NYHETER

14. august 2018

Preem og SAS samarbeider om fornybart flydrivstoff

Preem og SAS har inngått intensjonsavtale om å produsere fornybart flydrivstoff, såkalt biojet/biobrensel. SAS har som ambisjon å erstatte dagens brenselvolum for innenlands- flyvninger med biojet/biobrensel innen 2030. 0
13. august 2018

​Villsvin i Norge – trussel eller ressurs?

JAKTER VILLSVIN: Tony Platek fra Elverum er en ivrig jeger, blant annet på villsvin - i Slovakia. (Foto: Stine S. Skjæret/Anno)
13. august 2018

– Blir dette malen for den framtidige beredskapen, er det bare å applaudere

Måten sommerens mange skogbranner ble håndtert av brannvesen, skogbrannmannskapene og frivillige roses nå sterkt av skogeiere og daglig leder i Åsnes kommuneskoger KF.
9. august 2018

– Uforsvarlig å slippe storfe på utmarksbeite i ulvesonen

Bønder i Østerdalen og Solør får tilbud om å bruke nedlagte setervoller i ulvesonen til beite. Lederen i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, fraråder dette og sier det er en dårlig idé.
9. august 2018

Vesentlig lavere skogbrannfare nå enn for bare en uke siden, men det betyr ikke at det er greit å ta fram grillen igjen ennå

Onsdag var skogbrann-indeksen i Innlandet langt lavere enn for en uke siden. 110-sentralen advarer likevel folk mot å fyre opp grillen. – Det er ikke opphevet noen restriksjoner noe sted ennå, sier vaktleder Erik Johansen til Østlendingen.
8. august 2018

Stadig flere jakter hjort

Totalt var det 48 000 jegere som jaktet hjort høsten 2018. I løpet av ti år har antallet hjortejegere økt med nesten 40 prosent. Selv om det er lov å felle flere hjort enn elg, er det fortsatt flest elgjegere.
8. august 2018

Nå er Fiborgtangen minst lønnsom

Høye strøm- og tømmerpriser pluss skogbrannene i Sverige får skylden. Har du et nyhetstips?
8. august 2018

Skogplanting gir verdiskaping og eit betre klima

DEL LeserbrevI Møre og Romsdal er vi no i gang med å hauste skogreisingsskogen som vart planta for å bygge landet etter krigen.
7. august 2018

Rekordhøy tømmerpris

I gjennomsnitt fikk skogeierne i 2. kvartal 2018 400 kroner per kubikkmeter, 15 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hovedårsaken til prisøkningen er at massevikeprisen steg kraftig i 2. kvartal.
7. august 2018

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Bjørnar Moxnes (R): Hvilke risikovurderinger, tiltak og kriseplaner, også i tilfelle vedvarende tørke, foreligger i dag for forebygging og beredskap for å verne sivilbefolkning og utmarksområder mot skogbrann eller annen risiko forbundet med gjennomføring av Trident Juncture 18?
7. august 2018

Storviltjakten truet av tørken

Mange norske skytebaner er stengt på grunn av tørken. Det kan gjøre at jegere ikke får tatt den obligatoriske skyteprøven før jakten starter om kort tid.
7. august 2018

Dårlig rypeår i Nord-Norge

Totalt ble 167 000 ryper skutt i løpet av jaktåret 2017/2018. Det er 8 prosent færre enn året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert utbytte i Troms og Finnmark. I Sør-Norge fortsatte oppgangen fra året før.
6. august 2018

NORSK INDUSTRI – DER INDUSTRI MØTER POLITIKK

Arendals-uka er en glitrende møteplass. For alt og alle. Dit kommer den norske frivilligheten, den norske kirke, statlige etater og direktorater, kommuner, fylker, politiske partier. Og ikke minst næringsliv og industri.
6. august 2018

VM-gullet glapp x 2

I finalen ble han slått med fattige åtte poeng av tyskeren Marco Trabert, som dermed vant i sammendraget med minste tenkelige margin. Håpet om lagseier falt også i grus da Øystein Koht-Nordby var uheldig og hektet av kjedet under sitt finaleheat. Av: Åsmund Lang
3. august 2018

Godt organisert brannberedskap

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara fikk onsdag 1. august en orientering om skogbrannsituasjonen i Norge. De fløy over skogbrannområder i Telemark og fikk takket operativt mannskap som har deltatt i slukkingsarbeidet.
3. august 2018

Tørke stenger skytebaner

Jegere kan få problemer med å ta den obligatoriske skyteprøven på sin lokale skytebane før jaktstart. Brannvesenet har lagt ned forbud mot all skyting i store deler av Sør-Norge på grunn av tørken.
3. august 2018

Kris för entreprenadföretagen när maskinerna står stilla

Foto: URBAN NILSSON Ronnie Erikssons gallringsmaskin har stått stilla i skogen vid Pilås sedan i tisdags. Han säger att de egentligen behöver gå hela tiden för att bära ränta och amorteringar.
2. august 2018

Mer penger til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Klima- og miljødepartementet gir 500.000 kroner ekstra til å dekke utgiftene til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal. Pengene tildeles gjennom Fylkesmannen i Hedmark.
2. august 2018

– En langvarig stans kan slå flere konkurs

Tørke og tørre skogsområder kan gjøre at skogdriften må stanse helt opp. En lang stans vil få dramatiske konsekvenser for hele næringskjeden, sier daglig leder i Nortømmer Per Kveseth.
2. august 2018

Urimelig vurdering av NAV

Norske skoger er knusktørre, men hittil har vi klart å holde den store skogbrannen på avstand. Å vinne den kampen er verdt at staten dekker permitteringer i skognæringen.
2. august 2018

Ekstrem rovdyrsommer

Over 60 sauer er funnet døde på utmarksbeite i Meråker så langt i år. – Dette går ikke lenger. Nå må noe gjøres, etterlyser ordfører Kari Anita Furunes. Har du et nyhetstips?
2. august 2018

Suksess for liberalt målereglement hos Moelven

Moelven innfører det nye målereglementet på alle sine sagbruk på Østlandet fra 1. september.
2. august 2018

Orienteres om skogbrannsituasjonen

Statsministeren og justis- og beredskapsministeren reiser til Skien i dag. Der vil de få en orientering om skogbrannsituasjonen i Sør-Norge av Brannvesenet og Sivilforsvaret.
2. august 2018

Vedsalget starter rekordtidlig

De høye strømprisene gjør at etterspørselen etter ved til vinteren er stor allerede nå. Vedprodusenter har økt produksjonen, men er usikre på om de klarer å levere til alle som vil ha.
2. august 2018

Gassproduksjonen er endelig i gang på Skogn

I august starter tankbiler fra AGA å hente biogass fra Biokrafts fabrikk på Fiborgtangen. Gassen blir drivstoff for busser og trailere i Skandinavia. Har du et nyhetstips?
29. juli 2018

– Tre blir så dyrt, sa folk

Hjartdal kommune med 1600 innbyggere bygger et av landets fineste skolebygg i massivtre.
21. juli 2018

Driftsstans pga. skogbrannfare

Flere skogsentreprenører må innstille driften pga. den ekstreme skogbrannfaren. MEF jobber for at NAV skal akseptere at paragraf 3 i permitteringslønnsloven kommer til anvendelse i sommer.
13. juli 2018

Kartlegger naturtyper

Sommeren og høsten 2018 kartlegger biologer naturtyper. Det skjer i deler av Kvæfjord, Harstad og Tromsø kommuner, samt åtte naturvernområder.
13. juli 2018

Frykter nye skogbranner på Østlandet: – Brannmannskapene blir slitne

Etter noen svært krevende døgn for brannmannskap på Østlandet, tyder mye på at dagen i dag kan bli like ille. – Antallet branner gjør situasjonen ekstrem, sier operatør Arne Momrak ved 110-sentralen i Telemark.
11. juli 2018

Teknikksprang åpner verdensmarkedet for svensk sagbruksteknikk

Den siste modellen av større virkestørkere fra Valutec har åpnet opp markeder i hele verden for selskapet.
11. juli 2018

– Villsvin kan være en ressurs

Hjerte dunker rolig bak et flanellsrutet bryst. Et våkent blikk stirret ut i terrenget. Jakta er i gang.
11. juli 2018

Tapte søksmål om ulovlig hogst av trær

Retten reduserte beløpet betydelig – og idømte saksøker saksomkostninger. Har du et nyhetstips?
11. juli 2018

Stangeskovene med tidenes beste resultat

GRØNT SKIFTE: – Vi er plassert midt i råstoffbasen og ligger sentralt på Østlandet. Vi driver verdiskapning med fornybare ressurser, sier Erik Toverud, administrerende direktør i Stangeskovene, etter tidenes beste resultat. Foto: Trym Helbostad
11. juli 2018

Ny fremmedartliste med konsekvenser for skogbruket

Svartelista er nå omdøpt til fremmedartlista, men noen positive konsekvenser for skogbruket får dette ikke. Sitka, lutz er fortsatt «fremmede» og under kategorien «svært høy risiko». Herunder hører nå også contorta. Det er særlig spredningsfaren det er snakk om.
10. juli 2018

SV ønsker å grunnlovsfeste allemannsretten

Mange kommer til å gå en tur denne sommeren, eller bruke naturen og utmarka på en eller annen måte. Noen vil plukke sopp eller bær, andre vil sette opp teltet. Noen liker seg på fjellet, andre foretrekker skogen eller drar til stranda for å bade.
10. juli 2018

11 millioner til skogsveier

Landbruksdirektoratet har fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier rundt om i Norge. 11 millioner kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 millioner kroner.
10. juli 2018

Ny bok om Nord-Europas skogbrukshistorie

Nord-Europa er på mange måter det moderne skogbrukets arnested.
9. juli 2018

– Ulven er målretta og har bite sauene over rygg og nakke

FUNN: F.v.: Odd Arne Hamre og Kjetil Ullaland fann desse kadavera på Hysstølen førre veke. Foto: Ivar Myklebust Longvastøl
9. juli 2018

Bedre kunnskap om skog

- Skogspørsmål diskuteres ofte og intenst, men debatten er ikke alltid basert på fakta og dokumentert kunnskap om skog. Rapporten og nettsiden «Bærekraftig skogbruk i Norge 2018» er ment å gjøre noe med dette, forteller Bjørn Håvard Evjen, direktør for divisjon Skog og utmark ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.
9. juli 2018

Skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere

Regjeringen sørger for at skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere. 12 helikoptre er nå i beredskap for raskt å kunne bistå lokale brannvesen ved behov.
9. juli 2018

Kampen mot villsvinet

Det er ikke bare tørken som bøndene må kjempe med for tiden. Villsvin er definert som en uønsket art, men nå er på god vei til å etablere seg i Norge, og det byr på problemer for bøndene.
6. juli 2018

Stenger skogsveiene: – Folk respekterer ikke forbudet mot ild

Allmenningsdrift Romerike SA forvalter fem allmenninger på Romerike: Bjerke, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum og Holter. Skogen, som er en del av Nordmarka, er populær og blir mye brukt. Totalt dreier det seg om cirka 135 000 dekar skog og utmark.
5. juli 2018

Sverige går for tyngre tømmervogntog

Sverige øker tillatt totalvekt på vogntog til 74 tonn. I Norge skal det samme prøves ut.
5. juli 2018

Krevde 500.000 kr etter feilhogst – nå har kravet steget til 1,3 millioner

Feilhogst av 13 trær på Kurland kan bli dyrt for Sarpsborg kommune. I høst krevde eierne en erstatning på 500.000 kroner – nå har kravet steget til nesten 1,3 millioner kroner.
4. juli 2018

Forskning til pynt

En rapport om hvor mye ulv vi må skyte? Den legger vi i skuffen. Forresten, hvor mye ulv skal vi skyte?
3. juli 2018

Stengte beiteområde for publikum for å kunne jakte bjørn i fred

Søndag ble området mellom Moansetra og Flintheia avsperret for publikum – i håp om å få tatt ut en bjørn som herjer i saueflokkene i området. Har du et nyhetstips?
2. juli 2018

Frustert over nye verneplaner: – Vi vil ha ministrene i tale

Harald Lie, Ingelin Noresjø, Bjørn Jarmund, Bjørn Ivar Lamo Foto: Geir Arne Glad
29. juni 2018

Tungvektere støtter tung satsing på Sørli

STANGE: Tolv toppledere innenfor skogsbasert industri i Norge gir sin fulle støtte til en tung satsing på Sørli som flerbruksterminal for Innlandet.
28. juni 2018

Ulv skutt mens den angrep sau i Rendalen

En hannulv er skutt i forbindelse med den pågående skadefellingen i Nord-Østerdal.
28. juni 2018

Borregaard åpnet ligninfabrikk i Florida..

BudsjettVi er svært fornøyde med å ha åpnet en fabrikk på estimert tid og budsjett, samtidig som vi er trygge på at den nye fabrikken vil levere på forventet kapasitet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.
28. juni 2018

Tradisjonelt friluftsliv og ren natur trekker folk til Norges verneområder

Stadig flere nordmenn og utenlandske turister oppsøker Norges nasjonalparker. Å gå på tur og oppleve stillhet og naturopplevelser utenom det vanlige er hovedgrunnene til at folk besøker verneområdene. Det viser svarene fra brukerundersøkelsene fra 11 verneområder.
28. juni 2018

Felles nordisk innsats mot CWD

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppfordret i dag de nordiske ministrene med ansvar for landbruk til en felles innsats mot bekjempelse av CWD/skrantesjuke hos hjortedyr.
28. juni 2018

Kan dette hjelpe skogeiere som sliter med beiteskader fra elg?

FORSKEREN FORTELLER: Økt markberedningsintensitet kan gi skogeieren flere uskadde furutrær for tømmerproduksjon, men kan samtidig føre til at de vokser saktere. Dette kan være et viktig tiltak for skogeiere som har utfordring med elgbeiteskader.
27. juni 2018

Norge gir 145 millioner kroner til nytt prosjekt mot ulovlig avskoging

Organiserte kriminelle tjener 50-152 milliarder USD i året på ulovlig hogst av tropisk skog. Aktiviteten truer verdens regnskoger og har alvorlige konsekvenser for muligheten til bærekraftig utvikling I regnskoglandene og det globale klimaet.
27. juni 2018

Toppmøte om skog i Sverige

Den svenske Skogstyrelsen var vert for toppmøtet hvor samarbeid om fremtidig forvaltning av verdens boreale skogområder var tema. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale representerte Norge under møtet i Haparanda i Sverige i går.
27. juni 2018

Klima- og skoginitiativet 10 år: Har norsk regnskogbistand gitt resultater?

