NYHETER

21. november 2019

Nybildade skogsbolag certifierar enligt PEFC

den 20 november 2019 09:41 | Av Monica Almgren | Tipsa redaktionen
21. november 2019

– Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko

Ny handlingsplan har mål om minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.
21. november 2019

Se opp for tømmertrafikk

Like ved Høgåskrysset går en skogsvei opp til venstre. Et par kilometer oppe i denne veien drives det nå skogsdrift og skogeier Thomas Tinne er nå redd parkerte biler skal stenge dem inne.
21. november 2019

Oljegigant blir med på biosatsing i Åmli

Over tre milliarder skal investeres i et nytt produksjonsanlegg for biodrivstoff i Åmli. Nå blir oljegiganten Shell med på satsingen.
21. november 2019

Skattegleder

Arbeiderpartiet har lagt frem sitt alternative budsjett for 2020, og det er ingen stor overraskelse at Ap vil ha mer skatt. Den totale skatteøkningen er på 9,7 milliarder kroner, hvorav 5,3 milliarder kroner er økt formuesskatt. De rike skal betale regningen.
21. november 2019

Nå blir SAS-kuben mer miljøvennlig

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
21. november 2019

Oljegiganten Shell støtter Biozin i Åmli

Anlegget til Bergene Holm AS på Nidarå i Åmli, hvor det skal investeres flere milliarder kroner i et biozin-anlegg. Foto: Bergene Holm AS
21. november 2019

Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar har mött massiv kritik från flera miljöorganisationer och länsstyrelser. Tidigare i höst skickades förslaget ut på remiss och nu har synpunkter samlats in hos myndigheten.
20. november 2019

Genetisk verdifull ulv merket og flyttet

Det ble nylig registrert en genetisk verdifull ulv nord i Hedmark utenfor ulvesonen. Det er viktig å unngå felling av slike ulver for å bedre ulvebestandens genetiske situasjon. Ulven ble derfor merket og flyttet innenfor ulvesonen av Miljødirektoratet 14. november i år.
20. november 2019

To ulver skutt på ti minutter

Statens naturoppsyn brukte kun ti minutter på å felle to ulver som det tidligere i dag ble gitt fellingstillatelse på i Rendalen Østfjell.
20. november 2019

Konferens: Förarlösa maskiner allt närmare praktiskt skogsbruk

I framtiden kanske maskinoperatörer sitter tillsammans och kör maskinerna från distans, vilket branschen hoppas kan underlätta rekryteringen av maskinförare.
20. november 2019

Kva juletre er mest miljøvenleg?

Gran, furu, edelgran, eller plast? Norsk skogselskap seier du skal kjøpe naturleg juletre, men plasttreet kan vere like miljøvenleg.
18. november 2019

Beste kongleår i nyere tid: Har samlet frø til 500 millioner skogstrær

2019 er det aller beste kongleåret i nyere tid. Denne høsten er det sanket inn rundt 120 tonn kongler – som kan gi over 500 millioner skogplanter. – Et viktig bidrag i klimakampen, sier fagfolk.
18. november 2019

Naturvernforbundet refser KrF-Skogan: – Faglig svakt, tendensiøst og oppkonstruert

Beitedyr, rovdyr og effektivt skogbruk kan lett kombineres med litt vilje, kunnskap og et mål om å redusere konfliktnivået, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.
18. november 2019

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – En målrettet forvaltning av en viktig ressurs har gitt resultater en bare kunne drømme om. Vi er stolte av 100 års innsats, og over at vi kan være et eksempel på hvordan en negativ trend kan snus.
18. november 2019

Slik vil han ramme Røkke og co.

SV vil øke formuesskatten og innføre en egen toppskatt for de aller mest velstående. - Skrivebordspolitikk, fnyser Høyres Henrik Asheim.
15. november 2019

Enorm interesse for en helt spesiell familie i Brumunddal

Det var stappfullt da boka om Berger Langmoen ble lansert.
15. november 2019

Nationen arbeider etter

Tidligere studier viser at den skandinaviske ulvebestanden stammer fra Russland og Finland, ikke fra dyreparker i Paris.
15. november 2019

Ny handlingsplan mot villsvin

Villsvin regnes som en fremmed art og kan potensielt gjøre stor skade i landbruket og på naturmangfoldet i Norge. I dag fikk regjeringen oversendt en handlingsplan som beskriver tiltak for hvordan villsvinbestanden i Norge skal holdes så liten som mulig.
15. november 2019

Små bedrifter i distriktene merker formueskatten mest

Formuesskatten rammer bedriftseiere i distriktene hardest, mens investeringer i eiendom i sentrale strøk fortsatt er skattefavorisert, viser masteroppgaver fra NHH.
15. november 2019

Konferanse om urbant landbruk

Landbruks- og matdepartementet inviterer til konferanse om urbant landbruk 18.november. Konferansen markerer startskuddet for arbeidet med strategien for urbant landbruk.
15. november 2019

Nei til Østmarka Nasjonalpark

Faglig sett foreligger det ikke grunnlag for opprettelse av Østmarka Nasjonalpark, mener innsenderne av dette innlegget.
15. november 2019

WWF USA mottar norske regnskog-millioner. Topplederen fikk 12 millioner kroner i lønn

Toppsjefen i den amerikanske grenen av World Wildlife Fund (WWF) fikk lønn og godtgjørelser på over 12 millioner kroner i 2017. Miljøorganisasjonen har mottatt over 100 millioner norske bistandskroner. Norad sier lederlønna kan få konsekvenser for framtidig norsk støtte. Av Tor Aksel Bolle
13. november 2019

Østmarka skal bli nasjonalpark

En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)., Foto: Skålsjøen i Østmarka CC, haakonhansen https://flic.kr/p/39aBE
12. november 2019

En ulvethriller

En småbruker fra Telemark kan ha skrevet om historien om norsk ulv. Det ligner en Hollywood-film.
12. november 2019

Trønderske tre skal løse miljøutfordringer

Skognæringa i Midt- Norge får seks millioner kroner årlig i fem år framover fra regjeringa. Målet er å erstatte fossil plast og fiskefor med trøndersk trefiber.
12. november 2019

Ønsker seg flere norske juletrær til jul

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner juletrær i 2018 viser tall fra Norsk Juletre, og i fjor handlet vi juletrær for rundt 850 millioner kroner. Stadig flere ønsker seg norske juletrær i stua til jul. Et nærings- og eksportpotensial, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
12. november 2019

Vil tette hull som kan gi mye lavere formuesskatt

13. desember skal Stortinget stemme over en endring i skattereglene som kan føre til at det blir slutt på en mye lavere ligningsformue ved å opprette nye aksjeselskaper.
12. november 2019

Norske Skog er ny Holberg-favoritt

PÅ SKOGTUR: Holberg-forvalter Robert Lie Olsen øyner pene utbytter i Norske Skog. Foto: Eivind Yggeseth
7. november 2019

Gjødsling av skog er lønnsom klimakamp

Gjødsling av et dekar skog binder minst ett tonn ekstra karbondioksid, om du gjødsler riktig skog til rett tid. Ifølge både skogeiere, forskere, Yara og staten er det også utrolig lønnsomt.
7. november 2019

Ny norm skal gi bedre grøfting i skogen

«Vassjuk» mark etter hogst gir dårlige vilkår til ny skog. Da kan det være lurt å få inn en gravemaskin og senke grunnvannsstanden med grøfting. Nå har Skogkurs laget en ny norm for riktig grøfting i skog. Det trengs også mere grøfting i skogen.
7. november 2019

Endelig kunne snoren klippes – det gir nye muligheter for industrien

DEL HOF: For fylkesordfører Rune Hogsnes var det en spesiell dag, og ikke bare fordi krysset endelig stod ferdig.
6. november 2019

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her

Foredragsholderne på Skogforum på Honne 31. okt og 1. nov snakket blant annet om høyere skogproduksjon, barkbilleproblematikk, båndlegging av areal, planting og utfordringer i forbindelse med kart og med veg. Gikk du glipp av dette kan du nå lese presentasjonene her.
6. november 2019

– Det er grovt å felle et dyr som det ikke er jakt på

En jeger fra Stavanger skal ha skutt en elg under hjortejakt på Amdal i Nedstrand for drøye to uker siden. Det ser kommunen alvorlig på.
5. november 2019

Regjeringen må hindre konflikter rundt nytt vern

Både grunneiere og folk flest er av den oppfatning at ethvert areal har en verdi. Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norskog oppfordrer regjeringen til å hindre at arbeidet med nye verneområder blir konfliktfylt. Dette kan gjøres ved at regjeringen legger opp til at vernet skjer gjennom minnelige avtaler, og gir økonomisk erstatning for disse.
5. november 2019

Børskommentar: Norske Skog-aksjonærer bør like «kronemysteriet»

Den rekordsvake kronen er en vesentlig bidragsyter til Norske Skogs gode resultater. Der ligger det også en betydelig risiko.
5. november 2019

Dette er satsingene på Gjøvikbanen: Vurderer tømmerterminal på Reinsvoll

Nortømmer er i dialog med nye Reinsvoll næringspark.
5. november 2019

Norske Skog tilbake på børsen: – Det er ingen grunn til å være uinteressert i lokalt næringsliv

DEL MeningerNorske Skog, med sterke røtter i Halden, var tilbake på Oslo Børs for handel 18. oktober etter å ha vært borte i nesten to år. Det fortjener litt oppmerksomhet.
31. oktober 2019

Skogforum på Honne: – Nibio lager ny analyse av hogstpotensialet

Forsker ved Nibio, Aksel Granhus fulgte opp Bergsakers utfordring om skogbrukets produksjonsmål med å fortelle om et nystartet prosjekt, der målet er å få en ny analyse om hogstpotensiale som er korrigert for de senere års endringer.
31. oktober 2019

Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?

140 deltakere er kanskje ny rekord. Og konsentrasjonen i salen var høy da NORSKOGs Erling Bergsaker startet med å utfordre det norske skogbruket på skogproduksjon. – 15 millioner m3 var konklusjonen på analysen som ble gjort til SKOG22 i 2014. Men er dette en evig sannhet?
31. oktober 2019

Villsvin observert i Trøndelag Hoksrud fryktar villsvin-innvasjon Salmonella hos villsvin Jegerar kan ha fått salmonella Villsvinjegere må være forsiktige

For første gang er et vilt villsvin observert i Trøndelag. Et viltkamera i Rognes i Midtre-Gauldal fanget et villsvin på kamera i natt. To jaktlag leter etter villsvinet.
31. oktober 2019

Villsvin-sugge observert på Rognes, sist observert i retning Singsås

DEL I helgen og mandag har jegere jaktet på villsvin i Trøndelag, nærmere bestemt i området Rognes i Gauldalen.Det er Adressa.no som omtaler saken.
31. oktober 2019

Åpning for jakt på rype i høgfjellet

Det åpnes for jakt på rype uten hund over 1200 meter på Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i perioden 1. november til og med 23. desember 2019.
31. oktober 2019

Historisk felling av villsvin: Norges nordligste noensinne

Jegeren kan glede seg til juleribbe med historisk sus over seg.
31. oktober 2019

Slik gikk det med Norske Skog i tredje kvartal

OMSETNINGEN FALLER: Omsetningen faller for Norske Skog, men lønnsomheten er god. Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, kan være fornøyd. Foto: Eivind Yggeseth
31. oktober 2019

Norske Skog tjente én milliard i tredje kvartal

Norske Skog har torsdag morgen levert sin første kvartalsrapport etter comebacket på Oslo Børs.
25. oktober 2019

Blir elevene friskere av å gå på denne skolen? Nå vil forskerne finne svar.

De sies å være miljøvennlige og helsefremmende. Uansett er de populære. En teknisk revolusjon og miljøsug har ført til stadig flere kjempebygg i tre.
25. oktober 2019

Bioenergi – bra for klimaet og bra for kraftsystemet

Publisert 25. oktober 2019 | Skrevet av Av Johannes Fjell Hojem, daglig leder i Norsk Bioenergiforening og Per Skorge, adm. dir. i Norges Skogeierforbund | Utskrift | E-post
24. oktober 2019

Gigant-vogntog på 74 tonn skal testes ut i Hedmark

Statens vegvesen forbereder en prøveordning for tømmervogntog med opptil 74 tonn totalvekt. Oppstart ligger an til å skje i slutten av 2020.
24. oktober 2019

Satser kraftig på grønn energi

50 prosent av omsetningen til Aker Solutions skal innen 2030 komme fra grønn energi.
23. oktober 2019

Omfattande virkesimport från Norge

Sverige importerar över 2 miljoner kubikmeter timmer och massaved per år från Norge.
22. oktober 2019

Krev at merking blir fjerna: – Utgangspunktet er at det er ulovleg å merka stiar i verneområdet

Ein sti frå Legdaskaret til utkikkspunktet Skomakernipa i Nærøyfjorden landskapsvernområde er blitt merkt i strid med reglane.
21. oktober 2019

Feil premiss om bioenergi

DEBATT: Diskusjonene rundt økt hogst av skog utelukkende for å produsere energi treffer dårlig på den innsatsen som gjøres i Norge i dag.
21. oktober 2019

Elgfall og forvaltning.

Vil løfte frem flere storokser for en mer robust elgstamme: I jaktåret 2018 ble det skutt 30 636 elger i Norge.
21. oktober 2019

DEBATT: Miljöetiketten FSC drabbar små skogsägare alltför hårt

Skogsägare vill bedriva ett hållbart skogsbruk. Vi vet att våra fastigheter om de förvaltas klokt ger stor samhällsnytta såsom klimatsmarta
18. oktober 2019

«Flere lokale veier og bruer må oppgraderes»

Det skriver Per Kristian Skjærvik og Petter Harald Kimo i dette leserinnlegget. Indre Fosen Arbeiderparti ser med frustrasjon på regjeringas forslag til statsbudsjett når vi ser den totalt fraværende satsingen på skog.
18. oktober 2019

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.
18. oktober 2019

– Gi naturmangfoldloven styrke!

(KRONIKK) Etter ti år med naturmangfoldloven konstaterer vi at gode intensjoner om å bevare naturen langt fra har blitt innfridd. Mer enn noen gang tidligere trenger vi en sterkere juridisk beskyttelse av natur og økosystemer.
18. oktober 2019

Arne Fredly om Norske Skog: – Det ser billig ut. Jeg har tegnet

BILLIG: Arne Fredly var Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt største kritiker da han i 2015 ga Goldman Sachs-kundene det Fredly kalte et gullkort og som forhindret at selskapet fikk konvertert gjeld til egenkapital. Nå kaster han seg over et gjeldfritt Norske Skog. Foto: Iván Kverme
18. oktober 2019

Massevirkeprisene fortsetter å øke

Prisen på massevirke økte med 17 prosent i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018. Prisen på sagtømmer gikk ned med 2 prosent.
18. oktober 2019

Avventende handel for Norske Skog i comebacket

21 minutter siden · Martin Hagh Høgseth Drøyt to år etter at Norske Skog gikk konkurs, gjør selskapet fredag comeback på Oslo Børs.
17. oktober 2019

Ungdomsredaksjonen i Norsk Skogbruk er i gang

En nyhetsredaksjon bestående av ungdom prøves ut i et samarbeidsprosjekt mellom Velg Skog og Norsk Skogbruk. I Norsk Skogbruk nr 9-2019 presenteres ungdomsredaksjonen og planene de har videre.
17. oktober 2019

Norske Skog tilbake på Oslo Børs.

