VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Konsulentoppdrag og biologisk rådgivning.

 

Arbeidserfaring: Frida Seeberg har jobbet i NORSKOG siden juni 2022.

 

Prosjekter:  Siden oppstart har Frida blant annet bidratt til FoU-prosjektet «Barkebiller i vernet skog». 

 

Konsulentutredninger:  Frida har utført en rekke utredningsoppdrag innen fagområdene biologi og naturforvaltning. Her har hun blant annet vurdert nøkkelbiotoper etter MiS-NiN, Naturtyper DN-håndbok 13, Naturtyper NiN-miljødirektoratets instruks, rødlisteartet, rovfugl og tiurleik i forbindelse med hogst. I tillegg har hun erfaring med kartlegging etter MiS-NiN-metodikken.  

 

Annet:  Frida har flere verv, blant annet i sunnhetsutvalget og avlsrådet i Norske Dachshundklubbers Forbund. Tidligere har hun hatt verv i Bergen Jæger- og Fiskerforening. 

 

Utdanning:  Frida har sin mastergrad i biovitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes studieretning her var økologi og evolusjon.  

 

Din kontakt:

Frida Seeberg

Skogkonsulent og biolog

902 79 017


Konsulentoppdrag i Norge og biologisk rådgivning.