NYHETER

17. desember 2018

Norskog: – Ikke en faglig begrunnelse for ulvevedtak

En vurdering av konfliktnivået i de tre revirene uten noen form for detaljert kartlegging av folks holdninger i området er ikke en faglig begrunnelse, men ren politikk, mener administrerende direktør i Norskog.
17. desember 2018

Oppfyller krav til nasjonalpark

Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark. Det er konklusjonen i rapporten som Fylkesmannen har sendt Miljødirektoratet.
17. desember 2018

Planlegger 2.000 boliger på Fossum: Satser på å bygge hus i tre

Godseier Carl Otto Løvenskiold vil bruke massivtre når industrifeltet på Fossum forvandles til boligfelt.
17. desember 2018

– Stoler ikke på nemndene og bryter rovdyrforliket

Regjeringen ser bort fra anbefalingen fra sine egne rovdyrviltnemnder – og fortsetter med dobbelt så mange ulverevir som Stortinget har vedtatt.
17. desember 2018

To ulvar felt i Rendalen

Søndag ettermiddag vart det felt to ulvar i Rendalen i Hedmark. Fellinga er ein del av den pågåande lisensjakta, og no står det att ein ulv på kvoten.
14. desember 2018

Jakthunder mest utsatt for ulveangrep

Publisert 13.12.2018
14. desember 2018

Verner 40 viktige skogområder

Regjeringen verner i dag 40 skogområder i åtte fylker. Områdene er leveområde for et stort antall truede arter. Vernevedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. I alt er det i 2018 vernet 87 skogområder med 169 km2 produktiv skog.
14. desember 2018

Elkem Rana vil også bruke flis

Elkem Salten har lenge tatt imot det meste av trevirket som blir avvirket nord for Saltfjellet. Nå ønsker Elkem å ta i bruk flis også ved sitt ferrosilisiumverk i Mo i Rana. – Vi vil først forsøke med 10-20 000 tonn i 2019, forteller Øyvind Engan i Elkem Silicon Materials.
13. desember 2018

#Motkultur Regjeringa forvaltar ulven i samsvar med Stortinget sine føringar

Ulven har, som alle våre rovdyr, ein plass i vår kulturhistorie og i eventyr. I moderne tid har det norske folk gjennom Stortinget bestemt at det skal vere ulv og andre rovdyr i norsk natur.
13. desember 2018

Jakthunder mest utsatt for ulveangrep

Publisert 13.12.2018
13. desember 2018

Etiopisk skogforvaltning – ny innsikt i skjermede områder

Ph.d.-kandidat Mengesteab Hailu Ubuy har studert vegetasjonen i tidligere degraderte landområder i Tigray, Etiopia, som over en periode har vært skjermet for mennesker og husdyr. Hans forskning har gitt data, modeller og innsikt som vil være nyttig for forvaltningen av slike områder. Forskningen viser også at tapet av skogbiomasse over tid i noen tilfeller er større enn tilveksten. En stor del av dette biomassetapet skyldes ulovlig hogst, noe som utgjør en trussel mot en bærekraftig fremtid for disse områdene.
12. desember 2018

Gode tider i vente

LEDER: «Noen liker å regne i kakestykker. Hvis vi gjør det, kan vi konstatere at tre tar et større kakestykke, men også at hele kaken blir større.»
11. desember 2018

Henter sukker fra tømmerstokker

Hvordan kan tømmerressursene utnyttes best mulig? I dag går mesteparten av tømmerstokken enten til papirproduksjon, trelast eller bioenergi. Men tømmeret inneholder sukkerforbindelser som kan brukes til mye mer.
11. desember 2018

#Motkultur Elvestuen overkjører demokratiet i ulvesaken

Regjeringens trenering av ulveforliket fra 2016 er et demokratisk problem.
10. desember 2018

Byrådet vil forby ulvejakt i Oslomarka

Oslo sier nei til all jakt på store rovdyr i kommuneskogen. – Illojalt mot andre fylker i ulvesonen, mener Norges Jeger- og fiskerforbund.
10. desember 2018

Verner 22 viktige skogområder

Regjeringen verner 22 skogområder i åtte fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter. Vernevedtaket omfatter ca 113 km2 nytt verneareal med ca 47 km2 produktiv skog.
8. desember 2018

Byrådet vil forby ulvejakt i Oslo-marka

Oslo sier nei til all jakt på store rovdyr i kommuneskogen. – Illojalt mot andre fylker i ulvesonen, mener Norges Jeger- og fiskeforbund.
7. desember 2018

NIBIO-rapport – Granbarkbillen – Registrering av bestandsstørrelsene i 2018

Årets varme og tørre sommer var gunstig for granbarkbillene. Likevel er det foreløpig ikke registrert […]
7. desember 2018

Pristopp på timmer även i Norge

Nyligen uppgav Danske Bank i en rapport att man bedömer att timmerpriset i Sverige har toppat. Nu indikerar den norska skogsägarföreningen Norskog samma sak för de norska timmerpriserna.
5. desember 2018

Virkespriserna har toppat – hög tid att hugga

Det menar Danske Bank som gjort en färsk analys av skogsindustrin. Den historiskt långa prisuppgången på 37 månader för ett flertal skogsprodukter har nu avstannat, vilket med stor sannolikhet innebär att timmerpriserna också toppat för den här gången.
5. desember 2018

600 millioner i støtte til regnskogen

Norge utbetaler 600 millioner kroner til Brasil for reduserte utslipp fra avskoging i Amazonas i 2017.
3. desember 2018

Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp, følte seg hjemme i Trøndelag og i skognæringen. Og han mener regjeringen jobber systematisk med å løse næringens transportutfordringer med et voluminøst råstoff, – og senere produkter. Han syns Arena-klyngen er et godt egnet forum for samarbeid mellom myndigheter og næring. Blant annet for bedre infrastruktur, som han tror gjør næringen mer robust. Foto Line Venn
29. november 2018

Priserna på skogsmark stiger

Skogssällskapets Statistik över skogsmarkspriser visar en prisökning över hela landet. Störst procentuell ökning av skogsmarkspriserna syns just nu i Norrland.
29. november 2018

– Vi har knekt en kode

Ved hjelp av sosiale medier har Inatur økt omsetninga med over 400 prosent på seks år. Har du et nyhetstips?
28. november 2018

AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg

Skognæringa er i fremmarsj – AT Skog og Vestskog har signert en intensjonsavtale om å jobbe fram et felles forslag til fusjonsplan.
28. november 2018

Ønsker flere norskproduserte juletrær

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud mener det er gode muligheter for økt produksjon av norskprodusert juletre, og gir gode muligheter for norske bygder og norsk landbruk.
27. november 2018

Pressemelding Biozin

ET STEG NÆRMERE FULLSKALA-ANLEGG FOR PRODUKSJON AV BIORÅOLJE   Biozin Holding AS fortsetter arbeidet med […]
27. november 2018

Endringer i produktforskriften om biodrivstoff

Gjennom ILUC-direktivet ønsker EU å starte omleggingen til biodrivstoff som ikke medfører indirekte arealbruksendringer. Regjeringen gjør nå de nødvendige endringene i produktforskriften.
27. november 2018

Funn av salmonella på villsvin i Østfold

Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr.
26. november 2018

Om 70 år har de fanget utslipp fra 3600 biler

Flere hundre tusen grantrær skal hjelpe Norge til å få ned utslippene av klimagassen CO₂. – Grønnmaling av et svært kontroversielt prosjekt, mener Naturvernforbundet.
26. november 2018

Markedsprognose: – Pristoppen er nådd for denne gang

- Spår rekordavvirkning i 2019 - Sagtømmerprisen vil gå ned - Massevirkeprisen flater ut Det tror daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth.
23. november 2018

Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef

I underkant av et år etter morselskapet Norske Skogindustrier ASA gikk konkurs, er Niels Petter Wright ansatt som ny konsernsjef i Norske Skog, opplyser selskapet i en melding.
23. november 2018

Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef

Etter et turbulent år har styret i Norske Skog besluttet å ansette avtroppende Elopak-sjef Niels Petter Wright som ny konsernsjef....
23. november 2018

Norske trær kan drive flyene våre

Fly kan bruke biodrivstoff fra Norges skoger. I 2030 kan 20 prosent komme fra kvist og kvast. Det kan redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart med 17 prosent.
23. november 2018

Skogeier ber folk slutte å hugge ned juletrær fra skogen hans

Julen er på vei, men ifølge skogeier Nils Anders Damsgård (83) byr julesesongen på ubudne gjester i hans private skog. Damsgård hevder at han ikke er alene om å oppleve juletretyveri på denne tiden av året.
22. november 2018

Ola Aamodt (Hamar) og Erik Ødegård (Trysil) mottar stipend for beste studenter

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har i dag delt ut priser fra Velg Skog for beste skogstudenter. Tre studenter ved NMBU har mottatt stipend for beste karaktergjennomsnitt ved masterstudiet. To av disse, Ola Aamodt og Erik Ødegård, ble ansatt i NORSKOGs konsulentavdeling i vår.
22. november 2018

Enighet på Stortinget om at palmeoljedieselen skal bort

Norge skal bli første land i verden som utelukker palmeoljediesel og annet biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
22. november 2018

Är kunderna klokare än Setra?

Överdriven tro på certifieringarna är slöseri med resurser, skriver Tage Klingberg, före detta ordförande för Ordförande Skogsägarnas riksförbund.
22. november 2018

Svar på spm. 393 fra stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde

Hva vil de økonomiske konsekvensene være, dersom bunnfradraget i formuesskatten reduseres fra dagens nivå på 1,48 mill. kroner til 1,20 mill. kroner?
21. november 2018

– Flyplasser bør bli fyllestasjoner for biodrivstoff laget av avfall fra skogsindustrien

KRONIKK: Biodrivstoff er det eneste reelle alternativet på kort sikt, skriver NTNU-professor Johan Hustad.
21. november 2018

Vil bruke 42 til 84 millioner årlig på å hindre avskoging

Equinor har allerede et mål om å kutte 3 av de 15 millioner tonnene som slippes ut årlig fra selskapets olje- og gassproduksjon. Nå vil selskapet kutte 1 million tonn til ved å investere i bevaring av regnskog.
21. november 2018

Regjeringa vurderer å forby «pøbelgrana» – skogeigar fortviler

SILDA/BYGSTAD (NRK): Den svartelista sitkagrana blir kalla «folkefiende» og «pøbelgran», men skogbrukarar er klare til å kjempe mot eit forbod mot den omstridde tresorten.
21. november 2018

NJFF-leder om lisensjakt innenfor ulvesonen: – De færreste forstår omfanget

– Det er en svært omfattende og grundig jobb som må gjøres, sier nyvalgt leder i Norsk Jeger- og Fiskerforbund Knut Arne Gjems om lisensjakta som kan bli igangsatt innenfor ulvesonen.
21. november 2018

Kunnskapsløst korstog mot sitka

I et oppslag på nrk.no i dag tar Helge Kårstad opp problematikken med å innføre et evt. forbud mot sitkagran. Fra skogbrukets side kan man selvsagt velge et pragmatisk synspunkt på dette og si at sitka betyr minimalt for norsk skogbruk. Men for de eierne som har områder som egner seg og for bygdene som kan gå glipp av lokal verdiskaping, er dette mer alvorlig.
19. november 2018

Straffeansvar ved å delta på jakt

Det er en rekke formalkrav til å delta på jakt. Ved jakt på hjortevilt er det bl.a. krav om godkjent ettersøkshund. Ved jakt har jaktlagets leder et betydelig ansvar.
19. november 2018

30 mill. kroner til forsking på utmark

Neste år blir forskarar invitert til å finne gode løysingar for berekraftig bruk og vern av utmarka. Forskingspengane kjem mellom anna frå jordbruksavtalen.
19. november 2018

Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

Heidi Nordby Lunde (H): Hva vil de økonomiske konsekvensene være, dersom bunnfradraget i formuesskatten reduseres fra dagens nivå på 1,48 mill. kroner til 1,20 mill. kroner? Hvor mange i gruppen trygdede, selvstendige næringsdrivende og gruppen med bruttoinntekt i de fire laveste desilene, vil få økt skatt med et bunnfradrag på 1,2 mill. kroner?
16. november 2018

Stora kostnader efter sommarens skogsbränder

Jämtlands räddningstjänstförbund har hittills begärt 54 miljoner kronor i ersättning av staten för extraordinära utgifter i samband med sommarens skogsbränder. Men om det räcker är det ingen som vet.
16. november 2018

Vil prioritere arbeidsplasser foran skogvern: – Vi kan ikke gå med på at vern går ut over Arbor

DEL – Positivt, sier Hanne Dyveke Søttar (Frp) om torsdagens møte med Atle Hamar (V) som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Tema for møtet var skogvern på Helgeland og de rakk også å snakke litt om laksetrapper i Vefsna.
16. november 2018

Kanadensisk skogsjätte köper aktiemajoritet i Vida

Canfor äger i dag bland annat 25 sågverk i Kanada och USA och sysselsätter 6 500 personer. För att slå sig in på den europeiska marknaden förvärvar man nu 70 procent av aktierna i svenska Vida.
15. november 2018

Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte

Fylkesmannen stadfester Hurum kommunes vedtak om dispensasjon for etablering av forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte.
15. november 2018

Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon

– En fusjon mellom Glommen og Mjøsen er helt logisk og noe vi lenge har sett komme. Jeg tror alle vil dra nytte av en slik fusjon, også vi, sier administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG.
14. november 2018

Södra gör skogsaffär i miljardklassen

Medlemsägda Södra förvärvar Bergvik skog AB:s lettiska skogsinnehav om drygt 111 000 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark.
14. november 2018

Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.
14. november 2018

– Industriutvikling i Norge fremfor råvareeksport

Regjeringen har i Jeløya-erklæringen gjentatt det tverrpolitiske målet om at minst 30 prosent av gods på vei skal overføres til bane. I et representantforslag ber SV regjeringen sørge for en mer bærekraftig godsnæring ved å få mer gods over på bane.
13. november 2018

Lokalkunnskap styrker styringa av nasjonalparkane

FORSKEREN FORTELLER:Styringa av nasjonalparkane blir betre når det ikkje berre er politikarar i styrerommet.
12. november 2018

Status biodrivstoff 2018 – i Norge og verden

Biodrivstoff eller biofuel er drivstoff framstilt av biologisk materiale og kan brukes i stedet for bensin, diesel og fossile kiler.
12. november 2018

Regjeringa åpner for elsykler i Marka

Elsykkel er å anse som motorisert ferdsel, og er derfor i utgangspunktet forbudt i utmark. Det ble åpnet for elsykler i utmark etter en forskriftsendring i 2017, men endringen fikk ikke virkning i Marka siden markaloven har egne forbudsregler om motorferdsel.
12. november 2018

Skogbrukets gullbeholdning sikret

Skogfrøverket har seks klenger som er bygd inn i bygget og strekker seg over tre etasjer. Kapasiteten er stor og tilsvarer den samlede kapasiteten i hele Sverige, hvor de har fire anlegg. Foto Astri Kløvstad
9. november 2018

To millioner kroner til rekruttering av nye jegere

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) vil gjøre jakt mer tilgjengelig for allmennheten.
9. november 2018

Disse 10 selskapene tjente mest på fornybar energi.

En fersk studie fra Eksportkreditt Norge viser at i 2017 solgte norskeide bedrifter varer og tjenester innen fornybar energi for rundt 17,3 milliarder kroner. 36 prosent av omsetningen kom fra eksport.
8. november 2018

Kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER

Fornøyde kunder har gitt oss en formidabel vekst de siste 20 år og vi fortsetter å vokse. I år vil omsette mer enn 1,7 mill. m3 virke. Samlet omsetning er 1 mrd. kroner. Vi vil nå styrke laget for ytterligere å forbedre oss, og søker en kvalitet- og miljøsjef i NORTØMMER
8. november 2018

Villsvinproblematikken tatt opp på Stortinget

Etter det Halden Arbeiderblad erfarer ble det skutt villsvin i Halden-området igjen i helga. Etter alt å dømme ble det brukt kunstig lys i jakta, og derfor ønsker ingen av jegerne å fortelle åpent om sine erfaringer eller observasjoner nå.
7. november 2018

Klima-opportunistene

Klimakrisen kan brukes til så mangt. Særinteresser smir mens verden blir varm.
6. november 2018

Er krisen i skogbruket avblåst?