Papirkonsernet Norske Skog vender tilbake til Oslo Børs på fredag etter at selskapet gikk av børsen i forbindelsen med konkursen for to år siden.
17. oktober 2019

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.Saken oppdateres.
15. oktober 2019

Skogstrær tilpasset et klima i endring

Skogfrøverket har åpnet et nytt foredlingssenter for skogstrær. Målet er frøproduksjon og foredling tilpasset klima i endring, samt sikker oppbevaring av frøkloner.
15. oktober 2019

Moelven største lokale

GLÅMDAL/NES: Det er i år fem lokale innslag blant landets 35 største byggevareprodusenter.
15. oktober 2019

Rekordår for Linda (45) og Viken Skog: – Vi har gjort en betydelig snuoperasjon

Viken Skog opplevde rekordår i fjor, både når det gjelder tømmerhogst og omsetning. Men det har ikke alltid vært slik. - Vi har jobbet hardt, sier Linda Camilla Strømsod.
15. oktober 2019

Krever på nytt riving av påbygget på denne setra – hvis ikke blir det bot på 500 kroner dagen

Et enstemmig Rondane Dovre Nasjonalparkstyre krever at Hanne Hvattum river påbygget på setra i Frydalen i Nord-Fron innen 15. november.
15. oktober 2019

Kjell (39) skal selge én million vedsekker i året: – Jeg har trua!

Kjell Vesleenga er ny prosjektleder i Varma AS på Follum. Nå står bedriften overfor en kraftig ekspansjon.
14. oktober 2019

Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold opprettholder sitt vedtak om å skyte alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesonen og 12 ulver utenfor.
14. oktober 2019

”Mesta möjliga skog bör brukas”

Begränsningen av brukanderätten är negativ för miljön och ogynnsam för skogsägare, skriver Tage Andersson.
14. oktober 2019

Se, de bygger skikkelig skogsbilvei

Her bygges en kort men viktig tverrforbindelse mellom to skogsbilveier i Toten Allmenning. Slett ikke et uvanlig syn der i skogen. I landet for øvrig er det dårlig stelt. Halvparten av skogsbilveinettet knapt kjørbart.
14. oktober 2019

Nya mångmiljoninvesteringen klar vid Fiskarheden: “Man kan aldrig slappna av och luta sig tillbaka”

Det nya timmerintaget vid Fiskarhedens sågverk är taget i drift. En investering på 50 miljoner kronor. – Det nya klarar i varje fall 350 000 kubikmeter och är helt automatiserat, så alla stockar går in i sågen med toppändan, berättar Olle Larsson, Fiskarheden.
14. oktober 2019

Spolarvätska får ny kostym av kartong

Bjørkes Chemistry som tillverkar spolarvätska blir först på marknaden att byta ut plastförpackningen till en förnybar och återvinningsbar kartongförpackning.
14. oktober 2019

Formuesskattedebatten og drittsekkene i «EXIT»

Jeg har i mange år, i ulike posisjoner, argumentert og arbeidet for å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital.
14. oktober 2019

Ny kalkulator regner kostnader på skogsdrift

Publisert 14. oktober 2019 av Jørn Søderholm • Sist endret 11. oktober 2019
8. oktober 2019

Avverkningen mot högsta nivån sedan 2007

Skogsavverkningen i Sverige väntas öka under 2019 till 94 miljoner skogskubikmeter brutto. Om prognosen står sig blir det den högsta siffran sedan 2007.
8. oktober 2019

Sier ja til lutzgran på Andøya

Miljødirektoratet har avslått klagen fra tre miljøvernorganisasjoner og opprettholder vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland. Dermed får Magnar Svandal tillatelse til å sette ut 7.500 lutzgran på Andøya.
8. oktober 2019

Helge Syver (38) skal konkurrere med Viken Skog

Helge Syver Holte fra Nes i Ådal er ansatt som ny daglig leder i Glommen Skog AS.
8. oktober 2019

Henter millionverdier ut av skogen, og vil gjøre det på rett tid for klimaet

Skogen er en fornybar ressurs. Å hogge skogen på rett tid er viktig for best mulig CO₂-opptak. Årlig henter skogeierne i Rana ut millionverdier.
8. oktober 2019

Negativ utveckling för skogsägare och miljön

”Brukandet av den svenska skogen är ett internationellt föredöme. Men dagens system måste uppdateras och reformeras”, skriver Tage Andersson, styrelseordförande, ATA Timber.
8. oktober 2019

Eit budsjett for meir natur

Regjeringa foreslår å styrke tiltak for naturmangfald og friluftsliv med 76 millionar kroner i 2020. Ein stor del av pengane går til å ta vare på den naturen som er mest truga, til å restaurere elvar og bekkar og til å forvalte verneområda betre.
8. oktober 2019

– Regjeringen har ikke forstått alvoret

– I 2020 skal klimamål nås og tapet av arter stanses. Med dette statsbudsjettet bommer Regjeringen grovt på begge deler. Regjeringen viser at den fortsatt ikke har forstått alvoret i natur- og klimakrisen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
8. oktober 2019

Barkborren fortsätter att orsaka huvudbry för skogsbranschen

Dystra rapporter om angrepp från granbarkborre kommer allt oftare. Stora värden i skogen är redan förstörda och ännu större riskerar att förstöras.
8. oktober 2019

Trær som vokser opp og legger på seg karbon

Regjeringa vil legge til rette for bedre utnyttelse av skogressursene – fordi den er grønn, fordi den er bærekraftig, og fordi den «har gode utsikter til å spille en viktig rolle i bioøkonomien fremover».
8. oktober 2019

DNB Markets mener 2019 er et godt år for børsnoteringer

Med eller uten en høy prising av Norske Skog og Sats er 2019 sålangt et godt børsnoteringsår, ifølge DNB Markets.
8. oktober 2019

Einar Andreas (18) fra Vikersund er best på motorsag

Einar Andreas Skinstad (18) fra Vikersund kan nå smykke seg med tittelen «Norgesmester i motorsag». – Veldig kult, sier en fornøyd Einar.
8. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020 – skatter og avgifter

Regjeringen foreslår marginale forbedringer av SkatteFunn og av opsjonsordningen for oppstartsbedrifter. Noen av mulighetene for å redusere formuesskatten fjernes og rentebegrensningsreglene strammes litt. Detaljhandelen kan glede seg over at 350-kronersgrensen for mva-fri vareimport oppheves. NRK-lisensen oppheves og pakkes inn i en generell skatteskjerpelse. For øvrig er det «stø kurs», mens de mer komplekse saker skyves ut i tid.
8. oktober 2019

Skuffa over manglande kutt

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, reagerer på at regjeringa ikkje vil kutte i formuesskatten.
8. oktober 2019

«Vindkraft er en trussel mot biomangfoldet»

Her kan du lese vindkraftinnspillet til «Nei til vindindustri i Rennebu».Skrevet av Merete Fossum og Dagfinn Vold
8. oktober 2019

Pengene til tømmerkaier i 2019 er fordelt

Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.
7. oktober 2019

– Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

- Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.
3. oktober 2019

Norske Skog drar inn 700 millioner netto fra salg av fabrikk i Australia

Norske Skog selger fabrikk i Australia og ser dermed økt sikkerhet for attraktive utbytter.
30. september 2019

Trä är framtidens bärande byggmaterial

Trä är ett sunt, elegant och flexibelt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Och när träet är FSC®-certifierat får byggherrar och rådgivare dokumentation på att det härstammar från ansvarsfulla skogsbruk.
30. september 2019

Bergans og Spinnova vil revolusjonere tekstilindustrien

Bergans vil være en pådriver i utviklingen av mer bærekraftige tekstiler.
30. september 2019

Ber direktoratet om å få jakte ulven

Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner har sendt en felles søknad til Miljødirektoratet om at det må igangsettes lisensjakt på ulv.
30. september 2019

Frustrasjonen er stor etter at elghund ble funnet ulvedrept – flere jaktlag har tatt pause

Sist ukes ulveangrep, der elghunden Rufus ble drept, har påvirket jegerne på Unset i Rendalen sterkt. Flere jaktlag har tatt pause fra jakta.
30. september 2019

Rapport fra kraftskatteutvalget

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottok i dag utredningen fra utvalget som har vurdert skattleggingen av vannkraftverk.
27. september 2019

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Lars Haltbrekken (SV): I Dagens Næringsliv 19. september kommer Equinors Brasil-sjef med flere positive uttalelser om politikken til Brasils president. Bla bagatelliseres skogbrannene det siste året gjennom å peke på at Brasil har vernet langt mer skog enn Norge, og det sies at Brasil har god skogskjøtsel.
27. september 2019

– Vernerne skaper unødvendig tap for oss skogeiere

– Naturvernorganisasjonene som klaget på det positive vedtaket hos Fylkesmannen vant ikke fram. Det er jeg glad for, men de skaper samtidig unødvendig økonomisk tap for oss skogeiere.
27. september 2019

Skal gripe mulighetene

Interessen for å investere grønt er rekordstor meldes det på E24. Internasjonalt strømmer investorene til selskaper som skal finansiere grønne prosjekter
27. september 2019

– Tar feil om bioenergi

Fylkeskommunen har valgt klimavennlig – Toftaker tar feil, mener Allskog og Nord Energi om kritikken fra tidligere OVS-rektor Helge Toftaker om valget av bioenergi som oppvarming av fylkeskommunale bygg.
27. september 2019

Tynning i gang igjen i Trøndelag

UTKJØRING: Når tømmermengden er passelig og bakken ikke for bløt, saler Bård Tetlien om og hogstmaskinen blir til lassbærer
27. september 2019

Fremdeles 6 av 10 med udekket kompetansebehov

- Vår kjernekompetanse ligger hos dem som utfører hogstjobben, sa organisasjonssjef Per Skaare fra Glommen Mjøsen Skog under paneldebatten på lanseringen av NHOs kompetansebarometer 2019.
27. september 2019

– Rovdyrpolitikken begrenser skogen som klimatiltak

Skog har enorm betydning for klimautslipp. I Norge ville det vært best å flytte beitedyra og plante skog. Men det går ikke på grunn av rovdyrpolitikken.
27. september 2019

Naturskyddsföreningen: Marknaden riskerar bli grundlurad av skogsbruket

Medvetna konsumenter vill vara säkra på att de köper produkter som tillverkats i ett hållbart skogsbruk.
27. september 2019

Treindustrien ber bestillerne etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning

Treindustrien har den senere tiden brukt ressurser på å utarbeide nye brannveiledere og sjekklister når brannbehandlet fasade på større bygg skal benyttes, men de ber bestillerne i større grad etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning – og har bedt DiBK undersøke hvor god denne dokumentasjonen faktisk er i denne delen av bransjen.
27. september 2019

Dette kjøttet kan du spise hver dag – uten skam!

Viltkjøtt er magert, velsmakende, miljøvennlig og sunt! Dessuten har dyret du spiser garantert hatt et fritt liv. Men i snitt spiser vi kun en drøy kilo av det årlig.
23. september 2019

De skal på børs og det vi får er Mikke Mus-tall

23. september 2019

Høring – Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
23. september 2019

Vet du hva det betyr? – No er det sirkulærøkonomi som tel

Dei siste åra har det dukka opp nye omgrep, som «det grøne skiftet» og «sirkulærøkonomi». For oss som lange har jobba med dette saksområdet, kan vi oppleve desse orda som keisaren sine nye klede.
23. september 2019

Gabon får norsk støtte til å bekjempe avskoging

Gabon har høye ambisjoner om å bevare regnskogen sin og får nå norsk støtte til kampen mot avskoging, opplyser FN.
23. september 2019

FSC och svenskt skogsbruk ur ett internationellt perspektiv

Sten Nilsson har arbetat med skogsstrategifrågor i över 30 år i hela världen. Han tycker att det finns brister med FSC-certifieringen och det svenska skogsbruket.
23. september 2019

Norske Skog på vei tilbake til Oslo Børs

Papirkonsernet Norske Skog gjør det mandag kjent at selskapet igjen ønsker å bli notert på Oslo Børs.
20. september 2019

XL-Bygg Haslestad blir til Bygger’n

DEL Hof: Første oktober i år blir XL-Bygg Haslestad en del av Bygger’n-kjeden.Det tradisjonsrike byggevarehuset på Hof har røtter tilbake til 1917.
19. september 2019

Statssekretær Widar Skogan (KrF) forteller om muligheter i ulvesonen

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen» – det er temaet for et seminar på Norsk Skogmuseum i Elverum torsdag.
19. september 2019

Nytt företag i Värnamo öppnade kontor

Nyheter Värnamos näringsliv har fått ett tillskott. Det är skogsföretaget Vida som har öppnat ett kontor på Silkesvägen 19 i Värnamo.
19. september 2019

Metsä Board lanserar en ny plastfri kartong med ekobarriär för livsmedel och matservice

Konsumenter och varumärken runt om i världen söker mer hållbara och återvinningsbara alternativ till plastförpackningar.
18. september 2019

Bærekraftig forvaltning av jord og skog

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.
18. september 2019

Ny artikelserie: Kan man lita på FSC?

I en ny artikelserie här på Natursidan kommer vi skriva om skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC). De hävdar själva att de ”arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt”, men har fått hård kritik från flera håll för att de inte lever upp till sina ord.
18. september 2019

Kåre i Nannestad har anmeldt Viken skog og krever millionerstatning: – Miljøkriminalitet

Skogeier Kåre Homble har anmeldt Viken skog for kjøreskader i et område som er tenkt som naturreservat. Nå krever han millionerstatning.
18. september 2019

Robert Svarva vender tilbake til Norske Skog

Avtroppende ordfører Robert Svarva (Ap) har fortsatt jobb ved Norske Skog på Skogn – 12 år etter han forlot den.
17. september 2019

Dette skogsområdet i Rakkestad kan bli vernet

DEL Fylkesmannen i Oslo og Viken skal utarbeide et konkret verneforslag for Finnskutt – Haugen i Rakkestad.
17. september 2019

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen»

Naturbruksalliansen inviterer til seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum.
13. september 2019

Vinner av Eksteriørprisen

I dag har juryen endelig gleden av å kunne presentere vinneren av den kanskje mest prestisjetunge prisen av Inspirasjonsprisene, nemlig Eksteriørprisen.
13. september 2019

Skognæringa: Utbedring av jernbanenettet kan ta bort hundrevis av lastebiler fra veiene hver dag

Skognæringa mener Norge må fortgang i planene om ny tømmerterminal og utbedring av jernbanenettet. Bra for klimaet, trafikksikkerheten og økonomien, sier Norskog.
13. september 2019

Därför blev avverkningsanmälningar på nätet kontroversiellt

Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar på nätet har provocerat stora delar av Skogsägarsverige. Varför, och hur började det egentligen? Här är del 1 i historien som aldrig har berättats.
13. september 2019

Ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september

Naturbruksalliansen inviterer til ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september kl. 18.00 - 20.30. Temaet er "Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen."
13. september 2019

Faglig forvaltning av jakt med hund

I et leserinnlegg er professor i rettsvitenskap, Øyvind Ravna, kritisk til at styret i FeFo lar små- og storviltjakta gå som normalt etter utbrudd av alvorlig sykdom blant hunder i Oslo-området.
13. september 2019

Åpnet ny vei: – Dette er verdiskapning i skogen

Det er ikke hvert år det godkjennes bygging for nye skogsbilveger i Stjørdal, men mandag var mange samlet til åpningen av den nylig ferdigbygde skogsbilvegen i Ytteråsen i Elvran.
12. september 2019

Bollestad har satt i gang gruppearbeid for å styrke skog- og trenæringa

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) møtte onsdag skog- og trenæringen for å legge en plan for hvordan næringen skal styrkes ytterligere.
12. september 2019

Kartläggning av skogar i behov av naturvårdande skötsel

De frivilliga avsättningarna är 1,2 miljoner hektar. På en del av dessa arealer har ett behov av naturvårdande skötsel identifierats. En studie har nu genomförts för att kvantifiera och beskriva dem.
12. september 2019

Treindustrien med roboter og sensorer på timeplanen

Treindustrien arrangerte fagdag hos Mechatronics Innovation Lab for å lære mer om blant annet roboter og sensorer i Industri 4.0.
11. september 2019

Den nye tømmerkaia i Egersund er åpnet

Tømmerkaia har en lengde på 72 meter og et bakareal for tømmer på 2 dekar. Den vil betjene utskiping av tømmer fra opprinnelig 17 kommuner; Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Skogeierne i denne regionen er sikret tilgang til kaia og sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett til anlegget, skriver Landbruks- og matdepartementet.
11. september 2019

Norske Skog-konkurrent stenger to fabrikker. – En god dag for oss, sier Norske Skog-sjefen.