I midten av mai overleverte Riksrevisjonen sin undersøkelse av klima- og skogsatsingen (KoS) til Stortinget. Norges største bistandsprogram har usikker effekt, ifølge rapporten. Det fremheves også at:
27. juni 2018

Norske Skog brant penger før konkursen

Norske Skog brant milliardbeløp før konkursen var et faktum.
27. juni 2018

Först med 1 miljard helt förnybara förpackningar

Elopak är den första tillverkaren som levererar över 1 miljard 100% förnybara dryckesförpackningar av kartong efter lansering med certifierad förnybar polyeten (PE) 2014.
27. juni 2018

Får felle 100 bjørner i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland har bestemt at opptil 100 bjørner kan felles under høstjakta. Har du et nyhetstips?
26. juni 2018

Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

Tore Storehaug (KrF): Nordland har gjennom tid tatt en stor del av skogvernet på statens eigedommar. Korleis vil regjeringa balansere vernet mellom fylka slik at det ikkje nokre stader fører til problemet med råstofftilgang for treforbrukande industri?
26. juni 2018

Villsvinbestanden i Norge vil øke

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på vegne av Mattilsynet og Miljødirektoratet lagd en rapport som viser mulig scenario for en fremtidig villsvinbestand i Norge.
26. juni 2018

Bergene Holm AS satte produksjonsrekord for fjerde året på rad: – Vi satser stort på å vokse videre

Norges nest største trelastprodusent med hovedkontor i Larvik produserte om 600.000 kubikkmeter trelast og økte omsetningen med seks prosent til en ny rekord på 1,43 milliarder kroner.
26. juni 2018

Nytt signalanlegg sparer tid for tømmertogene

Det nye signalanlegget på Vestmo tømmerterminal ved Elverum står nå ferdig. Anlegget gjør at tømmertogene sparer opp til én time med kjøretid i retning Sverige.
25. juni 2018

Bjørn har tatt sau også på nordsiden i Meråker

En eller to bjørner på ferde? Har du et nyhetstips?
25. juni 2018

Verner 25 viktige skogområder

Regjeringen verner 25 nye skogområder i sju fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter.
25. juni 2018

Skogen är en nyckel till svensk välfärd

Skogsfrågor är ofta ett perifert ämne i det politiska samtalet. Men träden skapar arbetstillfällen i vård, skola och omsorg.
22. juni 2018

Økt bevilgning til skogbrannberedskap i 2018

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 12,5 millioner kroner til slokking av skogbranner i 2018.
22. juni 2018

Ufrivillig skogvern i Tjåga

Foto LV Naturvernere kartlegger skog uten å varsle grunneier. Skogeiere føler vernepress.
22. juni 2018

Preem og Setra samarbeider om fornybart drivstoff

Preem og Setra, et av Sveriges største treindustriforetak har nå etablert et samarbeid for å utrede mulighetene for å bygge et felles produksjonsanlegg for fremstilling av pyrolyseolje, en fornybar olje som kan videreraffineres til biodrivstoff.
21. juni 2018

Støtte til tømmerterminal på Trevatn

Fylkespolitikerne i Oppland støtter planene om å etablere en tømmerterminal på Trevatn.
21. juni 2018

«For skognæringa vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa»

DEL LederForslaget fra Miljødirektoratet om vern av ytterligere 13 nye skogområder på Helgeland vekker berettiget bekymring.
21. juni 2018

Tolv nye ulveskader i dag: Jakta pågår med uforminsket styrke

Inntil i dag var det 79 dokumenterte ulveskader på sau i Tolga og Tynset. Så langt i dag er det dokumentert tolv nye skader.
21. juni 2018

Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer

Hver eneste tømmerstokk skal brukes til det den passer best til og mindre svinn. Det er målet til Moelven Våler AS i Braskereidfoss når sagbruket blir det første i Norge med røntgensortering av tømmer. Røntgenteknologien vil skape store fordeler sagbruket på Braskereidfoss.
18. juni 2018

Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 vedrørende vedtak i Fellessak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018 og 2019

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.
18. juni 2018

Ulvejegerne gjorde en god jobb

Vinterens ulvejakt forløp som planlagt uten store utfordringer eller konflikter. Jegerne får ros fra alle involverte.
18. juni 2018

Vi skal ha ulv i Norge

Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på den sør-skandinaviske ulvebestanden, det betyr at vi skal ta vare på deler av ulvebestanden innenfor Norges grenser. Det er derfor ikke riktig når Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Østlendingen i dag sier at vi ikke er forpliktet til å bevare ulv i Norge.
18. juni 2018

SLU: Samla björken i dungar

FSC:s krav om tio procent lövträd i skogen gör ingen nytta för markvegetationen i täta skogar, om stammarna är jämnt spridda i skogen, visar ny forskning.
15. juni 2018

EU-krig mot palmeolje – men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff

I natt har EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv, som sier at EU skal stoppe veksten i import av palmeolje og fase det ut fram mot 2030.
14. juni 2018

Ny versjon av gårdskart på brett og mobil

- Vi tror mange synes det er greit å kunne søke opp kart uten å sitte foran PC’en, sier prosjektleder Tove Vaaje-Kolstad. Du må imidlertid ha tilgang til internett for å få opp kartet.
13. juni 2018

Skogbeskatning som virkemiddel

Denne rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel". Prosjektet er et samarbeid mellom Statskog, Norges skogeierforbund (NSF) og NORSKOG. NORSKOG har vært sekretariat for arbeidet. Prosjektet er finansiert av de tre partene samt Skogtiltaksfondet og NHO mat og drikke
13. juni 2018

Viken Market tar over Vestskogs tømmereksport

Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.
13. juni 2018

SB Skog vant storanbud hos Statskog

Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag, skriver Statskog i en pressemelding. Av: Åsmund Lang
12. juni 2018

Ny kalkulator synliggjør lønnsomheten i skogkultur

I partnerskap med Skogeierforbundet har Norskog og Skogkurs fått utviklet en Excel- asert kalkulator som regner på lønnsomheten av ulike tiltak.
11. juni 2018

– Hvorfor driver jeg med dette?

Sauebøndene frykter en ny ulvesommer etter at 20 sauer er drept eller skadet av ulv i Rendalen i Hedmark i helga. Dette er det største rovdyrangrepet i innlandet denne våren.
11. juni 2018

Ut av skogbruk etter ny Trump-toll

Investor Jens Ulltveit-Moe sel seg ut av skogbrukverksemd i Canada. Skulda legg han på Donald Trumps nye straffetoll.
11. juni 2018

Mobil mätning kan förändra skogsbruket

Foto: Filip Sjöfors Krister Thams företag tar den nya tekniken in i skogsbruket.
7. juni 2018

Proffene har fått øynene opp for trefiberisolasjon

Bevisste forbrukere er hovedårsak til at trefiberisolasjon foretrekkes. To av tre proffer som bruker trefiberisolasjon gjør det fordi «kunden ønsket det».
7. juni 2018

Ny statistikk: kartlegger foryngelse og miljøhensyn ved hogst

Skogmyndighetenes kartlegging i 2017 avdekker ingen større endringer fra foregående år. Næringen tar i stor grad de miljøhensyn de er pålagt. Men ikke alle følger opp foryngelsesplikten.
7. juni 2018

Sju nye ulvevalper i Letjennareviret

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var med da Statens naturoppsyn (SNO) nylig registrerte sju ulvevalper i Letjennareviret i Hedmark.
6. juni 2018

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

I 2016 ble over 300 villrein drept av et lynnedslag på Hardangervidda. Det ble tatt hjerneprøver fra dyrene, og alle testet negativt for skrantesjuke. Nye analyser av lymfeknuter fra flokken bekrefter at ingen av dyrene var smittet med skrantesjuke.
6. juni 2018

Snarrådig innsats fra skogsarbeidere forhindret storbrann

ROMEDAL ALMENNING: Snarrådig innsats fra skogsarbeidere på stedet, forhindret skogsbrannen like ved Rasan til å utvikle seg til en katastrofe.
5. juni 2018

Advarer mot at Norge gror igjen

160.000 norske gårder er lagt ned siden 1960. Landskapsgeograf ved Norsk institutt for bioøkonomi, Oskar Puschmann, mener det haster med å sette inn tiltak for å hindre at Norge gror igjen.
5. juni 2018

Hamar (V): – Plant gran. Skogbruket på Vestlandet er ikkje i fare

DEL Det seier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet, etter åtvaringane Helge Kårstad i Kystskogbruket gjekk ut med i Firda måndag.
4. juni 2018

Helge Kårstad om eit forbod mot gran: Vil ikkje vere ansvarleg å bygge tømmerkai i Dalsfjorden

DEL – Blir dette gjennomført, så kan eg ikkje sjå at det er forsvarleg å investere i ei tømmerkai i Dalsfjorden, seier Helge Kårstad til Firda.
4. juni 2018

Halv million til skogpådriver på Helgeland – skal utnytte skogen bedre

DEL En skogpådriver skal få fart på skogavviklingen på Helgeland. Nå bevilger fylkesrådet i Nordland 550.000 kroner til prosjektet «Skogpådriver for Helgeland 2018-2022" i regi av Skognæringa kyst.
4. juni 2018

Karl Hedin uppmanar skogsägare att stänga vägar: “Det är slutpratat. Vi måste göra något som känns”

Karl Hedin blåser till strid för skogsägarnas sak. Han anser att äganderätten är hotad och att arbetet med att skydda olika arter har gått för långt.
31. mai 2018

Stabil Norske Skog-eier er viktig for Levanger

I dag var Norske Skogs nye eier Oceanwood på Skogn. Foran et samlet leverandør- og pressekorps fortalte ordfører Robert Svarva om hvor viktig fabrikken er for kommunen.
31. mai 2018

Genetisk viktig skog nå tilgjengelig på nett

En landsdekkende oversikt over alle treslag i norske verneområder er nå tilgjengelig i Kilden - NIBIOs digitale kartløsning på nett. Her er en eik i Bogslunden naturreservat i Rygge, Østfold. (Foto: Morten Günther)
30. mai 2018

Mann dømt etter dødsulykke under trefelling

En driftsansvarlig i et skogbruksfirma er dømt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at en tilfeldig forbipasserende døde da han fikk et tre over seg.
30. mai 2018

Sett tømmeret i arbeid

Vår industrihistorie er for stolt og våre muligheter framover er for store til at vi skal bli en råvareeksportør. Vi må foredle. Vi må industrialisere. Vi må sette tømmerstokken i arbeid. Da vil det bli flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringen.
30. mai 2018

Markedet vil være der

Biozins Thomas Skadal leter etter investorer til biodrivstoffproduksjon i Åmli, og trenger 3,5 milliard kroner. Mange el-biler på vegen ved Lysaker kan imidlertid få selv en «believer» til å tvile, - men ikke særlig lenge.
29. mai 2018

Ulv skutt i Stor-Elvdal mandag kveld

DEL Det var det kommunale fellingslaget som fikk jobben med å ta ut ulven, etter at det ble gitt muntlig fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark mandag formiddag.
29. mai 2018

– Saugbrugs trenger like konkurransevilkår

Av Joakim Karlsen Nestleder Halden og Østfold Venstre Leder Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur Publisert: 28. mai 2018, kl. 08:43
29. mai 2018

Ulv skutt i Stor-Elvdal rett før midnatt

DEL Det var det kommunale fellingslaget som fikk jobben med å ta ut ulven, etter at det ble gitt muntlig fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark mandag formiddag.
28. mai 2018

Skogeier i Lommedalen: – Woosj, sa det, så sto det i full flamme

– Jeg så et grantre ta fyr på et par sekunder, sier skogeier Svein Erik Aamodt. Brannvesenet skal ha funnet årsaken til skogbrannen i Lommedalen.
28. mai 2018

Så miljøvennlige er trebygg

Det finnes både fordeler og ulemper med å bruke trevirke som materiale.
25. mai 2018

Avskogingen ned i Brasil – utløser mer skogbistand

Avskogingen i Brasils Amazonas falt med 12 prosent i skogåret 2017, etter to år med økninger, ifølge bekreftede tall fra Brasils Miljøverndepartement. Det betyr at utbetalingene av norsk skogbistand til Brasil vil øke betraktelig i år. Av Jan Speed
25. mai 2018

Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

Per Espen Stoknes (MDG): Klimaminister Ola Elvestuen lovte før Stortingsvalget at Venstre ville reversere regjeringens vedtak om vasskraftutbygging i Tolga dersom de havnet i posisjon. Nå sitter Venstre i regjering. Vil klimaministeren sørge for at regjeringen trekker tilbake konsesjonsvedtaket?
25. mai 2018

Ekstrem skogbrannfare: Strengt forbudt å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark nå

DEL I Løten meldes det torsdag ettermiddag om ekstrem skogbrannfare. Både i Løten og de omkringliggende kommunene.
25. mai 2018

Lovende i rypefjellet

Fjellstyrene varsler jevnt over om bra med stamfugl i fjellet. Det er selvsagt for tidlig å spå om rypehøsten, men det ser unektelig lovende ut.
24. mai 2018

Dyr klimatnytta att låta skogen stå

Att öka skogens omloppstid är bra för klimatet eftersom skog binder kol i mark och träd. Men det är ett dyrt sätt att binda kol - för skogsägaren.
22. mai 2018

Odel er ikke synonymt med adel

Er det noe som er disiplinerende med tanke på langsiktig forvaltning, er det nettopp bevisstheten om at dine barn og barnebarn må håndtere konsekvensene av dine valg i dag.
22. mai 2018

Professor Urban Nilssons granskning av 9 myter om gallring

En av myterna som Urban Nilsson granskar är att höggallring minskar tillväxten. Foto: Ulrika Lagerlöf
22. mai 2018

Bygger bro mellom NIBIOs kartløsninger

Nå kan du velge ut en landbrukseiendom i kartløsningen Kilden og automatisk få opp kart for eiendommen fra en annen kartkilde - Gårdskart. Du kan også gå motsatt vei.
22. mai 2018

Certifiering – ett naturligt val för många skogsägare

Fler och fler skogsägare väljer att certifiera sitt skogsbruk. Både för att man tycker det är viktigt med miljö och hållbarhetsfrågor, och för att man ser det ekonomiska värdet. Trenden är att efterfrågan på certifierad trädråvara fortsätter att öka, enligt Thomas Höijer på Sydved.
21. mai 2018

Ulv sett på nasjonaldagen – jakta fortsetter

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv.
21. mai 2018

Skogbrannfare på rødt nivå. Nå er dette forbudt i alle kommunene rundt Oslo.