Er krisen i skogbruket avblåst? Går vi fem år tilbake i tid, til 2013, ble norsk skogbruk beskrevet som en næring i krise. Hjørnesteinsbedrifter som Union, Follum, Peterson og Tofte var etter tur lagt ned og tømmerprisene var på et nær historisk bunnpunkt.
6. november 2018

Staten och skogsindustrin kan klara FSC-kraven själva

Varför accepterar en riksdag, med 60 procent borgerlig övervikt, regeringens omfattande program för konfiskering av mark?
5. november 2018

Ny kunnskap skal redde skog fra råte

Rotråte er en sopp som angriper grantrærnes røtter og stamme. Granrøttene er knyttet sammen, og rotråten sprer seg via røttene fra et tre til et annet. Soppen kan også smitte gjennom sår på stammen. Rotråten angriper treet innenfra, spiser opp cellulosen i veden og farger den rødbrun. I noen tilfeller kan rotråten spre seg over ti meter opp i trestammen og effektivt ødelegge den mest verdifulle delen av tømmerstokken.
30. oktober 2018

Från överskott till underskott

Marknaden för bioenergi, särskilt i södra Sverige, har tidigare alltid präglats av ett överskott. Förra årets stora efterfrågan tömde dock terminalerna på energived och nu har marknaden hamnat i ett underskott.
30. oktober 2018

Perfekt tid for ungskogpleie

Aktivitetspådriver skogdrift, Torgrim Garberg, oppfordrer skogeiere til å drive ungskogpleie.
30. oktober 2018

Hoksrud tok med seg viktige innspill fra Solør

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud fikk med seg mange innspill fra skognæringa i Solør under sitt besøk mandag. Blant annet etterlyser næringa mer tid i hogstmaskiner før læretiden starter ute i bedrift. Manglende erfaring koster bedriftene dyrt.
30. oktober 2018

EU ønsker å forby bruk av all bly-ammunisjon i jakt

Et totalforbud mot bly-ammunisjon fra EU kan bety en risiko for dyrevelferden, mener jegere. De tror skadeskyting og ettersøk vil bli mer vanlig om man fjerner blyet.
30. oktober 2018

Avskoging og skogmilliard

Skogbruk i Norge drives bærekraftig og man bygger opp ressursen.
29. oktober 2018

Kunnskapsgrunnlag for biodrivstoff i skipsfart

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har laget et teknisk kunnskapsgrunnlag for et mulig omsetningskrav i skipsfart. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.
29. oktober 2018

Skogbrukets omdømme er godt

Skogbrukets omdømme er godt Nordmenn er jevnt over positive til norsk skogbruk. Det viser en undersøkelse av folks holdninger til næringen. Det er hyggelig at 2 av 3 har et godt inntrykk av norsk skogbruk, sier fagdirektør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn.
29. oktober 2018

Statens naturoppsyn jakter ulv med helikopter i Finnmark

Mannskap fra Statens naturoppsyn var søndag ettermiddag ute i helikopter for å prøve å felle ulven som har tatt sau og reinsdyr i Finnmark.
29. oktober 2018

Biodrivstoff i skogsmaskiner

Prosjektet «Hvordan øke verdiskapingen og klimanytten i skogbrukets produksjonskjede basert på bruk av næringens egne […]
26. oktober 2018

Umulig å nå 1,5-gradersmålet uten økt skogbinding

Den nylig framlagte spesialrapporten fra FNs klimapanel sier tydelig at det ikke er mulig å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad uten tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren, for eksempel gjennom skogplanting og bruk av bioenergi med karbonfangst og lagring.
26. oktober 2018

Anmeldt for ulovlig jervejakt i Nordland

– Alle fellinger av rovvilt som ikke er etter boka blir rutinemessig anmeldt, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland.
25. oktober 2018

Medel mot snytbagge förbjuds

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för insekticiden Merit Forest, ett av tre giftiga preparat som skyddar mot snytbagge på barrplantor.
25. oktober 2018

Tester biodrivstoff på traktorer

I ett år skal 15 traktorer kjøres på fornybar diesel. Målet er å gjøre landbruket mer klimavennlig.
24. oktober 2018

Skogens helsetilstand i Norge overvåkes

En omfattende norsk skogskadeovervåking har pågått i over 30 år og utføres av flere institutter. Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget og utbredelsen av soppsykdommer og insektangrep.
24. oktober 2018

Kutt i elavgiften rammer grønn energi

Publisert 23. oktober 2018 | Skrevet av redaksjonen | Utskrift | E-post
24. oktober 2018

Handlingsplan mot villsvin

Villsvin utgjør en svært stor skaderisiko for norsk matproduksjon, og det er helt avgjørende med et godt samarbeid mellom jegere og grunneiere. Miljødirektoratet varslet på Bondelagets og NJFFs villsvinkonferanse at det kommer en handlingsplan mot villsvin på nyåret.
23. oktober 2018

Trident Juncture – Erstatning for berørte grunneiere

Militærøvelsen Trident Juncture er i gang. En så stor militærøvelse kan medføre skader på eiendom. […]
23. oktober 2018

Over 30 rein og sau drept. Jegere klare til å jakte ulv

Ulv herjer i Finnmark. For hver dag som går, øker antallet drepte dyr.NB! Advarsel om sterke bilder.Det er svært uvanlig med ulveangrep i Finnmark.
22. oktober 2018

Stigende tømmerpriser og god avvirkning

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid i fjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivitet under tørken i sommer.
22. oktober 2018

Kan gå mot rekordår for skognæringa

Snittprisen for tømmer har økt med 18 prosent. Landbruksdirektoratet tror på knallår for norsk skognæring – tross sommerens ekstremtørke.
19. oktober 2018

Stigende tømmerpriser – 2018 kan bli rekordår

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid ifjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivtet under tørken i sommer.
19. oktober 2018

Bård Hoksrud åpnet storhavn

Torsdag åpnet Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) Strømsvika Tømmerhavn.
19. oktober 2018

Skogavvirkning for salg

OppdatertNeste oppdatering21. januar 2019Nøkkeltall 18,7 % økning i tømmerprisene fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018
19. oktober 2018

Rekordhøye tømmerpriser

Tømmerprisen økte kraftig i 3. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 412 kroner per kubikkmeter, 18,7 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet økte med 2,4 prosent.
18. oktober 2018

I fjor ble det felt ni villsvin i Hedmark – frykter det kan bli til 40.000 innen kort tid

Villsvin er en uønsket art i norsk natur. Men i Sverige er det over 300.000 villsvin. Nå frykter mange en invasjon fra svensk side. Jegere, bønder og skogeiere i Hedmark skal nå forberedes på en slik situasjon.
18. oktober 2018

Etter orkanen i 1992 ble planene for skogen verdiløse. Nå haster det for flere nordmørskommuner å lage nye

Store mengder gran er hogstmoden i mange nordmørskommuner. Men gamle og utdaterte skogbruksplaner uten miljøregistrering gjør det umulig for skogeieren å levere tømmer på en enkel og kostnadsmessig måte. Nå skal skogen takseres.
17. oktober 2018

NHO: – Kuttene burde vært større

NHO støtter forslagene om å redusere selskapsskatt og formueskatt, men mener regjeringene kutter ikke nok.
17. oktober 2018

Jobber hardt for Norsenga-flytting

OSLO: I stedet for å bruke unødige penger på planlegging av ny tømmerterminal på Rudshøgda, kjemper tunge aktører i skognæringen innbitt for å få flytting av Norsenga øverst på prioriteringslista.
16. oktober 2018

Enzymer skaper nytt fôr, ny gjødsel og proteinpulver

Med enzymer har forskerne klart å bryte ned biologisk materiale og skape nye produkter. For å få det til, hermer de etter naturens egne prosesser.
15. oktober 2018

Ektepar vil ha skogstomt for å bygge hytte, men politikerne anbefales å nekte dem å kjøpe

TINN: Et ektepar fra Mjøndalen vil kjøpe den 571 dekar store eiendommen Svimbil skog ved Gjuvsjå. De vil bygge en hytte, men har ingen planer om å bosette seg i Tinn. Rådmannen anbefaler politikerne å nekte konsesjon.
15. oktober 2018

Økt bevilgning til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018.
12. oktober 2018

«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».

Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsettet for 2019. Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om innblanding av avansert biodrivstoff i transportsektoren. Denne satsingen blir ytterligere forsterket i regjeringens framlagte statsbudsjett. Miljøvernminister Elvestuen kommenterer på følgende måte: - Når regjeringa vektlegg avansert biodrivstoff, bygger dette opp under norske planar om å produsere meir avansert biodrivstoff frå skog. Ved å sikre at det finst ein marknad for alternative drivstoff til luftfart legg vi til rette for teknologiutvikling og næringsutvikling i Noreg.
11. oktober 2018

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

Terje Aasland (A): Arbeiderpartiet og regjeringen deler ambisjonen om å øke den innenlandske verdiskapingen basert på skogen. I enkelte deler av landet sliter imidlertid industrien med tilgang på råstoff fra skogen på grunn av pågående verneprosesser, der også store andeler produktiv skog vernes. Dette ser vi bl.a. nå i Nordland, der lokale treforedlingsbedrifter rammes.
11. oktober 2018

Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

Willfred Nordlund (Sp): Hvilke grep tar næringsministeren for å sørge for at viktige nasjonale mineralinteresser og næringsinteresser blir ivaretatt i forbindelse med vern, herunder frivillig vern, som regjeringen ønsker mer av?
11. oktober 2018

Har ikkje funne CWD-smitte

Det er ikkje funne CWD-smitte i nokon av dei 574 prøvane frå vidda. Mattilsynet har ikkje avgjort kva dei gjer vidare i saka.
10. oktober 2018

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2019

Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak.
10. oktober 2018

Skogeier nekter å bli med på frivillig vern

Skogeier Terje Hoff (59) på Otta kommer ikke til å bli med på noen form for frivillig skogvern slik Fylkesmannen i Oppland har sendt ut brev om.
9. oktober 2018

Tidenes budsjett for den internasjonale regnskogsatsinga

Aldri før har Noreg brukt meir pengar på å redde dei tropiske skogane. Å stanse avskoginga av tropisk skog er heilt avgjerande for å nå både dei globale klimamåla og FNs bærekraftsmål. Difor aukar regjeringa det norske klima- og skoginitiativet med 200 millioner kroner i 2019.
9. oktober 2018

Regjeringen vil bruke mer penger for å redusere rovdyrkonfliktene

Gaupe som angriper sau i norsk utmark. Foto: Jostein Hunstad.
9. oktober 2018

Elvestuen går mot seg selv: Dropper offentlig forbud mot palmeoljediesel

På Stortinget var miljøvernminister Ola Elvestuen med på å beordre Regjeringen om å forby biodrivstoff fra palmeolje i offentlige innkjøp. Nå har han snudd.
8. oktober 2018

Ulv angrep jakthund: Skutt!

DEL En ulv ble i dag skutt i Eidsvoll, i skogsområdene øst for Minnesund. Den skal ha blitt skutt idet den angrep en jakthund.
8. oktober 2018

Bra med krav til fornybart drivstoff i luftfarten

Regjeringen varsler at det skal innføres et omsetningskrav på 0,5 prosent avansert biodrivstoff i luftfart fra 2020. – Innføring av et omsetningskrav for bio jet-fuel har stor global betydning. Det er avgjørende med incentiver som dette for å få etablert mer produksjon av bærekraftig bio jet-fuel, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO. – Vi er også glad for at man starter med et krav som ekskluderer palmeolje, men skulle gjerne sett at dette kom på plass fra 2019 og var større en 0,5 %.
8. oktober 2018

DN: Regjeringen senker formuesskatten ved å øke aksjerabatten

Finansminister Siv Jensen øker bunnfradraget og aksjerabatten i statsbudsjettet. Det vil gi 690 millioner kroner mindre til staten, ifølge Dagens Næringsliv.
5. oktober 2018

Øvelsen Trident Juncture – grunneiere og evt. skader

Øvelsen nærmer seg og militære styrker har kommet og flere er på vei til øvingsområdene. Vi minner om gode råd til grunneiere i forbindelse med øvelsen og eventuelle skader og erstatning
5. oktober 2018

Ikke skvis ut den lille industrien vi har

Ikke skvis ut den lille industrien vi har Regjeringen vil ha økt avvirkning og mer innenlands verdiskapning. Og nye arbeids- plasser i størrelsesorden med et nytt Statoil, eller Equinor som det nå heter, årlig frem- over.
4. oktober 2018

Laser mot sporskader

Forskere og næringslivsaktører i flere land tester ut laserteknologi for å unngå skader i terrenget ved hogst.
4. oktober 2018

Kommentar: Muligheter i det fantastiske virkesmarkedet

Unike muligheter for både skogeiere og skogsentreprenører kan oppstå når vanskelige driftsforhold faller sammen med en rødglødende høykonjunktur for skogindustrien, som går for fullt for tiden. Eller sagt på en annen måte; regnestykket går kanskje ikke helt opp for skogindustrien om dagen.
3. oktober 2018

Spikervest skal beskytte jakthunder mot ulv

Jegere går til innkjøp av vester med store pigger for å beskytte hundene sine mot ulv. Tirsdag ble en elghund drept i Hedmark.
3. oktober 2018

För klimatnytta och levande landsbygd

Debatt Skogen är enormt viktig och bidrar både till en levande landsbygd och till stor klimatnytta, skriver Sveaskog. Vi försöker sköta skogen i samklang med andra intressen.
2. oktober 2018

Bli med på seminar om villsvin!

Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark arrangerer villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!
2. oktober 2018

Erfaren skogskar skal «ta» tømmermarkedet

BYTTER BEITE: Arvid Eriksen skal egentlig jobbe med det samme som han har gjort i Allskog, men nå skal han gjøre jobben for Nortømmer.
2. oktober 2018

Formueskatten – er det skattesatsen som er problemet?

