført de siste årene.

 

Hovedfokus er på klassiske skogbruks spørsmål, og dere vil få innblikk i både større Forskningsrådsprosjekter og flere av de noe mindre fondsfinansierte prosjektene. Til sammen vil det gi et godt bilde av nye forskningsresultater som er tilgjengelige for næring og forvaltning. Og i fellesskap kan vi bidra til å få omsatt den nye kunnskapen til praktisk nytte til glede både for skogeiere og storsamfunnet.

 

Arrangementet vil gå over 2 dager (lunsj til lunsj), med mulighet for et fagseminar på Integrert plantevern i skogplanteproduksjon etter lunsj tirsdag. Vi håper flest mulig også benytter muligheten til sosialt og faglig samvær med felles middag og muligheter for videre diskusjoner utover kvelden.

 

Prioriterte temaer i 2023:

 

  • NFR prosjektet Precision
  • NFR prosjektet Marcsman
  • NFR prosjektet Climate Smart Forestry
  • Tema: Skogressurser, tilvekst og hogst
  • Tema: Skogbehandling
  • Tema: Biologisk mangfold
  • Tema: Planteforedling og gjenvekst
  • Fagseminar «Integrert plantevern i skogplanteproduksjon»