All bruk av engangsgriller og åpen ild er forbudt i kommunene rundt Oslo, på grunn av meget stor skogbrannfare. Og verre skal det bli – det er bare fint og tørt vær i vente.
18. mai 2018

Lisensjakten på ulv i vinter var ikke ulovlig, fastslår Oslo tingrett

Miljøorganisasjonen WWF må betale over 450.000 i sakskostnader.
18. mai 2018

Ulvejakten er lovlig

WWF tapte saken mot staten om vinterens ulvejakt. Organisasjonen må betale over 450.000 i sakskostnader, ifølge dommen fra Oslo tingrett.
18. mai 2018

WWF tapte mot staten i ulve-striden

WWF mener den norske ulvejakta er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen og vil ha den endret.
18. mai 2018

Per Tore verst rammet i landet, snøen tok knekken på skogen hans

DEL Lengst nord i Elverum, på grensa til Åmot, durer ei rød hogstmaskin. Kjapt og smidig feller Johnny Berget de 70 år gamle furuene. De segner om i den solfylte blåbærlyngen.
18. mai 2018

Landshypoteks gröna skogsobligation snabbt övertecknad

Landshypotek Banks nya skogsobligation hade redan en halvtimme efter att den släpptes blivit övertecknad.
16. mai 2018

Riksrevisjonens forvaltningsgjennomgang av klima- og skoginitiativet

Riksrevisjonen offentliggjorde tirsdag 15. mai en rapport fra sin forvaltningsrevisjon av Klima- og skoginitiativet. –Rapporten gir nyttige innsikter og påminnelser, og vi skal følge opp anbefalingene for å gjøre innsatsen enda bedre, men vi er uenige i sentrale konklusjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
16. mai 2018

«Kjetting-Jan» raser over skatteøkning

- Dette er helt vilt og uforståelig, og dette illustrerer nokså presist hvor urettferdig og tilfeldig formueskatten slår ut, sier Vindenes.
15. mai 2018

Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning

Norge og Sverige samarbeider for å skaffe mer kunnskap og mindre konflikter rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv.
15. mai 2018

Derfor går det så treigt med det norske biodrivstoff-eventyret

I biodrivstoff-eventyret er det foreløpig ikke akkurat norsk skogindustri som har stukket av med prinsessa og halve kongeriket. Norsk biodrivstoff er en storsatsing som krever store investeringer og politisk drahjelp. Statens milliardsubsidier i form av avgiftslettelser til biodrivstoff har imidlertid hittil stor grad gått til palmeoljediesel fra Indonesia, som viste seg å være et lønnsomt alternativ til vanlig diesel i pumpene ifølge salgstallene for fjoråret. 317 millioner liter palmeolje ble solgt fra norske bensinstasjoner, til stor frustrasjon for både biodiesel-optimister og -kritikere.
14. mai 2018

Norge må kompenseres maksimalt ved felles gjennomføring av EUs klimaforpliktelser

Det mener Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i fellesskap i et brev til Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen nylig.
14. mai 2018

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Ole André Myhrvold (Sp): Har statsråden, som lovet i valgkampen, bedt statsminister Erna Solberg finne fram søknaden fra Norske Skog Sagbruks i Halden for å vurdere avslaget fabrikken fikk om CO2-kompensasjon på nytt, eventuelt vil statsråden ta et initiativ slik at Norske Skog Saugbrugs får slik kompensasjon?
14. mai 2018

E6 med fartsgrense på 50 km/t som følge av flom

Fartsgrensen på E6 ved Fåvang er satt ned til 50 km/t som følge av flommen.
14. mai 2018

Intresset för digitala marknadsplatser för virke växer

Virkesbörsen har det senaste året gjort flera stora affärer, bland annat med svenska kyrkan. Nu kommer även Plockhugget.se, för köp och försäljning av kalhyggesfritt virke.
14. mai 2018

Mer om ulv og ulveforskning: Ingenting er ignorert

Øyvind Øverli forsker I, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU Veterinærhøgskolen Torstein Steine tidligere instituttleder, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Fakultet for biovitenskap
14. mai 2018

Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne

BLOKKPROSENT: Sammenheng mellom sporpro- sent, blokkprosent og jordfasthet (målt med kon- penetrometer). Ved lavere jordfasthet økte betyd- ningen av større stein (blokk %) for hjulspor.
8. mai 2018

Arbeidsgruppe skal vurdere ordninger for godsoverføring fra vei til jernbane

- Å frakte mer gods på jernbanenettet vil bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten på veiene. I Nasjonal transportplan 2018-2029 har vi en egen godspakke med målrettede tiltak, men det vil ta noen år før investeringene er gjennomført og gir effekt. En arbeidsgruppe skal derfor se på mulighetene for en midlertidig ordning som kan bidra til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til jernbanegodsnæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
8. mai 2018

Skrantesjuke i Nordfjella – Møte om vegen vidare

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har møte med ordførarane i kommunane som grenser til Nordfjella for å drøfte den vidare forvaltninga av området etter at all villreinen i området nå er felt.
7. mai 2018

Skogen lever, gjelda brast

Norske Skog er reddet. Nå gjelder det for skogeierne å selge tømmer og ellers holde seg langt, langt unna.
7. mai 2018

Sjokktall om biodrivstoff: Nesten halvparten laget av palmeolje

(Dagbladet): Miljødirektoratet legger i dag fram tall for bruk av biodrivstoff – drivstoff framstilt av biologisk materiale – i Norge i 2017.
4. mai 2018

Kjøper Norske Skogs fabrikker

Oceanwood kjøper Norske Skogs fabrikker for 235 millioner euro, eller 2,27 milliarder kroner.
4. mai 2018

Åpner for diskusjon rundt endret bruk av utmarka

Til alle tider har mennesker gjort nytte av ressursene i naturen. Vi har sanket, høstet, jaktet og kultivert. Vi har tatt eierskap over ressursene og formet naturen til ei utmark som passer våre interesser og behov. Men behovene er i stadig utvikling. Nå kartlegges utviklingstrekkene og utfordringene de kan medføre.
4. mai 2018

Oceanwood new owner of Norske Skog AS

Oceanwood has entered into a sale and purchase agreement (the SPA*) to buy the entire issued share capital of Norske Skog AS (Norske Skog). Following a four-month competitive auction process, in which more than 100 prospective bidders were approached, Oceanwood emerged as the winning bidder by offering the highest value in cash for the shares and the intercompany loans.
3. mai 2018

Hogg for framtida

Norges Bygdeungdomslag har fått tildelt 197.000 kroner fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (NBU) til skogprosjektet som har fått navnet "Hogg for framtida".
3. mai 2018

Miljødirektoratet opprettholder vedtak

GRØTEMSELVA: - Slett ingen innbydende vilkår for ørretyngelen, mente Selbusjøen grunneierlag. FOTO: John Simonsen
3. mai 2018

Skogeierne inn i Norske Skog?

På Glommens årsmøte etterlyste Sven Ombudstvedt skogeierne i en mer aktiv rolle i Norske Skog-spillet. Leder av skogeiernes investeringsinstrument Norsk Skogkapital, Anders Øynes opplever dette som nye takter, men vil uansett sitte på gjerdet til nye eiere er på plass.
1. mai 2018

Ersätter plastgalgar med återvunnet papper

I Sverige används 500 miljoner galgar av oljebaserad plast, det vill det nystartade svenska företaget Ekoligens ändra på. De tillverkar klädhängare av svensk skogsråvara som blir producerade i Sverige.
30. april 2018

Klimatilskudd gav rekordstor skoggjødsling

I alt ble 91 000 dekar med skogsmark gjødslet i 2017, og aldri før har så store areal blitt gjødslet.
30. april 2018

En høytlønnet betaler mer skatt enn 400 lavtlønte

SV fikk full uttelling i mediene om at høytlønte har fått 100 ganger mer i skattekutt enn de lavtlønte. Men de glemte en ting.
30. april 2018

Hvorfor finnes det ingen enhjørninger i verdens rikeste land?

Hva er en enhjørning? Jo, det er en bedrift som raskt vokser til en verdi på mer enn én milliard amerikanske dollar.
27. april 2018

Göran Persson: Vi är för tysta

Skogsägare i Norden måste höja sina röster för att kunna fortsätta bruka skogen som man gör. Det menar tidigare statsminister Göran Persson.
27. april 2018

Mente ulv kunne gå utover inntekter fra hjortejakt

Regjeringsadvokaten er representert med f.v. advokatene Elisabeth Stenwig og Asgeir Nygård, her ved siden av ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Lene Lyngby.
27. april 2018

St1 Norge AS og C2Biotrade har inngått intensjonsavtale for å utforske et konsept for karbonhøsting og bærekraftig biodrivstoff i Colombia

Flyfoto fra El Cimarrón: Et område med stort potensiale for dyrking av bærekraftig råstoff til biodrivstoffproduksjon.
27. april 2018

Skogbruket i Oppland 2017

Oppland er Norges nest største skogfylke og skog- og tresektoren betyr mye for innbyggerne. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er tydelig: - Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet.
26. april 2018

Bygde 16 ganger så mye skogsbilvei for 50 år siden

Selv om det bygges lite nye skogsveier sammenliknet med 1960-årene, har antall bygde kilometer nesten fordoblet seg fra 2005. I alt ble det ferdigstilt drøyt 100 kilometer nye veier i 2017.
26. april 2018

Viktig prinsippsak om truete arter

Har du et nyhetstips? Denne uka går enn viktig prinsippsak i Oslo tingrett. Kort fortalt er sakens hovedanliggende hvor mange ulv vi skal kunne skyte i Norge. Eller hvor mange ulv som skal få leve videre.
26. april 2018

Miljøbyråd Berg har ikke vært på et eneste møte i Markarådet: I dag prioriterer MDG-byrådene å møte journalister

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har ikke vært på et eneste møte i Markarådet siden hun ble kommunens representant.
25. april 2018

Beste tømmerpris siden 2008

Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet gikk litt ned.
25. april 2018

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Kan statsråden gjøre rede for hva et nasjonalparkvern i Østmarka vil innebære ut over det eksisterende vernet etter markaloven og naturmangfoldsloven, anser statråden Oslo kommunes eiendom i Enebakk for å være «urørt natur», og vil et utvidet skogvern i Østmarka etter statsrådens mening kun være aktuelt som frivillig vern?
25. april 2018

WWF: Mener jakta truer også andre rovdyr

WWF mener regjeringen bryter loven, og at jakta kan ha en smitteeffekt. Bondelaget mener WWF bare høyner konfliktnivået med rettssaken. Denne uka blir hele den norske ulveforvaltningen prøvd for retten.
24. april 2018

Sveaskog presenterar flerdimensionellt värdeskapande

På ett seminarium idag presenterades Sveaskogs flerdimensionella värdeskapande. Analysen visar att Sveaskog skapar mångdubbelt större värde än det som tidigare varit möjligt att sätta siffror på.
24. april 2018

Jegermangel kan gi hjorteinvasjon

Det blir færre jegerar, og dei som er blir stadig eldre. Dermed klarar dei ikkje jegerane å skyte nok hjort. Snart kan det bli krevjande å kontrollere bestanden.
23. april 2018

Kamp om virkeligheten i rettsak om norsk ulveforvaltning

-Jeg håper og tror at rovviltpolitikken i Norge fortsatt skal bestemmes av Stortinget og ikke i domstolene, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag.
23. april 2018

Død ulv til tingretten: – Vi mener måten staten har praktisert ulveforvaltningen på nå, bryter med loven

DEL – Vi mener måten staten har praktisert ulveforvaltningen på nå, bryter med loven. Vi tar ut genetisk viktige individ og en for stor del av bestanden, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond Norge til NTB.
23. april 2018

Er det lov at forskere som ikke er ulveforskere interesserer seg for ulveforskning?

Kronikk: Vi har fått høre at våre fagfelt burde diskvalifisere oss fra å ha meninger om bevaringsbiologi. Enkelte nøler ikke med å bruke ord som «pseudovitenskap» og «konspirasjonsteorier» for å hindre saklig debatt.
20. april 2018

Søkjartal til høgare landbruksutdanning

Det er framleis auke i talet på fyrstevalssøkjarar til grøne fag i høgare utdanning.
20. april 2018

Anmeldt etter NRK-avsløring

Organisasjonen Dyrenes Røst anmelder jegerforening og to fuglehundklubber for ulovlig utsetting av fasaner og rapphøns.
19. april 2018

Båter i kø for å laste papir fra Fiborgtangen

Papirprisene er bedre enn på lenge og etterspørselen er god. Nå ligger båtene i kø og venter på at papiret skal bli ferdigprodusert på Fiborgtangen. Har du et nyhetstips?
19. april 2018

Det viktige samarbeidet

Da måtte direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein gå. Etter bare fire år og med gode resultater på papiret, bestemte styret likevel at man ville skifte retning – et veiskille, som de sier. Lahnstein føyer seg inn i rekken av direktører som sparkes ut – alle de fire siste har måttet gå ufrivillig (se sak side 6).
18. april 2018

Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem

Snøen har gitt mange toppbrekk i skogen, nå oppfordres alle skogeiere å ta seg en tur ut for å sjekke tilstanden.
17. april 2018

Voksen hannbjørn skutt fra helikopter i Meråker

En stor hannbjørn ble mandag skutt fra helikopter i Meråker.
17. april 2018

Forsøk på å stanse ulverettssak avvist av retten

DEL Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) forsøkte før helgen å få Oslo tingrett til å avvise den bebudede rettssaken som skal starte om bare én uke.
16. april 2018

ICA ökar användningen av fossilfri plast – fler förpackningar av sockerrör

ICA har nu bytt ut majoriteten av den oljebaserade plasten i drygt 70 förpackningar till sockerrör. Det är ett av flera initiativ i arbetet att minska plastens negativa klimatpåverkan och ett led i den branschöverenskommelse inom Svensk Dagligvaruhandel som ICA antagit om att byta all plast till förnybar råvara till 2030.
16. april 2018

Kartong och bioplast ersätter metall och oljeplast hos ICA

Den sockerrörsbaserade förpackningen till ICA:s ekologiska morötter innebär en besparing på 129 ton koldioxid per år, jämfört med en oljebaserad plastförpackning.
16. april 2018

ICA ökar användningen av fossilfri plast i sina egna varor

Den sockerrörsbaserade förpackningen till ICA:s ekologiska morötter innebär en besparing på 129 ton koldioxid per år, jämfört med en oljebaserad plastförpackning.
16. april 2018

Skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april

Skogbrannhelikopteret er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og skal dekke hele Sør-Norge.
13. april 2018

Biodrivstoff-krav meir enn innfridd

Det vart blanda inn heile 16 prosent biodrivstoff i bilbensin og autodiesel i fjor. Dette var langt over kravet på 8 prosent.
13. april 2018

På søndag starter bålforbudet

Denne helgen starter det årlige generelle bålforbudet i Norge igjen, for å forhindre skog- og lyngbrann. Noen steder kan du likevel tenne bål, så lenge du bruker hodet.
13. april 2018

Tilskudd for 2018 fra nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,78 millioner kroner til prosjekter med formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.
12. april 2018

Flere skogsveier i 2017

Ny statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at det i 2017 ble ferdigstilt 275 km nye skogsveier tilpasset tømmerbil og traktor. 442 km av det gamle veinettet ble opprustet.
12. april 2018

Slutet nära för kemisk behandling av plantor

Kemiskt skydd av plantor kan vara helt borta redan om två år. Det menar Svenska FSC, som har presenterat ny statistik om den dramatiska minskningen av giftanvändningen i skogen.
11. april 2018

Fel fokus inom skogsindustrin

Sågverken har högtryck. Men det syns inte där det borde. En ohållbar situation, konstaterar ATL:s Ulf Aronsson.
11. april 2018

Fratrer som administrende direktør i Norges Skogeierforbund

Erik Lahnstein fratrer sin stilling i Norges Skogeierforbund. Arkivfoto: Anders Sandbu
10. april 2018

Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret

For første gang har mer enn en halv million nordmenn mulighet til å gå på jakt, flest jegere bor i Trøndelag. 14 prosent av norske jegere er kvinner.
10. april 2018

Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Siv Mossleth (Sp): Mange ser at regjeringa prioriterer rovvilt framfor beitedyr, til tross for en todelt målsetning i rovdyrpolitikken.
9. april 2018

Biodiesel: SunPine bruker 250 millioner til ny talldiesel-fabrikk

Eierne har nå besluttet å investere 250 millioner SEK i en ny talldieselfabrikk på Haraholmen i Piteå, og øke kapasiteten med 50%.
9. april 2018

Stor rift om Statskogs jaktmarker

Nå har kampen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog.
6. april 2018

Manglende samordning for mer bioenergi – betydelig mindre vekst enn forventet

​Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av sin revisjon av myndighetenes satsing på bioenergi.
5. april 2018

Norske Skog-salg kan påvirkes av prishopp

5. april 2018

Vedfyring viktig faktor i klimaregnskapet

Ved er den viktigste formen for bioenergi i Norge. Hvordan påvirker vedfyringen din kloden og klimaet? Blir det varmere eller kaldere? Svaret er «litt av begge deler».
4. april 2018

Norges største næringsbygg i massivtre ferdig til høsten

Like ved Vålerengas nye stadion på Valle er Norges største næringsbygg i massivtre i ferd med å reise seg.
4. april 2018

Vil ikke offentliggjøre rovdyrjegerne

Jakt på rovdyr er så betent, at Midtre Gauldal kommune bevisst velger å holde en lav profil for sitt skadefellingslag. Har du et nyhetstips?
2. april 2018

Vil gi biolastebiler kvart pris i bomringen

KLIMA: Mye av klimagassene kommer fra transport. Å senke prisen i bompengeringen mot Oslo kan gi klimavennlige biler en boost. Foto: Liv Seiff
28. mars 2018

Ansatte hevder Oceanwood kjøper Norske Skog – styreleder benekter at ny eier er på plass

Investeringsselskapet Oceanwood skal ha kjøpt Norske Skog, ifølge Halden Arbeiderblad. Mens styrelederen avviser at noen nye eiere er på plass.
28. mars 2018