Neste mandag, 8. oktober, legges regjeringspartiene frem statsbudsjettet. I forbindelse med dette kommer det ofte alternative budsjetter fra de øvrige partiene. Og der ønsker mange å øke formueskatten.
1. oktober 2018

Departementet avviser ulveklagene

​Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av 12 ulver utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus i 2018/2019.
1. oktober 2018

Forbudet i viltloven mot å skille jaktrett fra eiendommen

[Enkelt domstol] Avgjørelser Forbudet i viltloven mot å skille jaktrett fra eiendommen
1. oktober 2018

60-tonns budsjettlekkasje

25 millioner kroner øremerkes til å forsterke bruer til 60 tonns totalvekt.
1. oktober 2018

– Det skjedde en endring over natten. Markedskreftene slo inn

© Leveres av ABC Nyheter VIL HA MER: Erich Mons Mathiesen vil gjerne kjøpe mer skog til familiebedriften. Alle hans tre døtre utdanner seg innen skogdrift. Foto: Iván Kverme
28. september 2018

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen

Norges Bondelag og Norskog forlanger at Klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V) også tillater felling av ulv innenfor ulvesonen.
26. september 2018

64 millioner til tømmerkaier

Åtte tømmerkaier langs kysten har fått til sammen 64 millioner kroner i tilskudd. Gode tømmerkaier er nødvendig for å få hogd skogen langs kysten.
26. september 2018

På sporet av kjøreskader

Langt flere rapporterte kjøreskader er søt musikk hos Statskog. Det gjør at skadene nå kan rettes opp.
26. september 2018

Tømmerprisene stiger fortsatt

I august ble sagtømmer av gran betalt med 518 kroner i gjennomsnitt for hele landet. I juli var prisen 502, og i august i fjor var den 462. For sagtømmer av furu er tallene 464 kroner i august i år, 445 i juli, og 415 i august i fjor. Det viser tallene som Norsk Skogbruk har innhentet. Også massevirkeprisen fortsetter å stige, i august var gjennomsnittsprisen på massevirke av gran 307 kroner. I juli ble massevirke av gran betalt med 284 kroner og i august i fjor med 210 kr pr. kubikk.
25. september 2018

Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt

I dag begynner elgjakta. Mange elger skal felles. Hva med slakteavfallet?
25. september 2018

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Emilie Enger Mehl (Sp): I Nationen 4.7. er Fylkesm. i Hedmark og sekr. for rovviltnemnda R5 sitert flg.; «Praksis i departementet er at det ikke er mulig å ta ut ulv i ulvesonen, om det ikke er potensial for skade. Og Naturmangfoldsloven åpner ikke for uttak i ulvesonen, ut fra direktoratets vurdering, sier han». Det er i sterk strid med Stortingets vedtak både i Innst 330 S(2015-2016) og lovbeh. våren 2017. Hvordan kan statsråden forklare at det så åpent uttrykkes holdninger som er i sterk konflikt med Stortinget fra Fylkesmannen i Hedmark?
25. september 2018

64 mill kroner til utvikling av tømmerkaier

Åtte tømmerkaier har fått til sammen 64 mill. kroner i tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Kaiene er en sentral del av infrastrukturen for skognæringen langs kysten.
24. september 2018

Fra møkk til vekst

Har du hørt om nattmannen? Fra 1600-tallet var det han som stod for tømming av utedoer i byene, og han solgte avfallet som gjødsel. Statusen til nattmannen var lav, men viktigheten av arbeidet var høy. Avløpsslam, som vi kaller det i dag, er fortsatt en nyttig ressurs for landbruket ved at det tilfører produksjonsjorda viktige næringsstoffer, og bidrar med det til gode avlinger.
24. september 2018

Vestskog og Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer open skogdag

Bli med på open skogdag torsdag 27. september kl. 10:00 ved gapahuken ved Veslevatnet.
21. september 2018

1700 kommentarer om FSC standarden för skogsbruk i Sverige

FSC:s nya standard är beräknad att publiceras under 2019 men få genomslag först 2020.
21. september 2018

Reagerer på at populært turområde foreslås vernet: – Et sted som brukes veldig mye

Trestikle i Røysjømarka har vært brukt til friluftsliv siden 1950-tallet. Nå kan stedet få den strengeste formen for vern. Det får brukerne til å reagere.
21. september 2018

Godt nytt for skognæringa

Pelletsfabrikken BioWood Norway på Averøy vart tildelt 97 millionar kroner frå det statlege miljøselskapet Enova i 2007. Selskapet skulle starte storproduksjon av pellets, og målet var å verte ein av dei største produsentane av biobrensel i verda. Råvarene skulle komme frå Canada, USA, Liberia, Russland og Baltikum.
20. september 2018

Solör Bioenergi vokser videre innen fjernvarme

Solör Bioenergi har kjøpt Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. Selskapet har dermed tatt over hele ansvaret for produksjon og distribusjon av fjernvarmen i Vårgårda i Västra Götalands län. Kjøpet er et ledd i Solör Bioenergis strategi om å vokse innen fjernvarme både i Sverige og Norge. I mars kjøpte selskapet Pemco AS.
20. september 2018

Nordisk ministermøte om tørkerammet jord- og skogbruk

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud møter i dag sine nordiske kolleger i Stockholm. Tørkesommeren er over, men nå er det mangelen på grovfôr og reduserte avlinger som preger landbruket i Norden. I dag holder de nordiske landbruksministrene et ekstra møte for å diskutere situasjonen, og strategier for framtiden.
20. september 2018

Alliansen vill utreda för att stärka äganderätten

Magnus Oscarsson (KD) vill att skogsägaren ska känna en trygghet i sitt brukande av sin skog.
20. september 2018

Opp for hjort og ned for elg

Utbytet frå hjortejakta har stort sett stige jamt og nådde ein ny topp i jaktåret 2017/18. For elg har jaktutbytet svinga sidan 1990-åra, og talet på felte elg er no på veg ned. Sjå korleis jakta har vore der du bur.
20. september 2018

Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

Det var store regionale forskjeller i gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg i 2017. Akershus/Oslo hadde en snittpris på 5,8 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold og Østfold, mens snittprisen i Finnmark var 1,1 millioner.
19. september 2018

Skogstatistikk fra 1943 til i dag

Visste du at det i 1945 ble grøftet 84 kilometer i Hedmarksskogen? Eller at dette hadde økt til nær 1500 km i 1957? I fjor ble under 250 km av disse grøftene rensket opp for at skogen skal vokse bedre.
19. september 2018

Glommen og Mjøsen vurderer fusjon

Glommen og Mjøsen vurderer fusjon Styrene i Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger. Målet er en fusjon mellom de to samvirkeselskapene. Glommen og Mjøsen ønsker å jobbe sammen for skogeiernes beste.
18. september 2018

Svar på skriftlig spørsmål om målsettingen i rovviltpolitikken

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.
18. september 2018

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Regjeringa har åpnet for økt import av storfekjøtt fra EU uten toll, fra 900 til 2500 tonn. Samtidig har deler av landbruket hatt en utfordrende sommer, og måttet slakte flere storfe enn planlagt. Matvarekjeder har varslet fokus på salg av norsk kjøtt.
18. september 2018

Slik samarbeider de for å felle ulven: – En forutsetning for å lykkes

Da ulvetispa ble felt ved Blåmyra i Ringsaker søndag, var jegere fra de kommunale jaktlagene i alle fire Hedmarken-kommunene på plass. Landbrukssjef Stein Inge Wien i Ringsaker kommune forteller at samarbeidet mellom kommunene er en forutsetning for å lykkes.
17. september 2018

Foreslår videreføring av prøveordning for jerv

Klima- og miljødepartementet foreslår en midlertidig videreføring av adgangen til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av fangstbås. Adgangen til dette falt bort 15. februar 2018.
17. september 2018

Våknet til liv i skogen

BLID KAR: Magne Rud Høyseth stortrives i skogen. For en stund siden gikk han rundt og var skolelei. Nå jobber han som lærling i skogen og gleder seg til hver eneste arbeidsdag.
17. september 2018

Elvestuen kommer ikke, men det blir ulvedebatt

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde takket ja til å delta i det store ulveseminaret på Norsk Skogbruksmuseum tirsdag. Han kommer likevel ikke, men det blir innledninger og debatt som ledes av Terje Svabø.
14. september 2018

Herman Sundqvist: ”Lös nyckelbiotoperna inom FSC”

Lös nyckelbiotopfrågan inom ramen för miljöcertifieringen FSC. Den utmaningen gav Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist till skogsbruket på Skogsindustriernas seminarium Virkesforum i Stockholm på onsdagen.
14. september 2018

Seks tips for bedre villsvinjakt

Villsvinet er en jaktbar viltart som på ny har inntatt deler av Østlandet. Det er etablert bestander i Østfold og de er i ferd med å få fotfeste både i Akershus og søndre deler av Hedmark.
13. september 2018

Skogbruket i oljealderen

Etter oss kommer «global oppvarming», hvis vi fortsetter som nå.
13. september 2018

Mangel på kunnskap: Naturvernforbundet på bytur

Innspill: Har du et nyhetstips? Naturvernforbundets talsperson, biolog Arnodd Håpnes, har i et par innlegg i avisene virkelig slått fast hvem som har innsikt i skogvern og rovdyrproblematikk.
13. september 2018

Reddet Bonzo fra ulveflokk: – Skremmende at de ikke fryktet meg

SMERTER: – Ett avgjørende bitt over ryggen, og Bonzo ville vært død. Det var flaks at jeg rakk fram i tide. Det eneste jeg tenkte på var å redde Bonzo, sier Lars Kristian Kjellgren. Foto: Britt-Ellen Negård, Glåmdalen
13. september 2018

Bioøkonomi i landbruket

Regjeringen la i 2016 fram sin bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene. I en serie nettartikler vil Innovasjon Norge, NIBIO, Nofima, Norges forskningsråd, Mattilsynet, Statskog og Veterinærinstituttet forsøke å konkretisere og vise eksempler på hva bioøkonomi og overgangen til "Det grønne skiftet" innebærer.
11. september 2018

Han skal til Oslo for å kjempe mot skogvern: – Vi har så gode fakta at vi håper det er nok

Ordfører i Grane Bjørn Ivar Lamo synes ikke det er nødvendig å verne mer skog i Grane nå. Her ved noen unge bartrær ved bygdetunet. Foto: Benedicte Wærstad
10. september 2018

Bonde frifunnet for å ha ødelagt fuglereir

Rena-bonden Tormod Enok Skramstad er frikjent for beskyldningene om at han skadet fugler og reir på et 800 mål stort område han dyrker gress på. – Jeg er veldig lettet nå, sier Skramstad.
10. september 2018

Politikerne sa ja til fjernvarme-avtale: – Dette vedtaket utløser tung positiv satsing

FJERNVARME: Johnny Gangsø i Lunner almenning. Foto: Kine Therese Vik-Erstad
10. september 2018

St1 lanserer nytt drivstoff for tungtransport

Fredag 7. september lanserte energiselskapet St1 sitt fornybare biodrivstoff RED95 ved Shell-stasjonen på Grorud i Oslo.
10. september 2018

Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein

4. september hadde programutvalet for å nedkjempe skrantesjuke i Nordfjella sitt fyrste møte. Utvalet skal utforme eit heilskapleg program for brakkleggingsperioden og reetablering av villrein i Nordfjella. Målsettinga er at vi om nokre år skal få tilbake ei frisk villreinstamme i Nordfjella (sone 1).
7. september 2018

Har startet produksjonen av Royal Svart

Alvdal Skurlag AS har nå, etter lang utviklig, startet produksjonen av Royal Svart. Fargen er i utgangspunktet en ren sort farge, men vil over tid påvirkes av været og få noe mer innslag av grått.
7. september 2018

Trebyggeri utfordrer konservativ byggebransje

Nordic Network for Tall Wood Buildings kjører debatt på årets Building Green i Oslo om hvordan våre nordiske naboer kan inspirere og akselerere utviklingen av trebyggeri gjennom et samarbeid i Norden.
7. september 2018

Randi (89) hamstrer ved: Så mye dyrere blir strømmen

BØ (NRK): Nordmenn forbereder seg på dyrere strømregninger og hamstrer ved. – Det er helt texas om dagen, sier Norges største vedprodusent.
6. september 2018

Nå kan du sjekke hvor ulven befinner seg før du slipper hunden

Innen småviltjakta starter kommende mandag kan jegere og andre sjekke omtrentlig hvor ulven befinner seg før de slipper løs hunden.
6. september 2018

– Det må bygges en biodrivstoffindustri

Jonas Lindmark fra den svenske energimyndighed beskæftiger sig generelt med biobrændstof og i særdeleshed med brændstof til fly.
5. september 2018

Mads Asprem frykter bankene i skogsmareritt

5. september 2018

– Det er veldig dumt å jakte, og så måtte kaste verdifullt kjøt

Testing av skrantesjuke hos hjort gjer at jegerar må vente på prøvesvar før dei kan bruke kjøtet. Med varmt vêr i vente rår vald-leiar jegerar til å utsetje jakta.
4. september 2018

Naturvård och skogsproduktion kan samsas till lägre kostnad

Med en ny metod skulle markägare kunna göra betydligt större avsättningar till naturvården utan stora kostnader. Det framgår av en studie som Skogssällskapet finansierat. Metoden skulle också kunna underlätta dialogen mellan skogsägare och myndigheter när skog ska skyddas, tror Dennis Jonason, forskaren bakom studien. – Ofta styr myndigheterna var skog ska skyddas. Här kan man kombinera det myndigheterna vill med markägarens önskemål när det gäller de ekonomiska aspekterna.
4. september 2018

Bonde i retten for å ha ødelagt fuglereir ingen har sett

RENA (NRK): Tormod Enok Skramstad har fått 15.000 kroner i bot for noe ingen vet om han gjorde. – Det er absurd, sier han. Bondelaget frykter konsekvensene for jordbruket.
4. september 2018

Uvær, rekordpriser og blakke bønder: – Vi får et knallår i skogen

Stormkast, gode tømmerpriser og elendige avlinger på jordet. Alt dette – sammen med en krevende vinter og en tørr sommer – gjør at hogstmaskinene går varme i skogen om dagen.
4. september 2018

Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst

Ferske tall tyder på at skogsfugljegerne går en spennende høst i møte. Skogsfugl- og rypejakta starter 10. september.
3. september 2018

Jaktar etter ulv – torer ikkje å stå fram med fullt namn

LAVIKDALEN (NRK): I området som har vore plaga av ulv i sommar, kjem det no frivillige jegerar frå andre stader for å prøve å felle ulven. Mange av dei er redd for hets og torer ikkje å stå fram offentleg.
3. september 2018

Bård Hoksrud er ny landbruks- og matminister

Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Bård Hoksrud (FrP) er utnevnt til ny landbruks- og matminister. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal har fått avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jon Beorg Dale, og er utnevnt som statssekretær for Bård Hoksrud.
3. september 2018

Svar på spm. nr. 2110 frå stortingsrepresentant Geir Pollestad

Formuesskatten, endringer i sats og endringer i fastsetting av verdier
31. august 2018

Så har priserna för skogsfastigheter förändrats

LRF Konsult har släppt den senaste prisstatistiken för sålda skogsfastigheter. Överlag fortsätter rekordpriserna att stiga, men det finns ett undantag.
31. august 2018

33 prosent mer skog på 15 år

Det blir hvert år mer tømmer i skogene våre, grantrærne på Vestlandet vokser spesielt raskt. Bare i løpet av de siste 15 årene har mengden stående tømmer i norske skoger økt med en tredjedel.
30. august 2018

Utan äganderätt inget grönt skogsbruk

Vi måste respektera enskilda människor och företags rätt att bruka skogen för att få den hållbara skogsråvaran. Det skriver företrädare för Centerpartiet i en debattartikel.
30. august 2018

Alle småviltjegere: Det er bare å glede seg litt ekstra til rypejakta denne høsten

Etter flere år med svak utvikling viser tall fra Statskog et oppsving i rypebestanden over hele landet.
30. august 2018

Rekordmye hjortevilt drept i trafikken

I jaktåret 2017/18 måtte nesten 10 200 hjortevilt bøte med livet i trafikken. Det er 2 900 flere enn året før. Økningen var størst for rådyr og elg.
30. august 2018

Moelven fikk det ikke til og solgte Nössemark – helt nytt under Vida

For 2,5 år siden overtok svenske Vida Moelvens tradisjonelle sagbruk Nössemark. Nå er det totalt fornyet. Investeringene på dette ene bruket kom på 300 millioner kroner, – like mye som Moelven årlig investerer på alle sine bruk.
30. august 2018

Starkt halvårsresultat för Moelven

Vi kan se tillbaka på ett av de bättre halvårsresultaten i Moelvens historia, ett resultat för första halvåret 2018 på 308 miljoner NOK. En ökning med 51 miljoner kronor jämfört med första halvåret i fjol, säger Morten Kristiansen, koncernchef i Moelven. – Vår prognos är att helårsresultatet 2018 bli något bättre än helåret 2017.
29. august 2018

Forskningssenter for urbant landbruk

Verdens befolkningen øker. Å produsere nok mat på en bærekraftig og klimasmart måte er et globalt ansvar og krever samarbeid. I tillegg til nok mat er det viktig at maten er trygg og riktig ernæringsmessig sammensatt. Kina ligger i front internasjonalt når det gjelder teknologiutvikling. Nå styrker Norge og Kina landbrukssamarbeidet.
29. august 2018

Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Geir Pollestad (Sp): Kor mykje er formueskatten redusert om ein tek omsyn til både endringar i sats og endringar i fastsetting av verdiar?
29. august 2018

Moelven bygger ny fabrikk

Moelven satser på klimavennlig pelletsproduksjon. Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss.
28. august 2018

Inga omfattande tillväxtstörningar i tallföryngringar

Studie visar att rapporter om hög frekvens av dubbla eller flera toppskott inte stämmer.
28. august 2018

Frokostseminar 20. september: Muligheter for næringsutvikling i skogindustrien

OREEC og NIFU - Susvaluewaste inviterer til frokostseminar om nye muligheter for verdiskapning og næringsutvikling i norsk skogindustri.
28. august 2018

Langt flere ryper over hele landet

KVOTA SETTES: Kvota for årets rypejakt settes denne uka. Statskog har nå lagt fram sine rype- og skogsfugltellinger for 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
27. august 2018

Per Holm Nygård om sitkaavgjørelse: – Ville ikke ha navnet mitt under dette

Foto Johs Bjørndal Forsker Per Holm Nygaard ved NIBIO var med i Artsdatabankens ekspertkomité for karplanter.
27. august 2018

Nedgang i klimagassutslippene

De foreløpige tallene for utslipp av klimagasser viser at det ble sluppet ut 52,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium i 2017. Dette er 1,7 prosent lavere enn i 2016.
27. august 2018

Oslo skal arrangere verdens mest prestisjefylte trekonferanse

Norge gikk av med seieren om å arrangere verdens mest prestisjefylte konferanse for ingeniørvitenskap i tre i 2022.
27. august 2018

Kan hållbart skogsbruk skydda skog mer än nationalparker?