Norske Skog blir kvitt to brysomme konkurrenter etter at finske UPM-Kymmene skal stenge ned to store papirfabrikker.
11. september 2019

Kan fella åtte jervar og tre ulvar

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar og tre ulvar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.
11. september 2019

Kemiska skydd fasas ut

Nästa år är det inte längre tillåtet att använda kemiska plantskydd i certifierat skogsbruk. Det är dags att se över mekaniska alternativ – men kunskapen om dem är inte så stor.
11. september 2019

Ny kvinnesjef

Britt T. Godtlund er ansatt som ny daglig leder i Kvinner i skogbruket. – Jeg skal være mye på farten, for vi har mange viktige oppgaver, sier hun.
11. september 2019

Jegere slår alarm etter bjørneangrep i Nord-Sverige

DEL Fremover: Det var torsdag i forrige uke at den svenske elgjegeren Erik Johansson (24) ble angrepet av bjørn i Vittangi i Kiruna.
11. september 2019

Ministeren inviterte til samtaler om skog- og trenæringen

Startskuddet har gått for det etterlengtede dialogforumet for skog- og trenæringen. - Dette er unikt og veldig viktig for næringa, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.
10. september 2019

Dialogforum for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har invitert næringen til et første møte i Dialogforum for skog- og trenæringen onsdag 11. september. Formålet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.
10. september 2019

Nå går tømmertogene på strøm

Skognæringen sparer både minutter og millioner på at jernbanen er elektrifisert mellom Hønefoss stasjon og Follum tømmerterminal.
10. september 2019

– Jeg var på utkikk etter nye utfordringer

Han falt for Norske Skog Skogn allerede da han som ung gutt gjestet besteforeldrene som da drev Laberget leirsted. 40 år etterpå blir han fabrikkdirektør.
10. september 2019

Urbant landbruk

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for urbant landbruk. Strategien skal bidra til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning og opplæring, arbeidstrening, kunnskapsutvikling, innovasjon og klimatilpasning.
10. september 2019

Senterpartiet vant valget i nye Indre Østfold kommune

Senterpartiet fikk 31,2 prosent av stemmene i den nye storkommunen Indre Østfold.
10. september 2019

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Er du skogeier som nylig har fått utarbeidet ny skogbruksplan for din eiendom og har fått utlagt store nøkkelbiotoper?
4. september 2019

Första tåget med massaved har lämnat järnvägsterminalen i Malungsfors

Hösten 1994 rullade det sista timmertåget med massaved från virkesterminalen i Malungsfors. I helgen kunde Mellanskog lasta 20 järnvägsvagnar med massaved vid den nyöppnade terminalen.
4. september 2019

Åpnet ny tømmerkai

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sto for den offisielle åpningen av den nye tømmerkaia i Egersund 2. september. Det er ventet at inntil 50 000 kubikkmeter tømmer årlig vil bli transportert over kaia.
2. september 2019

Norge kan vedta å skyte grenseulver uansett hva svenskene måtte mene

Norge kan velge å skyte ulvene i Rømskog-reviret uansett hva svenske myndigheter mener om saken, opplyser statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet.
2. september 2019

Kjøpte storgarden Viker for 18 millioner. Har allerede avtalt videresalg – i to deler

Christen Sveaas ønsker å dele storgarden Viker ved Randsfjorden i to. Han har allerede inngått avtaler om å selge skogen til AS Kistefos Tresliberi, som han eier, og gardstunet og landbruksjorda til driftssjefen i selskapet sitt.
2. september 2019

– Oslomarka: Skal vi verne noe som ikke er verneverdig?

MDG Oslos Einar Wilhelmsen argumenterer i et leserinnlegg som om Norskog er mot nasjonalparker. Det er vi jo ikke.
2. september 2019

Ny fabrikksjef ved Norske Skog Skogn

Bjørn Einar Ugedal (48) er ansatt som administrerende direktør ved Norske Skog Skogn AS.
2. september 2019

Navnet på det nye store skogselskapet er bestemt

Fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA er i gang og nytt navn er nå vedtatt. Det er Glommen Mjøsen Skog.
2. september 2019

På bedriftsbesøk med “Det grønne skiftet” som tema

Fredag hadde Arbeiderpartiet besøk av Stig Klomsten fra Trøndelag fylkeskommune. Temaet for besøket var ”Det grønne skiftet” og skogens rolle mot et klimanøytralt fylke, jordbruk, klima og matproduksjon.
2. september 2019

E6 ble stengt da tømmebil veltet i Åsen

Rundt klokka 12 mandag formiddag fikk nødetatene melding om at en tømmerbil hadde veltet på E6 i Åsen.Delvis stengt
2. september 2019

Landbruksklynga

Fredag feira vi flytting til nye kontorlokaler og åpninga av InnoCamp Steinkjer, hvor vi sammen med de resterende bedriftene har fått tilhørighet i hver vår klynge.
2. september 2019

Åsnes- og Trysil-bedrifter slås sammen – blir Norges nest største produsent av skogplanter

Sønsterud Skogplanter AS og Trysil Skogplanter AS fusjonerer i løpet av året og satser offensivt inn i framtida. Produksjonen vil fortsette både i Åsnes og Trysil, og nye investeringer er gjort på stedene.
2. september 2019

Svar på skriftlig spørsmål om kartlegging av gammelskog

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om kartlegging av gammelskog.
28. august 2019

NHO vil kutte formuesskatten: – Det er greit med skatt på det eiere tar ut til eget forbruk. Men det gjør jo ikke sunnmøringer

26. august 2019

«Ressursene er fortsatt i vår region og må brukes»

Skrevet av Rune Krutå, ordførerkandidat, Tor Aufles, 8. kandidat 25.08.2019 14:28 - OPPDATERT 26.08.2019 07:01
26. august 2019

Investerte nær en million for å drive med ved på deltid

Den gamle Vazelina-sangen «Fem Fyrer Med Ved» lyder i bakhodet når Rune Garli og Arne Brufladt jobber med ved. Det gjør de ofte.
26. august 2019

Sågverken i Dalarna täljer guld – hans bolag gjorde en vinst på 111 miljoner: “Ett bra år”

Efter många magra år är vinsterna tillbaka för sågverken. 2018 gjorde sågverksbolagen i Dalarna en sammanlagd vinst på runt 400 miljoner kronor.
26. august 2019

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

Arne Nævra (SV): I skogmeldingen fastslo regjeringen at gammelskogen skal kartlegges og Stortinget la enstemming vekt på at kartene skal være offentlig tilgjengelig, og at NINA skulle trekkes inn i arbeidet. Det haster med å få på plass et nasjonalt kart, da vi har årlig hogstrekord i Norge. Så vidt vi har forstått pågår det et liknende prosjekt i regi av LMD/NIBIO.Vil statsråden i så fall medvirke til at disse miljøene samarbeider, og vil kartene offentliggjøres i Naturbase, eventuelt når?
26. august 2019

Fiborgtangen kan bli delt opp

Norske Skog vurderer å selge deler av Fiborgtangen til kommunen. Tanken et at kommunen får hånd om fire store tomter lengst øst på området, total 335 dekar.
23. august 2019

Norske Skog og Levanger kommune skal samarbeide om næringsutvikling

Norske Skog Skogn og Levanger kommune innleder et samarbeid om å utvikle næringsarealene på Fiborgtangen, et av Midt-Norges største industriarealer.
23. august 2019

Norske Skog inviterer kommunen inn på tomta

Norske Skog Skogn vurderer å selge deler av industritomten Fiborgtangen til Levanger kommune.
23. august 2019

Ja til et mer plantebasert landbruk i Norge: Utmarksbeite er en illusjon!

Når FNs nye rapport Climate change and land oppfordrer til kjøttkutt, viser norsk kjøttlobby til «store beiteressurser i norsk utmark». Ifølge Landbruksdirektoratet er det dog kun «
23. august 2019

Slik blir årets rypejakt

I jaktsesongen blir det en dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype) per jeger som jakter på Finnmarkseiendommen.
23. august 2019

– Norge må legge press på Bolsonaro og norske selskaper for å verne Amazonas

Naturvernforbundet ber regjeringen bruke alle midler til å legge press på Bolsonaro-regjeringen og norske selskaper i Brasil for å hindre avskoging, skader og skogbrann i Amazonas.
23. august 2019

Brå slutt på oppgangen

SMEKKFULL: Terminalen på Norsenga er smekkfull og stadige innkjøringsstopper medfører at massevirke blir liggende i skogen lenger enn normalt. Foto: BaneNor.
21. august 2019

Fiskarheden flyttar över till tåget

När Västerdalsbanan nu invigs öppnar det för att Fiskarheden kör trävaror, timmer och flis på järnväg.
21. august 2019

Västerdalsbanan nu i drift

Totalt har det investerats runt 100 miljoner kronor i Västerdalsbanan. Karta: Trafikverket
21. august 2019

En stor dag när den upprustade timmerterminalen och tågsträckan mellan i Malungsfors och Rågsveden invigdes.

Nu rullar det virkestransporter igen på järnvägen mellan Malungsfors och Rågsveden.
21. august 2019

XL Bygg Haslestad går over til Bygger’n

1. oktober blir XL-Bygg Haslestad en del av Bygger’n-kjeden.
21. august 2019

Kommunen vil overta deler av næringsareal

Levanger kommune vil i onsdagens formannskapsmøte presentere en løsning der kommunen sammen med private aktører overtar deler av Fiborgtangen industriområde.
16. august 2019

FN-rapport: – Bærekraftig skogbruk kan øke skogens karbonlagring

Mer og bærekraftig skogbruk er blant klimatiltakene som pekes på i FNs klimapanels rapport om jordas utnyttelse. Norskog mener vi må ta et valg og plante mer.
14. august 2019

– I Marka bør mennesker og miljø stå i sentrum. Her får skogindustrien finne seg i å komme sist til bordet

Om nasjonalparker er museer, kan du gjerne kalle meg museumsvokter. Oslo MDG vil ha nasjonalpark i Østmarka og i store deler av Nordmarka.
13. august 2019

La bare gründerne flytte

Formuesskatten fører til utflytting, men det benektes fortsatt.
12. august 2019

Skal utrede formuesskattens virkninger

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere.
12. august 2019

Så lönsam är FSC-certifieringen för skogsägaren

Certifierat virke blir allt viktigare även för sågverken. Men geografiska skillnader finns – både för efterfrågan och för ersättningen. Det är bara skogsägare i södra Sverige som får tillägg för FSC- eller PEFC- märkningen.
12. august 2019

Er årets villreinkvote på Hardangervidda en ny standard i norsk viltforvaltning?

Med villreinjakta nå straks i gang, har vi lyst til å oppsummere situasjonen rundt Mattilsynets inntog i norsk villreinforvaltning.
12. august 2019

Ny utredning ska stärka äganderätten

Regeringen tillsätter en utredning med uppgift att stärka äganderätten för skogsägare. Den ska också ge förslag på nya ersättningsformer vid inskränkningar i brukanderätten.
9. august 2019

Mindre kjøtt og mer skog må til for å takle klimakrisen

Klimakrisen kan gi kamp om landområder. Det kreves en helt annet bruk av jorda om vi skal plante nok trær til å bremse temperaturstigningen og samtidig sikre mat til alle.
9. august 2019

Norske Skog Saugbrugs får full CO2-kompensasjon

Får over 230 millioner kroner ekstra de neste tre årene fordi CO2-prisen har gjort strømmen dyrere.
7. august 2019

Ethiopia breaks tree-planting record to tackle climate change

Some government offices have been shut down to allow civil servants to take part in the campaign [Photo:BBC]
7. august 2019

Lav formuesskatt, for folk flest

Sveits lever godt med formuesskatt, men satsene er vesentlig lavere enn i Norge, og skatten rammer folk flest, ikke bare «de rike». Samlet er skattesystemet i Sveits mindre omfordelende enn i Norge.
7. august 2019

Rekordavvirkning, men ikke i Trøndelag

MISTER KVANTUM: Allskogs administerende direktørSnorre Furberg må konstatere at avvirkningen i Trøndelag faller og at det er Allskog som tar støyten. Foto: Line Venn.
2. august 2019

“Det behövs prejudicerande domar”

omstolen gav en markägare i Roslagen rätt till full ersättning då en avverkning stoppades på grund av artskydd. Nu överklagar Skogsstyrelsen domen. För SKOGEN förklarar de varför.
2. august 2019

Nu startar rättegången om skogsbranden

Växtligheten återvänder till det 13 000 hektar stora brandområdet. Men ansvarsfrågan kvarstår.
1. august 2019

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

Målet er at det fossilbaserte materialet som har blitt brukt i dørproduksjon vil utfases på sikt.
1. august 2019

NJFF ønsker velkommen til Elverum 2019

Helgen 8.-11. august er det klart for de 57. Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Skogmuseet på Elverum. NJFF er selvsagt til stede, med messetilbud til jakt- og fiskeinteresserte. Ta en tur innom standen vår for en titt, eller en hyggelig jakt- og fiskeprat!
1. august 2019

– Vi tvinges til å selge utmarka

– Utmarksnæringa avvikles, og vi frykter for at vi må selge hele eiendommen hvis miljøvernmyndighetene nekter oss å kjøre ATV inn til utleiehyttene vi har i fjellet.
30. juli 2019

Redusert avskoging i Colombia

Avskogingen i Colombia gikk ned med 10,4 prosent på landsbasis i fjor sammenliknet med året før. Dette er første gang siden 2015 at avskogingen går ned i Colombia – som er et viktig samarbeidsland for regjeringens klima- og skoginitiativ. Fortsatt høy avskoging i deler av landet skyldes i all hovedsak at kriminelle grupper rydder skog for å okkupere land, dyrke koka og drive med illegal gruvedrift i områder som FARC-geriljaen trakk seg ut av etter av fredsavtalen ble inngått.
30. juli 2019

Norge har verdens hardeste formuesskatt

Bare ett annet OECD-land har formuesskatt. Vår er den hardeste.Kronikk: Ole Gjems-Onstad om skatt
30. juli 2019

Kalhyggen hotar det underjordiska svampsystemet i skogen – ”the wood wide web”

Ett kalhygge kan utplåna runt 75 procent av markens svampsystem som är livsviktiga för träden enligt ny forskning. – Det sker en utarmning av ovanligare och specialiserade arter, säger professor Anders Dahlberg.
30. juli 2019

Svensk treindustri satser på røntgenteknologi

Oppretter forskningssenter innen røntgen- og materialteknologi som skal bli et sentralt knutepunkt i digitaliseringen av tømmerindustrien.
9. juli 2019

Kan få dispens för kemisk bekämpning av barkborre

FSC öppnar för möjligheten att använda insekticider mot granbarkborre under 2019. Sex tillstånd för nätfällor har redan beviljats och nu prövas ansökningar för kemikalien cypermetrin.
9. juli 2019