Oceanwood kjøper Norske Skog

Investeringsselskapet Oceanwood er Norske Skogs nye eier, melder Halden Arbeiderblad.
27. mars 2018

Svenska Skogsplantor effektiviserar Conniflexbehandling med nytt medel

Sedan lansering för 10 år sedan har 360 miljoner plantor Conniflexbehandlats. Svenska Skogsplantor investerar och utvecklar nya medel för ökad effektivitet.
23. mars 2018

Nå blir det lettare å felle jerv i nasjonalpark

Rovviltnemnda i Midt-Noreg har tatt ut Forollhogna nasjonalpark i Trøndelag og Hedmark frå verneområdet for jerv. Det trass i at Miljødirektoratet har uttala at eit slik vedtak er i strid med oppdraget regionen har fått frå Klima- og miljødepartementet.
23. mars 2018

Rekordstor hjortejakt

Selv om utbyttet fra elgjakta økte, var det hjortejakta som slo alle rekorder i jaktåret 2017/2018. I alt ble det felt 42 500 hjort og 31 600 elg i dette tidsrommet, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
22. mars 2018

Europa skriker etter biodrivstoff – produsentene klarer ikke skaffe nok

Selv om flyselskapene og flyplasser i hele Europa roper etter tilgang på biodrivstoff, klarer ikke produsentene å levere i nærheten av det halve som etterspørs.
22. mars 2018

Skrantesyke hos villrein går ikke over av seg selv

Utbruddet av skrantesyke blant villrein i Nordfjella er en tragedie og uttaket av stammen er et dramatisk tiltak, men det er usannsynlig at naturen rydder opp best selv.
21. mars 2018

Røkke gir seg i kampen om Norske Skog

Aker ble ikke enige med hedgefondet Oceanwood om et felles bud på Norske Skog. Nå kjører Oceanwood videre uten Kjell Inge Røkke på laget.
21. mars 2018

Rovviltprosjektet i Skiptvet, Hobøl, Spydeberg og Våler i Østfold

Kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.
21. mars 2018

Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold

Kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler faller inn under den nye støtteordningen til kommuner med ulverevir og har blitt tildelt til sammen 5,6 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Kommunene har gått sammen om å ansette en prosjektkoordinator som skal lede arbeidet i det interkommunale rovviltprosjektet. Pengene skal gå til næringsutvikling, tjenestetilbud, tiltak og arrangementer i de fire kommunene.
20. mars 2018

Utvider sertifiseringstilbudet

Treteknisk har utvidet sertifiseringstilbudet til også å omfatte FSC sporbarhetssertifisering.
20. mars 2018

Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør

Tømmeraktørenes aktivitet i de ulike fylkene varierer. Kakediagrammene er laget av Norsk Skogbruk basert på tall og opplysninger fra VSOP-basen.
19. mars 2018

Ulv skutt i Ringsaker i kveld

DEL Ringsaker Blad: Ulven kom fra Øyer, og et titalls mann har jaktet på dyret i Ringsakfjellet siden i går. Ulven skal blant annet ha krysset Birkebeinerløypa.
19. mars 2018

Uttalelse: Kortreist, smart og klimanøytralt

Venstre vil bidra til å utvikle skog som råstoff til moderne bygg, Foto: IStock
16. mars 2018

Prioriterer jord- og skogbruk

Jord- og skogbruk er én av åtte næringer Arbeidstilsynet vil rette et ekstra søkelys mot i dette året.
16. mars 2018

Ungdom søkjer seg til landbruket

For fjerde år på rad er det aukande interesse for landbruksfag på vidaregåande skular. Dette går fram av dei nasjonale søkjartala for vidaregåande opplæring, som er offentlege i dag.
15. mars 2018

Landets største skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester. Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.
15. mars 2018

Mindre kemikalier i skogen

Statistik från Svenska FSC visar att antalet plantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel fortsätter att minska i den svenska skogen. Enligt prognosen kommer de FSC-certifierade markägarna helt slutat använda kemiskt behandlade plantor till 2021.
14. mars 2018

Ble ikke løyper her i år, nå er også Løvenskiolds hugst stoppet

Sikkert til manges skuffelse, ble det ikke noe oppkjøring av løypetraseer fra Sandermosen til der veien går ned til høyre mot Monsetangen og mot Kjelsås. Dette bildet er fra tidligere vinter. Løvenskiold skal hugge i området, og bruke veien til tømmerkjøring. Men nå har Miljøverndirektoratet stoppet hugsten inntil videre. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE
14. mars 2018

Stort skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.
13. mars 2018

Bioenergi kan dekke 2/3 av Sveriges energiforsyning

Det er mange som sier at vi ikke har nok biomasse, men det er delte meninger om hva som er tilgjengelig. Bioenergi kan dekke hele 2/3 av den svenske energiforsyningen, skriver Gustav Melin fra Svebio i en kronikk publisert i det svenske magasinet Energivärlden.
13. mars 2018

Innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport

Samferdselsdepartementet inviterer til innspillsmøte om infrastruktur for alternative drivstoff i transport tirsdag 17. april.
13. mars 2018

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Emilie Enger Mehl (Sp): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle beitebrukere får erstatning for alle kostnader knyttet til rovdyrangrep, både ordinære og ekstraordinære kostnader, for tidligere og fremtidige angrep?
13. mars 2018

Norskt förbud mot halvautomater

Det norska stortinget har antagit ett förslag till ny vapenlag. En förändring som får betydelse för jägare är att det införs ett förbud mot att inneha halvautomatiska vapen med stor skadepotential. Förbudet kommer att gälla retroaktivt.
12. mars 2018

Dom gir Røkke lov til å by på Saugbrugs

DEL Dermed har Oceanwood og partneren Kjell Inge Røkkes Aker grønt lys for å by på fabrikkene, s kriver Dagens Næringsliv.
12. mars 2018

Krever svar: Hvorfor får rendalsbøndene mindre «ulvepenger»?

DEL – Jeg reagerer kraftig på at Klima- og miljødepartementet nekter å gi bønder i Rendalen tilsvarende kompensasjon som Hadeland-bøndene etter ulveangrep, slik Norges Bondelaget har krevd.
9. mars 2018

Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

Nils Kristen Sandtrøen (A): Er ulvene i Julussa nå tatt ut, eller er det oppdaget nye dyr, og dersom det fortsatt er ulv igjen der, hvordan vil statsråden følge opp vedtaket om uttak av reviret?
9. mars 2018

Bygdelag tapte i Høyesterett i sak om naturrettigheter i Finnmark

En enstemmig Høyesterett gir Finnmarkseiendommen medhold i at den har rett til å bestemme over utmarksressursene i Nesseby i Finnmark. Har du et nyhetstips?
9. mars 2018

Seminar om grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten

Som ledd i behandlingen av to grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten, arrangerer kontroll- og konstitusjonskomiteen et åpent seminar onsdag 14. mars.
9. mars 2018

Forskere skal undersøke konflikten mellom ulv og jegere

Hvordan påvirker den skandinaviske ulvestammen mulighetene til å drive elgjakt langs den norsksvenske grensen? Det skal et nytt Interreg-prosjekt finne ut av.
8. mars 2018

Bergene Holm investerer 50 millioner kroner i Åmli

Bergene Holm AS fortsetter kapasitetsøkningen ved avdeling Nidarå i Åmli kommune i Aust-Agder og investerer nærmere 50 millioner kroner i nye trelasttørker ved avdelingen.
8. mars 2018

Investinor investerer endelig igjen – denne gangen i Termowood

Etter Investinor fikk 500 millioner kroner øremerket skogbransjen etter Toftenedleggelsen i 2013, er det bare Kebony som «har holdt mål» som investeringsobjekt. Men nå satses det også på selskapet Termowood, om enn med beskjedne 11 millioner kroner.
7. mars 2018

Landbruks- og matministeren sitt svar på spørsmål nr. 16 spørjetimen på Stortinget 27.02.2018 om skoglovens bærekraftforskrift

Spørsmål frå representanten Arne Nævra (SV). Les heile debatten og sjå innlegget på Nett-TV på stortinget.no Spørsmål Flere […]
7. mars 2018

Stor Nato-øvelse til høsten: Varsler jaktforstyrrelser, skader på eiendom og fremmed etterretning

Til høsten skal den store Nato-øvelsen Trident Juncture gjennomføres i Norge, blant annet i Østerdalen. Den vil forstyrre elgjakta, lage trafikkproblemer, føre til skader på eiendom og grunn, samt tiltrekke seg fremmed etterretning, men også gi lokalt næringsliv et inntektspotensial på 100 millioner kroner.
7. mars 2018

Noen misliker villsvin og gjess sterkt – andre ser muligheter til å tjene penger

DEL MARKER: Pål Sindre Svae i Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus er hentet inn som foredragsholder. Han vil se utfordringer som er knyttet til villsvinet og gåsa. Men også på mulighetene. På den siden landbruket, på den andre siden jaktinteressene.
7. mars 2018

Statkraft og VEAS diskuterer sjøledning til Tofte

DEL Statkraft og Södra vedtok før jul at deres felles selskap, Silva Green Fuel AS, skal starte bygging av et demoanlegg for biodrivstoff på Tofte.
6. mars 2018

Statlig fond har penger på bok, men finner ikke partnere

6. mars 2018

Bergene Holm investerer 50 millioner kroner i Åmli Entra når miljømål med Protan

Bergene Holm AS fortsetter kapasitetsøkningen ved avdeling Nidarå i Åmli kommune i Aust-Agder og investerer nærmere 50 millioner kroner i nye trelasttørker ved avdelingen.
5. mars 2018

Skogeiendom selges for omkring 50% over takst

Dette er vanlig etter at priskontrollen forsvant, forteller eiendomsmegleren Kim André Johansen. Han har solgt en del rene skogeiendommer etter priskontrollen ble tatt bort. - Mange satt på gjerdet og ventet, så etter priskontrollen ble tatt bort kom flere til oss for å få solgt. Disse eiendommene går godt over takst og det tilsvarende eiendommer gikk for før, men markedet har ikke stabilisert seg helt ennå, mener Johansen.
5. mars 2018

Frykter Elvestuen vil snikøke EU-krav i skogbruk

Sps Sandra Borch ber klima- og miljøministeren bidra til at norsk jord- og skogbruk ikke pålegges EU-krav som legger ytterligere press på næringas konkurransekraft.
2. mars 2018

Kjetting-Jan har inngått storkontrakt

Husker du Kjetting-Jan som måtte betale formuesskatt av kjettinglageret hans? Nå har han solgt kjetting til Mexico og kan komme til å tjene gode penger på dett
1. mars 2018

Nye kurs om skogbeskatning april 2018

Norges Bondelag og Skogkurs arrangerte vinteren 2017 kurs om den nye skogbruksbeskatningen. Vi følger nå i april 2018 opp med et nytt kurs arrangert på tre forskjellige steder: Stjørdal, Oslo og Kristiansand. Nå vet vi mer om hvordan regelverket har blitt, og vi begynner å få erfaring med hvordan skatteetaten praktiserer det.
1. mars 2018

Forlenger budfristen for salg av Saugbrugs

DEL – Fristen skulle egentlig gått ut ved midnatt 28. februar, men noen av interessentene trengte noe mer tid til å gjøre ferdig sine dokumenter.
1. mars 2018

Utvalg foreslår å avskaffe formuesskatten

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok torsdag Kapitaltilgangsutvalgets rapport. Utvalget foreslår en rekke tiltak som de mener vil bedre norske bedrifters tilgang på frisk kapital. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
1. mars 2018

Vil kartlegge hvordan rovdyrene påvirker folkehelsa

DEL – Utmarka er Norges største folkehelseinstitutt med ulike muligheter for aktiviteter året rundt.
1. mars 2018

Åpnet nytt anlegg til 20 millioner kroner: – Mange nye muligheter

– Dette gir økt kapasitet og mange nye muligheter, sier fabrikksjef Håvard Omholt.
28. februar 2018

Vedmangel flere steder i landet

Utsalg og leverandører i Midt-Norge er helt tomme for ved – midt under kuldebølgen som pågår. Også i Hordaland er det i ferd med å gå tomt.
28. februar 2018

Sender statsråden bekymringsmelding om Rondane-villreinen

Utviklingen de siste tiårene er sterkt urovekkende, skriver fylkesmennene Sigbjørn Johnsen og Sigurd Tremoen i en bekymringsmelding om villreinen i Rondane. De inviterer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til befaring og diskusjon om virkemidler.
28. februar 2018

TUI ønsker velkommen til sitt første 737 MAX-fly på biodrivstoff

TUI Nordic er stolte av å kunne ønske velkommen til sitt første Boeing 737 MAX 8. TUI fornyer hele sin flåte og har bestilt fem nye fly til Norden, det første landet på Arlanda Lufthavn i dag. Flyvningen fra Seattle til Arlanda ble gjennomført på 30% biodrivstoff – en viktig del av TUIs engasjement for fremtidens luftfart og mer bærekraftig turisme.
27. februar 2018

Kan gjøre furu kraftigere enn stål

Forskere ved Universitetet i Maryland har klart å få treverk til å konkurrere med titanlegeringer.
27. februar 2018

Vil utrede forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratene i oppdrag å utrede forslag om innføring av et generelt forbud mot bruk av enkelte utenlandske treslag.
27. februar 2018

Vil du jobbe med “Hogg for framtida”?