Bild: Rainforest Alliance Avskogning i Maya Biosphere Reserve, Guatemala.
27. august 2018

Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (

Formålet med forskriften er å hindre spredning av askeskuddsopp (Chalara fraxinea) til områder i Norge som ansees å være fri for askeskuddsjuke. Forskriften fastsetter tiltak for å forebygge og bekjempe sykdommen i Norge, og pålegger private og offentlige plikter og forbud i den forbindelse.
27. august 2018

Vindkraft øker mest

Aldri før har det vært produsert mer vindkraft i Norge som i fjor med 2,9 TWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180 000 husholdninger.
24. august 2018

Skogsarbeidet tørket bort

– Vi har hatt redusert omsetning gjennom hele sommeren på grunn av tørken. Så blir det helt bråstopp og vi må permittere alle ansatte i tre uker. I tillegg blir vi straffet økonomisk ved at vi må betale 10 dagers permitteringslønn. Det er tragisk.
23. august 2018

Ber om å få åpnet strekninger for modulvogntog Miljøfyrtårnet over Mjøsa

Verdikjeden Skog og Tre ber gjennom et brev til flere fylkeskommuner, fylkesting og kommuner om nødvendige tiltak for å få åpnet veistrekninger for modulvogntog.
23. august 2018

Jegere fikk lov til å sykle under reinsjakta – det reagerer Fylkesmannen på

Fylkesmannen i Oppland klager på tillatelsen til sykling som er gitt til villreinjegere i Dovrefjell nasjonalparkstyre på Vålåsjøhøvegen.
23. august 2018

Vil fjerne all denne grana – men det er komplisert og dyrt

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre har et leid helikopter for å frakte ut 1200 uønskede grantrær fra Junkerdalsura naturreservat. Men det er bare starten.
22. august 2018

Östrands massefabrikk ved Sundsvall: Blir verdens STØRSTE

OPPSTART: SCA, som står for Svenska Cellulosa AB, eier denne fabrikken som når alle maskiner er justert og innkjørt vil være verdens største produsent av bleket sulfatmasse fra bartrær. Foto Astri Kløvstad
22. august 2018

Agrianalyse: Rikere og renere med mer skogindustri

Foto Line Venn Industripolitikk er miljøpolitikk. Smart industribygging kan gjøre Norge rikere og renere, og skogindustrien har særlige muligheter.
22. august 2018

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort

Nytt fra og med høsten 2018 er at jegerne eller jaktlagene ikke skal trekke fra dyr de mener de har sett flere ganger samme dag.
21. august 2018

Biodrivstoff vil kunne erstatte fossil olje som råstoff i svært mange produkter

Vi trenger biodrivstoff i tillegg til strøm skal vi lykkes med avkarbonisering
21. august 2018

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Skognæringen er viktig i Norge, men flere steder er veinettet en begrensning for tømmertransport. I hvilken grad blir flaskehalser for skogdrift som veistubber og bruer kartlagt og utbedret, og hvor stort er vedlikeholdsetterslepet på ulike statlige veier i dag?
21. august 2018

Vil avvise kommunenes ulveklager

Fem kommuner er blant klagerne på vinterens lisenskvoter på ulv. Men rovviltnemndenes sekretariat mener kommunene ikke har rettslig klageinteresse i saken.
20. august 2018

Jegere skal ta skrantesjukeprøver i 2018

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å ta prøver av felt hjortevilt for skrantesjuke.
20. august 2018

Bygger OL-stadion i tre

Når OL arrangeres i Tokyo i 2020, skjer det blant annet på en stadion bygget i tre.
20. august 2018

Deling av landbrukseiendom i Hjartdal kommune

Landbruks- og matdepartementet har i dag omgjort Fylkesmannens vedtak og gitt samtykke til deling av en landbrukseiendom i Hjartdal kommune. Departementet viser til at kommunen har som politisk mål å øke innbyggertallet, og at kommunen i sitt vedtak har tatt stilling til hvordan hensynet til bosetting best kan ivaretas. Kommunens handlingsrom i en slik sak er stort, og departementet legger stor vekt på kommunens syn.
17. august 2018

– Hele beiteområdet øst for Glåma er truet

Ordførerne i de ulverammede kommunene i Nord-Østerdalen spør om situasjonen er en stille, villet katastrofe.
17. august 2018

Klimagassutslippene gikk ned i 2017

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 1,7 prosent i fjor. De samlede utslippene lå 2,4 prosent over nivået fra 1990.
15. august 2018

Samarbeid med skogbruket skal redusere risikoen for strømbrudd

Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene.
15. august 2018

Agder Energi går sammen med skogbruket Her er taket som redder avløpsnettet fra kollaps ved ekstremvær

Samarbeid mellom Agder Energi Nett og lokalt skogbruk skal redusere risikoen for strømbrudd.Det skriver Agder Energi i en pressemelding tirsdag.
15. august 2018

Ordfører Eivind Norman Borge om villsvin-økningen: Jakten kan bli en større inntektskilde for grunneiere

Eivind Norman Borge minner om at villsvinjakten kan gi grunneiere i Østfold betydelige inntekter. I et terreng i Sverige betaler jegere 1.000 kroner i døgnet, pluss 50 kroner per kilo for villsvinkjøttet. Interessen er høy.
14. august 2018

Preem og SAS samarbeider om fornybart flydrivstoff

Preem og SAS har inngått intensjonsavtale om å produsere fornybart flydrivstoff, såkalt biojet/biobrensel. SAS har som ambisjon å erstatte dagens brenselvolum for innenlands- flyvninger med biojet/biobrensel innen 2030. 0
13. august 2018

​Villsvin i Norge – trussel eller ressurs?

JAKTER VILLSVIN: Tony Platek fra Elverum er en ivrig jeger, blant annet på villsvin - i Slovakia. (Foto: Stine S. Skjæret/Anno)
13. august 2018

– Blir dette malen for den framtidige beredskapen, er det bare å applaudere

Måten sommerens mange skogbranner ble håndtert av brannvesen, skogbrannmannskapene og frivillige roses nå sterkt av skogeiere og daglig leder i Åsnes kommuneskoger KF.
9. august 2018

– Uforsvarlig å slippe storfe på utmarksbeite i ulvesonen

Bønder i Østerdalen og Solør får tilbud om å bruke nedlagte setervoller i ulvesonen til beite. Lederen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, fraråder dette og sier det er en dårlig idé.
9. august 2018

Vesentlig lavere skogbrannfare nå enn for bare en uke siden, men det betyr ikke at det er greit å ta fram grillen igjen ennå

Onsdag var skogbrann-indeksen i Innlandet langt lavere enn for en uke siden. 110-sentralen advarer likevel folk mot å fyre opp grillen. – Det er ikke opphevet noen restriksjoner noe sted ennå, sier vaktleder Erik Johansen til Østlendingen.
8. august 2018

Stadig flere jakter hjort

Totalt var det 48 000 jegere som jaktet hjort høsten 2018. I løpet av ti år har antallet hjortejegere økt med nesten 40 prosent. Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det fortsatt flest elgjegere.
8. august 2018

Nå er Fiborgtangen minst lønnsom

Høye strøm- og tømmerpriser pluss skogbrannene i Sverige får skylden. Har du et nyhetstips?
8. august 2018

Skogplanting gir verdiskaping og eit betre klima

DEL LeserbrevI Møre og Romsdal er vi no i gang med å hauste skogreisingsskogen som vart planta for å bygge landet etter krigen.
7. august 2018

Rekordhøy tømmerpris

I gjennomsnitt fikk skogeierne i 2. kvartal 2018 400 kroner per kubikkmeter, 15 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hovedårsaken til prisøkningen er at massevikeprisen steg kraftig i 2. kvartal.
7. august 2018

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Bjørnar Moxnes (R): Hvilke risikovurderinger, tiltak og kriseplaner, også i tilfelle vedvarende tørke, foreligger i dag for forebygging og beredskap for å verne sivilbefolkning og utmarksområder mot skogbrann eller annen risiko forbundet med gjennomføring av Trident Juncture 18?
7. august 2018

Storviltjakten truet av tørken

Mange norske skytebaner er stengt på grunn av tørken. Det kan gjøre at jegere ikke får tatt den obligatoriske skyteprøven før jakten starter om kort tid.
7. august 2018

Dårlig rypeår i Nord-Norge

Totalt ble 167 000 ryper skutt i løpet av jaktåret 2017/2018. Det er 8 prosent færre enn året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert utbytte i Troms og Finnmark. I Sør-Norge fortsatte oppgangen fra året før.
6. august 2018

NORSK INDUSTRI – DER INDUSTRI MØTER POLITIKK

Arendals-uka er en glitrende møteplass. For alt og alle. Dit kommer den norske frivilligheten, den norske kirke, statlige etater og direktorater, kommuner, fylker, politiske partier. Og ikke minst næringsliv og industri.
6. august 2018

VM-gullet glapp x 2

I finalen ble han slått med fattige åtte poeng av tyskeren Marco Trabert, som dermed vant i sammendraget med minste tenkelige margin. Håpet om lagseier falt også i grus da Øystein Koht-Nordby var uheldig og hektet av kjedet under sitt finaleheat. Av: Åsmund Lang
3. august 2018

Godt organisert brannberedskap

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara fikk onsdag 1. august en orientering om skogbrannsituasjonen i Norge. De fløy over skogbrannområder i Telemark og fikk takket operativt mannskap som har deltatt i slukkingsarbeidet.
3. august 2018

Tørke stenger skytebaner

Jegere kan få problemer med å ta den obligatoriske skyteprøven på sin lokale skytebane før jaktstart. Brannvesenet har lagt ned forbud mot all skyting i store deler av Sør-Norge på grunn av tørken.
3. august 2018

Kris för entreprenadföretagen när maskinerna står stilla

Foto: URBAN NILSSON Ronnie Erikssons gallringsmaskin har stått stilla i skogen vid Pilås sedan i tisdags. Han säger att de egentligen behöver gå hela tiden för att bära ränta och amorteringar.
2. august 2018

Mer penger til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Klima- og miljødepartementet gir 500.000 kroner ekstra til å dekke utgiftene til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal. Pengene tildeles gjennom Fylkesmannen i Hedmark.
2. august 2018

– En langvarig stans kan slå flere konkurs

Tørke og tørre skogsområder kan gjøre at skogdriften må stanse helt opp. En lang stans vil få dramatiske konsekvenser for hele næringskjeden, sier daglig leder i Nortømmer Per Kveseth.
2. august 2018

Urimelig vurdering av NAV

Norske skoger er knusktørre, men hittil har vi klart å holde den store skogbrannen på avstand. Å vinne den kampen er verdt at staten dekker permitteringer i skognæringen.
2. august 2018

Ekstrem rovdyrsommer

Over 60 sauer er funnet døde på utmarksbeite i Meråker så langt i år. – Dette går ikke lenger. Nå må noe gjøres, etterlyser ordfører Kari Anita Furunes. Har du et nyhetstips?
2. august 2018

Suksess for liberalt målereglement hos Moelven

Moelven innfører det nye målereglementet på alle sine sagbruk på Østlandet fra 1. september.
2. august 2018

Orienteres om skogbrannsituasjonen

Statsministeren og justis- og beredskapsministeren reiser til Skien i dag. Der vil de få en orientering om skogbrannsituasjonen i Sør-Norge av Brannvesenet og Sivilforsvaret.
2. august 2018

Vedsalget starter rekordtidlig

De høye strømprisene gjør at etterspørselen etter ved til vinteren er stor allerede nå. Vedprodusenter har økt produksjonen, men er usikre på om de klarer å levere til alle som vil ha.
2. august 2018

Gassproduksjonen er endelig i gang på Skogn

I august starter tankbiler fra AGA å hente biogass fra Biokrafts fabrikk på Fiborgtangen. Gassen blir drivstoff for busser og trailere i Skandinavia. Har du et nyhetstips?
29. juli 2018

– Tre blir så dyrt, sa folk

Hjartdal kommune med 1600 innbyggere bygger et av landets fineste skolebygg i massivtre.
21. juli 2018

Driftsstans pga. skogbrannfare

Flere skogsentreprenører må innstille driften pga. den ekstreme skogbrannfaren. MEF jobber for at NAV skal akseptere at paragraf 3 i permitteringslønnsloven kommer til anvendelse i sommer.
13. juli 2018

Kartlegger naturtyper

Sommeren og høsten 2018 kartlegger biologer naturtyper. Det skjer i deler av Kvæfjord, Harstad og Tromsø kommuner, samt åtte naturvernområder.
13. juli 2018

Frykter nye skogbranner på Østlandet: – Brannmannskapene blir slitne

Etter noen svært krevende døgn for brannmannskap på Østlandet, tyder mye på at dagen i dag kan bli like ille. – Antallet branner gjør situasjonen ekstrem, sier operatør Arne Momrak ved 110-sentralen i Telemark.
11. juli 2018

Teknikksprang åpner verdensmarkedet for svensk sagbruksteknikk

Den siste modellen av større virkestørkere fra Valutec har åpnet opp markeder i hele verden for selskapet.
11. juli 2018

– Villsvin kan være en ressurs

Hjerte dunker rolig bak et flanellsrutet bryst. Et våkent blikk stirret ut i terrenget. Jakta er i gang.
11. juli 2018

Tapte søksmål om ulovlig hogst av trær

Retten reduserte beløpet betydelig – og idømte saksøker saksomkostninger. Har du et nyhetstips?
11. juli 2018

Stangeskovene med tidenes beste resultat

GRØNT SKIFTE: – Vi er plassert midt i råstoffbasen og ligger sentralt på Østlandet. Vi driver verdiskapning med fornybare ressurser, sier Erik Toverud, administrerende direktør i Stangeskovene, etter tidenes beste resultat. Foto: Trym Helbostad
11. juli 2018

Ny fremmedartliste med konsekvenser for skogbruket

Svartelista er nå omdøpt til fremmedartlista, men noen positive konsekvenser for skogbruket får dette ikke. Sitka, lutz er fortsatt «fremmede» og under kategorien «svært høy risiko». Herunder hører nå også contorta. Det er særlig spredningsfaren det er snakk om.
10. juli 2018

SV ønsker å grunnlovsfeste allemannsretten

Mange kommer til å gå en tur denne sommeren, eller bruke naturen og utmarka på en eller annen måte. Noen vil plukke sopp eller bær, andre vil sette opp teltet. Noen liker seg på fjellet, andre foretrekker skogen eller drar til stranda for å bade.
10. juli 2018

11 millioner til skogsveier

Landbruksdirektoratet har fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier rundt om i Norge. 11 millioner kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 millioner kroner.
10. juli 2018

Ny bok om Nord-Europas skogbrukshistorie

Nord-Europa er på mange måter det moderne skogbrukets arnested.
9. juli 2018

– Ulven er målretta og har bite sauene over rygg og nakke

FUNN: F.v.: Odd Arne Hamre og Kjetil Ullaland fann desse kadavera på Hysstølen førre veke. Foto: Ivar Myklebust Longvastøl
9. juli 2018

Bedre kunnskap om skog

- Skogspørsmål diskuteres ofte og intenst, men debatten er ikke alltid basert på fakta og dokumentert kunnskap om skog. Rapporten og nettsiden «Bærekraftig skogbruk i Norge 2018» er ment å gjøre noe med dette, forteller Bjørn Håvard Evjen, direktør for divisjon Skog og utmark ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.
9. juli 2018

Skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere

Regjeringen sørger for at skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere. 12 helikoptre er nå i beredskap for raskt å kunne bistå lokale brannvesen ved behov.
9. juli 2018

Kampen mot villsvinet

Det er ikke bare tørken som bøndene må kjempe med for tiden. Villsvin er definert som en uønsket art, men nå er på god vei til å etablere seg i Norge, og det byr på problemer for bøndene.
6. juli 2018

Stenger skogsveiene: – Folk respekterer ikke forbudet mot ild

Allmenningsdrift Romerike SA forvalter fem allmenninger på Romerike: Bjerke, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum og Holter. Skogen, som er en del av Nordmarka, er populær og blir mye brukt. Totalt dreier det seg om cirka 135 000 dekar skog og utmark.
5. juli 2018

Sverige går for tyngre tømmervogntog

Sverige øker tillatt totalvekt på vogntog til 74 tonn. I Norge skal det samme prøves ut.
5. juli 2018

Krevde 500.000 kr etter feilhogst – nå har kravet steget til 1,3 millioner

Feilhogst av 13 trær på Kurland kan bli dyrt for Sarpsborg kommune. I høst krevde eierne en erstatning på 500.000 kroner – nå har kravet steget til nesten 1,3 millioner kroner.
4. juli 2018

Forskning til pynt

En rapport om hvor mye ulv vi må skyte? Den legger vi i skuffen. Forresten, hvor mye ulv skal vi skyte?
3. juli 2018

Stengte beiteområde for publikum for å kunne jakte bjørn i fred

Søndag ble området mellom Moansetra og Flintheia avsperret for publikum – i håp om å få tatt ut en bjørn som herjer i saueflokkene i området. Har du et nyhetstips?
2. juli 2018

Frustert over nye verneplaner: – Vi vil ha ministrene i tale

Harald Lie, Ingelin Noresjø, Bjørn Jarmund, Bjørn Ivar Lamo Foto: Geir Arne Glad
29. juni 2018

Tungvektere støtter tung satsing på Sørli

STANGE: Tolv toppledere innenfor skogsbasert industri i Norge gir sin fulle støtte til en tung satsing på Sørli som flerbruksterminal for Innlandet.
28. juni 2018

Ulv skutt mens den angrep sau i Rendalen

En hannulv er skutt i forbindelse med den pågående skadefellingen i Nord-Østerdal.
28. juni 2018

Borregaard åpnet ligninfabrikk i Florida..

