86% av hogstvolumet fra 2021 kom fra hogst på privateide eiendommer
17. januar 2023
Høyre utfordrer klimaministeren om LULUCF
18. januar 2023

Norsk versjon av FSC-standard lanseres

FSC står for Forest Stewardship Council og ble opprettet i 1993 etter FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. FSC er bygd opp med utgangspunkt i tre kammer som skal vekte ulike hensyn i skogforvaltningen. Det tre kamrene er miljø, sosiale og økonomiske hensyn. NORSKOG har deltatt i utviklingen av den nye standarden ved Erling Bergsaker, mens Even Bergseng sitter i standardgruppen som fremover skal forvalte FSC skogstandard i Norge. Sertifiseringsordningen er bestående av to ulike sertifiseringer avhengig av hvilket ledd i kjeden man representerer. Det finnes to sertifiseringer etter FSC, henholdsvis skogforvaltning (FM) og sporbarhetssertifisering (Chain of Custody-sertifisering, CoC).

 

Skogsertifiseringen, eller Forest Management-sertifiseringen (FM) gis til skogeiere som oppfyller FSCs sine prinsipper og krav. Den norske standarden som nå er lansert er basert på den internasjonale standarden, men er tilpasset norske forhold. FSC standarden overlapper på flere punkter med PEFC-standarden som er den dominerende «sertifiseringsordningen» for norsk skogbruk.

 

FSCs skogstandard er sterkt knyttet til FSCs sporbarhetssertifisering, som er nødvendig for å kunne videreselge tømmeret som FSC-sertifisert. Standarden lanseres i dag, 17. januar. Den gamle FSC-standarden vil fra 15. april 2023 til 15. april 2024 fases ut og erstattes med den nye nasjonale standarden.

 

NORSKOG tilbyr FSC sertifisering igjennom Norsk Skogsertifisering AS, hvor skogsjef Even Bergseng er daglig leder.

 

Den norske versjonen av FSC-standarden kan du lese her.