Gina Tricot kutter ut plastposer

Gina Tricot erstatter plastposer med papirposer som er produsert av resirkulert papir og som brytes ned raskt. Kjeden vil bidra til mindre plast i naturen og i havene.
9. juli 2019

Skogens ro i våre koier

Snippkoia - i skogen vest for Gitvola Foto: Margrete Ruud Skjeseth
9. juli 2019

Norge i dialog med Brasil om Amazonasfondet

Norge står ved klima- og skogavtalen med Brasil og fra norsk ståsted har Amazonasfondet fungert godt fram til nå. –Det vil være et tilbakeskritt dersom fondet, som har vært en inspirasjon for andre skogland, ikke videreføres. Jeg vil gjøre det jeg kan for at vi skal kunne fortsette, men det er ikke aktuelt å gå inn i en samarbeidsform som svekker grunnlaget for vårt partnerskap med Brasil. Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
9. juli 2019

Det grønne gullet – Verdier i skogen

Av Kjerstin Lundgård, Fylkesvaraordførerkandidat, Innlandet AP, Åsmarka
6. juli 2019

Forsker: Flere trær kan slette 100 år med karbonutslipp

Mer treplanting og skog over hele verden kan fjerne hele to tredjedeler av menneskeskapte utslipp, fastslår en ny klimarapport.
27. juni 2019

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året

Skognæringen tilbakeviser at de ikke tar nok hensyn til fugler i hekkeperioden. De avviser også at det hogges mest i juni.
26. juni 2019

Sverige bygger verdens høyeste trehus

Med sine 20 etasjer blir Skellefteå kulturhus verdens høyeste trehus, målt i antall etasjer. Bygget skal stå klart i 2021.
25. juni 2019

30 millioner til skogsolje fra Åmli

Biozin-fabrikken får avgjørende støtte. DEL Biozin Holding har fått tildelt 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge til jobben i forkant med å utvinne bio-råolje fra skogen i Åmli.
25. juni 2019

30 millioner til bioråolje

30 MILLIONER: Innovasjon Norge spytter inn 30 millioner kroner til et forprosjekt for den planlagte biozin-fabrikken i Åmli.
23. juni 2019

Tillater fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA

Konkurransetilsynet har i dag orientert Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA om at fusjonen mellom de to selskapene kan gjennomføres.
22. juni 2019

Sjur Baardsen blir ny rektor ved NMBU

Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ansatte i dag dekan Sjur Baardsen (60) som ny rektor. Han tiltrer 1. august.
21. juni 2019

Fjern formueskatten før den siste norske suksessbedriften selges til utlandet

Gründer og milliardær Jakob Hatteland advarer mot en politikk hvor alt blir solgt ut av landet.
18. juni 2019

Skog er gull

Vi er heldige i Norge som har mye skog. Den må vi forvalte godt. Skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken.
18. juni 2019

Nybildade skogsbolag certifierar sitt skogsbruk enligt PEFC

Gysinge Skog, Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar är nya skogsbolag som har bildats i och med delningen av Bergvik Skog. De nya bolagen certifierar sitt skogsbruk enligt PEFC-standarden.
18. juni 2019

Møtt med kritikk for å framstå arrogant: – Jeg beklager at jeg har vært for lite ydmyk

Det ble et klart ja til sammenslutning mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog og nesten like klar oppslutning om Mjøsens styreleder Terje Uggen på det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen Skog.
18. juni 2019

Enstemmig vedtak om fusjon i Glommen

38 årsmøtedelegater stemte enstemmig ja til Glommen Mjøsen Skog under det ekstraordinære årsmøtet i Glommen Skog i dag. Dermed er det bare Konkurransetilsynet som kan forhindre en storfusjon blant skogeierandelslagene i Innlandet.
17. juni 2019

Miljødirektoratet kjenner seg ikke igjen i sitka-kritikk

Naturvernforbundet har beskyldt sitka-rapport for å være næringspolitisk. Miljødirektoratet kjenner seg ikke igjen i kritikken.
17. juni 2019

VM og badeliv hånd i hånd ved Sagtjernet

På årets fineste dag var stranda på Sagtjernet opptatt av VM i tømmerfløting. Heldigvis ble det plass både til VM-deltakere og badegjester.
14. juni 2019

Kortreist drivstoff. Kjører på biogass fra Saugbrugs

Torsdag åpnet Haldens nye fyllestasjon for biogass. Dermed tar Halden kommune i bruk seks nye renovasjonsbiler som skal gå på biogass produsert ved Norske Skog Saugbrugs opplyser kommunen på sine nettsider.
14. juni 2019

Ni millioner for å lage «treklynge»

Agder Tresenter søker om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre på Agder gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder.
14. juni 2019

”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
14. juni 2019

For fire år siden feiret de med kake: Nå er fabrikken på Follum skrinlagt

Hønefoss skulle få biokullfabrikk til 400 millioner kroner og opptil 25 nye arbeidsplasser. Nå blir det ingenting.
14. juni 2019

Greenpeace kritiserar svenska SCA i ny rapport

Det svenska skogsbolaget SCA pekas i en ny rapport från Greenpeace ut som ett av flera storbolag som bidrar till den globala skogsskövlingen. Bolaget är leverantör till bland andra Libero, Edet och Ikea.
14. juni 2019

Mjøsen og Glommen slår seg sammen: Terje Uggen får fornyet tillit som styreleder

Det går mest sannsynlig mot en fusjon mellom Mjøsen skog og Glommen skog på deres ekstraordinære styremøte 18. juni.
14. juni 2019

Norske Skog AS vurderer notering på Oslo Børs

Norske Skog AS har i dag annonserer i en pressemelding igangsatt en prosess for å vurdere et offentlig tilbud og notering av aksjer på Oslo Børs. Norske Skog AS eies i dag av fond administrert av Oceanwood Capital Management Limited.
13. juni 2019

Ornitologer fortviler: Skogen meies ned mens fugleungene ligger i reirene

Norske fugleeksperter mener at tømmerhogst er skyld i at et stort antall fugleunger stryker med. Nå innfører skogbruket nye og strengere retningslinjer for hogst i fuglenes hekkesesong.
13. juni 2019

Løvenskiold trur ikkje skogavtalen med EU vil hindre næringa

Senterpartiet vil utsette klimaavtale med EU. Norskog ser ingen grunn til å vente.
13. juni 2019

Norske Skog AS vurderer offentlig tilbud og notering av aksjer på Oslo Børs

Norske Skog AS har igangsatt en prosess for å vurdere et offentlig tilbud (IPO) og notering av aksjer på Oslo Børs.
13. juni 2019

FSC föreslås ge dispens för giftigt preparat mot barkborrar

DNVLG, som miljöcertifierar skog åt FSC, vill få dispens för att använda det miljöfarliga preparatet Forester för att bekämpa barkborre. Preparatet innehåller cypermetrin som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, är farligt för bin och är hälsovådligt för människor, enligt
12. juni 2019

Fortsatt trøkk på tømmerkaier

Landbruksdirektoratet har mottatt 12 skisser etter utlysningen av tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Seks av prosjektene inviteres til den endelige søknadsrunden.
9. juni 2019

Nasjonalpark i Østmarka – hva vet vi, hva synes vi og finnes det alternativer?

DEL Det ville politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Enebakk ha innspill på, og inviterte til åpent møte i kommunestyresalen tirsdag kveld.
3. juni 2019

Salg av landbrukseiendom

Eiendommen Oppheim, er en utmarkseiendom beliggende i Rindal kommune. Eiendommen består av småkupert utmark 213 daa. Utmarksområdet inngår i reguleringsplan for Furuhaugmarka hytteområde, hvor det er regulert og tinglyst 4 hyttetomter/fritidseiendommer hver på 1 daa – 1,8 daa. I tillegg inngår eiendom ved RV 65 med 6 daa, hvor det på eiendommen er et gammelt verksted.
3. juni 2019

Spara träd vid avverkning – hjälp mykorrhizasvampar

Det är inte bara fåglar som gynnas av sparade träd vid avverkningar. Ny forskning från SLU visar att dessa träd också är mycket viktiga för de mykorrhizasvampar som växer i skogen och som bidrar till att ny skog kan växa upp.
3. juni 2019

Nå er den nye kaia på Mølen ferdig støpt

Halden kommune investerer 23 millioner kroner på Mølen for å sørge for at Halden-bedriftene har gode muligheter til eksport og import.
3. juni 2019

Har limträ någonsin varit hetare?

Den svenska tillverkningen av byggelement i korslimmat trä (CLT/KL-trä) och limträbalkar fortsätter att öka. Samtidigt genomför flera stora aktörer omfattande industrisatsningar på ytterligare produktionskapacitet av de populära byggmaterialen.
3. juni 2019

Utforsk tema:

Frøya kommunestyre har vedtatt å bruke en million kroner fra havbruksfondet til bekjempelse av sitkagra. Kommunen jobber med en plan for hvordan dette skal gjennomføres, og i planarbeidet har man behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen.
3. juni 2019

Mjøsen Skog-styreleder ber eierne vurdere hans stilling

Mjøsen Skogs styreleder Terje Uggen stiller sin plass til disposisjon. Det orienterte han styret om under dagens møte.
3. juni 2019

Frykter trusselen om medlemsflukt: – Kan ikke leve med splittelse

De mente at sammenslutningen av Mjøsen Skog og Glommen Skog var for dårlig utredet, gir for liten gevinst og for stor risiko. Nå har Erik A. Dahl og Hans Rindal kommet til at de vil stemme ja.
28. mai 2019

Vil produsere menneskeføde – ikke rovdyrmat

Skal, skal ikke. Etter å ha mistet 16 voksensauer og 27 lam på utmarksbeite i fjor, telte Torill O. Selboe på knappene om hun skulle fortsette med saueholdet eller ikke. To bjørnefellinger ble avgjørende.
28. mai 2019

Gir 60 000 til smårovvilt-prosjekt

Fylkeskommunen har besluttet å gi inntil 60 000 kroner i tilskudd til gjennomføring av prosjektet Smårrovvilt i Salten.
28. mai 2019

Svenskt bolag äger omstridd rumänsk skog

Förre statsministern Göran Persson, som är nominerad till ordförandeposten i Swedbank, är genom ett av sina bolag delägare i skog i Rumänien som enligt företrädare för rumänska skogsägare är stulen. Det visar ATL:s granskning.
28. mai 2019

Sylli Skog AS må vente til august for å få vedtak i konsesjonssøknaden

Etter at Rendalen kommune avslo søknad om konsesjon på Øvre Sjølie gård, har søknaden havnet hos Fylkesmannen. Der har de stor saksmengde for tiden.
27. mai 2019

Innspurt for ekteskap i skogen Avgjørende for skogsekteskap Høyspenning for skogbrukerne

Skogeierne i distriktet har spennende dager. Tidlig i juni velger skogeierne representanter til et ekstraordinært årsmøte 18. juni som skal ta stilling til sammenslåing av Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA. Et lite mindretall kan velte fusjonsplanene.
27. mai 2019

Landsskogtakseringen vant Eidsvold Værks skogpris

Det var Landsskogtakseringen som ble tildelt Eidsvold Værks skogpris 2019, under festmiddagen på Skog og Tre.
24. mai 2019

Nye rovdyrtall: Økning av jerv og bjørn i Norge

Mens både bjørne- og jervebestanden øker, ble det registrert færre ulver i 2018.
24. mai 2019

Grøfting etter hogst kan gi nytt bestand en god start

For å hindre at grøftekantene raser, skal grøfting helst gjennomføres ved bruk av profilskuffe med rette kanter. Foto Bjørn Helge Bjørnstad
24. mai 2019

Skogsägare allt mer intresserade av alternativa avverkningsmetoder – kan bokskogar bli något för ett varmare Finland?

Skogen är mycket viktig både för Finlands ekonomi och för att motarbeta klimatförändringen. Den är en förnyelsebar resurs och en viktig del av klimat- och miljöfrågorna som avlöser varandra.
24. mai 2019

Etablerer ny tømmeraktør, mister styreplass i Skogeierforbundet

Sammen med Tarje Kusslid og Martin Braanaas i Sunnfjord Skog har Ingunn Kjelstad etablert selskapet Fjordtømmer AS.
24. mai 2019

Utredning av forbud mot bruk av utenlandske treslag

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har Landsbruksdirektoratet og Miljødirektoratet levert en utredning av et eventuelt forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Rapporten viser at hensynene til naturmangfold, klima og næring kan balanseres godt gjennom fortsatt streng regulering av utsetting av utenlandske treslag.
24. mai 2019

Kjøp tre. Dropp plast. Redd verden. Sier skogbruket.

Skog- og trenæringen vil at vi skal bruke mer tre for å redde klima. En ny klima/natur-konflikt er på vei.
20. mai 2019

Vil gjenvinne spillvarme for å drifte drivhus og fiskeoppdrettsanlegg

Den svenske papirfabrikken BillerudKorsnäs Frövi og selskapet WA3RM ønsker å gjenvinne spillvarme for å drifte et stort drivhus og fiskeoppdrett på tettstedet Frövi.
20. mai 2019

Vil tilbakeføre fritak av elavgift for treindustrien

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil sikre at den norske treindustrien fortsatt får fritak for elavgift. Avgjørelsen blir tatt i Brussel.
20. mai 2019

Lokal jeger: – Rypejakta har blitt til en krigssone

Frustrerte lokale jegere mener dagens rypejakt må endres.
20. mai 2019

Det ser ikke riktig ut for Mjøsen Skog

DEL Leserinnlegg
20. mai 2019

Skogforskere frykter barkbilleepidemi

Tørkesommeren 2018 har gitt mye død gran på Østlandet. En annen viktig årsak til skogskadene og barkbilleangrepene var tung snø og mange brekte tretopper forrige vinter. Dersom årets forsommer blir varm og tørr kan det resultere i en ny barkbilleepidemi og omfattende skader på granskog.
20. mai 2019

Festår for tømmermenn

Det koker i tømmermarkedet, men barkbiller og gigahogst på kontinentet truer lønnsomheten.
20. mai 2019

Anmeldes for grov miljøkriminalitet: – Dette var da veldig tøft

Austri Vind ved styreleder Thor Svegården og Våler kommune ved ordfører Lise B. Svenkerud er politianmeldt av Norges Miljøvernforbund. – Miljøvernforbundet anser de to lederne som en direkte fare for natur- og miljøinteressene på Finnskogen og Kjølberget. Derfor bes politimyndighetene lokalt om umiddelbart ta dem inn til avhør.
20. mai 2019

– Tørkeskadene i skogen ser verre ut enn vi fryktet

Fjorårets drømmesommer får en høy pris. Enorme verdier er i ferd med å gå tapt fordi grantrær tørket, og blir angrepet av barkebiller.
16. mai 2019

Färskt papper mer miljövänligt än returpapper

I alla fall om elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket där råvaran produceras bedrivs på ett hållbart sätt. Detta visar en ny livscykelanalys från svenska miljöinstitutet.
15. mai 2019

Utmark som næring – nytt kurs

Skogbrukets Kursinstitutt har i samarbeid med NORSKOG, utviklet opplæringstilbudet: Utmark som næring. Første kurs er satt opp på Honne, Biri 7.-8. juni 2019.
15. mai 2019

Fusjonsdebatt for større innsikt?

