Bergene Holm AS investerer 60 millioner kroner i kamerateknologi og impregneringskapasitet på Skarnes
24. januar 2022
Oslo tingrett stanser ulvejakta. Staten anker.
30. januar 2022

Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige

I 2019 var det 7696 ulykker med påkjørsel av villsvin i Sverige. I 2020 avtok dette til 7217 og i 2021 til 5330. Dette betyr ikke nødvendigvis at villsvinbestanden har gått ned i Sverige, men det kan være et tegn på det og det viser at det skjer en positiv utvikling i noe som er et stort problem for både landbruk og samfunn.  Vi opplever også at det varsles om færre streifdyr på norsk side som antakelig kommer fra Sverige, men her har vi ingen statistikk å bygge på.

 

Det er fullt mulig at vi for første gang ser frukten av ett gedigent samarbeid mellom myndigheter, grunneiere, bønder beslutningstagere og jegere sier LRFs förbundsordförande Palle Borgström. LRF som tilsvarer Bondelaget i Norge viser også til at åpningen for bruk av lys og nattopptikk i 2020 har bidratt til mer effektivt uttak av villsvin. Det samme «gedigne» samarbeidet mellom grunneiere, jegere og myndigheter har vi på norsk side i form av grunneierprosjektet i regi av grunneierorganisasjonene. Så langt er det etablert 16 villsvinvald som dekker rundt 1,5 millioner dekar i området øst for Glomma fra Halden til Elverum.