Sertifisering

MILJØSERTIFISERING AV VIRKSOMHETER I SKOG ER I DAG EN FORUTSETNING FOR Å KUNNE LEVERE TØMMER. NORSKOG ØNSKER STØRST MULIG FRIHET FOR SKOGEIER, BÅDE MED HENSYN PÅ OMSETNING OG SERTIFISERING.

Norsk Skogsertifisering ble stiftet i 1999 og er et datterselskap av NORSKOG. Virksomheten ble første gang sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001 5. mai 2000. Resertifisering ble senest gjennomført i mai 2016. For oss er skogeierens økonomi i sentrum.

NORSKOG ønsker derfor at valget av sertifiseringsløsning i størst mulig grad skal være praktisk og økonomisk tilpasset den enkelte skogeiers eiendom og hans omsetningsmuligheter for tømmer. I tråd med dette tilbyr NORSKOG to ordninger som er tilpasset ulike behov. Den ene ordningen er å inngå kontraktsbasert miljøavtale med NORTØMMER, den andre er å inngå i ordningen til Norsk Skogsertifisering. Kontraktsbasert sertifisering gjennom NORTØMMER er nærmere beskrevet under NORTØMMER. Nedenfor beskrives ordningen gjennom Norsk Skogsertifisering.

Sertifisering gjennom Norsk Skogsertifisering AS

Denne typen sertifisering er basert på et aktivt engasjement fra skogeierens side. Den gir, i forhold til andre sertifiseringsløsninger, økt frihet i tømmermarkedet. I motsetning til andre sertifiseringsopplegg i Norge er skogsertifiseringen frikoblet fra virkesomstningen, og skogeier kan fritt selge sitt tømmer som miljøsertifisert til den kjøper de måtte ønske. Ordningen er utviklet for å etablere et pålitelig og kostnadseffektivt system med gruppesertifisering basert på ISO 14001 (2014) og norsk PEFC skogstandard. Gjennom dette opplegget inngår den enkelte eier en avtale med Norsk Skogsertifisering der eieren som et minimum forplikter til å etterleve de miljømål og rutiner som er laget for å følge opp ordningen. Disse er utarbeidet av Norsk Skogsertifisering.

Sertifiseringsordningen

Norsk Skogsertifisering har utviklet en egen miljøhåndbok som ligger til grunn for sertifiseringen. Denne miljøhåndboken inneholder systemdokumenter som skal følges for å oppfylle sertifiseringskravene. I konseptet ligger for øvrig også rådgivning, opplæring, oppfølging og informasjon, som er relevant for sertifiseringen av eiendommens skogbruk.

Gruppesertifisering betyr at flere skogeiendommer sertifiseres samlet. Norsk Skogsertifisering er sertifisert gjennom Det norske Veritas, og eiendommene som er med i ordningen er dermed gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering.

Fagsamlinger

Norsk Skogsertifisering har hele tiden et fokus på kompetanse og kunnskap. Vi arrangerer derfor en årlig fagsamling for alle eiendommer som er med ordningen. Temaene varierer fra gang til gang, og vil alltid være aktuelle i forhold til kravene i lovverk, skogstandard og ISO 14001.

Beregn netto CO2 binding for din eiendom

Vi har laget en regnemodell for beregning av netto CO2 opptak på en eiendom, korrigert for utslipp fra operativ virksomhet.

Modellen tar utgangspunkt i Klimakalkulatoren og at en deretter benytter regnearkmodellen (Excel-regneark) som kan lastes ned.

HVORDAN BLI SERTIFISERT? TA KONTAKT MED OSS SÅ HJELPER VI DEG