BudsjettVi er svært fornøyde med å ha åpnet en fabrikk på estimert tid og budsjett, samtidig som vi er trygge på at den nye fabrikken vil levere på forventet kapasitet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.
28. juni 2018

Tradisjonelt friluftsliv og ren natur trekker folk til Norges verneområder

Stadig flere nordmenn og utenlandske turister oppsøker Norges nasjonalparker. Å gå på tur og oppleve stillhet og naturopplevelser utenom det vanlige er hovedgrunnene til at folk besøker verneområdene. Det viser svarene fra brukerundersøkelsene fra 11 verneområder.
28. juni 2018

Felles nordisk innsats mot CWD

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppfordret i dag de nordiske ministrene med ansvar for landbruk til en felles innsats mot bekjempelse av CWD/skrantesjuke hos hjortedyr.
28. juni 2018

Kan dette hjelpe skogeiere som sliter med beiteskader fra elg?

FORSKEREN FORTELLER: Økt markberedningsintensitet kan gi skogeieren flere uskadde furutrær for tømmerproduksjon, men kan samtidig føre til at de vokser saktere. Dette kan være et viktig tiltak for skogeiere som har utfordring med elgbeiteskader.
27. juni 2018

Norge gir 145 millioner kroner til nytt prosjekt mot ulovlig avskoging

Organiserte kriminelle tjener 50-152 milliarder USD i året på ulovlig hogst av tropisk skog. Aktiviteten truer verdens regnskoger og har alvorlige konsekvenser for muligheten til bærekraftig utvikling I regnskoglandene og det globale klimaet.
27. juni 2018

Toppmøte om skog i Sverige

Den svenske Skogstyrelsen var vert for toppmøtet hvor samarbeid om fremtidig forvaltning av verdens boreale skogområder var tema. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale representerte Norge under møtet i Haparanda i Sverige i går.
27. juni 2018

Klima- og skoginitiativet 10 år: Har norsk regnskogbistand gitt resultater?

I midten av mai overleverte Riksrevisjonen sin undersøkelse av klima- og skogsatsingen (KoS) til Stortinget. Norges største bistandsprogram har usikker effekt, ifølge rapporten. Det fremheves også at:
27. juni 2018

Norske Skog brant penger før konkursen

Norske Skog brant milliardbeløp før konkursen var et faktum.
27. juni 2018

Först med 1 miljard helt förnybara förpackningar

Elopak är den första tillverkaren som levererar över 1 miljard 100% förnybara dryckesförpackningar av kartong efter lansering med certifierad förnybar polyeten (PE) 2014.
27. juni 2018

Får felle 100 bjørner i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland har bestemt at opptil 100 bjørner kan felles under høstjakta. Har du et nyhetstips?
26. juni 2018

Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

Tore Storehaug (KrF): Nordland har gjennom tid tatt en stor del av skogvernet på statens eigedommar. Korleis vil regjeringa balansere vernet mellom fylka slik at det ikkje nokre stader fører til problemet med råstofftilgang for treforbrukande industri?
26. juni 2018

Villsvinbestanden i Norge vil øke

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på vegne av Mattilsynet og Miljødirektoratet lagd en rapport som viser mulig scenario for en fremtidig villsvinbestand i Norge.
26. juni 2018

Bergene Holm AS satte produksjonsrekord for fjerde året på rad: – Vi satser stort på å vokse videre

Norges nest største trelastprodusent med hovedkontor i Larvik produserte om 600.000 kubikkmeter trelast og økte omsetningen med seks prosent til en ny rekord på 1,43 milliarder kroner.
26. juni 2018

Nytt signalanlegg sparer tid for tømmertogene

Det nye signalanlegget på Vestmo tømmerterminal ved Elverum står nå ferdig. Anlegget gjør at tømmertogene sparer opp til én time med kjøretid i retning Sverige.
25. juni 2018

Bjørn har tatt sau også på nordsiden i Meråker

En eller to bjørner på ferde? Har du et nyhetstips?
25. juni 2018

Verner 25 viktige skogområder

Regjeringen verner 25 nye skogområder i sju fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter.
25. juni 2018

Skogen är en nyckel till svensk välfärd

Skogsfrågor är ofta ett perifert ämne i det politiska samtalet. Men träden skapar arbetstillfällen i vård, skola och omsorg.
22. juni 2018

Økt bevilgning til skogbrannberedskap i 2018

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 12,5 millioner kroner til slokking av skogbranner i 2018.
22. juni 2018

Ufrivillig skogvern i Tjåga

Foto LV Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress.
22. juni 2018

Preem og Setra samarbeider om fornybart drivstoff

Preem og Setra, et av Sveriges største treindustriforetak har nå etablert et samarbeid for å utrede mulighetene for å bygge et felles produksjonsanlegg for fremstilling av pyrolyseolje, en fornybar olje som kan videreraffineres til biodrivstoff.
21. juni 2018

Støtte til tømmerterminal på Trevatn

Fylkespolitikerne i Oppland støtter planene om å etablere en tømmerterminal på Trevatn.
21. juni 2018

«For skognæringa vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa»

DEL LederForslaget fra Miljødirektoratet om vern av ytterligere 13 nye skogområder på Helgeland vekker berettiget bekymring.
21. juni 2018

Tolv nye ulveskader i dag: Jakta pågår med uforminsket styrke

Inntil i dag var det 79 dokumenterte ulveskader på sau i Tolga og Tynset. Så langt i dag er det dokumentert tolv nye skader.
21. juni 2018

Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer

Hver eneste tømmerstokk skal brukes til det den passer best til og mindre svinn. Det er målet til Moelven Våler AS i Braskereidfoss når sagbruket blir det første i Norge med røntgensortering av tømmer. Røntgenteknologien vil skape store fordeler sagbruket på Braskereidfoss.
18. juni 2018

Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 vedrørende vedtak i Fellessak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018 og 2019

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.
18. juni 2018

Ulvejegerne gjorde en god jobb

Vinterens ulvejakt forløp som planlagt uten store utfordringer eller konflikter. Jegerne får ros fra alle involverte.
18. juni 2018

Vi skal ha ulv i Norge

Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på den sør-skandinaviske ulvebestanden, det betyr at vi skal ta vare på deler av ulvebestanden innenfor Norges grenser. Det er derfor ikke riktig når Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Østlendingen i dag sier at vi ikke er forpliktet til å bevare ulv i Norge.
18. juni 2018

SLU: Samla björken i dungar

FSC:s krav om tio procent lövträd i skogen gör ingen nytta för markvegetationen i täta skogar, om stammarna är jämnt spridda i skogen, visar ny forskning.
15. juni 2018

EU-krig mot palmeolje – men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff

I natt har EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv, som sier at EU skal stoppe veksten i import av palmeolje og fase det ut fram mot 2030.
14. juni 2018

Ny versjon av gårdskart på brett og mobil

- Vi tror mange synes det er greit å kunne søke opp kart uten å sitte foran PC’en, sier prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Du må imidlertid ha tilgang til internett for å få opp kartet.
13. juni 2018

Skogbeskatning som virkemiddel

Denne rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel". Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og NHO mat og drikke
13. juni 2018

Viken Market tar over Vestskogs tømmereksport

Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.
13. juni 2018

SB Skog vant storanbud hos Statskog

Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag, skriver Statskog i en pressemelding. Av: Åsmund Lang
12. juni 2018

Ny kalkulator synliggjør lønnsomheten i skogkultur

I partnerskap med Skogeierforbundet har Norskog og Skogkurs fått utviklet en Excel- asert kalkulator som regner på lønnsomheten av ulike tiltak.
11. juni 2018

– Hvorfor driver jeg med dette?

Sauebøndene frykter en ny ulvesommer etter at 20 sauer er drept eller skadet av ulv i Rendalen i Hedmark i helga. Dette er det største rovdyrangrepet i innlandet denne våren.
11. juni 2018

Ut av skogbruk etter ny Trump-toll

Investor Jens Ulltveit-Moe sel seg ut av skogbrukverksemd i Canada. Skulda legg han på Donald Trumps nye straffetoll.
11. juni 2018

Mobil mätning kan förändra skogsbruket

Foto: Filip Sjöfors Krister Thams företag tar den nya tekniken in i skogsbruket.
7. juni 2018

Proffene har fått øynene opp for trefiberisolasjon

Bevisste forbrukere er hovedårsak til at trefiberisolasjon foretrekkes. To av tre proffer som bruker trefiberisolasjon gjør det fordi «kunden ønsket det».
7. juni 2018

Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst

Skogmyndighetenes kartlegging i 2017 avdekker ingen større endringer fra foregående år. Næringen tar i stor grad de miljøhensyn de er pålagt. Men ikke alle følger opp foryngelsesplikten.
7. juni 2018

Sju nye ulvevalper i Letjennareviret

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var med da Statens naturoppsyn (SNO) nylig registrerte sju ulvevalper i Letjennareviret i Hedmark.
6. juni 2018

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

I 2016 ble over 300 villrein drept av et lynnedslag på Hardangervidda. Det ble tatt hjerneprøver fra dyrene, og alle testet negativt for skrantesjuke. Nye analyser av lymfeknuter fra flokken bekrefter at ingen av dyrene var smittet med skrantesjuke.
6. juni 2018

Snarrådig innsats fra skogsarbeidere forhindret storbrann

ROMEDAL ALMENNING: Snarrådig innsats fra skogsarbeidere på stedet, forhindret skogsbrannen like ved Rasan til å utvikle seg til en katastrofe.
5. juni 2018

Advarer mot at Norge gror igjen

160.000 norske gårder er lagt ned siden 1960. Landskapsgeograf ved Norsk institutt for bioøkonomi, Oskar Puschmann, mener det haster med å sette inn tiltak for å hindre at Norge gror igjen.
5. juni 2018

Hamar (V): – Plant gran. Skogbruket på Vestlandet er ikkje i fare

DEL Det seier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet, etter åtvaringane Helge Kårstad i Kystskogbruket gjekk ut med i Firda måndag.
4. juni 2018

Helge Kårstad om eit forbod mot gran: Vil ikkje vere ansvarleg å bygge tømmerkai i Dalsfjorden

DEL – Blir dette gjennomført, så kan eg ikkje sjå at det er forsvarleg å investere i ei tømmerkai i Dalsfjorden, seier Helge Kårstad til Firda.
4. juni 2018

Halv million til skogpådriver på Helgeland – skal utnytte skogen bedre

DEL En skogpådriver skal få fart på skogavviklingen på Helgeland. Nå bevilger fylkesrådet i Nordland 550.000 kroner til prosjektet «Skogpådriver for Helgeland 2018-2022" i regi av Skognæringa kyst.
4. juni 2018

Karl Hedin uppmanar skogsägare att stänga vägar: «Det är slutpratat. Vi måste göra något som känns»

Karl Hedin blåser till strid för skogsägarnas sak. Han anser att äganderätten är hotad och att arbetet med att skydda olika arter har gått för långt.
31. mai 2018

Stabil Norske Skog-eier er viktig for Levanger

I dag var Norske Skogs nye eier Oceanwood på Skogn. Foran et samlet leverandør- og pressekorps fortalte ordfører Robert Svarva om hvor viktig fabrikken er for kommunen.
31. mai 2018

Genetisk viktig skog nå tilgjengelig på nett

En landsdekkende oversikt over alle treslag i norske verneområder er nå tilgjengelig i Kilden - NIBIOs digitale kartløsning på nett. Her er en eik i Bogslunden naturreservat i Rygge, Østfold. (Foto: Morten Günther)
30. mai 2018

Mann dømt etter dødsulykke under trefelling

En driftsansvarlig i et skogbruksfirma er dømt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at en tilfeldig forbipasserende døde da han fikk et tre over seg.
30. mai 2018

Sett tømmeret i arbeid

Vår industrihistorie er for stolt og våre muligheter framover er for store til at vi skal bli en råvareeksportør. Vi må foredle. Vi må industrialisere. Vi må sette tømmerstokken i arbeid. Da vil det bli flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringen.
30. mai 2018

Markedet vil være der

Biozins Thomas Skadal leter etter investorer til biodrivstoffproduksjon i Åmli, og trenger 3,5 milliard kroner. Mange el-biler på vegen ved Lysaker kan imidlertid få selv en «believer» til å tvile, - men ikke særlig lenge.
29. mai 2018

Ulv skutt i Stor-Elvdal mandag kveld

DEL Det var det kommunale fellingslaget som fikk jobben med å ta ut ulven, etter at det ble gitt muntlig fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark mandag formiddag.
29. mai 2018

– Saugbrugs trenger like konkurransevilkår

Av Joakim Karlsen Nestleder Halden og Østfold Venstre Leder Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur Publisert: 28. mai 2018, kl. 08:43
29. mai 2018

Ulv skutt i Stor-Elvdal rett før midnatt

DEL Det var det kommunale fellingslaget som fikk jobben med å ta ut ulven, etter at det ble gitt muntlig fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark mandag formiddag.
28. mai 2018

Skogeier i Lommedalen: – Woosj, sa det, så sto det i full flamme

– Jeg så et grantre ta fyr på et par sekunder, sier skogeier Svein Erik Aamodt. Brannvesenet skal ha funnet årsaken til skogbrannen i Lommedalen.
28. mai 2018

Så miljøvennlige er trebygg

Det finnes både fordeler og ulemper med å bruke trevirke som materiale.
25. mai 2018

Avskogingen ned i Brasil – utløser mer skogbistand

Avskogingen i Brasils Amazonas falt med 12 prosent i skogåret 2017, etter to år med økninger, ifølge bekreftede tall fra Brasils Miljøverndepartement. Det betyr at utbetalingene av norsk skogbistand til Brasil vil øke betraktelig i år. Av Jan Speed
25. mai 2018

Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

Per Espen Stoknes (MDG): Klimaminister Ola Elvestuen lovte før Stortingsvalget at Venstre ville reversere regjeringens vedtak om vasskraftutbygging i Tolga dersom de havnet i posisjon. Nå sitter Venstre i regjering. Vil klimaministeren sørge for at regjeringen trekker tilbake konsesjonsvedtaket?
25. mai 2018

Ekstrem skogbrannfare: Strengt forbudt å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark nå

DEL I Løten meldes det torsdag ettermiddag om ekstrem skogbrannfare. Både i Løten og de omkringliggende kommunene.
25. mai 2018

Lovende i rypefjellet

Fjellstyrene varsler jevnt over om bra med stamfugl i fjellet. Det er selvsagt for tidlig å spå om rypehøsten, men det ser unektelig lovende ut.
24. mai 2018

Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Att öka skogens omloppstid är bra för klimatet eftersom skog binder kol i mark och träd. Men det är ett dyrt sätt att binda kol - för skogsägaren.
22. mai 2018

Odel er ikke synonymt med adel

Er det noe som er disiplinerende med tanke på langsiktig forvaltning, er det nettopp bevisstheten om at dine barn og barnebarn må håndtere konsekvensene av dine valg i dag.
22. mai 2018

Professor Urban Nilssons granskning av 9 myter om gallring

En av myterna som Urban Nilsson granskar är att höggallring minskar tillväxten. Foto: Ulrika Lagerlöf
22. mai 2018

Bygger bro mellom NIBIOs kartløsninger

Nå kan du velge ut en landbrukseiendom i kartløsningen Kilden og automatisk få opp kart for eiendommen fra en annen kartkilde - Gårdskart. Du kan også gå motsatt vei.
22. mai 2018

Certifiering – ett naturligt val för många skogsägare

Fler och fler skogsägare väljer att certifiera sitt skogsbruk. Både för att man tycker det är viktigt med miljö och hållbarhetsfrågor, och för att man ser det ekonomiska värdet. Trenden är att efterfrågan på certifierad trädråvara fortsätter att öka, enligt Thomas Höijer på Sydved.
21. mai 2018

Ulv sett på nasjonaldagen – jakta fortsetter

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv.
21. mai 2018

Skogbrannfare på rødt nivå. Nå er dette forbudt i alle kommunene rundt Oslo.