Norges Bygdeungdomslag skal sette i gang arbeidet med et storslått skogprosjekt. Da trenger vi engasjerte folk! Sjekk hva du kan bidra med her.
27. februar 2018

Skrantesjuke: Alle kjente dyr felt i Nordfjella

Miljødirektoratet melder at den siste kjente flokken med villrein er felt i Nordfjella sone 1. Nå skal området gjennomsøkast for å sikre at det er tomt for dyr. Det er påvist 17 tilfelle av skrantesjuke (CWD) på reinsdyr frå Nordfjella.
27. februar 2018

De to siste ulvene i Osdalsflokken er skutt

Denne årsgamle ulvetispa fra Julussa-reviret ble fredag 9. februar felt av jegere fra Statens naturoppsyn. Nå er ytterligere to ulver, tilhørende Osdalsreviret, felt. Foto: Miljødirektoratet / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
26. februar 2018

Frykter for fuglene i hekketiden

Når fuglene trekker inn i skogen for å hekke frem ungene sine, blir de møtt av hogstmaskiner. Norsk Ornitologisk Forening anslår at flere tusen fugler må bøte med livet – midt i hekketiden.
26. februar 2018

Aktuelt

Villreinbestanden på Hardangervidda er i fylgje villreinutvalet redusert, dette får konsekvensar for jakta til hausten. Foto: Kjell Bitustøyl
23. februar 2018

105 millionar til 15 innovasjonsprosjekt

Teknologiutvikling og ny kunnskap er avgjerande for omstilling og auka konkurransekraft i landbruket. I den samanheng er det over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet innvilga til saman 105 millionar til 15 nye og innovative prosjekt i mat- og skogsektoren.
22. februar 2018

Måtte i retten for å ha jaktet elg uten ettersøkshund

DEL I september i fjor drev jaktlaget som mannen er leder for elgjakt i et område i Østerdalen uten at det var inngått avtale om eller at jaktlaget hadde tilgang på godkjent ettersøks hund.
22. februar 2018

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

21. februar 2018 Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.
21. februar 2018

Seks grønne byggeprosjekter

Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk. Nå forandres arkitekturen radikalt – også i Norge.
21. februar 2018

Ulv stoppet veksten i beitebruk

DEL En fersk oversikt fra Organisert beitebruk (OBB) viser at tilbakegangen kom i Gjøvikregionen og på Hadeland.
21. februar 2018

Utlyser inntil 64 mill kroner til tømmerkaier i 2018

Landbruksdirektoratet utlyser tilskuddsmidler på inntil 64 mill. kroner til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2018. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser, med frist 15. april.
21. februar 2018

Poland Broke Law With Ancient Forest Logging, EU Court Adviser Says

The primeval Bialowieza Forest is a UNESCO World Heritage site. (file photo)
20. februar 2018

Super wood could replace steel

Engineers at the University of Maryland, College Park (UMD) have found a way to make wood more than 10 times stronger and tougher than before, creating a natural substance that is stronger than many titanium alloys.
20. februar 2018

Super wood is stronger than most metals

Engineers at the University of Maryland have found a way to make wood more than 10 times stronger and tougher than before, creating a natural substance that is stronger than many titanium alloys.
20. februar 2018

Tilbyr frivillig vern av 5000 dekar skog

DEL Gran Almenning skriver i brev til Fylkesmannen i Oppland at de, under forutsetning om betingelser og erstatning, tilbyr to skogsområder på Gran østås som naturreservat etter naturmangfoldsloven.
19. februar 2018

Japanese company plans world’s tallest wooden building

Sumitomo Forestry Co. Ltd. has announced that it plans to build a 70-story mixed-use skyscraper in Marunouchi, a central Tokyo business district, by the year 2041
19. februar 2018

Vil ha skuddpremie på kråke, rødrev og andre smårovvilt: – All jakt av smårovvilt må intensiveres

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland oppfordrer flere kommuner til å innføre skuddpremie på smårovvilt
19. februar 2018

Ønsker skuddpremie på smårovvilt

Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland (NJFF Nordland) oppfordrer flere kommuner til å innføre skuddpremie på smårovvilt.
16. februar 2018

Gjennomsnittlig skoginntekt økte

Hver sjette personlige skogeier hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016. I gjennomsnitt var inntekta for personer med positv skoginntekt 43 000 kroner, 5 prosent mer enn året før.
15. februar 2018

Hundre villrein stoppa på veg inn i skrantesjuke-land

DEL Fjellstyret varsla Statens naturoppsyn (SNO) om villreinen som var på veg frå Geiteryggen mot Sunnhellerskaret, og ved hjelp av helikopter fekk SNO jaga flokken lenger inn i den smittefrie sone 2.
14. februar 2018

Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): I Dagsrevyen 21 den 17.1.18 sa statsråden; «Vi er nødt til å få en avklaring i reservatet. Og så må vi tenke kreativt for å redusere konfliktnivået, for det er for høyt konfliktnivå når det gjelder rovdyrpolitikken i Norge». Det er bra at statsråden ser at konfliktnivået er for høyt, men bruken av ordet «reservat» er ikke konfliktdempende. Innser statsråden at det var uheldig å bruke et slikt ord når målet er å dempe konfliktnivået og at bruken av et slikt ord ikke er i tråd med stortingsflertallets syn?
14. februar 2018

Vi trenger ikke meldeplikt: Vi opplever i stadig større grad at kulturlandskapet gror igjen, så at det hugges litt her og der er bare bra.

DEL LederMiljøpartiet De Grønne i Elverum reagerer på at kommunen avskoger om lag ti dekar i skogsbeltet mellom Grøndalsbakken og Bureisevegen på Hanstad.
13. februar 2018

Advarer mot storstilt gjødsling av skog

Etter at staten ga store tilskudd har bruken av gjødsel i norsk skog tidoblet seg. Men forskere og biologer er svært skeptiske.
13. februar 2018

Stafettpinnen: Skogsamvirket og industriengasjement

Skog er lønnsomt, uten vesentlige subsidier og har over generasjoner gitt gode bidrag til utvikling av norsk velferd.
12. februar 2018

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Lars Haltbrekken (SV): Gammel skog har stor verneverdi. Kun 2,4% av den produktive skogen er anslått å være over 160 år. Derfor foreslo SV og Venstre et automatisk vern av skog eldre enn 160 år.
12. februar 2018

– Typisk norsk å tenke «det går itte…»

DEL På Landsbykonferansen 2018 fredag var skoginvestor Christen Sveaas første foredragsholder.
12. februar 2018

Sågverk i länet går mot rekordvinster – “Just nu sågar vi så mycket vi hinner”

Den går bra för länets sågverk just nu. Gällö Timber slog nytt produktionsrekord 2017 och Norrskogs sågverk i Hissmofors liksom Rödins Trä i Svenstavik slår också rekord.
9. februar 2018

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres. I statsbudsjettet for 2018 er […]
9. februar 2018

Wooden skyscrapers could be the future for cities

9. februar 2018

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Fagskolen Innlandet har siden 2013 tilbudt utdanning innen landbruksfag finansiert med statlige tilskudd. I tråd med arbeidslivets etterspørsel, er tilbudet utvidet. Kunnskapsdepartementet har nå varslet at disse utdanningene allikevel ikke kvalifiserer for statstilskudd, da de ikke tilhører kategorien teknisk fagskoleutdanning. Uten statlig tilskudd, står utdanningene i fare for å avvikles.
9. februar 2018

Rovdyrskader på sau mer enn halvert siste ti år

Det har vært en halvering av antall sauebønder som har opplevd rovdyrskader de siste ti årene. En tydelig praktisering av soneforvaltningen og færre rovdyr kan forklare utviklingen.
9. februar 2018

Næringsministeren på Sundvollen i dag: – Vi må gjøre det lønnsomt å investere i Norge

08. februar 2018, kl. 18:41 DEL Organisasjonssjef Olav Bjella og resten av Viken Skog-ledelsen tok imot både landets nye næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), NHO-direktør Kristin Skogen Lund og konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog til konferansen «Tømmer og marked» på Sundvollen torsdag.
8. februar 2018

15.februar, SKOGFORUM om ulv. Meld deg på i dag og delta i debatten!

ULV - overvåking og vurdering av bestandsstørrelse. Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens.
8. februar 2018

Vedsentralen gikk tom for bjørkeved i desember. Nå må de selge augustveden

DEL På Vedsentralen i Elverum har de mange trofaste kunder, og enda flere nye. I tillegg er folk blitt flinke til å gjøre innkjøpene av ved i god tid.
8. februar 2018

Treindustrien 1/2018

NYTT NUMMER: Massivtre er ikke lenger bare for spesielt interesserte. – Vi har passert krysningspunktet, sier salgssjef Alexander Lien i Nordisk Massivtre.
7. februar 2018

Chefekonom: Svenska skatter kan slå undan benen för industrin

Industrin är fortfarnade ryggraden i svensk ekonomi, konstaterar Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna. Men ett högre skattetryck än i omvärlden kan slå undan benen för industrin och dess konkurrenskraft, varnar han. ”Om svenska skatter på rörliga och värdeskapande skattebaser överstiger de i andra länder finns en risk att människor och företag flyttar från Sverige”, säger han.
7. februar 2018

Finland: Ny avtale oppmuntrer turisme i produksjonsskog

Skogsbilveger som turveger - Troms. Illustrasjonsfoto: Line Venn
6. februar 2018

Ikea investerar i amerikansk skog

den 5 februari 2018 08:35 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen
5. februar 2018

Ny limtrebjelke med økte muligheter for byggenæringen

Kjeldstad Trelast har lansert limtrebjelken ”K-Bjelke Plus”. – Med denne innovative kraftkaren kan det skapes bygg med nye romløsninger og forbedrete miljøgevinster, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.
5. februar 2018

– Digitaliseringen i skogen er avhengig av skogsmaskindata

På laboratoriet boltrer Rasmus Astrup og hans forskerkolleger på Nibio seg med digitale duppeditter som utvikles og modifiseres til bruk for skogbrukets beste. – Data fra droner kan være veldig verdifulle om vi kan prosessere dem automatisk, sier han. Foto Astri Kløvstad
2. februar 2018

Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget

Med tanke på framtidig produksjon er det viktig at skogeierne sørger for at hogstfeltene blir tilfredsstillende forynget, påpeker Fylkesmannen i Oppland. Hvert år skal et tilfeldig antall hogstfelt i kommunene kontrolleres.
2. februar 2018

Jensen: – Maskinskattkutt virker

Planen om å få bort maskinskatten virker allerede, fortalte finansminister Siv Jensen på Trevaredagene.
2. februar 2018

Hva er riktig driftspris på skogsdrifter?

Det korte og korrekte svaret på dette spørsmålet er en driftspris som dekker faste og variable kostnader og gir en positiv avkastning til eier.
2. februar 2018

Tidenes høyeste tall for Moelven i 2017

Moelven Industrier ASA leverte tidenes beste tall i 2017. Konsernet tjente 420 millioner kroner på driften. Det er en resultatforbedring på 125 millioner kroner sammenliknet med året før.
1. februar 2018

Byggebransjen velger fossile løsninger

BARRIERER: – Mangel på kunnskap er den viktigste barrieren for at utbyggere i større grad skal ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer til fossile oppvarmingsalternativer i byggeprosessen, sier Gunnel Fottland utviklingssjef i Enova SF. Foto: Mona Sprenger
1. februar 2018

Nei til ny jakt: Ny ulv, nye vurderinger

DEL Avdelingsdirektør Torbjørn Lange skriver i sitt svar til rovviltnemnda at det for departementet er nødvendig å få klarhet i situasjonen i området før det kan bli snakk om ytterligere jakt.
1. februar 2018

Biogass for tungtransporten til våren

En ny gassløsning for tungtransporten blir tilgjengelig til våren.
31. januar 2018

Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen

Spikerplate- konstruksjoner i samvirke med limtre brukt i Vøyen Gård.
31. januar 2018

Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

«Svenska Skogen» startet sine kampanjer våren 2017. Målet er å gjøre allmennheten mer bevisst på hva den svenske skogen betyr for landet. En forståelse som sentralisering og urbanisering kan ha fjernet folk fra.
31. januar 2018

Dyr import när industrin behöver mer massaved

Barrmassavedsimporten till Sverige är riktigt dyr för virkesköparna just nu. Samtidigt ligger två år gamla prislistor kvar i Mellansverige. Jag förstår inte varför.
30. januar 2018

Håkon Bakken i Glommen: – Reduserte kvalitetskrav i sagtømmerreglementet er nødvendig

I Norsk Skogbruk nr 12/2017 presenterte professorteamet fra NMBU innen treteknologi et innlegg som stiller spørsmåltegn ved framtidig skogskjøtsel som en konsekvens av et sagtømmerreglement med lavere kvalitetskrav. Her svarer Håkon Bakken, markedssjef i Glommen Skog:
30. januar 2018

Har vi avskoging i Norge?

Norge avskoges med cirka 58 kvadratkilometer hvert år. Det tilsvarer et utslipp på 2,6 millioner tonn CO2. Samtidig gjør naturlig skogutvidelse og påskoging at Norges totale skogareal holdes relativt konstant, eller øker litt.
29. januar 2018

Så mange ulver er registrert i Norge og Sverige

Sesongen for registrering av ulv har vart i omkring fire måneder, og den varer til 31. mars. Dette er statusen så langt i nabolandene.
29. januar 2018

Biodrivstoff Ekspert: – Norsk biodrivstoff kan ha 25 prosent høyere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff

Han tar ikke hensyn til bærekraftige råvarer, mener bransjen. Hensikten med å ta i bruk biodrivstoff er å redusere utslippet av karbondioksid fra fossile kilder. Det er imidlertid forskjell på teori og praksis.
29. januar 2018

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende

Ryggraden i norsk næringsliv er småbedriftene. Summen av kompliserte regler og løpende beskatning tar likevel ikke hensyn til en kostbar oppstartsfase, skriver Benthe E. Løvenskiold.
26. januar 2018

Bekrefter enda en gjenværende Julussa-ulv

DNA-analyse viser at det er ytterligere en ulv igjen av Julussa-flokken. Fortsatt ingen ulveavklaring fra Elvestuen.
26. januar 2018

Rovdyr-klagenemnd bør vurderes

En uavhengig rovviltnemnd kan avpolitisere den løpende forvaltningen av rovdyr. Det vil bidra til den naturlige langsiktighet folk og fauna fortjener.
25. januar 2018

Skogpolitikken fra Jeløya

Den nye regjeringsplattformen fortsetter i stor grad videre i sporene til Sundvolderklæringen fra 2013, der de este av «skog»-punktene faktisk er fulgt opp. De blåblå har i stor grad vært en «transportregjering» også for skogbruket og brukt penger på veger og kaier, viktige tiltak næringen har etterspurt blant annet i Skog22. Treindustrien ønsker seg nå videreføring av transportpolitikken også til byggevarer og ferdigvarer, som det kan bli mer av hvis noen av de nye politiske målsettingene lykkes. I Jeløya-erklæringen er nemlig økt avvirkning et uttalt mål. Her har de tre regjeringspartiene støtte i Stortinget og dagens markedssituasjon bidrar også sterkt til dette målet. Stor etterspørsel etter råstoff har endelig ført til høyere tømmerpriser, nå også på massevirke og flis. Det gir god grunn til å tro at hogstaktiviteten fortsetter på et høyt nivå, som i 2017. Dermed sikres råstoff – og forhåpentlig vekst i industrien, som er et annet regjeringsmål; «å bedre forholdene til industrien med vekt på innovasjon og verdiskapning basert på fornybare ressurser og sterke teknologi- og kompetansemiljøer».
25. januar 2018

Jeger- og Fiskerforbundet reagerer på deling av viltforvaltinga

Regjeringa vil flytte forvaltinga av haustbare viltartar til Mat- og landbruksdepartementet. Anna vilt- og naturforvalting skal framleis liggje i Klima- og miljødepartementet.
25. januar 2018

Elvestuen på jakt etter lovlige biodrivstofftiltak

For å unngå biodrivstoff basert på palmeolje leter nå klimaminister Ola Elvestuen (V) etter nasjonale tiltak som ikke strider mot EUs regelverk på området.
24. januar 2018

Regjeringen vil ha lengre jaktperiode utafor ulvesona

Regjeringen vil utvide lisensjaktperioden for ulv utafor ulvesona til 1. april. Målet er å redusere skader for beitenæringa.
24. januar 2018

Viktig arbeid i EU

Avgjørelsene EU tar i utformingen av reguleringen av hva som er bærekraftig biodrivstoff kan få stor betydning for norsk klimapolitikk framover.
24. januar 2018

Tidenes tømmeravvirkning

I følge tall fra Landbruksdirektoratet ble det avvirket 10,62 millioner kubikkmeter i 2017. Det er den høyeste avvirkningen som er registrert her til lands noen sinne. Det samme kan ikke sies om tømmerprisene, men også de viste en positiv utvikling.
23. januar 2018

Ingen ulveavklaring fra Elvestuen

– Avgjørelsen bør tas raskt, ellers risikerer vi flere dyretragedier som vi så på Hadeland i fjor, mener Ole André Myhrvold i Senterpartiet.
23. januar 2018

Økt bruk av palmeoljedrivstoff vil gi avskogingseksplosjon

Et helt Danmark med regnskog kan bli ofret dersom palmeolje forblir en stor del av verdens biodrivstoffsatsing. En ny rapport fra Regnskogfondet slår alarm om drivstoffet som skal redde klimaet vårt.
23. januar 2018

Bra interesse for å by på Norske Skog

De kreditorene i Norske Skog-systemet som fryktet at joint-venturet Aker Oceanwood AS skulle bli eneste budgiver kan roe seg noe ned.
22. januar 2018

Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Sandra Borch (Sp): Kan vi være sikre på klima- og miljøministeren ivaretar statens interesser i denne saken, og ikke WWFs interesser?
22. januar 2018

Ulvesøksmål for retten i april

WWFs søksmål om ulveforvaltningen kommer opp i Oslo tingrett i slutten av april. Så langt er 22 av kvoten på 42 ulv skutt.
22. januar 2018

