Dette sier en av våre samarbeidspartnere om NORSKOG:

«– NORSKOG har den djupa kompetensen och erfarenheten som krävs vid värdering av skogstillgångar. För en aktör som Silvestica verksam i fem länder runt Östersjön är deras internationella kunnande särskilt betydelsefullt. Kommunikation med NORSKOGs medarbetare och leverans av rapporter fungerar utmärkt.»

 

Rickard Lehmann, Jägmästare i CRK Forest Management AB 

 

SKOGFAGLIG RÅDGIVNING

Vår konsulentavdeling

Konsulentavdelingen i NORSKOG tilstreber å være det mest kompetente, private skogøkonomiske miljø i Norge. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere og arbeider innenfor svært ulike deler av skogbruket i inn- og utland.

NORSKOG konsulentteam bistår skogeiere med problemstillinger innenfor kjøp/salg, konsesjonssaker, generasjonsskifter, arealplaner, landskapsplaner, avvirkningsberegninger, frivillig vern og mye annet.
Vi disponerer de mest oppdaterte analyseverktøy til å gjøre slike oppgaver og kan sette opp et team med intern og eventuelt ekstern kompetanse til å bistå rundt spørsmål om skog og fast eiendom. Vi opplever at etterspørselen etter våre tjenester er høy og at vi løser de fleste typer oppdrag.

 

  • NORSKOG har bred erfaring fra inn- og utland og kan hjelpe deg med svært god veiledning på marked, skatt , verdsetting av skog, frivillig vern mm.
  • NORSKOG tilbyr skreddersydde tjenester og kan levere alt fra totalforvaltning av eiendommer og til bistand på enkeltprosjekter.
  • En best mulig forvaltning av eiendommer og verdier handler om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt. NORSKOG kan bistå deg i dette.

For å ta gode beslutninger må man ha tilstrekkelig kunnskap og riktige analyser

Hils på noen av våre konsulenter:

Kristine

Jens og Tormod