DEL DEBATT
15. mai 2019

“Rotbløyta” i helga hjalp godt på skogbrannfaren. Men nå er det forbudt å gjøre opp ild i utmarka

Mange steder i Valdres kom det mellom 40 og 60 millimeter nedbør i løpet av helga. Det reduserte faren for skogbrann betraktelig.
15. mai 2019

FSC- ett viktigt skydd för svenska skogen

Sverker Liden påstår i en debattartikel att Världsnaturfonden tillsammans med andra aktörer står bakom köpbojkott av virke från 300 000 skogsägare. Detta är felaktigt, svarar Peter Westman, biträdande generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.
14. mai 2019

Skogeierne får 55 kroner mer for kubikkmeteren

Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
14. mai 2019

Flere vil bygge skogsveger

I forbindelse med vårens søknadsrunde har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke søknader om tilskudd til skogvegbygging.
11. mai 2019

Kraftig ökning av landets virkeslager

Färska siffror från Skogsstyrelsen visar på en kraftig ökning när det gäller lagervolymer av barrsågtimmer, massaved och massaflis. Enligt en nyligen genomförd lagerinventering ligger nivåerna på 10,1 miljoner kubikmeter, vilket är 36 procent högre än ifjol.
11. mai 2019

Stor potential att producera gröna bränslen inom massaindustrin

Forskningsinstitutet RISE menar att den svenska pappers- och massaindustrin skulle kunna öka produktionen av förnybara drivmedel och kemikalier och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen.
9. mai 2019

Norsk gran kan bli til iskrem og ost

Tømmerflis kan erstatta importert soya i dyrefôr og sikra matfatet vårt når klimaendringane trugar mattryggleiken.
9. mai 2019

God vekst og solid resultat for Bergene Holm

Bergene Holm melder om god vekst og godt resultat i 2018. For femte år på rad ble det produsert mer trelast enn noen gang i selskapets 72-årige historie.
9. mai 2019

Skogsvalet 2019: EU-valet viktigt för skogen och skogsägaren

Snart efter att riksdagsvalet avgjorts har det blivit dags för EU-val. EU-valet har hamnat lite i skymundan för riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna, men det är också ett viktigt val för skogen och skogsägarna i Finland. Speciellt med tanke på att skogen har en så viktigt roll för Finland är det viktigt att använda sin röst i EU-valet för en god, europeisk skogspolitik.
9. mai 2019

Aftenbladet mener: Vi trenger nasjonalparker

Leder: Naturen i Rogaland er intenst utnyttet. Derfor trengs det et kraftigere vern av de mest verdifulle områdene som fortsatt er noenlunde uberørt.
8. mai 2019

Hunton flyttar hem tillverkningen till ny fabrik för den nordiska marknaden

Norska Hunton firar i år 130 år, och under denna tid har företaget upplevt många mot- och medgångar. Efter en nystart i mitten av 2000-talet och beslutet att starta en egen försäljningsavdelning tar man nu steget att flytta hem tillverkningen av träfiberisolering till en ny fabrik i norska Gjövik.
7. mai 2019

Sporsnø hjalp jegere å felle ulv i Rendalen

I morgentimene tirsdag ble en ulvetispe felt i Rendalen. Det bekrefter Fylkesmannen i Innlandet.
7. mai 2019

Et klimasmart engangsprodukt af nanocellulose

Nyt og gammelt mødes, når skovens træer i samarbejde med en 3D-printer giver hospitalerne et alternativ til engangsforbindinger til pleje og beskyttelse af patienternes sår.
6. mai 2019

Holmen och Vida sänker timmerpriserna

Avverkningar på grund av barkborreangrepp ger stora mängder virke in till industrin i Södra Sverige. Det sammanfaller med vikande konjunktur för sågade trävaror och nu sänks därför timmerpriserna.
6. mai 2019

Debatt: Ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver investeringar i vägar

De långa avstånden i norra Sverige riskerar bli ännu längre när hastigheten på vägarna sänks på grund av eftersatt vägunderhåll och trafikfarliga vägar. Men framförallt påverkar det bristande vägunderhållet konkurrenskraften för näringslivet i norra Sverige. Därför behövs investeringar i både vägar och järnväg. De ökade anslagen för infrastruktur är välkommet, men räcker inte till på långa vägar. Anslagen till byggnation och underhåll av vägar behöver öka väsentligt.
6. mai 2019

Kraftig nedgang i bruk av palmeolje

Det ble brukt langt mindre palmeolje i drivstoff i Norge i 2018 enn året før, 93 millioner liter i 2018, mot 320 millioner liter i 2017. Samtidig har bruken av avansert biodrivstoff økt. Det viser omsetningstallene for biodrivstoff i 2018.
6. mai 2019

Europas barkborrar skapar problem för inhemska sågade trävaror

Många skogsägare lider fortfarande av sviterna efter fjolårets omfattande barkborreangrepp, och årets svärmning står för dörren i södra Sverige. Samtidigt har angreppen i Tyskland och Mellaneuropa fått sågverken där att gå för högtryck vilket skapar ett överutbud av timmer.
6. mai 2019

Raskt inn i fremtiden

LEDER: «Tre er noe av det mest trendy som finnes. Miljøet gir industrien mye gratis. Det er ingen grunn til at en trendy bransje skal produsere på gammeldags vis.»
2. mai 2019

Åpner verdens største massivtrefabrikk på Åmot

Treindustriselskapet Splitkon åpner tirsdag selskapets nye fabrikk til 250 millioner kroner.
2. mai 2019

Aldri har det stått så mye trær i skogen. Aldri har det vært tatt ut så mye tømmer. Aldri har det vært så høye priser

Tømmerveltene ligger godt synlig langs vegene, og på sagbrukene og terminalene ligger tømmeret i uendelige rekker. De bølger avgårde ikke helt ulike de åsene de har vokst opp i.
2. mai 2019

Rekordmange granbarkebiller i svenske skoger

Den svenske Skogsstyrelsen forteller om urovekkende nytt om barkebiller i svenske skoger. De er flere og tidligere ut enn vanlig.
30. april 2019

Tømmerprisene fortsetter å øke

Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter, noe som er 55 kroner mer enn i 1. kvartal 2018. Det er hogst av gran og furu til massevirke som bidrar mest til prisøkningen.
26. april 2019

Skogkultur

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.
26. april 2019

Skogsveier

OppdatertNeste oppdatering22. april 2020Nøkkeltall 94 kilometer skogsbilveier ferdigstilt i 2018
26. april 2019

Sterkt fall i Indonesias avskoging

Avskogingen i Indonesia gikk kraftig ned i 2018 sammenlignet med året før. Det viser tall som ble offentliggjort i dag fra Global Forest Watch, et norsk-støttet samarbeid med Google. Dette er andre år på rad at avskogingen i verdens tredje største regnskogland går ned.
24. april 2019

Skogbranner ute av kontroll i Vest-Agder

Brannvesenet har rekvirert helikopter for å få slukket flere skogbranner i Vest-Agder.
24. april 2019

Null nullskatteytere

Ingen mennesker med formue i Norge blir nullskatteytere over mange år, dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Mennesker som har ligningsformue på over 10 millioner kroner, som typisk eier en liten eller mellomstor bedrift, har 75 prosent eller mer av formuen sin i virksomhetene de eier. Derfor kan det personlige skattebidraget de betaler variere over tid, avhengig av om bedriften de eier, tjener penger eller ikke.
23. april 2019

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

En skogeier som vil bytte fra PEFC- sertifkat til FSC må påregne mer administrasjon, advarer skogsjef i Norskog, Erling Bergsaker: – Du må ha mer system i rapportering på eiendomsnivå. Det fordrer en litt mer aktiv eier. En skogbruksplan ivaretar ikke dette fullt og helt, sier han. Foto: Norskog
12. april 2019

Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN.

Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for variasjonen i norsk natur somt ble tatt i bruk i MiS-kartleggingen i 2017.
12. april 2019

Tilskudd for 2019 – nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.
12. april 2019

Frykt for at Blæstad-underskudd skal ramme videre satsing på Evenstad

Ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) i Stor-Elvdal kommune, samt skogsjef Per Skaare og næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen skog, er bekymret for Evenstad-framtiden etter de siste dagenes uro ved høgskoleavdelingen.
11. april 2019

Stadig flere jegere

Over en halv million nordmenn står oppført i Jegerregisteret nå, noe som er en økning på nesten 90 000 jegere på ti år. Av disse er 14,5 prosent kvinner. Over 202.000 løste jegeravgift i fjor.
11. april 2019

Fra studentbedrift til vellykket arbeidsplass

Henrik Selboe og Vegard Kjøsnes har begge tatt en bachelorgrad i skogbruk på HINN Evenstad. Nå driver de Trøndelag trefelling AS.
11. april 2019

Svenske jegere bekymret for tiltak for å skyte mer villsvin

Svenske myndigheter har bestemt at varmesøkende sikte skal tillates i jakt på villsvin fra 15. mai. Det svenske jegerforbundet er bekymret, og frykter det vil føre til jaktulykker.
10. april 2019

Så mange jegere er det i din kommune

De etter hvert så kjente «jegertvillingene» er langt fra de eneste kvinnelige jegerne i Norge. I fjor økte andelen kvinnelige jegere med 4,7 prosent.
10. april 2019

Så mange jegere er det i Nittedal

*Klikk på din kommune i kartet over for å få tallene for din kommune*
10. april 2019

NJFF går så det suser!

NJFF har god grunn til å være fornøyde om dagen. Aldri før har det vært så mye aktivitet i foreningene og medlemstallene øker.
10. april 2019

Sensurerer prisene i tømmermarkedet

Skogeierne får bind for øynene. Romedal- og Stange Almenning bruker virkesdatasystemet VSOP sine månedlige prisopplysninger, brutt ned til kommunenivå, for å holde oss prismessig orientert i tømmermarkedet.
10. april 2019

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale (Midlertidig)

BakgrunnBruk av tre til bærende konstruksjoner er et godt klimatiltak i alle faser av en byggeprosess. Lavere energiforbruk i byggeperioden, renere arbeidsmiljø og mindre støv, mindre avfall og raskere oppføring av bygg er noen av fordelene med å bygge i massivtre.
9. april 2019

Stadig flere kvinnelige jegere i Norge

Totalt er det over en halv million registrerte jeger i Norge, viser tallene fra jegerregisteret til Statistisk sentralbyrå (SSB).
9. april 2019

Full strid om verneprosess

Innlandskommuner reagerer kraftig på at Fylkesmannen oversendte en liste med 153 aktuelle vernearealer, før kommunene ble orientert – via telefonmøter.
9. april 2019

Certifiering kräver giftfria plantor

Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det certifierade skogsbruket efter 2019.
8. april 2019

Planting av skog er et godt klimatiltak

Evalueringen av pilotfasen for planting av skog på nye areal bekrefter at tiltaket har god klima- og næringseffekt. I løpet av en treårige pilotfase har det blitt plantet gran på i overkant av 6000 dekar i pilotfylkene Rogaland, Trøndelag og Nordland.
8. april 2019

Overdrive skogvern i Norge

Staten har dei seinare åra løyvd 400-500 millionar kroner kr årleg til skogvern. Det er pengar som kan nyttast til viktigare føremål.
8. april 2019

Velg Skog og Tenk Tre

Skogbruket ville neppe vært det samme uten tidligere generasjoners fremsynthet og samhandling. Nå må vi ta den samme medisinen i kampen om de unge og kloke hodene og virkelighetsoppfatningen av skogbruket blant folk flest, skriver Jørn Lileng i Velg Skog i Norsk Skogbruk 3-2019
8. april 2019

Foreslår jakt av 7000 bukker på Hardangervidda

For å sikre seg mot skrantesyke på villrein, vil Villreinutvalget for Hardangervidda nå få ned bukkebestanden.
4. april 2019

Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak

Evalueringen av pilotfasen for planting av skog på nye areal bekrefter at tiltaket har god klima- og næringseffekt.
4. april 2019

Insektskader fører til at skogen i Europa dør

Etter flere år med varme og tørre somre har mange land i Europa hatt omfattende angrep av granbarkbillen. Også i Skandinavia har vi sett en økning i senere år.
4. april 2019

Fylkesnytt fra Innlandet 2/2019

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Innlandets første Regionale bygdeutviklingsprogram.
4. april 2019

Sommerjobb skogbruk

Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal søker ivrig og motivert ungdom mellom 15 og 26 år til skogrelatert sommerjobb. Søknadsfrist 20. april 2019
3. april 2019

Nå blir tilbudene på storviltjakt lagt ut

Over 1 000 jaktlag er med i kampen om elgjakt hos Statskog. Nå legges tilbudene ut.
2. april 2019

Uvanlig barkbilleangrep i Vestfold

Undersøkelser viser at det ikke bare var den vanlige barkbille-arten som hadde angrepet skogen i Vestfold.
1. april 2019

Et nytt kapittel for vindkraften

Avisinnlegg av olje- energiminister Kjell-Børge Freiberg
1. april 2019

Skautravere protesterte mot vern: – Vi ble hørt!

Det ble ramaskrik da det i fjor ble kjent at et område i Røysjømarka var foreslått vernet som naturreservat. Nå er Trestikle naturreservat et faktum, men brukerne av marka har blitt hørt – og området kan fortsatt brukes til blant annet orienteringsløp.
29. mars 2019

Villedende markedsføring fra Glommen Skog

Viken Skog er opptatt av at skogeierne skal få god og korrekt informasjon om priser og leveringsvilkår, og har derfor reagert på den senere tids markedsføring fra Glommen Skog og Mjøsen Skog, som begge blant annet hevdet at de hadde best tømmerpris. Begge har nå innrømmet at dette var villedende markedsføring og at de har brutt markedsføringsloven. Glommen Skog fortsetter imidlertid å spre prisinformasjon til skogeierne som ikke er etterprøvbar av andre enn dem selv.
29. mars 2019

Konsernsjefen i Norske Skog går av

Konsernsjefen i Norske Skog fratrer etter uenigheter med styret.
29. mars 2019

Etablerer nytt skogselskap i vest

Vil effektivisere hogst og transport av tømmeret, samt etablere ny treindustri.
29. mars 2019

Skogplanteforedling er viktig for bioøkonomien

Om lag 50 deltagere fra bl.a. skogforskningen, skogforvaltningen, planteskoler og skogeierforeningene var tidligere denne uken samlet på Kvatninga i Trøndelag til nordisk temadag om skogfrø- og planteforsyning i et framtidig klima.
27. mars 2019

Ekstra kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om ekstra kvote for lisensfelling av inntil fire ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Det er samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at de normalt kan fatte nye vedtak når det foreligger oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil være at slike tall skal være verifisert av Rovdata eller Statens Naturoppsyn.
27. mars 2019

– Rovviltovervåking i verdensklasse

Publisert 27.03.2019
27. mars 2019

Ny type skogbruk kan redusere råteskader i skog

Soppen rotkjuke tar knekken på hvert femte norske grantre og fører til enorme tap for skogbransjen. Digitale data fra hogstmaskiner, satellitter, fly og droner kan bidra til å hindre smittespredning.
27. mars 2019

Nå har Elverum fått nok et milliardselskap

2018 ble et rekordår for 20-årsjubilanten Nortømmer AS, som nå er Elverums andre milliardselskap.
26. mars 2019

20 millioner til miljøvennlig transport

Södra investerer 20 millioner svenske kroner i miljøvennlige transportløsninger. Investeringen er et skritt i retning målet om å bli fossilfri innen 2030.
26. mars 2019

Massevirkeprisene øker fortsatt.