Disputas: Skogbasert biodrivstoff er ikke konkurransedyktig nok – enda

En ny doktorgradsavhandling viser at nordisk produksjon av biodrivstoff fra skog, med dagens teknologi, ikke kan konkurrere med fossile alternativer. Dette skyldes i hovedsak råvarekostnader. En økning i bioraffinerier basert på biomasse fra skog vil sannsynligvis redusere utnyttelsen av skog til varme- og kraftproduksjon på grunn av høye råvarekostnader.
19. januar 2018

Over 2700 arbeidstimer gikk med til skadefellingsforsøk på rovdyr. Prislapp: 837.000 kroner

DEL Når rovdyr som jerv, gaupe, ulv eller bjørn skader eller dreper husdyr på utmarksbeite, kan Fylkesmannen gi fellingstillatelse.
19. januar 2018

Satser på norsk produksjon av biodrivstoff

Preem AB og Biozin AS har inngått en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge. Råstoffet er biprodukter fra skogbruk og treindustri.
19. januar 2018

Mer hogst og høyere priser

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 4. kvartal 2017 enn samme periode i 2016. I gjennomsnitt fikk skogeierne 369 kroner per kubikkmeter, en økning på 11 prosent fra samme kvartal året før.
18. januar 2018

EU-parlamentet vedtok begrensninger på biodrivstoff

PALME-PROTEST: Demonstranter fra Iban-folket protesterte i Kuala Lumpur, Malaysia, dagen før EU-avstemningen mot forslaget om ikke å godkjenne palmeolje som fornybart-råstoff for diesel. De dyrker palmene. Foto: Mohd Rasfan / AFP/NTB scanpix
18. januar 2018

Avverkningsviljan på topp i södra Sverige

Avverkningsanmälningarna ökade under förra året. Men det är stora skillnader över landet. I södra Sverige var ökningen 26 procent, den högsta siffran på sju år. Samtidigt minskade det i norr.
18. januar 2018

Fler ville avverka skog under 2017

Intresset för att avverka skog ökade under förra året, visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av månadsstatistiken för 2017. Men det är stora skillnader över landet. Den totala arealen som anmälts för avverkning ökade med 26 procent i södra Sverige - den högsta siffran på sju år. Samtidigt minskade det i norr.
18. januar 2018

NORSKOG Ung samling

NORSKOG og NORSKOG UNG har i samarbeid satt sammen et program for de som ønsker å lære mer om organisasjonene, og hva de kan bidra med. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, og med hva som skjer i skogbruket? Her har du sjansen til å bli med på et uformelt kveldsarrangement, og vi håper du vil være med!
17. januar 2018

Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten

Siden Venstre startet regjeringsforhandlingene med Høyre og Frp, er to hele ulveflokker skutt i ulvesonen. Nå må han forsvare et jaktvedtak han mener kan være lovstridig.
17. januar 2018

Omfang og årsak til avskoging i Norge

Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å kartlegge omfang og årsaker til avskoging i Norge. Vi skal også foreslå egnede tiltak og virkemidler for å redusere avskogingen.
17. januar 2018

Viktig prinsippsak i Høyesterett

Høyesterett starter i dag onsdag behandlinga av ankesaken om forvaltningsretten til utmarka i Nesseby-området.
17. januar 2018

– For tidlig å si om vi åpner for å skyte de to siste ulvene

DEL Om det i det hele tatt skjer, er for tidlig å si sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet til Østlendingen.
17. januar 2018

Avinor: All flytrafikk i Norge elektrisk innen 2040

Luftfarten skal bli grønnere. Har du et nyhetstips?
16. januar 2018

Studie om småviltjakt i og utenfor ulverevir: Mistet halvparten av inntektene etter at ulven kom

DEL Simen Pedersen, førsteamanuensis ved Høgskolens avdeling på Evenstad har ledet et forskningsprosjekt som har sett på de økonomiske konsekvensene ulv har for inntekter fra småviltjakt.
16. januar 2018

– Gledelig at regjeringen satser på bioøkonomi

- Den nye regjeringserklæringen legger vekt på innovasjon og verdiskaping basert på fornybare ressurser.
16. januar 2018

Hyller regjeringens satsing på bioøkonomi

Bildet: Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad
16. januar 2018

De blågrønne dobler omstridt satsing på biodrivstoff

Kravet om 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport innen 2020 har møtt motbør. Nå vil regjeringen øke andelen til 40 prosent innen 2030.
15. januar 2018

Konstant uforstand om bestand

Ingen vet hvor mye ulv det er lov å ta ut av norsk natur. Det er fordi ingen vet hvor mye vi skal ha.
15. januar 2018

Vil vurdere vedovnforbud i Oslo

– Hvorvidt det er mest hensiktsmessig med et forbud mot vedfyring eller bruk av belønningsordninger, vil bli vurdert, sier Lan Marie Berg (MDG) om hvordan Oslo ser på et vedovnsforbud som i Bergen.
12. januar 2018

Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017

I 2017 solgte norske skogeiere 10,62 millioner kubikkmeter tømmer til skogindustrien. Det er den høyeste tømmeravvirkningen i Norge siden 1920-tallet. Prisene på både sagtømmer og massevirke økte.
12. januar 2018

Jegerne har felt 15 av 16 ulv

16 ulv skulle felles, og dermed skulle Julussa og Osdals flokken tatt ut. Nå er 15 av 16 felt, men jegerne melder at ulveflokkene var større enn lagt til grunn.
12. januar 2018

Reinjakta jegerane ikkje ser noko glede i

HEMSEDALSFJELLET (NRK): Den omstridde villreinjakta i Nordfjella er inne i si mest intensive fase. – Det er med blanda kjensler vi gjer dette.
11. januar 2018

Brygger opp til tømmerkrig

DEL Glommen Skog forsøker å skaffe seg fotfeste i Sigdal, Modum, Krødsherad og Øvre Eiker, og vifter med gode tømmerpriser foran nesa på lokale skogeiere.
11. januar 2018

Sågverk i Dalarna investerar i super-röntgen: “Något man drömt om i 100 år, att titta in i stocken”

Sågverksindustrin står inför ett teknikskifte. På Fiskarheden Trävaru i Transtrand gör man nu en av sina största investeringar hittills – varje stock ska röntgas innan sågning.
11. januar 2018

Ny trefasadeguide: Skal sikre treets omdømme som byggemateriale

ANSIKTET UTAD: Fasaden er bygningens ansikt utad og dermed vår viktigste ambassadør for tre i bygg. Da må den bli slik vi planla, mener forsker og forfatter Lone Ross Gobakken. Foto: Line Venn
10. januar 2018

Tre ulver i Osdalsreviret skutt tirsdag

Tre ulver i Osdalsreviret ble felt tirsdag. Dermed er 15 av de 16 ulvene det er åpnet for å felle i Osdals- og Julussarevirene, skutt. Har du et nyhetstips?
10. januar 2018

Skogsnäringen fokuserar forskningen

I dag presenterar skogsnäringen sin nya forskningsagenda vid ett stort seminarium på IVA. – Det är en karta över vad som är viktigt, vad vi borde kunna göra och var vi kan hamna, säger Torgny Persson.
9. januar 2018

HMS og KS til tusen

MEFs nye KS- og HMS-system har vært en suksess. Rett før jul tok bedrift nr. 1000 i bruk systemet. Det ble feiret med marsipankake midt i skogen.
9. januar 2018

Kun tre av de felte ulvene er skutt innenfor ulvesonen

Før starten på uke to i ulvejakta i Hedmark er 12 dyr felt i de to revirområdene.
9. januar 2018

Grunneierorganisering er nøkkelen til suksess

8. januar møttes grunneier- og jegerorganisasjoner fra grensefylkene Østfold, Akershus og Hedmark for å snakke om hvordan vi skal takle innvandring av villsvin fra Sverige hos Norges Bondelag.
8. januar 2018

Vil bygge regjeringskvartalet i tre

8. januar 2018

Flertall på Storinget: Vil bygge regjeringskvartalet i tre

8. januar 2018

Pøbler og villmenn

En gang oppførte vi oss som folk ute i naturen. Nå kaster vii utnavn og stempler hverandre.
5. januar 2018

Stopper ikke ulvejakta

Oslo tingrett stopper ikke den pågående ulvejakta i Hedmark. Til nå er åtte ulver skutt i to flokker.
5. januar 2018

Skogsdrift i Vang Almenning

Naturvernforbundet i Hedmarks skogutvalg anmoder i Hamar Arbeiderblad 29. desember om frivillig vern i Vang Almenning (VA) og kommer med flere påstander om vår skogsdrift.
5. januar 2018

Ulvejakta: Nok en ulv er felt

Torsdag ble det igjen felt ulv innenfor reviret til Julussaflokken i Hedmark. Dermed er det åtte dyr igjen på lisenskvoten i revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken - og åtte dyr er så langt felt.
5. januar 2018

Nye faktaark om flisfyring

På oppdrag fra Innovasjon Norge har NIBIO utarbeidet 11 nye faktaark om flisfyring.
4. januar 2018

Prosjekt for norsk-svensk viltforvaltning

Høgskolen i Innlandet og Sveriges Lantbruksuniversitet har fått finansiering til et prosjekt med mål om å redusere grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning.
4. januar 2018

Den globale treproduksjonen øker

Den globale produksjonen av store treprodukter økte for syvende året på rad i 2016. Det melder FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon.
4. januar 2018

Sju ulver skutt i ulvesonen siden nyttår

Fire ulver ble skutt innenfor ulvesonen i Hedmark i onsdagens jakt. – Vi er strålende fornøyd, sier jaktleder Sindre Undseth.
3. januar 2018

Södra höjer priser på massa

Södra har höjt priset på långfibrig massa till 1 070 dollar per ton.
3. januar 2018

Har skote over 1000 hjort for å stoppe dødeleg sjukdom

I kampen for å hindre at skrantesjuka spreier seg til hjort og elg har jegerar rundt Nordfjella villreinområde jakta i tusenvis av timar i haust.
2. januar 2018

Alfahannen i Julussaflokken skutt

Den 51,5 kilo tunge ulven ble felt av tre raske skudd fra to jegere. Det var alfahannen i Julussaflokken, bekrefter SNO. Jaktlaget jobber nå med å spore to andre ulver som slapp unna.
2. januar 2018

De to ulvene som ble skutt i går er ungdyr

DELMandag ettermiddag ble det felt to ulver på vestsiden av Storsjøen i Rendalen i Hendmark. En ulv ble også påskutt, men den overlevde trolig uten fysiske skader.
29. desember 2017

22 ulver tillates skutt i Sverige

Svenskenes lisensjakt på ulv begynner 2. januar. Til sammen 22 ulver kan felles i fem fylker.
29. desember 2017

SNO-kontroller under ulvejakta

Kontroll av døde ulver og stedet dyrene blir felt. Det er Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle under den kommende lisensjakta på ulv.
28. desember 2017

Rekordsalg av norsk ved

– Det virker som om folk er mer og mer bevisst på at de vil ha norsk ved, sier vedprodusent Roy Vermundsberget i Åsnes. Han har hatt en enorm salgsøkning i år.
25. desember 2017

Ny oversikt over vernet skog i Norge

Skog er livsmiljø for over 20 000 arter og rommer et mangfold av dyr, planter og sopper. Vern av skog er viktig for å ta vare på dette mangfoldet. Men, fanger dagens skogvern opp variasjonsbredden i norsk skog og de kvaliteter som er viktigst for artsmangfoldet? På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIOs Landsskogtakseringen laget en oversikt over våre vernede skogarealer.
25. desember 2017

Norske Skog-kreditor klager på auksjonsprosess

Foxhill Capital Partners klager på interessekonflikt, manglende uavhengighet og lite tid i auksjonsprosessen som skal avgjøre hvem som blir sittende med Norske Skog-fabrikkene etter konkursen.
25. desember 2017

Bra år för skogsråvara

Under 2017 fick skogsägare i hela Sverige uppleva högre priser på timmer och massaved. Bakom ligger en ökad efterfrågan på skogsindustrins produkter.
22. desember 2017

Styret i Fornybar AS klart

Styret for investeringsselskapet Fornybar AS er nå klart.
22. desember 2017

To nye tilfeller av skrantesyke i Nordfjella

Hele villreinstammen i Nordfjella villreinområde skal utryddes i et forsøk på å fjerne skrantesyke fra norsk jord.
22. desember 2017

Ulvejakt kan gjenopptas – rettsavgjørelse kommer over nyttår

Svaret på om WWF nok en gang får retten med seg i å stanse lisensfellingen av ulv, kommer først i januar. Dermed kan jakten starte opp igjen.
22. desember 2017

– Viken nekter å selge oss nok tømmer

DEL Årsaken er at Viken Skog ikke leverer mer enn halvparten av det papirfabrikken trenger.Partene har vidt forskjellig virkelighetsoppfatning.
22. desember 2017

Biodrivstoffmål nådd flere år før tiden

Budsjettkameratene gikk i fjor inn for at 20 prosent av alt drivstoff som selges i 2020 skal være biodrivstoff. Nye tall viser at målet allerede er nådd.
21. desember 2017

NORSKOG og NORTØMMER ønsker alle en fredelig og god jul!

Sentralbordet vil være stengt i romjulen. Vi ønsker alle en fredelig, god jul og et spennende nytt år!
21. desember 2017

I morgen starter Helgesen den omstridte ulvejakten opp igjen. Men om fire dager får ulven juleferie.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen venter ikke på rettens avgjørelse og starter jakten på syv ulver på Østlandet torsdag.
21. desember 2017

Bostyrer oppnevnt: Norske Skogindustrier har 9,2 milliarder i gjeld

Tom Hugo Ottensen er oppnevnt som bostyrer for Norske Skogindustrier ASA etter konkursbegjæringen. Selskapet har 9,2 milliarder i gjeld.
21. desember 2017

Flertall for nytt forslag på Stortinget – vil bygge regjeringskvartalet i tre

Sp, Ap, KrF og SV er enige om at tre må være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. De sikrer stortingsflertall for at regjeringen må prioritere dette.
20. desember 2017

Jegerane har skote over 500 dyr så langt

Etter seks veker med statleg jakt av villrein i Nordfjella er 531 dyr felt. Dermed står det att om lag 1000 rein i stammen, som skal utryddast heilt.
20. desember 2017

Rekordmange ulveflokker i Norge

- Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, mener Norges Bondelag.
20. desember 2017

Slutt på import av stokkender til jakt

Miljødirektoratet stanser framtidig import av stokkender til jakt. Dermed blir det slutt på praksisen til godseier Løvenskiold, som importerte 8.000 ender i år.
20. desember 2017

Nye kvalitetskrav til sagtømmer

Viktige aktører jobber for å forenkle tømmermarkedet. Men hva er de langsiktige konsekvensene av de foreslåtte kvalitetskravene til sagtømmer av gran? NMBU-professorer frykter at de varslede endringene vil resultere i dårligere tømmerkvalitet og få store konsekvenser for norsk skogindustri.
19. desember 2017

Godt med en avklaring på Norske Skog!