All bruk av engangsgriller og åpen ild er forbudt i kommunene rundt Oslo, på grunn av meget stor skogbrannfare. Og verre skal det bli – det er bare fint og tørt vær i vente.
18. mai 2018

Lisensjakten på ulv i vinter var ikke ulovlig, fastslår Oslo tingrett

Miljøorganisasjonen WWF må betale over 450.000 i sakskostnader.
18. mai 2018

Ulvejakten er lovlig

WWF tapte saken mot staten om vinterens ulvejakt. Organisasjonen må betale over 450.000 i sakskostnader, ifølge dommen fra Oslo tingrett.
18. mai 2018

WWF tapte mot staten i ulve-striden

WWF mener den norske ulvejakta er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen og vil ha den endret.
18. mai 2018

Per Tore verst rammet i landet, snøen tok knekken på skogen hans

DEL Lengst nord i Elverum, på grensa til Åmot, durer ei rød hogstmaskin. Kjapt og smidig feller Johnny Berget de 70 år gamle furuene. De segner om i den solfylte blåbærlyngen.
18. mai 2018

Landshypoteks gröna skogsobligation snabbt övertecknad

Landshypotek Banks nya skogsobligation hade redan en halvtimme efter att den släpptes blivit övertecknad.
16. mai 2018

Riksrevisjonens forvaltningsgjennomgang av klima- og skoginitiativet

Riksrevisjonen offentliggjorde tirsdag 15. mai en rapport fra sin forvaltningsrevisjon av Klima- og skoginitiativet. –Rapporten gir nyttige innsikter og påminnelser, og vi skal følge opp anbefalingene for å gjøre innsatsen enda bedre, men vi er uenige i sentrale konklusjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
16. mai 2018

«Kjetting-Jan» raser over skatteøkning

- Dette er helt vilt og uforståelig, og dette illustrerer nokså presist hvor urettferdig og tilfeldig formueskatten slår ut, sier Vindenes.
15. mai 2018

Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning

Norge og Sverige samarbeider for å skaffe mer kunnskap og mindre konflikter rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv.
15. mai 2018

Derfor går det så treigt med det norske biodrivstoff-eventyret

I biodrivstoff-eventyret er det foreløpig ikke akkurat norsk skogindustri som har stukket av med prinsessa og halve kongeriket. Norsk biodrivstoff er en storsatsing som krever store investeringer og politisk drahjelp. Statens milliardsubsidier i form av avgiftslettelser til biodrivstoff har imidlertid hittil stor grad gått til palmeoljediesel fra Indonesia, som viste seg å være et lønnsomt alternativ til vanlig diesel i pumpene ifølge salgstallene for fjoråret. 317 millioner liter palmeolje ble solgt fra norske bensinstasjoner, til stor frustrasjon for både biodiesel-optimister og -kritikere.
14. mai 2018

Norge må kompenseres maksimalt ved felles gjennomføring av EUs klimaforpliktelser

Det mener Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i fellesskap i et brev til Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen nylig.
14. mai 2018

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Ole André Myhrvold (Sp): Har statsråden, som lovet i valgkampen, bedt statsminister Erna Solberg finne fram søknaden fra Norske Skog Sagbruks i Halden for å vurdere avslaget fabrikken fikk om CO2-kompensasjon på nytt, eventuelt vil statsråden ta et initiativ slik at Norske Skog Saugbrugs får slik kompensasjon?
14. mai 2018

E6 med fartsgrense på 50 km/t som følge av flom

Fartsgrensen på E6 ved Fåvang er satt ned til 50 km/t som følge av flommen.
14. mai 2018

Intresset för digitala marknadsplatser för virke växer

Virkesbörsen har det senaste året gjort flera stora affärer, bland annat med svenska kyrkan. Nu kommer även Plockhugget.se, för köp och försäljning av kalhyggesfritt virke.
14. mai 2018

Mer om ulv og ulveforskning: Ingenting er ignorert

Øyvind Øverli forsker I, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU Veterinærhøgskolen Torstein Steine tidligere instituttleder, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Fakultet for biovitenskap
14. mai 2018

Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne

BLOKKPROSENT: Sammenheng mellom sporpro- sent, blokkprosent og jordfasthet (målt med kon- penetrometer). Ved lavere jordfasthet økte betyd- ningen av større stein (blokk %) for hjulspor.
8. mai 2018

Arbeidsgruppe skal vurdere ordninger for godsoverføring fra vei til jernbane

- Å frakte mer gods på jernbanenettet vil bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten på veiene. I Nasjonal transportplan 2018-2029 har vi en egen godspakke med målrettede tiltak, men det vil ta noen år før investeringene er gjennomført og gir effekt. En arbeidsgruppe skal derfor se på mulighetene for en midlertidig ordning som kan bidra til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til jernbanegodsnæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
8. mai 2018

Skrantesjuke i Nordfjella – Møte om vegen vidare

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har møte med ordførarane i kommunane som grenser til Nordfjella for å drøfte den vidare forvaltninga av området etter at all villreinen i området nå er felt.
7. mai 2018

Skogen lever, gjelda brast

Norske Skog er reddet. Nå gjelder det for skogeierne å selge tømmer og ellers holde seg langt, langt unna.
7. mai 2018

Sjokktall om biodrivstoff: Nesten halvparten laget av palmeolje

(Dagbladet): Miljødirektoratet legger i dag fram tall for bruk av biodrivstoff – drivstoff framstilt av biologisk materiale – i Norge i 2017.
4. mai 2018

Kjøper Norske Skogs fabrikker

Oceanwood kjøper Norske Skogs fabrikker for 235 millioner euro, eller 2,27 milliarder kroner.
4. mai 2018

Åpner for diskusjon rundt endret bruk av utmarka

Til alle tider har mennesker gjort nytte av ressursene i naturen. Vi har sanket, høstet, jaktet og kultivert. Vi har tatt eierskap over ressursene og formet naturen til ei utmark som passer våre interesser og behov. Men behovene er i stadig utvikling. Nå kartlegges utviklingstrekkene og utfordringene de kan medføre.
4. mai 2018

Oceanwood new owner of Norske Skog AS

Oceanwood has entered into a sale and purchase agreement (the SPA*) to buy the entire issued share capital of Norske Skog AS (Norske Skog). Following a four-month competitive auction process, in which more than 100 prospective bidders were approached, Oceanwood emerged as the winning bidder by offering the highest value in cash for the shares and the intercompany loans.
3. mai 2018

Hogg for framtida

Norges Bygdeungdomslag har fått tildelt 197.000 kroner fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (NBU) til skogprosjektet som har fått navnet "Hogg for framtida".
3. mai 2018

Miljødirektoratet opprettholder vedtak

GRØTEMSELVA: - Slett ingen innbydende vilkår for ørretyngelen, mente Selbusjøen grunneierlag. FOTO: John Simonsen
3. mai 2018

Skogeierne inn i Norske Skog?

På Glommens årsmøte etterlyste Sven Ombudstvedt skogeierne i en mer aktiv rolle i Norske Skog-spillet. Leder av skogeiernes investeringsinstrument Norsk Skogkapital, Anders Øynes opplever dette som nye takter, men vil uansett sitte på gjerdet til nye eiere er på plass.
1. mai 2018

Ersätter plastgalgar med återvunnet papper

I Sverige används 500 miljoner galgar av oljebaserad plast, det vill det nystartade svenska företaget Ekoligens ändra på. De tillverkar klädhängare av svensk skogsråvara som blir producerade i Sverige.
30. april 2018

Klimatilskudd gav rekordstor skoggjødsling

I alt ble 91 000 dekar med skogsmark gjødslet i 2017, og aldri før har så store areal blitt gjødslet.
30. april 2018

En høytlønnet betaler mer skatt enn 400 lavtlønte

SV fikk full uttelling i mediene om at høytlønte har fått 100 ganger mer i skattekutt enn de lavtlønte. Men de glemte en ting.
30. april 2018

Hvorfor finnes det ingen enhjørninger i verdens rikeste land?

Hva er en enhjørning? Jo, det er en bedrift som raskt vokser til en verdi på mer enn én milliard amerikanske dollar.
27. april 2018

Göran Persson: Vi är för tysta

Skogsägare i Norden måste höja sina röster för att kunna fortsätta bruka skogen som man gör. Det menar tidigare statsminister Göran Persson.
27. april 2018

Mente ulv kunne gå utover inntekter fra hjortejakt

Regjeringsadvokaten er representert med f.v. advokatene Elisabeth Stenwig og Asgeir Nygård, her ved siden av ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Lene Lyngby.
27. april 2018

St1 Norge AS og C2Biotrade har inngått intensjonsavtale for å utforske et konsept for karbonhøsting og bærekraftig biodrivstoff i Colombia

Flyfoto fra El Cimarrón: Et område med stort potensiale for dyrking av bærekraftig råstoff til biodrivstoffproduksjon.
27. april 2018

Skogbruket i Oppland 2017

Oppland er Norges nest største skogfylke og skog- og tresektoren betyr mye for innbyggerne. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er tydelig: - Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet.
26. april 2018

Bygde 16 ganger så mye skogsbilvei for 50 år siden

Selv om det bygges lite nye skogsveier sammenliknet med 1960-årene, har antall bygde kilometer nesten fordoblet seg fra 2005. I alt ble det ferdigstilt drøyt 100 kilometer nye veier i 2017.
26. april 2018

Viktig prinsippsak om truete arter

Har du et nyhetstips? Denne uka går enn viktig prinsippsak i Oslo tingrett. Kort fortalt er sakens hovedanliggende hvor mange ulv vi skal kunne skyte i Norge. Eller hvor mange ulv som skal få leve videre.
26. april 2018

Miljøbyråd Berg har ikke vært på et eneste møte i Markarådet: I dag prioriterer MDG-byrådene å møte journalister

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har ikke vært på et eneste møte i Markarådet siden hun ble kommunens representant.
25. april 2018

Beste tømmerpris siden 2008

Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet gikk litt ned.
25. april 2018

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Kan statsråden gjøre rede for hva et nasjonalparkvern i Østmarka vil innebære ut over det eksisterende vernet etter markaloven og naturmangfoldsloven, anser statråden Oslo kommunes eiendom i Enebakk for å være «urørt natur», og vil et utvidet skogvern i Østmarka etter statsrådens mening kun være aktuelt som frivillig vern?
25. april 2018

WWF: Mener jakta truer også andre rovdyr

WWF mener regjeringen bryter loven, og at jakta kan ha en smitteeffekt. Bondelaget mener WWF bare høyner konfliktnivået med rettssaken. Denne uka blir hele den norske ulveforvaltningen prøvd for retten.
24. april 2018

Sveaskog presenterar flerdimensionellt värdeskapande

På ett seminarium idag presenterades Sveaskogs flerdimensionella värdeskapande. Analysen visar att Sveaskog skapar mångdubbelt större värde än det som tidigare varit möjligt att sätta siffror på.
24. april 2018

Jegermangel kan gi hjorteinvasjon

Det blir færre jegerar, og dei som er blir stadig eldre. Dermed klarar dei ikkje jegerane å skyte nok hjort. Snart kan det bli krevjande å kontrollere bestanden.
23. april 2018

Kamp om virkeligheten i rettsak om norsk ulveforvaltning

-Jeg håper og tror at rovviltpolitikken i Norge fortsatt skal bestemmes av Stortinget og ikke i domstolene, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag.
23. april 2018

Død ulv til tingretten: – Vi mener måten staten har praktisert ulveforvaltningen på nå, bryter med loven

DEL – Vi mener måten staten har praktisert ulveforvaltningen på nå, bryter med loven. Vi tar ut genetisk viktige individ og en for stor del av bestanden, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond Norge til NTB.
23. april 2018

Er det lov at forskere som ikke er ulveforskere interesserer seg for ulveforskning?

Kronikk: Vi har fått høre at våre fagfelt burde diskvalifisere oss fra å ha meninger om bevaringsbiologi. Enkelte nøler ikke med å bruke ord som «pseudovitenskap» og «konspirasjonsteorier» for å hindre saklig debatt.
20. april 2018

Søkjartal til høgare landbruksutdanning

Det er framleis auke i talet på fyrstevalssøkjarar til grøne fag i høgare utdanning.
20. april 2018

Anmeldt etter NRK-avsløring

Organisasjonen Dyrenes Røst anmelder jegerforening og to fuglehundklubber for ulovlig utsetting av fasaner og rapphøns.
19. april 2018

Båter i kø for å laste papir fra Fiborgtangen

Papirprisene er bedre enn på lenge og etterspørselen er god. Nå ligger båtene i kø og venter på at papiret skal bli ferdigprodusert på Fiborgtangen. Har du et nyhetstips?
19. april 2018

Det viktige samarbeidet

Da måtte direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein gå. Etter bare fire år og med gode resultater på papiret, bestemte styret likevel at man ville skifte retning – et veiskille, som de sier. Lahnstein føyer seg inn i rekken av direktører som sparkes ut – alle de fire siste har måttet gå ufrivillig (se sak side 6).
18. april 2018

Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem

Snøen har gitt mange toppbrekk i skogen, nå oppfordres alle skogeiere å ta seg en tur ut for å sjekke tilstanden.
17. april 2018

Voksen hannbjørn skutt fra helikopter i Meråker

En stor hannbjørn ble mandag skutt fra helikopter i Meråker.
17. april 2018

Forsøk på å stanse ulverettssak avvist av retten

DEL Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) forsøkte før helgen å få Oslo tingrett til å avvise den bebudede rettssaken som skal starte om bare én uke.
16. april 2018

ICA ökar användningen av fossilfri plast – fler förpackningar av sockerrör

ICA har nu bytt ut majoriteten av den oljebaserade plasten i drygt 70 förpackningar till sockerrör. Det är ett av flera initiativ i arbetet att minska plastens negativa klimatpåverkan och ett led i den branschöverenskommelse inom Svensk Dagligvaruhandel som ICA antagit om att byta all plast till förnybar råvara till 2030.
16. april 2018

Kartong och bioplast ersätter metall och oljeplast hos ICA

Den sockerrörsbaserade förpackningen till ICA:s ekologiska morötter innebär en besparing på 129 ton koldioxid per år, jämfört med en oljebaserad plastförpackning.
16. april 2018

ICA ökar användningen av fossilfri plast i sina egna varor

Den sockerrörsbaserade förpackningen till ICA:s ekologiska morötter innebär en besparing på 129 ton koldioxid per år, jämfört med en oljebaserad plastförpackning.
16. april 2018

Skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april

Skogbrannhelikopteret er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og skal dekke hele Sør-Norge.
13. april 2018

Biodrivstoff-krav meir enn innfridd

Det vart blanda inn heile 16 prosent biodrivstoff i bilbensin og autodiesel i fjor. Dette var langt over kravet på 8 prosent.
13. april 2018