I gjennomsnitt for hele landet er nå massevirkeprisen på gran oppe i 350 kroner pr. m³, mens den for furu ligger på 327 kroner. Sammenlignet med februar i fjor er granprisen 85 kroner opp og furuprisen 86 kroner opp, det skriver Norsk-Skogbruk.
26. mars 2019

Mistet tømmer under uværet på Nordvestlandet

DEL Cirka 400 kubikkmeter tømmer gikk på havet da lasteskipet Hagland Captain fikk problemer i Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag kveld.
25. mars 2019

Norges plan for telling av opptak og utslipp fra forvaltet skog i 2021-2025

Skog og annen arealbruk vil være en del av samarbeidet mellom Norge og EU om oppfyllelse av våre utslippsmål for 2030.
25. mars 2019

Valgt inn i Sp-toppen: – Vi kan skape 20 milliarder og 25.000 nye jobber i Innlandet. Men det virker som rikspolitikerne har mistet interessen

Nyvalgt sentralstyremedlem Kjersti Bjørnstad fra Gjøvik etterlyste større ambisjoner og satsing på bioenergi på Sp-landsmøtet på Hamar lørdag.
25. mars 2019

Eventyrlige tømmerpriser

Wilhelm Gerhard er skogbestyrer for glassverkfamilien Poschinger. Han vil ikke bytte med noen. Foto Johs Bjørndal
24. mars 2019

Distriktsårsmøter i NORSKOG

Det skal i de nærmeste ukene arrangeres årsmøter med Skogforum i alle NORSKOGs distrikter.
22. mars 2019

Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for å skjøte mer skog i Norge

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) om hvilke konkrete tiltak statsråden vil sette i gang for at vi skal kunne hugge, plante og skjøte mer skog i Norge.
21. mars 2019

Velg Skog har vært viktig for rekrutteringen til skogbruket

Landbruks- og matdepartementet i sitt nye strategidokument "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" peker på at Velg Skog har vært viktig for rekruttering til skogbruket.
20. mars 2019

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar

- Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
20. mars 2019

Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta

Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.
20. mars 2019

Elgjakt

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.
19. mars 2019

Mjøstårgnet – världens högsta träbyggnad färdigställd

Mjøstårgnet öppnades officiellt den 15 mars 2019 och tog över titeln som världens högsta träbyggnad. Den 18 våningar höga byggnaden i Brumunddal i Norge når en höjd på 85,4 meter. I byggnaden finns ett hotell, bostäder och kontorsutrymmen. Metsä Wood s snabba, lätta och miljövänliga Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber) användes i byggnadens mellanbjälklag.
19. mars 2019

Færre villrein felt i Norge

Årets villreinjakt er over. Det ble til sammen felt ca. 6500 villrein i hele landet. I 15 av de 23 ulike villreinområdene i Norge gikk antall felte dyr ned.
19. mars 2019

Stora Enso investerar mångmiljonbelopp i Hyltebruk

Skogsindustrikoncernen Stora Enso investerar motsvarande drygt 52 miljoner kronor i en ny produktionslinje och ny infrastruktur för formpressad fiber vid massabruket i Hylte.
18. mars 2019

Innlandet har og kan skog

Av fylkesmann Knut Storberget og Kjell Joar Rognstad, avdelingsdirektør, skog- og trebruk
15. mars 2019

Verner viktige skogområder

Regjeringen verner i dag 18 skogområder i åtte fylker. Et stort antall truede arter lever i områdene. Vernevedtaket er enda et skritt mot målet om vern av ti prosent av skogarealet.
15. mars 2019

Riktig skogsdrift bidrar til godt klima

I et leserinnlegg i forrige uke kommer MDGs Kristoffer Robin Haug og Hanne Lisa Matt med et utspill mot flatehogst som setter både klima og eiendomsretten til side.
15. mars 2019

Truet villreinbestand har økt med 400 dyr

Villreinbestanden som trues fra alle hold av ferdsel og aktivitet i Rondane har økt med 400 dyr i løpet av de siste årene.
15. mars 2019

Sier ja til Fritzøe Skoger som AS

SILJAN: Mye tyder på at foretaket som eier nesten all skog i Siljan får lov til å bli aksjeselskap. - Ja, jeg har tro på et enstemmig vedtak i formannskapet.
15. mars 2019

Stora Enso investerar i nästa generations förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara lösningar av formpressad fiber

Stora Enso investerar 5 MEUR i en ny produktionslinje och relaterad infrastruktur för att tillverka produkter av formpressad fiber vid bruket i Hylte. Tekniken för formpressad fiber gör det möjligt att tillverka cirkulära produkter, vilket innebär att de är förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara, samt inte innehåller någon plast.
14. mars 2019

Østmarka: Har vurdert ny nasjonalpark

Miljødirektoratet har vurdert verneverdiene i Østmarka. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark.
13. mars 2019

Småkraftprisen til Anders Kiær

(13/03/2019) Småkraftentusiasten Anders Kiær fekk utdelt Småkraftprisen 2019 under bankettmiddagen på Småkraftdagane tysdag kveld. Prisvinnaren var ein av grunnleggarane for å starte Småkraftforeninga.
13. mars 2019

Ny skogkulturkalkulator for prioritering av investeringer

NORSKOG og SKOGKURS har i et samarbeidsprosjekt utarbeidet en skogkulturkalkulator som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak.
12. mars 2019

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling

Strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteti skog- og trenæringa. Strategi for å stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt.
11. mars 2019

Skogkveld for skogfagstudenter ved NMBU og Evenstad.

I slutten av februar arrangert Velg Skog; «Skogkveld med Velg Skog og næringen» på henholdsvis NMBU og Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad.
11. mars 2019

Klær av trær – finsk oppfinnelse kan revolusjonere klesindustrien

Tekstilindustrien er verdens nest mest forurensende industri etter oljeindustrien. Men snart kan skogen kle oss uten kjemikalier.
11. mars 2019

Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen

NORSKOG har nå avsluttet prosjektet "Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen"
11. mars 2019

Ressursgrunnlag for 40% innblandet biodrivstoff i Norden

Norden har ressurser nok til å kunne besørge egen innblanding på opptil 40 %, mener forskere ved NMBU. Men storproduksjon av skogsbasert biodrivstoff får konsekvenser for flere i verdikjeden.
11. mars 2019

Over 150 år siden en ulv ble felt sist

Sist det var observert ulv i Kongsberg og Numedal var helt tilbake til 1850-tallet.
8. mars 2019

Lyser ut 35 millioner til forskning på skog og klima

Det trengs mer kunnskap om skogens betydning i klimasammenheng. Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og BIONÆR lyser derfor ut til sammen 35 millioner kroner til forskning på skog og klima for prosjekter med oppstart i 2020.
8. mars 2019

Berit er fersk administrerende direktør for en vekstbedrift med 100 ansatte

– Ta utfordringen når du får den!, lyder Berit Nordseth Moens råd til andre kvinner.
7. mars 2019

Miljødepartementet vil prioritere å behandle Saugbrugs-saken

Departementet vet ikke hvor lang tid det vil ta å behandle klagen på vedtak om CO2-kompensasjon, men sier at saken vil bli prioritert.
6. mars 2019

Vurderer CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs

Klima- og miljødirektoratet mottok den 28. februar en begjæring om omgjøring av vedtak om CO2-kompensasjon fra Norge Skog Saugbrugs.
6. mars 2019

Innlandet kan bli Norges «Bio Valley»

Med samarbeid og kulturfellesskap innenfor grønne næringer i Innlandet kan det skapes verdier for inntil 20 milliarder kroner og 25 000 arbeidsplasser, ifølge ny rapport.
5. mars 2019

Toppsjefen i Mjøsen Skog sa opp på dagen

Steffen Skolseg sa opp på på dagen som administrerende direktør i Mjøsen Skog.
5. mars 2019

Utlysning av tilskudd i landbruket 2019

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har på sine nye nettsider lagt ut en oversikt med informasjon og frister for noen tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk som forvaltes av Fylkesmannen. Selv om Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har blitt et embete, skal midlene i landbruket fordeles på to fylker i 2019.
4. mars 2019

Han kan bli ny direktør etter skogfusjonen: – Jeg er stolt og glad

Gudmund Nordtun er foreslått som ny administrerende direktør for det fusjonerte selskapet Glommen-Mjøsen Skog. Beskjeden fikk han for to uker siden. – Jeg er stolt og glad over tilliten jeg har fått. Det har vært en krevende tid, nå starter jobben, sier Nordtun.
4. mars 2019

Tilskudd til kai-og tømmerterminaler i 2019

Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 mill. kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.
4. mars 2019

Følger med på faren for barkbilleutbrudd

Fangsttall for 2018 i overvåkingsprogrammet viser at populasjonene av barkbiller har vært stigende i Sør-Norge. De høyeste populasjonene ble målt i sørlige deler av Trøndelag.
4. mars 2019

Regjeringens syn på vindkraftutbygging i Norge

Statssekretær Liv Lønnum holdt dette innlegget på frokostmøtet "Kampen om vindkrafta" i regi av CICERO og NVE på Kulturhuset i Oslo 1. mars 2019.
28. februar 2019

Det er klondyke i skogen – alle vil selge til gode priser

ÅSNES: Roger Engen kan ikke huske at han har hatt så mye «på blokka» på de 32 årene han har drevet som skogsentreprenør. Det er stor etterspørsel etter massevirke og skogeierne svarer på den gode prisoppgangen med å hogge som aldri før.
27. februar 2019

Ny statusrapport om verdens biomangfold

Et mangfold av arter, økosystemer og gener er avgjørende for at vi kan produsere mat i verden, men en økende befolkning, klimaendringer, forurensing og overbeskatning truer biomangfoldet i landbruket.
27. februar 2019

Truer med å legge ned Norske Skog Saugbrugs

Norske Skog krangler med regjeringen om CO2-kompensasjon, og går langt i å true med nedleggelse av Saugbrugsfabrikken i Halden.
27. februar 2019

Grunneigarar fryktar at nasjonalparken kjem, anten dei vil eller ikkje

– Me har ikkje så mykje me skulle ha sagt, trur Nils Kristian Frafjord i Frafjord fellesdrift.
26. februar 2019

Rovviltnemnder snur ikke i sak om jakt på fire ekstra ulver

Det er fortsatt lov å jakte inntil fire ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
26. februar 2019

Ber for villreinen

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen prioritere hensynet til villreinen i planleggingen av ny Europavei 134 over Haukelifjell. Forbundet ber om en lang tunnel som sikrer villreinen fri passasje mellom viktige beiteområder.
25. februar 2019

Vida med fortsatt god lönsamhet

När sågverkskoncernen Vida redovisar sin bokslutskommuniké för 2018 syns en viss avmattning under andra kvartalet. Generellt är lönsamheten fortsatt god och rörelseresultatet för 2018 landade på 880 miljoner kronor jämfört med 486 miljoner kronor för 2017.
25. februar 2019

Planterekord for Statskog

Statskog satte 2,2 millioner skogplanter i jorda i 2018. Har du et nyhetstips?
25. februar 2019

Planterekord i Statskog

Statskog satte 2,2 millioner skogplanter i jorda i 2018. Det er hundre tusen planter mer enn året før.
25. februar 2019

Fersk fylkesmann med grønne ambisjoner

ØNSKER DIALOG: – Kom- munene føler kanskje at når fylkesmannen kommer – that means trouble! Men vår ambisjon er at vi skal være medspillere. Vi har felles utfordringer, vi skal vokse og gro, og når det gjelder de sakene som kan være litt trøblete, ønsker vi tidlig dialog, sa fylkesmann Knut Storberget til tilhørerne i Kongsvinger. Foto Astri Kløvstad
22. februar 2019

Miljøministeren har funnet klimarom for mer trehugst

Norge kan hugge mer skog og samtidig oppfylle vedtatte klimamål, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Det er skognæringen tilfreds med.
22. februar 2019

Slektsgård solgt for 80 millioner kroner

Gammelstu Stai gård, Hirkjølen skog og Seljordet gård har vært i familien siden 1536. Nå er landbrukseiendommen solgt til Brøttum Almenning.
21. februar 2019

Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.
20. februar 2019

#Motkultur Skogen må flyte

DelSkognæringens primære produksjonslinje starter på stubben og ender på en byggeplass, i en butikk eller i et hus. Dersom produksjonen skal flyte, må infrastrukturen være på plass.
20. februar 2019

Får 7,6 millioner av Forskningsrådet

Borregaard har fått 7,6 millioner kroner i støtte til et prosjekt for utvinning av bioaktive stoffer fra gran.
20. februar 2019

Virkeslagren åter på normala nivåer

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha legat på 8,2 miljoner kubikmeter den 31 december 2018. Det är 28 procent mer än samma tid förra året och innebär att virkeslagren åter är på normala nivåer
20. februar 2019

Separerer seg etter 40 år for å behalde garden

– Me ser ingen annan utveg, seier Harald og Randi som har vore gift sidan 1979.
19. februar 2019

Svar på skriftlig spørsmål om personlig eierskap i landbruket

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om statsråden vil ta initiativ til ovendringer for å styrke det personlige eierskapet i landbruket.
19. februar 2019

Ny rapport: Treplanting i stor skala kan ta bort ti års CO₂-utslipp

– Trær er vårt viktigste våpen i kampen mot klimaendringer, sier økologen Thomas Crowther.
19. februar 2019

Varsam huggning en räddning för regnskogen

Kamerun.Medvetna europeiska konsumenter och motorcykelburna skogsvaktare ska rädda den sista stora regnskogen undan skövling.
18. februar 2019

Kina og India leder an i forgrønningen av jorda

Publisert 13.02.2019Kinas utstrakte planting av trær og Indias intensiverte jordbruk er hovedårsakene til at jordas overflate er blitt betydelige grønnere siden tusenårsskiftet. Det viser en ny studie.
18. februar 2019

Presisjonsskogbruk kan redusere råteskader i skog

Soppen rotkjuke tar knekken på hvert femte norske grantre og fører til enorme tap for skogbransjen. Digitale data fra hogstmaskiner, satellitter, fly og droner kan bidra til å hindre smittespredning.
18. februar 2019

#Motkultur Party uten ryddegjeng

Det er fest i skogen, men ingen til å rydde opp og ta regninga. Bakrusen kan vare i hundre år.
18. februar 2019

Wood Resources International slår alarm om norsk skogindustri

Håkan Ekström i Wood Resources International mener norske skogbedrifter må begynne å investere mer. – Ellers blir det vanskelige å være konkurransekraftige.
15. februar 2019

Villsvin til besvær

Innlederne under villsvinmøtet; Pål Sindre Svae, Carl Andreas Grøntvedt og Peer Ola Hofmo.
15. februar 2019

Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

Snittet for de 17 400 skogeierne som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2017, var økt til 44 000 kroner. Men i løpet av to år har det blitt 3 600 færre personer med positiv næringsinntekt fra skogbruk. En del av nedgangen skyldes endrede skatteregler.
14. februar 2019

Vil overføre giganteiendom til nytt selskap

Michael Stang Treschow har søkt om å overdra sine enorme skogeiendommer til et nystiftet AS. Det vil bare gi fordeler, forsikrer Fritzøe Skoger-sjefen.
14. februar 2019

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Vil det være i tråd med dagens konsesjonslov, samt Granavoldenplattformens vektlegging av «en eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden» som en bærebjelke i landbrukspolitikken og at regjeringen vil «styrke den selveiende bonden ved praktisering av jord- og konsesjonsloven», å omgjøre konsesjonsbelagte landbrukseiendommer fra enkeltpersonsforetak til AS på grunn av primært skattemessige forhold, og vil statsråden ta initiativ til lovendringer for å styrke det personlige eierskapet i landbruket?
14. februar 2019

Raymond Johansens rypejakt kostet 7500 kroner. Her betaler de 61.000

VILT: Direktør Knut Berge (t.v.) og aksjonær Ola Mæle på elgjakt på Namdal Bruk i Nord-Trøndelag. De leier ut ialt 669.000 dekar med jaktterreng til priser som ligger vesentlig over det Raymond Johansen betalte hos Petter Stordalen.
13. februar 2019

#Motkultur Nødvendig skogvernpresisering

I Granavolden-erklæringen av 17. januar 2019 skriver den nye flertallsregjeringen følgende om skogvern: «Regjeringen vil verne 10 % av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skognæringas bidrag til det grønne skiftet». Skognæringa i Trøndelag…
13. februar 2019

Samarbeider for et mer bærekraftig skogbruk

Hvor godt stemmer datasimulering av skogvolum og hogst med virkeligheten? Det skal Statskog og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) finne ut når de nå inngår et tettere samarbeid. Å kombinere digitale skogdata med data fra hogstmaskiner kan bidra til et mer bærekraftig skogbruk.
13. februar 2019

Fusjon Glommen- og Mjøsen Skog: Hva er alternativet?