NORSKOG synes det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG.
19. desember 2017

Norske Skog slår seg konkurs

Melder oppbud. Promotion med annonselenkerSaken oppdateres.
19. desember 2017

Mange villrein testet for skrantesjuke

Det ble felt drøyt 5500 villrein i hele landet i 2017, litt færre enn i fjor. I flere villreinområder er mange av de felte dyrene testet for skrantesjuke, men vi har fortsatt ingen påvisninger av sykdommen utenfor Nordfjella.
19. desember 2017

Industrielt trebyggeri gir store muligheter

Det var et av temaene på Treindustriens Tekniske Forenings julemøte nylig.
19. desember 2017

To nye dyr skutt i svensk hybridjakt

Et svart og et normalfarget dyr er skutt i hybridjakten vest for Stockholm de siste dagene.
18. desember 2017

Johan C. Løken er død

Gårdbruker og politiker Johan C. Løken fra Elverum er død, 73 år gammel. Løken var blant annet landbruksminister i Kåre Willochs regjering.
18. desember 2017

Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen

For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse, har Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen. De to bedriftene har begge vært på utkikk etter samarbeidspartnere i lengre tid.
18. desember 2017

Set ny rekord i skogvern

I 2017 blir meir skog verna enn nokon gong tidlegare. Totalt er det i år verna 114 skogområde på 213 kvadratkilometer produktiv skog. Regjeringa har i dag verna ytterlegare 49 nye skogområde i ti fylke.
18. desember 2017

ZERO: – Investeringsbeslutning viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer

I dag kom nyheten at Statkraft og Södra investerer 500 millioner kroner i et norsk demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff. Byggingen starter i februar 2018 og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019.
18. desember 2017

Først i mars vil det bli klart hvem som er Norske Skogs nye eiere

Budprosessen i Norske Skog er fortsatt i startfasen.
18. desember 2017

Romania vil gjøre det lovlig å skyte ulv i EU

Artikkel av: NTB18. desember 2017 - 06:18Lest av 14
15. desember 2017

Statkraft og Södra sin beslutning om bygging av demoanlegg for avansert biodrivstoff er en god nyhet for skogbruket.

Skal klimautfordringene løses må produksjon og forbruk innrettes mot løsninger som gir lave utslipp av klimagasser. Virkelig miljøvennlig blir det når produksjonen baserer seg på bruk av fornybare ressurser.
15. desember 2017

Enovastøtte på 116 millioner kroner til pilotanlegg for biodrivstoff

Enova går inn med 116,7 millioner kroner i støtte til et pilotanlegg som skal teste ut ny teknologi for produksjon av 2. generasjons flytende biodrivstoff fra trevirke. Statkraft og Södra er eiere av selskapet Silva Green Fuel, som skal bygge anlegget. Det fremtidige markedet for produktet er i første omgang tungtransport på vei.
15. desember 2017

Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff

Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.
15. desember 2017

Alliansen for norsk, privat eierskap med innspill til Regjeringsplattformen.

NORSKOG er en av 11 organisasjoner som deltar i denne Alliansen.
15. desember 2017

EU säger ja till aktivt skogsbruk

Ja till aktivt skogsbruk och ja till tillväxt i EU:s bioekonomi.
15. desember 2017

Christian Anton Smedshaug: – Vi må få fart på industrialiseringen

SUBSIDIER TIL SVENSKENE: Christian Anton Smedshaug i Agrianalyse konstaterer at skog- næringen vil øke uttaket fra 10 til 15 millioner kubikkmeter tømmer. – Men det er liten vits når vi bare eksporterer råvarene til Sverige, det blir jo bare svenske subsidier. Det lever vi ikke godt av over tid, understreker han.Foto Line Venn
15. desember 2017

Kompromiss i EU om skogens klimatroll

den 14 december 2017 15:35 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen
15. desember 2017

Vi er tvunget til å importere

LEDER: Å bygge i massivtre blir stadig mer populært i Norge. Dessverre opplever vi at store deler av disse bygningsmassene oppføres med importert tre.
14. desember 2017

LULUCF – regneregler for skog, bedre enn fryktet

Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er avsluttet. Resultatet for skogbruket ble bedre enn fryktet.
14. desember 2017

Norske Skog selger fabrikkene

Norske Skog opplyser i en børsmelding onsdag kveld at Norske Skog AS setter i gang en prosess for å få solgt skogkonsernets sju papirfabrikker. Investeringsbanken Evercore har fått oppgaven som rådgiver.
14. desember 2017

Norske Skog setter i gang salg av papirfabrikkene

Norske Skog AS setter i gang en prosess for å få solgt skogkonsernets sju papirfabrikker. Investeringsbanken Evercore har fått oppgaven som finansiell rådgiver.
14. desember 2017

Marknaden vill ha mer certifierat virke

Trycket från kunderna, och från kundernas kunder ökar. Marknaden för certifierat virke växer och den uppåtgående trenden blir allt starkare. Frågan är hur utbudet ska kunna matcha efterfrågan.
14. desember 2017

Skogen – til nytte og nytelse

Skog: Hvor mange bruker skogen og naturen i Norge? Løping, skitur, naturopplevelser, bær- og sopp-plukking, er bare noen få eksempler på hvordan vi nyter vår fantastiske skog hver dag.
14. desember 2017

WWF med nytt ulvesøksmål mot staten

WWF Verdens naturfond liker heller ikke klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) siste ulvevedtak og stevnet onsdag på nytt staten for Oslo tingrett for å få stanset jakten. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
13. desember 2017

Ny veileder for trebyggeri

Bygg21 og Trefokus vil ha flere arkitekter, eiendomsutviklere og utbyggere til å velge trebaserte løsninger. Fakta: Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter.
13. desember 2017

Morna, årsberetning!

De fleste av Norges 300 000 aksjeselskaper har laget årsberetning for siste gang. Det har et nesten enstemmig Storting vedtatt.
12. desember 2017

Forskningsmidler til presisjonsskogbruk

NMBU skal, i samarbeid med NIBIO, utvikle et presisjonsskogbruk for å redusere tap tilknyttet rotråte.
12. desember 2017

Riktig skjøtsel gir sterkere skog og færre strømbrudd

Trær nær kraftgater kan falle på strømlinjer og forårsake strømbrudd og store kostnader for det norske samfunnet. Klimaendringer fordrer at både skognæringen og kraftbransjen tar høyde for heftigere vær i årene fremover. En ny tynningsmetode skal gi sterkere skog nær kraftgater og redusere faren for strømbrudd.
12. desember 2017

– Ny byggavfallsplan gir nye muligheter for treindustrien

Nye løsninger for gjenvinning av trevirke vil gi nye forretningsmuligheter for norsk treindustri, mener Treindustrien
12. desember 2017

Oro för höga kostnader vid certifiering

Trots att det inte är olagligt gör certifieringarna det svårt att avverka och sälja virket från nyckelbiotoper. Men om kostnaden blir för hög kan även industrin tänka om kring certifiering.
12. desember 2017

DN: Rundt 100 mulige kjøpere av Norske Skogs fabrikker Vet du forskjellen på rød og grønn laser?

Rundt 100 mulige kjøpere er ifølge Dagens Næringsliv interessert i Norske Skogs fabrikker, men fortsatt jobber styret intenst med å redde selskapet.
11. desember 2017

Starka åsikter om skogen

Utspel om skogen måste ses i ett sammanhang, skriver ATL:s reporter Birgitta Sennerdal.
11. desember 2017

FSC: “Köp certifierat”

"Köp fler certifierade produkter". Det svarar FSC på kritiken från europeiska företag. IKEA of Sweden verkar instämma och ansluter sig nu till svenska FSC.
11. desember 2017

Økt avskoging i Brasils regnskog gir redusert utbetaling fra Norge

Norges regnskogsutbetaling til Brasil går kraftig ned i år sammenlignet med i fjor. Landet får utbetalt 350 millioner kroner basert på avskogingstallene i Amazonas i 2016. Årsaken til reduksjonen er økt avskoging og betydelig innstramming i kravene til de resultatene Brasil må levere for å få betalt. –Når avskogingen går opp, går utbetalingene ned. Dette viser at systemet med å betale for resultater virker, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. –Det er samtidig gledelig å se at Brasils avskoging ser ut til å gå ned igjen i 2017, og det kan gi en økt utbetaling neste år, sier statsråden.
11. desember 2017

Villsvinet inntar Norge

LIKER SEG I NORSKE SKOGER: De ville grisene har kommet for å bli. Hvordan kan de best forvaltes? (FOTO: Colourbox) Last ned bilde
8. desember 2017

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut

Tomtefesteloven er endret svært mange ganger de senere årene. En prinsipielt svært viktig endring sprang ut av den såkalte «Lindheim-saken» (sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012) der den daværende § 33 i tomtefesteloven ble ansett å krenke Den europeiske menneskerettskonvensjon.
8. desember 2017

Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket

Det er bevilget midler til flere store forskningsprosjekter som skal bidra til å utvikle bioøkonomien, og redusere klimautslippene fra landbruket.
8. desember 2017

Svenske myndigheter starter jakt på Slettås-tispe i Stockholm

DEL Det opplyser Länsstyrelsen i Stockholm i en pressemelding torsdag.
8. desember 2017

Viktig bioenergi från svensk skog

Efter hårda förhandlingar lyckades vi behålla bestämmanderätten över skogsbruket i Sverige och undvika att helt skogen helt felaktigt framställs som en klimatbov, skriver Christofer Fjellner.
7. desember 2017

Sterk økning i omsetningen av biodrivstoff

Omtrent all bensin og diesel som selges i dag har en innblanding av biodrivstoff.
7. desember 2017

Regjeringen satser tung på mer skogvern, men lite nytt vern i nord

74 kvadratkilometer med skog ble nylig vedtatt vernet av regjeringen og gjort om til naturreservater. Dette er en del av regjeringens plan for å ta vare på naturmangfoldet i skogen.
6. desember 2017

Skogsbranschen kräver mer pengar till underhållet av skogsvägar

Allt fler skogsvägar är i uselt skick samtidigt som de statliga anslagen för underhållet av skogsvägarna minskar stadigt. Det skriver Finlands skogscentral i ett pressmeddelande.
6. desember 2017

Refleksjoner fra en ny skogeier

Halvor Egeberg har som ny skogeier måttet opparbeide et nettverk av samarbeids- partnere. Her sammen med hogstmaskinfører Stefan Roverudseter som står for sluttavvirkningen på eiendommen hans.
6. desember 2017

Vil raskt ut i jobb i skogen

Ronja Fyhn Foros og Martin Storberget håper begge å få jobbe ute i skogen etter endte bachelorstudier ved Høgskolen i Innlandet. - Vi har hørt at det nærmest er jobbgaranti for studenter med skogbruksutdanning, og satser på at en jobb er på plass når vi er klare for det, sier de to optimistisk.
5. desember 2017

Konkurrenskraftig svensk sågverksindustri

den 4 december 2017 15:55 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen
5. desember 2017

Svar på skriftleg spørsmål om fordelingen mellom kjøpargrupper på selde eigedomar og selt areal

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om fordelingen mellom kjøpargrupper på selde eigedomar og selt areal der konsesjon er gitt i Statskog SF sitt arronderingssal.
5. desember 2017

Død ulv kan også skade

Miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Stortinget: I vinter blir det ulvejakt. Men også død ulv kan gjøre skade.
4. desember 2017

Vernar 36 viktige skogområde

Regjeringa har i dag verna 36 skogområde i ni fylke. Områda er viktige for naturmangfald og er leveområde for eit stort tal trua artar. Områda inngår i arbeidet med frivillig vern av privateigd skog, unntatt eit område som er eigd av Statskog.
4. desember 2017

Foreslår lenger lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet forslår å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen foreslås det ingen endring.
4. desember 2017

Europeiska företag kritiska till FSC i Sverige

70 europeiska företag hotar att sluta köpa svenska skogsprodukter om inte Sverige slutar avverka skogar med högt bevarandevärde.
4. desember 2017

– Ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia

I Skandinavia er det anslagsvis 450 ulv. Alle kan tilbakeføres til fem ubeslektede individer.
4. desember 2017

Her tester forskere en ny beltegående skogsmaskin

Milde vintre og mye nedbør gjør jorda bløt, noe som også gjør den sårbar mot tunge skogsmaskiner. Derfor eksperimenterer forskere med nye beltegående maskiner i Norge.
1. desember 2017

Felling av to hele ulvefamilier delvis innenfor ulvesonen på Østlandet.

Årets ulvejakt ser ikke ut til å skape mindre hodebry for miljøminister Vidar Helgesen enn fjorårets.
1. desember 2017

70 företag kräver ett mer hållbart svenskt skogsbruk

Sverige är den tredje största exportören i världen för papper, massa och sågade produkter. Exporten omsätter 125 miljarder kronor årligen. 70 importörer av skogsprodukter runtom i Europa kräver nu att Sverige ser över sin avverkning av skog med höga naturvärden. Om inte deras krav uppfylls överväger de att avstå från eventuell handel med svenska skogsprodukter.
1. desember 2017

Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri

Pressemelding Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA etablerer investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS.
1. desember 2017

Store forskjeller i folks oppfatning av skog

Oppfatningen av skog og skogbruk varierer mye rundt omkring i Norge. Hva slags forståelse man har, påvirkes av hva man er vant med av skogskjøtsel. – Dette må avspeile seg i hvordan man kommuniserer om skog, sier forsker Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling.
30. november 2017

Skogsindustrierna: “Vi måste använda mer skog”

den 29 november 2017 10:11 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen
30. november 2017

Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere

Fra svenske «Lantbrukets Affärstidning» kan vi sakse følgende to notiser fra den siste måneden:
30. november 2017

Skogen behöver stärkas i EU:s nya bioekonomiska strategi

2012 antog EU en strategi för bioekonomi. Nu vill EU-kommissionen revidera den och det välkomnar Skogsindustrierna. – I den nya strategin behöver skogen få en starkare roll. Den nuvarande är jordbruksinriktad, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.
29. november 2017

Näringsministern hyllar skogsindustrin

Papper & Massa Närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde, tillsammans med statssekreterare Elisabeth Backteman samt Eva Färnstrand, styrelseordförande, och P-O Wedin, vd på Sveaskog AB, konferensen BIOBASE som startade i Piteå under onsdagen.
29. november 2017

Dødssmitte funnet i to nye rein – hele stammen ender som betong eller biodiesel

De aller fleste dyrene kunne blitt delikatesser. Jaktlederen forklarer hvorfor det ikke blir sånn.
28. november 2017

Tviler på at nordisk gigant vil kjempe om Norske Skog-fabrikkene

Analytikerne tror få industrielle investorer vil kaste seg inn i kampen om Norske Skog. De venter lav auksjonspris og regner en finansiell kjøper som mest sannsynlig.
28. november 2017

Rovviltforvaltning uten bakkekontakt

Forvaltningen av det todelte rovdyrforliket er en skam for et beiteland som Norge. Presset på sauebesetninger i Nord-Trøndelag er uforbeholdent hardt, og vi troner stadig øverst på tapsstatistikken. Hvor skal dette ende?
27. november 2017

NHO vil sikre norske LULUCF-interesser

I brev til klimastatsråd Vidar Helgesen uttrykker NHOs direktør Kristin Skogen Lund bekymring for vedtaket som skal gjøres i EU 19. desember. Det er da Europakommisjonen, Parlamentet og Rådet skal vurdere og eventuelt vedta Europakommisjonens forslag for kommende klimaregnskap for skog og arealbruk (LULUCF).
27. november 2017

Usikret kreditor tror ikke Norske Skog-investeringen er tapt

Den nå største pantsikrede kreditoren i Norske Skog har alliert seg Aker og kan ta over selskapets fabrikker. Men det kan fortsatt bli verdier til overs, mener forvalter.
27. november 2017

Her ligger deler av 12.000 kubikkmeter skog langflat etter «Ylva» feide over området

Ekstremværet «Ylva» har lagt et område med skog på størrelse med 200 fotballbaner i grus. Både statlig og privat skog ligger ødelagt.
24. november 2017

Ekspertene tror Røkke får konkurranse om fabrikkene

Papirfabrikkene til Norske Skog skal etter alle solemerker ut på en auksjon der Aker og Oceanwood har lovet å by. Men ekspertene tror lav prising kan tiltrekke flere interessenter.
24. november 2017

Nærmer seg løsning for Norske Skog?