På søndag starter bålforbudet

Denne helgen starter det årlige generelle bålforbudet i Norge igjen, for å forhindre skog- og lyngbrann. Noen steder kan du likevel tenne bål, så lenge du bruker hodet.
13. april 2018

Tilskudd for 2018 fra nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,78 millioner kroner til prosjekter med formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.
12. april 2018

Flere skogsveier i 2017

Ny statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at det i 2017 ble ferdigstilt 275 km nye skogsveier tilpasset tømmerbil og traktor. 442 km av det gamle veinettet ble opprustet.
12. april 2018

Slutet nära för kemisk behandling av plantor

Kemiskt skydd av plantor kan vara helt borta redan om två år. Det menar Svenska FSC, som har presenterat ny statistik om den dramatiska minskningen av giftanvändningen i skogen.
11. april 2018

Fel fokus inom skogsindustrin

Sågverken har högtryck. Men det syns inte där det borde. En ohållbar situation, konstaterar ATL:s Ulf Aronsson.
11. april 2018

Fratrer som administrende direktør i Norges Skogeierforbund

Erik Lahnstein fratrer sin stilling i Norges Skogeierforbund. Arkivfoto: Anders Sandbu
10. april 2018

Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret

For første gang har mer enn en halv million nordmenn mulighet til å gå på jakt, flest jegere bor i Trøndelag. 14 prosent av norske jegere er kvinner.
10. april 2018

Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Siv Mossleth (Sp): Mange ser at regjeringa prioriterer rovvilt framfor beitedyr, til tross for en todelt målsetning i rovdyrpolitikken.
9. april 2018

Biodiesel: SunPine bruker 250 millioner til ny talldiesel-fabrikk

Eierne har nå besluttet å investere 250 millioner SEK i en ny talldieselfabrikk på Haraholmen i Piteå, og øke kapasiteten med 50%.
9. april 2018

Stor rift om Statskogs jaktmarker

Nå har kampen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog.
6. april 2018

Manglende samordning for mer bioenergi – betydelig mindre vekst enn forventet

​Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av sin revisjon av myndighetenes satsing på bioenergi.
5. april 2018

Norske Skog-salg kan påvirkes av prishopp

5. april 2018

Vedfyring viktig faktor i klimaregnskapet

Ved er den viktigste formen for bioenergi i Norge. Hvordan påvirker vedfyringen din kloden og klimaet? Blir det varmere eller kaldere? Svaret er «litt av begge deler».
4. april 2018

Norges største næringsbygg i massivtre ferdig til høsten

Like ved Vålerengas nye stadion på Valle er Norges største næringsbygg i massivtre i ferd med å reise seg.
4. april 2018

Vil ikke offentliggjøre rovdyrjegerne

Jakt på rovdyr er så betent, at Midtre Gauldal kommune bevisst velger å holde en lav profil for sitt skadefellingslag. Har du et nyhetstips?
2. april 2018

Vil gi biolastebiler kvart pris i bomringen

KLIMA: Mye av klimagassene kommer fra transport. Å senke prisen i bompengeringen mot Oslo kan gi klimavennlige biler en boost. Foto: Liv Seiff
28. mars 2018

Ansatte hevder Oceanwood kjøper Norske Skog – styreleder benekter at ny eier er på plass

Investeringsselskapet Oceanwood skal ha kjøpt Norske Skog, ifølge Halden Arbeiderblad. Mens styrelederen avviser at noen nye eiere er på plass.
28. mars 2018

Oceanwood kjøper Norske Skog

Investeringsselskapet Oceanwood er Norske Skogs nye eier, melder Halden Arbeiderblad.
27. mars 2018

Svenska Skogsplantor effektiviserar Conniflexbehandling med nytt medel

Sedan lansering för 10 år sedan har 360 miljoner plantor Conniflexbehandlats. Svenska Skogsplantor investerar och utvecklar nya medel för ökad effektivitet.
23. mars 2018

Nå blir det lettare å felle jerv i nasjonalpark

Rovviltnemnda i Midt-Noreg har tatt ut Forollhogna nasjonalpark i Trøndelag og Hedmark frå verneområdet for jerv. Det trass i at Miljødirektoratet har uttala at eit slik vedtak er i strid med oppdraget regionen har fått frå Klima- og miljødepartementet.
23. mars 2018

Rekordstor hjortejakt

Selv om utbyttet fra elgjakta økte, var det hjortejakta som slo alle rekorder i jaktåret 2017/2018. I alt ble det felt 42 500 hjort og 31 600 elg i dette tidsrommet, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
22. mars 2018

Europa skriker etter biodrivstoff – produsentene klarer ikke skaffe nok

Selv om flyselskapene og flyplasser i hele Europa roper etter tilgang på biodrivstoff, klarer ikke produsentene å levere i nærheten av det halve som etterspørs.
22. mars 2018

Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selv

Utbruddet av skrantesyke blant villrein i Nordfjella er en tragedie og uttaket av stammen er et dramatisk tiltak, men det er usannsynlig at naturen rydder opp best selv.
21. mars 2018

Røkke gir seg i kampen om Norske Skog

Aker ble ikke enige med hedgefondet Oceanwood om et felles bud på Norske Skog. Nå kjører Oceanwood videre uten Kjell Inge Røkke på laget.
21. mars 2018

Rovviltprosjektet i Skiptvet, Hobøl, Spydeberg og Våler i Østfold

Kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.
21. mars 2018

Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold

Kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.
20. mars 2018

Utvider sertifiseringstilbudet

Treteknisk har utvidet sertifiseringstilbudet til også å omfatte FSC sporbarhetssertifisering.
20. mars 2018

Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør

Tømmeraktørenes aktivitet i de ulike fylkene varierer. Kakediagrammene er laget av Norsk Skogbruk basert på tall og opplysninger fra VSOP-basen.
19. mars 2018

Ulv skutt i Ringsaker i kveld

DEL Ringsaker Blad: Ulven kom fra Øyer, og et titalls mann har jaktet på dyret i Ringsakfjellet siden i går. Ulven skal blant annet ha krysset Birkebeinerløypa.
19. mars 2018

Uttalelse: Kortreist, smart og klimanøytralt

Venstre vil bidra til å utvikle skog som råstoff til moderne bygg, Foto: IStock
16. mars 2018

Prioriterer jord- og skogbruk

Jord- og skogbruk er én av åtte næringer Arbeidstilsynet vil rette et ekstra søkelys mot i dette året.
16. mars 2018

Ungdom søkjer seg til landbruket

For fjerde år på rad er det aukande interesse for landbruksfag på vidaregåande skular. Dette går fram av dei nasjonale søkjartala for vidaregåande opplæring, som er offentlege i dag.
15. mars 2018

Landets største skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester. Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.
15. mars 2018

Mindre kemikalier i skogen

Statistik från Svenska FSC visar att antalet plantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel fortsätter att minska i den svenska skogen. Enligt prognosen kommer de FSC-certifierade markägarna helt slutat använda kemiskt behandlade plantor till 2021.
14. mars 2018

Ble ikke løyper her i år, nå er også Løvenskiolds hugst stoppet

Sikkert til manges skuffelse, ble det ikke noe oppkjøring av løypetraseer fra Sandermosen til der veien går ned til høyre mot Monsetangen og mot Kjelsås. Dette bildet er fra tidligere vinter. Løvenskiold skal hugge i området, og bruke veien til tømmerkjøring. Men nå har Miljøverndirektoratet stoppet hugsten inntil videre. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE
14. mars 2018

Stort skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.
13. mars 2018

Bioenergi kan dekke 2/3 av Sveriges energiforsyning

Det er mange som sier at vi ikke har nok biomasse, men det er delte meninger om hva som er tilgjengelig. Bioenergi kan dekke hele 2/3 av den svenske energiforsyningen, skriver Gustav Melin fra Svebio i en kronikk publisert i det svenske magasinet Energivärlden.
13. mars 2018

Innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport

Samferdselsdepartementet inviterer til innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport tirsdag 17. april.
13. mars 2018

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Emilie Enger Mehl (Sp): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle beitebrukere får erstatning for alle kostnader knyttet til rovdyrangrep, både ordinære og ekstraordinære kostnader, for tidligere og fremtidige angrep?
13. mars 2018

Norskt förbud mot halvautomater

Det norska stortinget har antagit ett förslag till ny vapenlag. En förändring som får betydelse för jägare är att det införs ett förbud mot att inneha halvautomatiska vapen med stor skadepotential. Förbudet kommer att gälla retroaktivt.
12. mars 2018

Dom gir Røkke lov til å by på Saugbrugs

DEL Dermed har Oceanwood og partneren Kjell Inge Røkkes Aker grønt lys for å by på fabrikkene, s kriver Dagens Næringsliv.
12. mars 2018

Krever svar: Hvorfor får rendalsbøndene mindre «ulvepenger»?

DEL – Jeg reagerer kraftig på at Klima- og miljødepartementet nekter å gi bønder i Rendalen tilsvarende kompensasjon som Hadeland-bøndene etter ulveangrep, slik Norges Bondelaget har krevd.
9. mars 2018

Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

Nils Kristen Sandtrøen (A): Er ulvene i Julussa nå tatt ut, eller er det oppdaget nye dyr, og dersom det fortsatt er ulv igjen der, hvordan vil statsråden følge opp vedtaket om uttak av reviret?
9. mars 2018

Bygdelag tapte i Høyesterett i sak om naturrettigheter i Finnmark

En enstemmig Høyesterett gir Finnmarkseiendommen medhold i at den har rett til å bestemme over utmarksressursene i Nesseby i Finnmark. Har du et nyhetstips?
9. mars 2018

Seminar om grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten

Som ledd i behandlingen av to grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten, arrangerer kontroll- og konstitusjonskomiteen et åpent seminar onsdag 14. mars.
9. mars 2018

Forskere skal undersøke konflikten mellom ulv og jegere

Hvordan påvirker den skandinaviske ulvestammen mulighetene til å drive elgjakt langs den norsksvenske grensen? Det skal et nytt Interreg-prosjekt finne ut av.
8. mars 2018

Bergene Holm investerer 50 millioner kroner i Åmli

Bergene Holm AS fortsetter kapasitetsøkningen ved avdeling Nidarå i Åmli kommune i Aust-Agder og investerer nærmere 50 millioner kroner i nye trelasttørker ved avdelingen.
8. mars 2018

Investinor investerer endelig igjen – denne gangen i Termowood

Etter Investinor fikk 500 millioner kroner øremerket skogbransjen etter Toftenedleggelsen i 2013, er det bare Kebony som «har holdt mål» som investeringsobjekt. Men nå satses det også på selskapet Termowood, om enn med beskjedne 11 millioner kroner.
7. mars 2018

Landbruks- og matministeren sitt svar på spørsmål nr. 16 spørjetimen på Stortinget 27.02.2018 om skoglovens bærekraftforskrift

Spørsmål frå representanten Arne Nævra (SV). Les heile debatten og sjå innlegget på Nett-TV på stortinget.no Spørsmål Flere […]
7. mars 2018

Stor Nato-øvelse til høsten: Varsler jaktforstyrrelser, skader på eiendom og fremmed etterretning

Til høsten skal den store Nato-øvelsen Trident Juncture gjennomføres i Norge, blant annet i Østerdalen. Den vil forstyrre elgjakta, lage trafikkproblemer, føre til skader på eiendom og grunn, samt tiltrekke seg fremmed etterretning, men også gi lokalt næringsliv et inntektspotensial på 100 millioner kroner.
7. mars 2018

Noen misliker villsvin og gjess sterkt – andre ser muligheter til å tjene penger

DEL MARKER: Pål Sindre Svae i Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus er hentet inn som foredragsholder. Han vil se utfordringer som er knyttet til villsvinet og gåsa. Men også på mulighetene. På den siden landbruket, på den andre siden jaktinteressene.
7. mars 2018

Statkraft og VEAS diskuterer sjøledning til Tofte

DEL Statkraft og Södra vedtok før jul at deres felles selskap, Silva Green Fuel AS, skal starte bygging av et demoanlegg for biodrivstoff på Tofte.
6. mars 2018

Statlig fond har penger på bok, men finner ikke partnere

6. mars 2018

Bergene Holm investerer 50 millioner kroner i Åmli Entra når miljømål med Protan

Bergene Holm AS fortsetter kapasitetsøkningen ved avdeling Nidarå i Åmli kommune i Aust-Agder og investerer nærmere 50 millioner kroner i nye trelasttørker ved avdelingen.
5. mars 2018

Skogeiendom selges for omkring 50% over takst

Dette er vanlig etter at priskontrollen forsvant, forteller eiendomsmegleren Kim André Johansen. Han har solgt en del rene skogeiendommer etter priskontrollen ble tatt bort. - Mange satt på gjerdet og ventet, så etter priskontrollen ble tatt bort kom flere til oss for å få solgt. Disse eiendommene går godt over takst og det tilsvarende eiendommer gikk for før, men markedet har ikke stabilisert seg helt ennå, mener Johansen.
5. mars 2018

Frykter Elvestuen vil snikøke EU-krav i skogbruk

Sps Sandra Borch ber klima- og miljøministeren bidra til at norsk jord- og skogbruk ikke pålegges EU-krav som legger ytterligere press på næringas konkurransekraft.
2. mars 2018

Kjetting-Jan har inngått storkontrakt

Husker du Kjetting-Jan som måtte betale formuesskatt av kjettinglageret hans? Nå har han solgt kjetting til Mexico og kan komme til å tjene gode penger på dett
1. mars 2018

Nye kurs om skogbeskatning april 2018

Norges Bondelag og Skogkurs arrangerte vinteren 2017 kurs om den nye skogbruksbeskatningen. Vi følger nå i april 2018 opp med et nytt kurs arrangert på tre forskjellige steder: Stjørdal, Oslo og Kristiansand. Nå vet vi mer om hvordan regelverket har blitt, og vi begynner å få erfaring med hvordan skatteetaten praktiserer det.
1. mars 2018

Forlenger budfristen for salg av Saugbrugs

DEL – Fristen skulle egentlig gått ut ved midnatt 28. februar, men noen av interessentene trengte noe mer tid til å gjøre ferdig sine dokumenter.
1. mars 2018

Utvalg foreslår å avskaffe formuesskatten

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok torsdag Kapitaltilgangsutvalgets rapport. Utvalget foreslår en rekke tiltak som de mener vil bedre norske bedrifters tilgang på frisk kapital. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
1. mars 2018

Vil kartlegge hvordan rovdyrene påvirker folkehelsa

DEL – Utmarka er Norges største folkehelseinstitutt med ulike muligheter for aktiviteter året rundt.
1. mars 2018

Åpnet nytt anlegg til 20 millioner kroner: – Mange nye muligheter

– Dette gir økt kapasitet og mange nye muligheter, sier fabrikksjef Håvard Omholt.
28. februar 2018

Vedmangel flere steder i landet

Utsalg og leverandører i Midt-Norge er helt tomme for ved – midt under kuldebølgen som pågår. Også i Hordaland er det i ferd med å gå tomt.
28. februar 2018

Sender statsråden bekymringsmelding om Rondane-villreinen

Utviklingen de siste tiårene er sterkt urovekkende, skriver fylkesmennene Sigbjørn Johnsen og Sigurd Tremoen i en bekymringsmelding om villreinen i Rondane. De inviterer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til befaring og diskusjon om virkemidler.
28. februar 2018

TUI ønsker velkommen til sitt første 737 MAX-fly på biodrivstoff

TUI Nordic er stolte av å kunne ønske velkommen til sitt første Boeing 737 MAX 8. TUI fornyer hele sin flåte og har bestilt fem nye fly til Norden, det første landet på Arlanda Lufthavn i dag. Flyvningen fra Seattle til Arlanda ble gjennomført på 30% biodrivstoff – en viktig del av TUIs engasjement for fremtidens luftfart og mer bærekraftig turisme.
27. februar 2018

Kan gjøre furu kraftigere enn stål

Forskere ved Universitetet i Maryland har klart å få treverk til å konkurrere med titanlegeringer.
27. februar 2018

Vil utrede forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratene i oppdrag å utrede forslag om innføring av et generelt forbud mot bruk av enkelte utenlandske treslag.
27. februar 2018

Vil du jobbe med «Hogg for framtida»?