DEL MeningerEinar Moe og Hans Bernhard Jahren stiller spørsmålstegn ved våre argumenter for fusjon mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog. Vi setter pris på engasjerte fagkollegaer som bidrar til en viktig debatt, og vil her svare ut for de motargumentene som kommer opp.
12. februar 2019

Servettbudgeten gör skogen helt värdelös

Nyckelbiotop. För många skogsägare finns det inget hemskare ord, och det är kanske inte så konstigt. Om statliga Skogsstyrelsen beslutat att ett område är nyckelbiotop – har höga naturvärden och en mycket stor betydelse för skogens hotade växter och djur – så kan skogsägare inte längre sälja virke som avverkats där. Detta eftersom frivilliga skogscertifieringar, däribland FSC-certifieringen, förbjuder avverkning av nyckelbiotoper. Ett hot mot äganderätten, tycker skogsägarintresseorganisationer och centerpartister.
11. februar 2019

Jegere hetses på sosiale medier etter «trofébilder»

«Trofébilder» av gauper skutt på jakt får det til å koke over i kommentarfeltene på sosiale medier.
11. februar 2019

Sveaskog svarar på kritiken från 23 miljö- och naturorganisationer på DN Debatt 6/2

Detta är ett debattsvar från Sveaskog. Sveaskog välkomnar en fördjupad debatt om skogens roll i naturvårds- och miljömålsarbetet men samtalet om skogen måste breddas. Det är samtidigt centralt att väga in skogsbrukets roll i klimatarbetet och i den växande bioekonomin. Hur ökar vi den biologiska mångfalden i skogen samtidigt som vi använder skogen för att utveckla Sverige till världens första fossilfria välfärdsnation? Det är i det arbetet som Sveaskog gör störst nytta.
10. februar 2019

Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer Et endelig farvel til smøremembranen

Hver eneste tømmerstokk skal brukes til det den passer best til og mindre svinn. Det er målet til Moelven Våler AS i Braskereidfoss når sagbruket blir det første i Norge med røntgensortering av tømmer.
6. februar 2019

Historiske resultater fra Moelven

Moelven leverte i 2018 sitt beste fjerde kvartal noensinne, og ligger an til et årsresultat som er det nest beste i konsernets historie.
6. februar 2019

Fylkesnytt fra Agder 1/2019

Nyetablerte Fylkesmannen i Agder er ute med sitt første nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om gode driftsforhold og høy aktivitet i skogbruket.
6. februar 2019

Miljødirektoratet har ingen plan for CWD-funn på Hardangervidda

Samstundes som reinstamma er lågare ønska, kjenner Hardangervidda villreinutval presset om å sikra CWD-prøvar.
6. februar 2019

#Motkultur Frivillig vern av skog = dårlig forvaltning

DelI Nationen torsdag 31. januar med overskrift «Hogst eller frivillig vern?» skriver Gjermund Andersen, leder i Skogutvalget i Naturvernforbundet, om hvor fortreffelig kompensasjonen for frivillig vern er, og hvor bra vern av skog er for det biologiske mangfoldet.
5. februar 2019

Klondyke-stemning for Jan Birger: – Jeg har aldri opplevd maken

Pengene og oppdragene strømmer inn for Jan Birger Holth og hans kollegaer i samme bransje.
4. februar 2019

Borregaard blir størst i verden på bioetanol fra trevirke

Mandag åpner de en ny produksjonslinje i Sarpsborg, og tredobler produksjonen.
4. februar 2019

Elektrifisering av transportsektoren reduserer energiforbruket

NYHETER NVE-analyser av energiforbruket i Norge frem mot 2035 viser at en stadig større del kan bli dekket av strøm, bioenergi og fjernvarme.
1. februar 2019

Hvilket treslag brenner best?

Målt etter volum har kristtorn høyest egenvekt og brennverdi, etterfulgt av barlind, bøk, eik, ask og og rogn.
1. februar 2019

Elverum hogger mest skog

Hedmark er det største skogfylket. Det viser de nye tallene fra SSB, hvor Trysil topper lista over mest skog, mens det hogges mest tømmer i Elverum.
1. februar 2019

Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

Det er satt av en ramme på 2,8 mill. kroner som kan tildeles prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis til gode.
1. februar 2019

Kraftigt ökade priser för leveransvirke under 2018

Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att priserna för leveransvirke var högre under 2018 än på många år. Prisökningen gäller både timmer och massaved och syns över hela landet.
31. januar 2019

​Europas statsskoger i Norge

Foto: Representanter fra Landbruks- og matdepartementet, NIBIO, Statskog SF og Eustafor.
31. januar 2019

Gjennomgår ekstra ulvekvote

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) har fattet vedtak om ekstra lisensfellingskvote for ulv utenfor ulvesonen. Departementet vil vurdere om vilkårene for at rovviltnemndene kan fatte et slikt vedtak er oppfylt. I tillegg vil departementet, så raskt som mulig, behandle eventuelle klager som kommer på rovviltnemndenes vedtak. Iverksettingen av vedtaket utsettes imidlertid ikke som følge av dette.
30. januar 2019

Så mange gauper kan felles under årets jakt

Fredag starter årets jaktsesong på gaupe. Klima- og miljødepartementet har fastsatt årets kvote til 55 dyr.
30. januar 2019

Har funnet nytt ulverevir

Det er dokumentert både et nytt valpekull og et nytt ulverevir i ulvesona. Det kommer fram i en statusrapport som Rovdata legger fram på ulvebestanden neste uke.
30. januar 2019

Pristak på fjernvarme

Eidsiva Bioenergi vil i vinter sikre at alle deres fjernvarmekunder får øvre grense på energiprisen.
29. januar 2019

Esso Norge AS (Esso) har besluttet ikke å importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2019.

Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at vi når innblandingskravet på 12 prosent for 2019 uten bruk av palmeolje.
29. januar 2019

En avgjørelse fra Donald Trump bidrar til at skogsmaskinene i Trøndelag går for fullt

GÅSBAKKEN: Selv om prisene har gått i været, blir det hogd mindre tømmer i Trøndelag. Men om noen år, da skjer det ting i skogen. Hva har Donald Trump å gjøre med trøndersk skogdrift? Faktisk ganske mye.
28. januar 2019

Løper elektrifiseringen fra biodrivstoff?

Vi vet at de elektriske personbilene tar markedsandeler, men «alle» sier at «tungtransport, luft- og skipsfart vil trenge biodrivstoff».
28. januar 2019

Skogbruk har stor samfunnsmessig betydning

DEL leserinnleggSkogbruk skaper arbeidsplasser og verdier og bidrar gjennom dette grunnlag for bosetning. Ved at ressursen befinner seg i distriktene, skapes det derfor næringsgrunnlag også i distrikter med liten industri og annen verdiskaping.
28. januar 2019

Råvareeksport av tømmer -eller verdiskaping i Norge?

I Jernbanedirektoratets handlingsprogram for å følge opp Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018 – 2029 er en rekke godstiltak helt eller delvis begrunnet i skog- og trenæringens behov.
25. januar 2019

Skogsmarkspriser på rekordnivå

I en granskning av prisutvecklingen för skogsmarkspriser under 2018 visar siffror från landets största skogsmäklare, LRF Konsult, att priserna stigit till rekordnivå i södra och mellersta Sverige. I norr har priserna däremot sjunkit något.
25. januar 2019

Halvveis til målet om vern av skog

Regjeringen har satt seg som mål å verne 10 prosent av skogen i Norge, men er foreløpig knapt halvveis på veien.
24. januar 2019

Seminaret Hjortevilt 2019 – Skogkurs

Seminaret Hjortevilt 2019 arrangeres i år på Ringsaker 27. og 28. mars. Det forventes 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 15. seminaret i rekken, og som vanlig med bra spennvidde i programmet.
23. januar 2019

Lavere skatt påvirker investeringslysten

«Mye skal få mer» er overskriften på en kronikk av NHH-studenten Anne Aase Rokkan i BT 14.1. Hun mener at det ikke er belegg for å hevde at formuesskatt på arbeidende kapital er skadelig for norske bedrifter og deres investeringer.
23. januar 2019

Olaug Vervik Bollestad ny landbruks- og matminister

Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Olaug Vervik Bollestad er utnevnt til ny landbruks- og matminister. Landbruks- og matminister Bård André Hoksrud er gitt avskjed i nåde. Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen har fått avskjed i nåde som statssekretær for landbruks- og matminister Bård André Hoksrud, og er utnevnt på nytt til statssekretær for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Kristine Lie slutter som politisk rådgiver for landbruks- og matminister Bård André Hoksrud, og engasjeres som politisk rådgiver for samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.
23. januar 2019

Olaug Vervik Bollestad ny landbruks- og matminister

Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Olaug Vervik Bollestad er utnevnt til ny landbruks- og matminister. Landbruks- og matminister Bård André Hoksrud er gitt avskjed i nåde. Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen har fått avskjed i nåde som statssekretær for landbruks- og matminister Bård André Hoksrud, og er utnevnt på nytt til statssekretær for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Kristine Lie slutter som politisk rådgiver for landbruks- og matminister Bård André Hoksrud, og engasjeres som politisk rådgiver for samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.
22. januar 2019

Skal øke verdiskaping på jakt og viltkjøtt

Norsk institutt for naturforskning anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner.
22. januar 2019

Aldri hogd så mye tømmer som i fjor

Det ble solgt om lag 10,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Det er 303 000 kubikkmeter mer enn året før og mer enn noen gang tidligere. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.
21. januar 2019

Södra sänker timmerpriserna

Som en följd av en avmattning i konjunkturen och ett stort utbud av virke så sänker Södra nu sina timmerpriser för både tall och gran i en så kallad marknadsanpassning. Samtidigt höjs priset på energived.
21. januar 2019

Rekordhøy tømmerpris ga økt hogst

Tømmerprisen økte kraftig i 4. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 434 kroner per kubikkmeter, 17 prosent mer enn i samme kvartal året før. Aldri før er det registrert så høy pris, og hogstkvantumet økte med 9 prosent.
18. januar 2019

1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt

Norsk institutt for naturforskning anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner.
17. januar 2019

Rekordår for skogbruket

Det var rekordhøy hogst i Norge i 2018. Siden 2014 er det bevilget ¾ milliarder kroner til skogsveier og tømmerkaier.
17. januar 2019

#Motkultur Økonomi er viktig, også i skogbruket

Nationen har en ny spalte som kalles «Motkultur». I mandagens utgave skriver en av spaltistene, Marianne Dolpen om skogbrukets rolle for klimaet.
17. januar 2019

Kjør forsiktig: Nå er det stor elgfare

Politiet i flere deler av Norge melder om mange viltpåkjørsler de siste dagene.
15. januar 2019

– Noe er riv ruskende galt

I mer enn ett år har Riksrevisjonen i det stille gransket norsk ulvepolitikk. Regjeringens kritikere håper utfallet blir at flere ulver kan skytes.
15. januar 2019

– Noe er riv ruskende galt

I mer enn ett år har Riksrevisjonen i det stille gransket norsk ulvepolitikk. Regjeringens kritikere håper utfallet blir at flere ulver kan skytes.
15. januar 2019

Gunnar A. Gundersen feilinformerer igjen

Gunnar A. Gundersen feilinformerer igjen. Gunnar A. Gundersen held fram med å feilinformere om forvaltinga av ulv, og ønskjer tydelegvis størst mogleg konflikt.
15. januar 2019

Gunnar A. Gundersen feilinformerer igjen

Gunnar A. Gundersen feilinformerer igjen. Gunnar A. Gundersen held fram med å feilinformere om forvaltinga av ulv, og ønskjer tydelegvis størst mogleg konflikt.
15. januar 2019

Bor midt i skogen – klarer ikke skaffe nok trær til bygdas hjørnesteinsbedrift

Trevirkebedriften Arbor i Hattfjelldal er omringet av skog, men får ikke lov til å hugge den. For hjørnesteinsbedriften betyr det stadige nedskjæringer og oppsigelser.
14. januar 2019

Over 33 000 hjortedyr testet for skrantesjuke i 2018

Veterinærinstituttet har i 2018 analysert over 33 000 prøver fra hjortedyr for skrantesyke (Cronic Wasting Disease - CWD).
13. januar 2019

Nye Veier får tre nye Europaveger – og trolig kommer det enda mer

Samferdelsdepartementet overfører tre nye vegstrekninger til utbyggingsselskapet Nye Veier.
11. januar 2019

Spørsmål og svar i rovviltforvaltningen

Svar på spørsmål som ofte blir stilt om rovviltforvaltningen.
10. januar 2019

Kraftig ökning av skogsskador i Mellaneuropa

2018 års skogsskadevolym i Mellaneuropa var 165 procent högre än för 2017. Detta beror bland annat på kraftiga stormar och stora barkborreangrepp i Tyskland, Österrike, Italien och Tjeckien.
10. januar 2019

Brasil: Norges største skogpartner kan bli privatisert eller nedlagt

Forvalteren av Norges store skogsatsing i Brasil står på listen over selskaper som landets nye president vurderer å privatisere eller avvikle.
9. januar 2019

Stora Enso i hållbart textilprojekt

Kollegans e-post (Använd kommatecken för att separera e-postadresserna, om de är fler än en.)
8. januar 2019

Demonstranter: – Regjeringen må følge opp Stortingets vedtak

Det demonstreres mot rovdyrpolitikken i Oslo. Les hva noen av demonstrantene tenker om situasjonen.
8. januar 2019

– Ola må gå, ta med Erna òg!