«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene etter hvert får eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.»
24. november 2017

WWF, ulv, staten og Kongen

President: Kong Harald var president i WWF Norge i 20 år.Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
24. november 2017

Heier på Røkke

OPPKJØP: Kjell Inge Røkkes planer om å ta over fabrikkene til Norske Skog blir godt mottatt. – Jeg er veldig positiv, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap).
24. november 2017

Färre och större sågverk i Sverige

Vi går mot en utveckling med färre och större sågverk i Sverige. Det var budskapet vid Trämarknaden i Karlstad. Norska Moelven är inne i den processen. Nedläggningen av Norsälvens sågverk skapar tillväxt för andra sågverk i koncernen.
23. november 2017

Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.

https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/norske-skog-styret-begjaerer-trolig-konkurs/24194238   Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood […]
23. november 2017

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.
23. november 2017

Aker og Oceanwood vil by på Norske Skog aksjene. – En spennende løsning, mener adm.dir Arne Rørå i NORSKOG

Norske Skog er svært viktig for skognæringen i Norge. Vi er derfor veldig interessert i at det kan komme på plass en løsning i denne saken.
23. november 2017

Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker Fra rådgivende ingeniører til Samfunnsrådgiver Nye Bosch GTC 400 C: Avansert termografi for håndverkere flest

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til konkurstruede Norske Skogindustrier.
23. november 2017

Sveaas: – Kan bety konkurs for Norske Skogindustrier

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier. Det kan bety konkurs for selskapet. Har du et nyhetstips?
23. november 2017

Felles ulv, delt forvaltning

Skandinavias ulver lever i trofast ekteskap. Forvaltningen har knapt fast følge, skriver Hans Bårdsgård i denne kommentaren.
23. november 2017

Uløste gjeldsforhandlinger bremser Norske Skog

Norske Skogindustrier har planer om kostnadskutt på 500 millioner kroner liggende i skuffen....
23. november 2017

Treindustrien jubler for at maskinskatten fjernes

– Det er svært gledelig at det er gjennomslag for å fjerne maskinskatten. Dette øker konkurransekraften til norsk treindustri, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.
23. november 2017

Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til konkurstruede Norske Skogindustrier. Har du et nyhetstips?
22. november 2017

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har arbeidet med lenge, sammen med Verdikjeden Skog og Tre.

Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har tatt opp ved flere anledninger, og ikke minst Verdikjeden Skog og tre har jobbet lenge for dette. Dette er svært viktig for skogindustrien og skognæringen.
22. november 2017

NORTØMMERs kurs i PEFC Skogstandard avholdt med god deltagelse

NORTØMMER har holdt flere kurs for entreprenører og skogeiere de siste ukene.
22. november 2017

Vil ha mer sagtømmer fra granskog

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling vil forenkle og liberalisere kvalitetskravene til sagtømmer for å sikre mer råstoff til sagbruksindustrien.
22. november 2017

Maskinskatten er et hinder for nye arbeidsplasser

Det er helt avgjørende at regjeringens forslag om å avvikle maskinskatten blir vedtatt i statsbudsjettet.
22. november 2017

Sp: – Helt uholdbart at ulvejakta blir stanset

Sp reagerer sterkt på domsavgjørelsen om midlertidig stans i ulvejakta og mener konsekvensene kan bli alvorlige.
21. november 2017

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.

Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.
21. november 2017

Ulvejakta stanses

Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.
21. november 2017

Miljøvernforbundet anmelder villreinslakting

Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder den planlagte nedskytingen av villrein i Nordfjella-området. Målet for jakten er å stanse spredningen av skrantesyke.
21. november 2017

Norske Skog og faren med monokultur

Ved å holde fast på stø kurs i et fallende marked med overskuddsproduksjon kjørte Norske Skog seg inn i et smertefullt spor med stadige forsakelser, som aldri førte fram.
21. november 2017

Mindre tømmer fra statens skoger

Statskog reduserer neste års hogst med 25 000 kubikkmeter, noe som tilsvarer lasten på 650 tømmerbiler.
21. november 2017

Først ute med klimaskog

Geir Roar Lilleflor i Flora nyter synet av det nye plantefeltet på gården. Det har ikke kostet en krone og han har nesten ikke gjort noen ting. Har du et nyhetstips?
20. november 2017

Reetablering av villreinstammen i Nordfjella tidlegast i 2023

Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidd ein førebels plan for korleis ein skal få villreinbestanden tilbake i Nordfjella når nedslaktinga er ferdig.
20. november 2017

Tøff i bratt og sårbart terreng

God planlegging og forsiktig framtreden er nøkkelen til suksess når tusenvis av kilo valser over trøndersk kulturlandskap og fornminner. Har du et nyhetstips?
20. november 2017

Moderne skogsdrift er nødvendig

Nødvendige inngrep som hogst i våre skoger og allmenninger kan være kontroversielt. Det er derfor viktig å være klar over hvordan det hogges og hvorfor.
17. november 2017

Skogfagstudenter hedret med stipender

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale ut 400 000 kroner i stipend til åtte skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
17. november 2017

Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon

Byggsektoren i Norge står for store klimagassutslipp. Økt bruk av trefiberisolasjon i bygg og boliger bidrar til å redusere utslippene av CO2.
17. november 2017

Höga USA-priser ökar exporten av trävaror

Trävaruexporten till USA har ökat med 58 procent och till Kina med 21 procent hittills i år.
16. november 2017

Blir avgjort nå: Kutt i maskinskatten gir flere jobber

Vi vet ikke hvem som vinner budsjettinnspurten på Stortinget. Men for bedriftene handler det om Stortinget klarer å kutte den skadelige maskinskatten. Maskinskatten har i tjue år vært en gordisk knute man ikke har klart å løse opp.
16. november 2017

Dyrevernarar melder Mattilsynet til politiet for dyremishandling

Grunnen er nedslaktinga av villreinen i Nordfjella, som foreininga omtalar som den verste mishandlinga av ville dyr i Noreg nokon gong.
16. november 2017

Ulvelignende dyr skutt

Ulvelignende dyr ble skutt under jakt i Sverige tidligere denne uken. Undersøkes nå om det kan være en krysning mellom hund og ulv.
15. november 2017

Ap lanserer naturvernpakke

I løpet av valgkampen ryddet Ap-leder Jonas Gahr Støre plast på Sørstranda i Florø. Nå følger Ap opp ved å bevilge 30 millioner kroner mer enn regjeringen til tiltak mot marin forsøpling. Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix
15. november 2017

Utviklingen i norsk skogbruk må bygge på respekt

Det er egentlig ikke tilrådelig å anbefale unge entreprenører til å etablere seg i skogbransjen, skriver Bjørn Lauritzen i Maskinentreprenørenes forbund.
15. november 2017

Markedet for massivtre er i sterk vekst

Markedet for massivtre er nå så stort og voksende i Norge at Splitkon bygger storskala massivttrefabrikk i Buskerud
14. november 2017

De skviser olje ut av tømmerstokkene

Det 70 år gamle trelastkonsernet Bergene Holm AS er på tå hev for å ligge i forkant, og finne nye områder å utvikle seg på. Da er det viktig å utnytte råvaren – tømmerstokken – enda bedre.
14. november 2017

Ekstrem vekst med massivtre

14. november 2017

90 ordførere med fakkel tar feil

90 ordførere gikk i fakkeltog foran Stortinget onsdag kveld til støtte for maskinskatten. Og de tok feil! Maskinskatten er et viktig hinder for å skape nye jobber i privat sektor i kommunene landet rundt, mener NHO.
14. november 2017

EU-överenskommelse positivt för skogsindustrin

den 10 november 2017 07:17 | Av Markus Jacobsson | Tipsa redaktionen
14. november 2017

Vernar unike skogar i Nordland

Kongen i statsråd har i dag verna 10 skogområde i Nordland. Områda har unike naturverdiar. Dei to nye naturreservata Auster-Vefsna og Storveltlia-Valmåsen er blant dei viktigaste skogområda som er verna i Noreg nokon gong.
14. november 2017

USS er partshjelper i ulverettssaken

Klima - og miljødepartementet (KLD) opprettholdt i sitt vedtak av 25. september 2017 rovviltnemdenes vedtak om et uttak av inntil 12 ulv i lisensfellingsperioden, som startet 1. oktober. Uttaket gjelder utenfor ulvesonen. Formålet med uttaket er å "begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de beiteprioriterte områdene",
14. november 2017

Villsvinene er på full fart inn i distriktet

DEL Det observeres jevnlig dyr eller spor etter deres adferd i både Aurskog-Høland, Sørum, Fet og Rømskog.
14. november 2017

Line Henriette Holten Hjemdal inn i styret for NIBIO

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt tidligere Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal til medlem av styret for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
14. november 2017

Bønder, jegere og skogeiere vil hjelpe staten i ulverettssak mot WWF

Flere organisasjoner går sammen for å støtte staten i ulveretssaken mot WWF som starter tirsdag.
14. november 2017

Gode ideer kjenner ingen grenser

Den europeiske union vil investere over 280 milliarder kroner de neste tre årene i nye løsninger på våre felles samfunnsutfordringer og i banebrytende innovasjon. Dette åpner opp store muligheter for norske aktører og vil bidra til å skape bærekraftige næringer i bygd og by, skriver EU-ambassadør Thierry Béchet.
14. november 2017

Stortinget kan stanse regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten

Nesten 150 ordførere og varaordførere protesterte utenfor Stortinget onsdag kveld mot regjeringens forslag om å fjerne den såkalte maskinskatten.
14. november 2017

Går til sak mot staten for å stoppe ulvejakt

Verdens naturfond meiner planane om å skyte 50 ulvar denne vinteren er ulovleg. Nå tek dei saka til retten.
14. november 2017

Trysil søker ikke om ny ulvemillion

​Når vi ikke kan få penger til en genetisk og geografisk undersøkelse om ulvens opphav, vil vi ikke ha noen ulvemillion. Det ble utfallet av behandlinga i kommunestyret 7. november.
13. november 2017

Konkursekspert om endeløse gjeldsforhandlinger i Norske Skogindustrier: – Man har rett til å forhandle så lenge man vil

NHH-professor mener en bedre konkurslovgivning ville vært gunstig for Norske Skogindustrier.
13. november 2017

19 av 1500 reinsdyr er skotne i Nordfjella

HEMSEDALSFJELLET (NRK): 19 reinsdyr mista livet på den første dagen med statleg jakt på Hemsedalsfjellet. No blir det ein kamp mot tida for å klare å ta ut 1500 dyr før våren.
13. november 2017

Plukkhogst, produksjon og virkeskvalitet

I Dagsavisen den 24. oktober rår Gjermund Andersen skogbruket til å gå attende til plukkhogst som førte til at skogane vart sterkt nedbygde. Rådet gjev difor grunn til å minne om historiske og skoglege fakta.
13. november 2017

Plukkhogst, produksjon og virkeskvalitet

I Dagsavisen den 24. oktober rår Gjermund Andersen skogbruket til å gå attende til plukkhogst som førte til at skogane vart sterkt nedbygde. Rådet gjev difor grunn til å minne om historiske og skoglege fakta.
10. november 2017

Bekjempelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein i Nordfjella

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med ordførere i kommunene som grenser til Nordfjella.
10. november 2017

Svensk skog i full ekonomisk blom – mer kompetensplantering behövs

Bland de ingenjörstäta skogsföretagen uppger 100 procent att det ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland fackligt förtroendevalda i näringslivet. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Bara 9 procent väntar sig ett försämrat nästkommande halvår medan 18 procent å andra sidan tror på ännu bättre tider. / Sveriges ingenjörer
10. november 2017

Bruer til besvær

Transport: Tømmervognene må kunne kjøre med fulle lass, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
9. november 2017

Norske Skogindustrier lar fristen gå ut

Styret i Norske Skogindustrier har ennå ikke fått gjeldsløsning på plass.
9. november 2017

Klimaendringer gir fare for økte skogskader i fremtiden

- Undersøkelsene våre av skogens helsetilstand viser at det stort sett står bra til med barskogen i Norge, forteller forsker Volkmar Timmermann, lederen for den norske skogskadeovervåkingen.
9. november 2017

Steffen (29) trenger yngre kollegaer

Steffen Lysaker er en av få som har valgt å satse på en jobb som skogsmaskinfører. Skognæringa sliter med å lokke til seg unge folk og det bekymrer.
9. november 2017

Nå starter «villreinslakta»

Saneringen av 1500 villrein i Nordfjella er omstridt, men for 30 jegere er det en jobb de er plukket ut av staten for å gjøre.
8. november 2017

Bedrifter eller maskinskatt

Økonomi: Hvem skal skape arbeidsplasser hvis bedriftene ikke har vekstgrunnlag, spør Åge Skinstad.
8. november 2017

Ny Norske Skog-utsettelse

Norske Skog er fortsatt ikke i mål med gjeldsforhandlingene, derfor har styret utsatt fristen for å godkjenne deres siste redningsplan til fredag.
8. november 2017

Mjøstårnet: Ekstreme krav til nøyaktighet

Monteringen av Mjøstårnet er en komplisert og utfordrende affære, men byggingen er i rute.
7. november 2017

Alarm om skrantesjuke på hjortevilt

Jegerar er kalla inn til møte etter at det er påvist positiv prøve av skrantesjuke på ein hjort felt i Gjemnes.
7. november 2017

Innlegg: Norsk industri parkert i grøfta Vi sløser med vann – og betaler dyrt for det

Norge har naturgitte konkurranseulemper som følge av topografi, sammenlignet med våre konkurrenter. Uansett satsing på jernbane og kai vil Norge alltid være avhengig av en viss transport på veg.
7. november 2017

Regjeringen har tatt til vettet

LEDER: «Næringslivet skal selvfølgelig være med og bidra som alle andre, men å skattelegge utstyr som industrien bruker for å skape verdier og arbeidsplasser er helt hull i hodet.»
6. november 2017

Finland och Sverige samarbetar i forskningen om skogsbioekonomi – Ministrarna Jari Leppä och Sven-Erik Bucht träffades i Stockholm

På ett seminarium som ordnades i Stockholm idag diskuterades svensk-finländsk skogsforskning.
6. november 2017

Bekreftet skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal

Publisert 26.10.2017 Veterinærinstituttet bekrefter at en hjort felt i Møre og Romsdal hadde skrantesjuke. Dette er samme dyr som 25. oktober ble meldt ut med ”mistanke”, og det er første påvisning av skrantesjuke på hjort i Norge.
6. november 2017

Moelven tjener mer penger

Moelven Industrier forbedret resultatet på driften etter ni måneder med 24 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode året før.
6. november 2017

Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvordan det økonomiske oppgjøret etter ulveskadene på Toten, Hadeland, Hurdal og omegn denne sommeren skal håndteres. Beitebrukerne skal få kompensert relevante og rimelige utgifter.
2. november 2017

SKOGFORUM 2017 startet i dag.

SKOGFORUM startet i dag, torsdag, med en fullsatt sal på Honne. Skogeiere, industri, studenter og det offentlige Skognorge fikk en innholdsrik første dag.
1. november 2017

Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på alt

Sagtømmerprisene øker uten at trelastprisene øker i samme takt. Noe som fører til lavere marginer for oss som driver sagbruk, kan virkessjef hos Bergene Holm Terje Brende fortelle.
1. november 2017

Mer ansvar til kommunene

Kommunene vil få ansvaret for behandling av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og tilskudd til tiltak i beiteområder. Endringen vil gjelde fra 2020.
1. november 2017

Fjerning av maskinskatten er en stor forenkling

NHO støtter forslaget om å fjerne kategorien verk og bruk i eiendomsskatten, den såkalte maskinskatten. Forenklingen kommer både kommuner og bedrifter til gode.