Norges Bygdeungdomslag skal sette i gang arbeidet med et storslått skogprosjekt. Da trenger vi engasjerte folk! Sjekk hva du kan bidra med her.
27. februar 2018

Skrantesjuke: Alle kjente dyr felt i Nordfjella

Miljødirektoratet melder at den siste kjente flokken med villrein er felt i Nordfjella sone 1. Nå skal området gjennomsøkast for å sikre at det er tomt for dyr. Det er påvist 17 tilfelle av skrantesjuke (CWD) på reinsdyr frå Nordfjella.
27. februar 2018

De to siste ulvene i Osdalsflokken er skutt

Denne årsgamle ulvetispa fra Julussa-reviret ble fredag 9. februar felt av jegere fra Statens naturoppsyn. Nå er ytterligere to ulver, tilhørende Osdalsreviret, felt. Foto: Miljødirektoratet / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
26. februar 2018

Frykter for fuglene i hekketiden

Når fuglene trekker inn i skogen for å hekke frem ungene sine, blir de møtt av hogstmaskiner. Norsk Ornitologisk Forening anslår at flere tusen fugler må bøte med livet – midt i hekketiden.
26. februar 2018

Aktuelt

Villreinbestanden på Hardangervidda er i fylgje villreinutvalet redusert, dette får konsekvensar for jakta til hausten. Foto: Kjell Bitustøyl
23. februar 2018

105 millionar til 15 innovasjonsprosjekt

Teknologiutvikling og ny kunnskap er avgjerande for omstilling og auka konkurransekraft i landbruket. I den samanheng er det over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet innvilga til saman 105 millionar til 15 nye og innovative prosjekt i mat- og skogsektoren.
22. februar 2018

Måtte i retten for å ha jaktet elg uten ettersøkshund

DEL I september i fjor drev jaktlaget som mannen er leder for elgjakt i et område i Østerdalen uten at det var inngått avtale om eller at jaktlaget hadde tilgang på godkjent ettersøks hund.
22. februar 2018

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

21. februar 2018 Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.
21. februar 2018

Seks grønne byggeprosjekter

Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk. Nå forandres arkitekturen radikalt – også i Norge.
21. februar 2018

Ulv stoppet veksten i beitebruk

DEL En fersk oversikt fra Organisert beitebruk (OBB) viser at tilbakegangen kom i Gjøvikregionen og på Hadeland.
21. februar 2018

Utlyser inntil 64 mill kroner til tømmerkaier i 2018

Landbruksdirektoratet utlyser tilskuddsmidler på inntil 64 mill. kroner til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2018. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser, med frist 15. april.
21. februar 2018

Poland Broke Law With Ancient Forest Logging, EU Court Adviser Says

The primeval Bialowieza Forest is a UNESCO World Heritage site. (file photo)
20. februar 2018

Super wood could replace steel

Engineers at the University of Maryland, College Park (UMD) have found a way to make wood more than 10 times stronger and tougher than before, creating a natural substance that is stronger than many titanium alloys.
20. februar 2018

Super wood is stronger than most metals

Engineers at the University of Maryland have found a way to make wood more than 10 times stronger and tougher than before, creating a natural substance that is stronger than many titanium alloys.
20. februar 2018

Tilbyr frivillig vern av 5000 dekar skog

DEL Gran Almenning skriver i brev til Fylkesmannen i Oppland at de, under forutsetning om betingelser og erstatning, tilbyr to skogsområder på Gran østås som naturreservat etter naturmangfoldsloven.
19. februar 2018

Japanese company plans world’s tallest wooden building

Sumitomo Forestry Co. Ltd. has announced that it plans to build a 70-story mixed-use skyscraper in Marunouchi, a central Tokyo business district, by the year 2041
19. februar 2018

Vil ha skuddpremie på kråke, rødrev og andre smårovvilt: – All jakt av smårovvilt må intensiveres

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland oppfordrer flere kommuner til å innføre skuddpremie på smårovvilt
19. februar 2018

Ønsker skuddpremie på smårovvilt

Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland (NJFF Nordland) oppfordrer flere kommuner til å innføre skuddpremie på smårovvilt.
16. februar 2018

Gjennomsnittlig skoginntekt økte

Hver sjette personlige skogeier hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016. I gjennomsnitt var inntekta for personer med positv skoginntekt 43 000 kroner, 5 prosent mer enn året før.
15. februar 2018

Hundre villrein stoppa på veg inn i skrantesjuke-land

DEL Fjellstyret varsla Statens naturoppsyn (SNO) om villreinen som var på veg frå Geiteryggen mot Sunnhellerskaret, og ved hjelp av helikopter fekk SNO jaga flokken lenger inn i den smittefrie sone 2.
14. februar 2018

Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): I Dagsrevyen 21 den 17.1.18 sa statsråden; «Vi er nødt til å få en avklaring i reservatet. Og så må vi tenke kreativt for å redusere konfliktnivået, for det er for høyt konfliktnivå når det gjelder rovdyrpolitikken i Norge». Det er bra at statsråden ser at konfliktnivået er for høyt, men bruken av ordet «reservat» er ikke konfliktdempende. Innser statsråden at det var uheldig å bruke et slikt ord når målet er å dempe konfliktnivået og at bruken av et slikt ord ikke er i tråd med stortingsflertallets syn?
14. februar 2018

Vi trenger ikke meldeplikt: Vi opplever i stadig større grad at kulturlandskapet gror igjen, så at det hugges litt her og der er bare bra.

DEL LederMiljøpartiet De Grønne i Elverum reagerer på at kommunen avskoger om lag ti dekar i skogsbeltet mellom Grøndalsbakken og Bureisevegen på Hanstad.
13. februar 2018

Advarer mot storstilt gjødsling av skog

Etter at staten ga store tilskudd har bruken av gjødsel i norsk skog tidoblet seg. Men forskere og biologer er svært skeptiske.
13. februar 2018

Stafettpinnen: Skogsamvirket og industriengasjement

Skog er lønnsomt, uten vesentlige subsidier og har over generasjoner gitt gode bidrag til utvikling av norsk velferd.
12. februar 2018

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Lars Haltbrekken (SV): Gammel skog har stor verneverdi. Kun 2,4% av den produktive skogen er anslått å være over 160 år. Derfor foreslo SV og Venstre et automatisk vern av skog eldre enn 160 år.
12. februar 2018

– Typisk norsk å tenke «det går itte…»

DEL På Landsbykonferansen 2018 fredag var skoginvestor Christen Sveaas første foredragsholder.
12. februar 2018

Sågverk i länet går mot rekordvinster – «Just nu sågar vi så mycket vi hinner»

Den går bra för länets sågverk just nu. Gällö Timber slog nytt produktionsrekord 2017 och Norrskogs sågverk i Hissmofors liksom Rödins Trä i Svenstavik slår också rekord.
9. februar 2018

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres. I statsbudsjettet for 2018 er […]
9. februar 2018

Wooden skyscrapers could be the future for cities

9. februar 2018

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Fagskolen Innlandet har siden 2013 tilbudt utdanning innen landbruksfag finansiert med statlige tilskudd. I tråd med arbeidslivets etterspørsel, er tilbudet utvidet. Kunnskapsdepartementet har nå varslet at disse utdanningene allikevel ikke kvalifiserer for statstilskudd, da de ikke tilhører kategorien teknisk fagskoleutdanning. Uten statlig tilskudd, står utdanningene i fare for å avvikles.
9. februar 2018

Rovdyrskader på sau mer enn halvert siste ti år

Det har vært en halvering av antall sauebønder som har opplevd rovdyrskader de siste ti årene. En tydelig praktisering av soneforvaltningen og færre rovdyr kan forklare utviklingen.
9. februar 2018

Næringsministeren på Sundvollen i dag: – Vi må gjøre det lønnsomt å investere i Norge

08. februar 2018, kl. 18:41 DEL Organisasjonssjef Olav Bjella og resten av Viken Skog-ledelsen tok imot både landets nye næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), NHO-direktør Kristin Skogen Lund og konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog til konferansen «Tømmer og marked» på Sundvollen torsdag.
8. februar 2018

15.februar, SKOGFORUM om ulv. Meld deg på i dag og delta i debatten!

ULV - overvåking og vurdering av bestandsstørrelse. Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens.
8. februar 2018

Vedsentralen gikk tom for bjørkeved i desember. Nå må de selge augustveden

DEL På Vedsentralen i Elverum har de mange trofaste kunder, og enda flere nye. I tillegg er folk blitt flinke til å gjøre innkjøpene av ved i god tid.
8. februar 2018

Treindustrien 1/2018

NYTT NUMMER: Massivtre er ikke lenger bare for spesielt interesserte. – Vi har passert krysningspunktet, sier salgssjef Alexander Lien i Nordisk Massivtre.
7. februar 2018

Chefekonom: Svenska skatter kan slå undan benen för industrin

Industrin är fortfarnade ryggraden i svensk ekonomi, konstaterar Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna. Men ett högre skattetryck än i omvärlden kan slå undan benen för industrin och dess konkurrenskraft, varnar han. ”Om svenska skatter på rörliga och värdeskapande skattebaser överstiger de i andra länder finns en risk att människor och företag flyttar från Sverige”, säger han.
7. februar 2018

Finland: Ny avtale oppmuntrer turisme i produksjonsskog

Skogsbilveger som turveger - Troms. Illustrasjonsfoto: Line Venn
6. februar 2018

Ikea investerar i amerikansk skog

den 5 februari 2018 08:35 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen
5. februar 2018

Ny limtrebjelke med økte muligheter for byggenæringen

Kjeldstad Trelast har lansert limtrebjelken ”K-Bjelke Plus”. – Med denne innovative kraftkaren kan det skapes bygg med nye romløsninger og forbedrete miljøgevinster, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.
5. februar 2018

– Digitaliseringen i skogen er avhengig av skogsmaskindata

På laboratoriet boltrer Rasmus Astrup og hans forskerkolleger på Nibio seg med digitale duppeditter som utvikles og modifiseres til bruk for skogbrukets beste. – Data fra droner kan være veldig verdifulle om vi kan prosessere dem automatisk, sier han. Foto Astri Kløvstad
2. februar 2018

Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget

Med tanke på framtidig produksjon er det viktig at skogeierne sørger for at hogstfeltene blir tilfredsstillende forynget, påpeker Fylkesmannen i Oppland. Hvert år skal et tilfeldig antall hogstfelt i kommunene kontrolleres.
2. februar 2018

Jensen: – Maskinskattkutt virker

Planen om å få bort maskinskatten virker allerede, fortalte finansminister Siv Jensen på Trevaredagene.
2. februar 2018

Hva er riktig driftspris på skogsdrifter?

Det korte og korrekte svaret på dette spørsmålet er en driftspris som dekker faste og variable kostnader og gir en positiv avkastning til eier.
2. februar 2018

Tidenes høyeste tall for Moelven i 2017

Moelven Industrier ASA leverte tidenes beste tall i 2017. Konsernet tjente 420 millioner kroner på driften. Det er en resultatforbedring på 125 millioner kroner sammenliknet med året før.
1. februar 2018

Byggebransjen velger fossile løsninger

BARRIERER: – Mangel på kunnskap er den viktigste barrieren for at utbyggere i større grad skal ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer til fossile oppvarmingsalternativer i byggeprosessen, sier Gunnel Fottland utviklingssjef i Enova SF. Foto: Mona Sprenger
1. februar 2018

Nei til ny jakt: Ny ulv, nye vurderinger

DEL Avdelingsdirektør Torbjørn Lange skriver i sitt svar til rovviltnemnda at det for departementet er nødvendig å få klarhet i situasjonen i området før det kan bli snakk om ytterligere jakt.
1. februar 2018

Biogass for tungtransporten til våren

En ny gassløsning for tungtransporten blir tilgjengelig til våren.
31. januar 2018

Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen

Spikerplate- konstruksjoner i samvirke med limtre brukt i Vøyen Gård.
31. januar 2018

Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

«Svenska Skogen» startet sine kampanjer våren 2017. Målet er å gjøre allmennheten mer bevisst på hva den svenske skogen betyr for landet. En forståelse som sentralisering og urbanisering kan ha fjernet folk fra.
31. januar 2018

Dyr import när industrin behöver mer massaved

Barrmassavedsimporten till Sverige är riktigt dyr för virkesköparna just nu. Samtidigt ligger två år gamla prislistor kvar i Mellansverige. Jag förstår inte varför.
30. januar 2018

Håkon Bakken i Glommen: – Reduserte kvalitetskrav i sagtømmerreglementet er nødvendig

I Norsk Skogbruk nr 12/2017 presenterte professorteamet fra NMBU innen treteknologi et innlegg som stiller spørsmåltegn ved framtidig skogskjøtsel som en konsekvens av et sagtømmerreglement med lavere kvalitetskrav. Her svarer Håkon Bakken, markedssjef i Glommen Skog:
30. januar 2018

Har vi avskoging i Norge?

Norge avskoges med cirka 58 kvadratkilometer hvert år. Det tilsvarer et utslipp på 2,6 millioner tonn CO2. Samtidig gjør naturlig skogutvidelse og påskoging at Norges totale skogareal holdes relativt konstant, eller øker litt.
29. januar 2018

Så mange ulver er registrert i Norge og Sverige

Sesongen for registrering av ulv har vart i omkring fire måneder, og den varer til 31. mars. Dette er statusen så langt i nabolandene.
29. januar 2018

Biodrivstoff Ekspert: – Norsk biodrivstoff kan ha 25 prosent høyere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff

Han tar ikke hensyn til bærekraftige råvarer, mener bransjen. Hensikten med å ta i bruk biodrivstoff er å redusere utslippet av karbondioksid fra fossile kilder. Det er imidlertid forskjell på teori og praksis.
29. januar 2018

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende

Ryggraden i norsk næringsliv er småbedriftene. Summen av kompliserte regler og løpende beskatning tar likevel ikke hensyn til en kostbar oppstartsfase, skriver Benthe E. Løvenskiold.
26. januar 2018

Bekrefter enda en gjenværende Julussa-ulv

DNA-analyse viser at det er ytterligere en ulv igjen av Julussa-flokken. Fortsatt ingen ulveavklaring fra Elvestuen.
26. januar 2018

Rovdyr-klagenemnd bør vurderes

En uavhengig rovviltnemnd kan avpolitisere den løpende forvaltningen av rovdyr. Det vil bidra til den naturlige langsiktighet folk og fauna fortjener.
25. januar 2018

Skogpolitikken fra Jeløya

Den nye regjeringsplattformen fortsetter i stor grad videre i sporene til Sundvolderklæringen fra 2013, der de este av «skog»-punktene faktisk er fulgt opp. De blåblå har i stor grad vært en «transportregjering» også for skogbruket og brukt penger på veger og kaier, viktige tiltak næringen har etterspurt blant annet i Skog22. Treindustrien ønsker seg nå videreføring av transportpolitikken også til byggevarer og ferdigvarer, som det kan bli mer av hvis noen av de nye politiske målsettingene lykkes. I Jeløya-erklæringen er nemlig økt avvirkning et uttalt mål. Her har de tre regjeringspartiene støtte i Stortinget og dagens markedssituasjon bidrar også sterkt til dette målet. Stor etterspørsel etter råstoff har endelig ført til høyere tømmerpriser, nå også på massevirke og flis. Det gir god grunn til å tro at hogstaktiviteten fortsetter på et høyt nivå, som i 2017. Dermed sikres råstoff – og forhåpentlig vekst i industrien, som er et annet regjeringsmål; «å bedre forholdene til industrien med vekt på innovasjon og verdiskapning basert på fornybare ressurser og sterke teknologi- og kompetansemiljøer».
25. januar 2018

Jeger- og Fiskerforbundet reagerer på deling av viltforvaltinga

Regjeringa vil flytte forvaltinga av haustbare viltartar til Mat- og landbruksdepartementet. Anna vilt- og naturforvalting skal framleis liggje i Klima- og miljødepartementet.
25. januar 2018

Elvestuen på jakt etter lovlige biodrivstofftiltak

For å unngå biodrivstoff basert på palmeolje leter nå klimaminister Ola Elvestuen (V) etter nasjonale tiltak som ikke strider mot EUs regelverk på området.
24. januar 2018

Regjeringen vil ha lengre jaktperiode utafor ulvesona

Regjeringen vil utvide lisensjaktperioden for ulv utafor ulvesona til 1. april. Målet er å redusere skader for beitenæringa.
24. januar 2018