FAKKELTOGET mot regjeringas rovdyrpolitikk samlet rundt 10.000 i Oslo sentrum tirsdag kveld. Foto: Trond Are Hoem
8. januar 2019

Fra skov til skørt

Finske forskere laver tøj ud af skov, pap og gamle aviser.
8. januar 2019

Norge først ut: Forbyr salg av biodrivstoff med palmeolje fra 2020

Det har vært en het potet i norsk politikk: Biodrivstoff skulle kutte norske klimagassutslipp, men har i stedet ført til økte utslipp, mener kritikere. Årsaken er den store andelen palmeolje i norsk biodrivstoff, et råstoff som ødelegger regnskogen.
8. januar 2019

Ny giv i Velg Skog

Daglig leder Jørn Lileng (t.v.) og styreleder Inge Myrlund har en stor oppgave i å rekruttere tilstrekkelig med ungdom til å holde skogbruket i gang framover. Det er de fullt klar over.
7. januar 2019

NOAH tapte ulvesak – byfogden stopper ikke jakt i Slettås

Oslo Byfogdembede kom til at departementet har tolket loven riktig i saken om lisensjakt i Trysil.
7. januar 2019

Ektepar separerte seg for å oppfylle buplikt

Draumen om eit småbruk i Bremanger enda i separasjon for eit ektepar frå Hemsedal. No ber dei om ekteskapshjelp frå landbruksministeren.
7. januar 2019

Regjeringen har to år på seg

I 2019 får vi en borgerlig flertallsregjering på nyåret for første gang siden Willoch-regjeringen ble utvidet i 1983. Det kommer høyst sannsynlig til å være mange saker regjeringspartiene vil være uenige om, men de er faktisk enige om en viktig sak for norsk næringsliv: fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital.
4. januar 2019

Bygg i tre

Skogen er en ressurs som gir mye dersom den forvaltes på riktig måte. Den skaper arbeidsplasser og miljøvennlige byggematerialer. Det er lite bærekraftig og ikke benytte oss av skogressursene.
3. januar 2019

#Motkultur Allemannsrett på bærtur

I Norge kan vi gå hvor vi vil - nesten. Det betyr ikke at retten til gratis preppet skiløype bør grunnlovfestes.
3. januar 2019

Skogvernmål kan dra ut

Stortinget har tidlegare vedteke at 10 prosent av skogen her i landet skal vernast, men det kan ta mange år før ein er i mål.
2. januar 2019

To ulver skutt

Talsmann i Trysil Fellesforening Ole Martin Norderhaug opplyser til VG at to ulver er skutt i ulvejakten på Slettåsflokken.
2. januar 2019

Kraftig nedgang i reinsjakt

Det ble felt om lag 4200 villrein i Norge i høst. Det er nesten 1400 færre enn året før.
2. januar 2019

Skogeier får 4,7 mill. for å verne. – Betyr slutten på 70 arbeidsplasser

Brønnøy Kalk ber norske myndigheter stanse planene om å verne et skogområde i Brønnøy i Nordland. Skogeieren mener naturen i området må tas vare på.
27. desember 2018

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Tidspunkt: 8. januar kl. 18, Oslo
20. desember 2018

Stora Enso och FSC i globalt samarbete

Stora Enso och Forest Stewardship Council (FSC) har tecknat ett internationellt partnerskapsavtal som etablerar ett långsiktigt strategiskt samarbete för att utveckla och främja hållbart skogsbruk.
20. desember 2018

Mener regjeringa må åpne for å felle flere ulv

I et brev sendt til Erna Solberg, skriver Arne Rørå, som er administrerende direktør i Norskog, at tap av jaktbasert utmarksturisme, tap av eiendomsrett og tap av beiterett ikke blir tatt hensyn til når det kun gis fellingstillatelse til Slettåsflokken.
18. desember 2018

Velg Skog med nye nettsider

Velg Skog har lansert sin nye nettside. Et av hovedformålene med nettsiden er å ha en skreddersydd informasjon om skogutdanningen i Norge og bidra til rekruttering til skogfagene.
17. desember 2018

Norskog: – Ikke en faglig begrunnelse for ulvevedtak

En vurdering av konfliktnivået i de tre revirene uten noen form for detaljert kartlegging av folks holdninger i området er ikke en faglig begrunnelse, men ren politikk, mener administrerende direktør i Norskog.
17. desember 2018

Oppfyller krav til nasjonalpark

Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark. Det er konklusjonen i rapporten som Fylkesmannen har sendt Miljødirektoratet.
17. desember 2018

Planlegger 2.000 boliger på Fossum: Satser på å bygge hus i tre

Godseier Carl Otto Løvenskiold vil bruke massivtre når industrifeltet på Fossum forvandles til boligfelt.
17. desember 2018

– Stoler ikke på nemndene og bryter rovdyrforliket

Regjeringen ser bort fra anbefalingen fra sine egne rovdyrviltnemnder – og fortsetter med dobbelt så mange ulverevir som Stortinget har vedtatt.
17. desember 2018

To ulvar felt i Rendalen

Søndag ettermiddag vart det felt to ulvar i Rendalen i Hedmark. Fellinga er ein del av den pågåande lisensjakta, og no står det att ein ulv på kvoten.
14. desember 2018

Jakthunder mest utsatt for ulveangrep

Publisert 13.12.2018
14. desember 2018

Verner 40 viktige skogområder

Regjeringen verner i dag 40 skogområder i åtte fylker. Områdene er leveområde for et stort antall truede arter. Vernevedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. I alt er det i 2018 vernet 87 skogområder med 169 km2 produktiv skog.
14. desember 2018

Elkem Rana vil også bruke flis

Elkem Salten har lenge tatt imot det meste av trevirket som blir avvirket nord for Saltfjellet. Nå ønsker Elkem å ta i bruk flis også ved sitt ferrosilisiumverk i Mo i Rana. – Vi vil først forsøke med 10-20 000 tonn i 2019, forteller Øyvind Engan i Elkem Silicon Materials.
13. desember 2018

#Motkultur Regjeringa forvaltar ulven i samsvar med Stortinget sine føringar

Ulven har, som alle våre rovdyr, ein plass i vår kulturhistorie og i eventyr. I moderne tid har det norske folk gjennom Stortinget bestemt at det skal vere ulv og andre rovdyr i norsk natur.
13. desember 2018

Jakthunder mest utsatt for ulveangrep

Publisert 13.12.2018
13. desember 2018

Etiopisk skogforvaltning – ny innsikt i skjermede områder

Ph.d.-kandidat Mengesteab Hailu Ubuy har studert vegetasjonen i tidligere degraderte landområder i Tigray, Etiopia, som over en periode har vært skjermet for mennesker og husdyr. Hans forskning har gitt data, modeller og innsikt som vil være nyttig for forvaltningen av slike områder. Forskningen viser også at tapet av skogbiomasse over tid i noen tilfeller er større enn tilveksten. En stor del av dette biomassetapet skyldes ulovlig hogst, noe som utgjør en trussel mot en bærekraftig fremtid for disse områdene.
12. desember 2018

Gode tider i vente

LEDER: «Noen liker å regne i kakestykker. Hvis vi gjør det, kan vi konstatere at tre tar et større kakestykke, men også at hele kaken blir større.»
11. desember 2018

Henter sukker fra tømmerstokker

Hvordan kan tømmerressursene utnyttes best mulig? I dag går mesteparten av tømmerstokken enten til papirproduksjon, trelast eller bioenergi. Men tømmeret inneholder sukkerforbindelser som kan brukes til mye mer.
11. desember 2018

#Motkultur Elvestuen overkjører demokratiet i ulvesaken

Regjeringens trenering av ulveforliket fra 2016 er et demokratisk problem.
10. desember 2018

Byrådet vil forby ulvejakt i Oslomarka

Oslo sier nei til all jakt på store rovdyr i kommuneskogen. – Illojalt mot andre fylker i ulvesonen, mener Norges Jeger- og fiskerforbund.
10. desember 2018

Verner 22 viktige skogområder

Regjeringen verner 22 skogområder i åtte fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter. Vernevedtaket omfatter ca 113 km2 nytt verneareal med ca 47 km2 produktiv skog.
8. desember 2018

Byrådet vil forby ulvejakt i Oslo-marka

Oslo sier nei til all jakt på store rovdyr i kommuneskogen. – Illojalt mot andre fylker i ulvesonen, mener Norges Jeger- og fiskeforbund.
7. desember 2018

NIBIO-rapport – Granbarkbillen – Registrering av bestandsstørrelsene i 2018

Årets varme og tørre sommer var gunstig for granbarkbillene. Likevel er det foreløpig ikke registrert […]
7. desember 2018

Pristopp på timmer även i Norge

Nyligen uppgav Danske Bank i en rapport att man bedömer att timmerpriset i Sverige har toppat. Nu indikerar den norska skogsägarföreningen Norskog samma sak för de norska timmerpriserna.
5. desember 2018

Virkespriserna har toppat – hög tid att hugga

Det menar Danske Bank som gjort en färsk analys av skogsindustrin. Den historiskt långa prisuppgången på 37 månader för ett flertal skogsprodukter har nu avstannat, vilket med stor sannolikhet innebär att timmerpriserna också toppat för den här gången.
5. desember 2018

600 millioner i støtte til regnskogen

Norge utbetaler 600 millioner kroner til Brasil for reduserte utslipp fra avskoging i Amazonas i 2017.
3. desember 2018

Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp, følte seg hjemme i Trøndelag og i skognæringen. Og han mener regjeringen jobber systematisk med å løse næringens transportutfordringer med et voluminøst råstoff, – og senere produkter. Han syns Arena-klyngen er et godt egnet forum for samarbeid mellom myndigheter og næring. Blant annet for bedre infrastruktur, som han tror gjør næringen mer robust. Foto Line Venn
29. november 2018

Priserna på skogsmark stiger

Skogssällskapets Statistik över skogsmarkspriser visar en prisökning över hela landet. Störst procentuell ökning av skogsmarkspriserna syns just nu i Norrland.
29. november 2018

– Vi har knekt en kode

Ved hjelp av sosiale medier har Inatur økt omsetninga med over 400 prosent på seks år. Har du et nyhetstips?
28. november 2018

AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg

Skognæringa er i fremmarsj – AT Skog og Vestskog har signert en intensjonsavtale om å jobbe fram et felles forslag til fusjonsplan.
28. november 2018

Ønsker flere norskproduserte juletrær

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud mener det er gode muligheter for økt produksjon av norskprodusert juletre, og gir gode muligheter for norske bygder og norsk landbruk.
27. november 2018

Pressemelding Biozin

ET STEG NÆRMERE FULLSKALA-ANLEGG FOR PRODUKSJON AV BIORÅOLJE   Biozin Holding AS fortsetter arbeidet med […]
27. november 2018

Endringer i produktforskriften om biodrivstoff

Gjennom ILUC-direktivet ønsker EU å starte omleggingen til biodrivstoff som ikke medfører indirekte arealbruksendringer. Regjeringen gjør nå de nødvendige endringene i produktforskriften.
27. november 2018

Funn av salmonella på villsvin i Østfold

Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr.
26. november 2018

Om 70 år har de fanget utslipp fra 3600 biler

Flere hundre tusen grantrær skal hjelpe Norge til å få ned utslippene av klimagassen CO₂. – Grønnmaling av et svært kontroversielt prosjekt, mener Naturvernforbundet.
26. november 2018

Markedsprognose: – Pristoppen er nådd for denne gang

- Spår rekordavvirkning i 2019 - Sagtømmerprisen vil gå ned - Massevirkeprisen flater ut Det tror daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth.
23. november 2018

Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef

I underkant av et år etter morselskapet Norske Skogindustrier ASA gikk konkurs, er Niels Petter Wright ansatt som ny konsernsjef i Norske Skog, opplyser selskapet i en melding.
23. november 2018

Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef

Etter et turbulent år har styret i Norske Skog besluttet å ansette avtroppende Elopak-sjef Niels Petter Wright som ny konsernsjef....
23. november 2018

Norske trær kan drive flyene våre

Fly kan bruke biodrivstoff fra Norges skoger. I 2030 kan 20 prosent komme fra kvist og kvast. Det kan redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart med 17 prosent.
23. november 2018

Skogeier ber folk slutte å hugge ned juletrær fra skogen hans

Julen er på vei, men ifølge skogeier Nils Anders Damsgård (83) byr julesesongen på ubudne gjester i hans private skog. Damsgård hevder at han ikke er alene om å oppleve juletretyveri på denne tiden av året.
22. november 2018

Ola Aamodt (Hamar) og Erik Ødegård (Trysil) mottar stipend for beste studenter

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har i dag delt ut priser fra Velg Skog for beste skogstudenter. Tre studenter ved NMBU har mottatt stipend for beste karaktergjennomsnitt ved masterstudiet. To av disse, Ola Aamodt og Erik Ødegård, ble ansatt i NORSKOGs konsulentavdeling i vår.
22. november 2018

Enighet på Stortinget om at palmeoljedieselen skal bort

Norge skal bli første land i verden som utelukker palmeoljediesel og annet biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
22. november 2018

Är kunderna klokare än Setra?

Överdriven tro på certifieringarna är slöseri med resurser, skriver Tage Klingberg, före detta ordförande för Ordförande Skogsägarnas riksförbund.
22. november 2018

Svar på spm. 393 fra stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde

Hva vil de økonomiske konsekvensene være, dersom bunnfradraget i formuesskatten reduseres fra dagens nivå på 1,48 mill. kroner til 1,20 mill. kroner?
21. november 2018

– Flyplasser bør bli fyllestasjoner for biodrivstoff laget av avfall fra skogsindustrien

KRONIKK: Biodrivstoff er det eneste reelle alternativet på kort sikt, skriver NTNU-professor Johan Hustad.
21. november 2018

Vil bruke 42 til 84 millioner årlig på å hindre avskoging

Equinor har allerede et mål om å kutte 3 av de 15 millioner tonnene som slippes ut årlig fra selskapets olje- og gassproduksjon. Nå vil selskapet kutte 1 million tonn til ved å investere i bevaring av regnskog.
21. november 2018

Regjeringa vurderer å forby «pøbelgrana» – skogeigar fortviler

SILDA/BYGSTAD (NRK): Den svartelista sitkagrana blir kalla «folkefiende» og «pøbelgran», men skogbrukarar er klare til å kjempe mot eit forbod mot den omstridde tresorten.
21. november 2018

NJFF-leder om lisensjakt innenfor ulvesonen: – De færreste forstår omfanget

– Det er en svært omfattende og grundig jobb som må gjøres, sier nyvalgt leder i Norsk Jeger- og Fiskerforbund Knut Arne Gjems om lisensjakta som kan bli igangsatt innenfor ulvesonen.
21. november 2018

Kunnskapsløst korstog mot sitka

I et oppslag på nrk.no i dag tar Helge Kårstad opp problematikken med å innføre et evt. forbud mot sitkagran. Fra skogbrukets side kan man selvsagt velge et pragmatisk synspunkt på dette og si at sitka betyr minimalt for norsk skogbruk. Men for de eierne som har områder som egner seg og for bygdene som kan gå glipp av lokal verdiskaping, er dette mer alvorlig.
19. november 2018

Straffeansvar ved å delta på jakt

Det er en rekke formalkrav til å delta på jakt. Ved jakt på hjortevilt er det bl.a. krav om godkjent ettersøkshund. Ved jakt har jaktlagets leder et betydelig ansvar.
19. november 2018

30 mill. kroner til forsking på utmark

Neste år blir forskarar invitert til å finne gode løysingar for berekraftig bruk og vern av utmarka. Forskingspengane kjem mellom anna frå jordbruksavtalen.
19. november 2018

Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

Heidi Nordby Lunde (H): Hva vil de økonomiske konsekvensene være, dersom bunnfradraget i formuesskatten reduseres fra dagens nivå på 1,48 mill. kroner til 1,20 mill. kroner? Hvor mange i gruppen trygdede, selvstendige næringsdrivende og gruppen med bruttoinntekt i de fire laveste desilene, vil få økt skatt med et bunnfradrag på 1,2 mill. kroner?
16. november 2018

Stora kostnader efter sommarens skogsbränder

Jämtlands räddningstjänstförbund har hittills begärt 54 miljoner kronor i ersättning av staten för extraordinära utgifter i samband med sommarens skogsbränder. Men om det räcker är det ingen som vet.
16. november 2018

Vil prioritere arbeidsplasser foran skogvern: – Vi kan ikke gå med på at vern går ut over Arbor

DEL – Positivt, sier Hanne Dyveke Søttar (Frp) om torsdagens møte med Atle Hamar (V) som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Tema for møtet var skogvern på Helgeland og de rakk også å snakke litt om laksetrapper i Vefsna.
16. november 2018

Kanadensisk skogsjätte köper aktiemajoritet i Vida

Canfor äger i dag bland annat 25 sågverk i Kanada och USA och sysselsätter 6 500 personer. För att slå sig in på den europeiska marknaden förvärvar man nu 70 procent av aktierna i svenska Vida.
15. november 2018

Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte

Fylkesmannen stadfester Hurum kommunes vedtak om dispensasjon for etablering av forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte.
15. november 2018

Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon

– En fusjon mellom Glommen og Mjøsen er helt logisk og noe vi lenge har sett komme. Jeg tror alle vil dra nytte av en slik fusjon, også vi, sier administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG.