Teknologi

TJENESTER

Vi tilbyr en rekke tjenester innen teknologi

Det er lenge siden man kunne basere sin skogforvaltning på et lerretskart og en notatblokk. Kravene til dokumentasjon og effektivitet gjør at man i dag må arbeide på digitale plattformer. Ved å arbeide digitalt vil du dessuten kunne kommunisere lettere med andre aktører og kunne ta del i rasjonelle arbeidsprosesser.

Digitalt utstyr

Den digitale verden har for lengst inntatt skogbruket. Konsulentavdelingen kombinerer digital geografisk høyteknologi med biologisk og økonomisk skog- og utmarkskompetanse. Denne kombinasjonen gir grunnlag for løsninger på en lang rekke problemstillinger for kundene.Skogbruket er faktisk en av de næringene som har hatt størst teknologisk utvikling gjennom siste femti år. Utviklingen har blant annet forenklet og forbedret en rekke arbeidskrevende og kompliserte metoder for håndtering av geografiske opplysninger.

Utviklingen har skapt behov for nytt teknisk materiell, tilpasning av modeller og kunnskap om den praktiske bruken i eiendomsforvaltningen. Konsulentmiljøet i NORSKOG har lenge vært toneangivende i utvikling og implementering av databaserte løsninger for skog- og utmarksfaglig anvendelse. NORSKOG har over lang tid levert skreddersøm på fagområdet til kunder både innen- og utenfor Norge. Basisformålet med geografisk informasjonshåndtering i skog- og utmark er å kartlegge omfang, lokalisering og beregnet utvikling av naturressurser. Først når dette er kjente parametere er det mulig å planlegge en langsiktig forvaltning av de ulike naturforekomstene. NORSKOG er i front på bruk av ny teknologi for å beregne og gjøre informasjonen håndterbar. I noen sammenhenger er det eksempelvis nødvendig å kunne beskrive naturens utvikling over tiår for å forstå konsekvensene av valg vi gjør i dag. Visualisering av situasjon og forventet utvikling i form av temakart eller digitale modeller er en del av dette. Det kan være til bruk i presentasjoner av prosjekter, søknader, presentasjoner osv. NORSKOG tilbyr også kurs i praktisk bruk av utstyr som GPS og dataverktøy som omfatter helheten i forvaltningen av eiendom.

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag
i Norge og i utlandet.

Jaktkart


Bruker du mye tid på å forklare hvor jaktposten ligger, og hvordan man kommer seg dit? Hvor mye tid hadde du spart på å navigere til postene med jaktkartet på en smarttelefon?

Personlige og skreddersydde jaktkart for din eiendom eller ditt jaktområde kan være et godt hjelpemiddel under jakten. Gode jaktkart kan forenkle organiseringen og bidra til at jakten blir både sikrere og mer effektiv.

Vi tilbyr:

Bakgrunnskart

 • Topografisk
 • Flyfoto
 • Skogbruksplan

Format

 • Digitalt
 • Telefon med GPS
 • Garmin GPS
 • Laminert kart
 • A5, A4, A3
 • Stort kart til hytteveggen

Kartinfo

 • Jaktfeltgrenser
 • Poster og postinfo
 • Adkomstvei til post
 • Parkering
 • Bålplass/møteplass
 • Info om drev (piler)
 • +++

Ta kontakt på telefon (+47) 913 35 485 eller epost [email protected] og få mer informasjon og et pristilbud på jaktkart til ditt jaktområde.
*Prisen avhenger av kundens datagrunnlag og egne ønsker/tilpasninger.

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag
i Norge og i utlandet.

Kurs

Den digitale verden har for lengst inntatt skogbruket. Konsulentavdelingen kombinerer digital geografisk høyteknologi med biologisk og økonomisk skog- og utmarkskompetanse. Denne kombinasjonen gir grunnlag for løsninger på en lang rekke problemstillinger for kundene.

Skogbruket er faktisk en av de næringene som har hatt størst teknologisk utvikling gjennom siste femti år. Utviklingen har blant annet forenklet og forbedret en rekke arbeidskrevende og kompliserte metoder for håndtering av geografiske opplysninger.

Utviklingen har skapt behov for nytt teknisk materiell, tilpasning av modeller og kunnskap om den praktiske bruken i eiendomsforvaltningen. Konsulentmiljøet i NORSKOG har lenge vært toneangivende i utvikling og implementering av databaserte løsninger for skog- og utmarksfaglig anvendelse.

NORSKOG har over lang tid levert skreddersøm på fagområdet til kunder både innen- og utenfor Norge. Basisformålet med geografisk informasjonshåndtering i skog- og utmark er å kartlegge omfang, lokalisering og beregnet utvikling av naturressurser. Først når dette er kjente parametere er det mulig å planlegge en langsiktig forvaltning av de ulike naturforekomstene.

NORSKOG er i front på bruk av ny teknologi for å beregne og gjøre informasjonen håndterbar. I noen sammenhenger er det eksempelvis nødvendig å kunne beskrive naturens utvikling over tiår for å forstå konsekvensene av valg vi gjør i dag. Visualisering av situasjon og forventet utvikling i form av temakart eller digitale modeller er en del av dette. Det kan være til bruk i presentasjoner av prosjekter, søknader, presentasjoner osv.

NORSKOG tilbyr også kurs i praktisk bruk av utstyr som GPS og dataverktøy som omfatter helheten i forvaltningen av eiendom.

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag
i Norge og i utlandet.

Programvare

Linnea – Datasystem for skogforvaltning

LINNEA er et forvaltningssystem for operativt skogbruk. Systemet består av en avansert database med skjermbilder og tilhørende funksjoner for å forvalte et skogområde gjennom å ha en eller flere skogbruksplaner operativt på PC (eller nettverk). Bestandsbasen kommuniserer mot digitale skogkart i ArcGIS10

Les mer

VeiGIS

NORSKOG har i samarbeid med Løvenskiold Vækerø og InterNova AS utviklet en veidatabase, slik at eiendommen kan sørge for å ha en god oversikt over alle veier, bommer, broer, stikkrenner mm. på eiendommen.
Etterhvert som det blir stadig færre ansatte på eiendommene øker behovet for å ha rasjonelle systemer og rutiner for håndtering av denne informasjonen, slik at en f.eks. kan ha god oversikt over når de enkelte veier sist ble høvlet eller om veiene har god nok bæreevne.
Informasjonen i databasen er koblet mot data i ArcGIS, slik at en kan visualisere og søke frem ønsket informasjon. Programmet er utviklet i Access2010 og forutsetter at både Access2010 og ArcGIS10 eller nyere er installert.
Programmet kan installeres på enkeltstående PC eller på server.

For ytterligere informasjon – kontakt Jens Kolstad, tlf. 913 35 485 / [email protected]

Last ned brosjyre/informasjonsblad

Brukertips ArcGIS

Her er det en oversikt over nyttige utvidelser eller skript for for ArcGIS (hovedsakelig for ArcMap). Testet av Jens Kolstad, NORSKOG. “Tips og triks” er også inkludert.

Gratis GIS programvare

ArcGIS Explorer Desktop er et gratis GIS visningsprogram (kan altså ikke endre kartdataene) som gir deg en enkel måte å utforske, visualisere og dele GIS informasjon. Kan benyttes med ArcGIS Online bakgrunnskart og lag.

MapWindow GIS 4.x  er et gratis,open-source, desktop GIS. MapWindow er mer enn bare en Data Viewer (innsynsverktøy). Det er et utvidbar geografisk informasjonssystem. Dette betyr at avanserte brukere eller utviklere kan skrive plug-ins for å legge til ekstra funksjonalitet (modeller, spesielle seere, hot-link handlere, data redaktører, osv.) og formidle dem videre til en rekke av brukernes kunder og sluttbrukere.

MapWindow inneholder standard GIS datavisualiseringsfunksjoner samt dbf attributt tabell redigering, shapefile redigering og data konverteringsprogrammer. Dusinvis av standard GIS-formater støttes, inkludert shapefiler, GeoTIFF, ESRI ArcInfo ASCII og binære nett.
Programmet kan anbefales for brukere som ikke ønsker å investere i kommersiell GIS programvare.

Skogbruksplan på iPhone eller iPad

Det finnes forskjellige programmer/apper en kan benytte for å få vist sine egne kartfiler, f.eks. bestandskartet på iPad eller iPhone. En forutsetning for dette er at en har bestandsflatene (samt andre kartfiler en ønsker å ha med) i shape-format. (ArcView/ArcGIS format)

Les mer om dette her

iGIS

Norskog har i september 2012 testet ut appen iGIS (som kan lastes ned gratis fra App Store) både på iPhone og iPad med bestandsdataene for en av norges størse skogeiendommer (ca. 12.000 bestandsflater), og det fungerer bra. Hastigheten er naturligvis bedre på iPad enn på iPhone . Med iGIS kan en editere, dvs. endre, på dataene. F.eks. gå opp nye bestandsgrenser, eller registrere nye kulturminner, og angi attributter/egenskaper for de elementene en registrerer. Nøyaktigheten på GPS possisjonen på iPhone / iPad har vi ikke kontrollerti tett skog.

GISRoam

GISRoam er enda ikke (pr. september 2012) testet av NORSKOG, men de som har benyttet denne appen er fornøyd. Vi har som målsetning å teste denne også.

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag
i Norge og i utlandet.

Temakart

Den digitale verden har for lengst inntatt skogbruket. Konsulentavdelingen kombinerer digital geografisk høyteknologi med biologisk og økonomisk skog- og utmarkskompetanse. Denne kombinasjonen gir grunnlag for løsninger på en lang rekke problemstillinger for kundene.

Skogbruket er faktisk en av de næringene som har hatt størst teknologisk utvikling gjennom siste femti år. Utviklingen har blant annet forenklet og forbedret en rekke arbeidskrevende og kompliserte metoder for håndtering av geografiske opplysninger.

Utviklingen har skapt behov for nytt teknisk materiell, tilpasning av modeller og kunnskap om den praktiske bruken i eiendomsforvaltningen. Konsulentmiljøet i NORSKOG har lenge vært toneangivende i utvikling og implementering av databaserte løsninger for skog- og utmarksfaglig anvendelse.

NORSKOG har over lang tid levert skreddersøm på fagområdet til kunder både innen- og utenfor Norge. Basisformålet med geografisk informasjonshåndtering i skog- og utmark er å kartlegge omfang, lokalisering og beregnet utvikling av naturressurser. Først når dette er kjente parametere er det mulig å planlegge en langsiktig forvaltning av de ulike naturforekomstene.

NORSKOG er i front på bruk av ny teknologi for å beregne og gjøre informasjonen håndterbar. I noen sammenhenger er det eksempelvis nødvendig å kunne beskrive naturens utvikling over tiår for å forstå konsekvensene av valg vi gjør i dag. Visualisering av situasjon og forventet utvikling i form av temakart eller digitale modeller er en del av dette. Det kan være til bruk i presentasjoner av prosjekter, søknader, presentasjoner osv.

NORSKOG tilbyr også kurs i praktisk bruk av utstyr som GPS og dataverktøy som omfatter helheten i forvaltningen av eiendom.

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag
i Norge og i utlandet.

GPS

Den digitale verden har for lengst inntatt skogbruket. Konsulentavdelingen kombinerer digital geografisk høyteknologi med biologisk og økonomisk skog- og utmarkskompetanse. Denne kombinasjonen gir grunnlag for løsninger på en lang rekke problemstillinger for kundene.

Skogbruket er faktisk en av de næringene som har hatt størst teknologisk utvikling gjennom siste femti år. Utviklingen har blant annet forenklet og forbedret en rekke arbeidskrevende og kompliserte metoder for håndtering av geografiske opplysninger.

Utviklingen har skapt behov for nytt teknisk materiell, tilpasning av modeller og kunnskap om den praktiske bruken i eiendomsforvaltningen. Konsulentmiljøet i NORSKOG har lenge vært toneangivende i utvikling og implementering av databaserte løsninger for skog- og utmarksfaglig anvendelse.

NORSKOG har over lang tid levert skreddersøm på fagområdet til kunder både innen- og utenfor Norge. Basisformålet med geografisk informasjonshåndtering i skog- og utmark er å kartlegge omfang, lokalisering og beregnet utvikling av naturressurser. Først når dette er kjente parametere er det mulig å planlegge en langsiktig forvaltning av de ulike naturforekomstene.

NORSKOG er i front på bruk av ny teknologi for å beregne og gjøre informasjonen håndterbar. I noen sammenhenger er det eksempelvis nødvendig å kunne beskrive naturens utvikling over tiår for å forstå konsekvensene av valg vi gjør i dag. Visualisering av situasjon og forventet utvikling i form av temakart eller digitale modeller er en del av dette. Det kan være til bruk i presentasjoner av prosjekter, søknader, presentasjoner osv.

NORSKOG tilbyr også kurs i praktisk bruk av utstyr som GPS og dataverktøy som omfatter helheten i forvaltningen av eiendom.

Kontakt: Jens Kolstad

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag
i Norge og i utlandet.

Skog og IT

Den digitale verden har for lengst inntatt skogbruket. Konsulentavdelingen kombinerer digital geografisk høyteknologi med biologisk og økonomisk skog- og utmarkskompetanse. Denne kombinasjonen gir grunnlag for løsninger på en lang rekke problemstillinger for kundene.

Skogbruket er faktisk en av de næringene som har hatt størst teknologisk utvikling gjennom siste femti år. Utviklingen har blant annet forenklet og forbedret en rekke arbeidskrevende og kompliserte metoder for håndtering av geografiske opplysninger.

Utviklingen har skapt behov for nytt teknisk materiell, tilpasning av modeller og kunnskap om den praktiske bruken i eiendomsforvaltningen. Konsulentmiljøet i NORSKOG har lenge vært toneangivende i utvikling og implementering av databaserte løsninger for skog- og utmarksfaglig anvendelse.

NORSKOG har over lang tid levert skreddersøm på fagområdet til kunder både innen- og utenfor Norge. Basisformålet med geografisk informasjonshåndtering i skog- og utmark er å kartlegge omfang, lokalisering og beregnet utvikling av naturressurser. Først når dette er kjente parametere er det mulig å planlegge en langsiktig forvaltning av de ulike naturforekomstene.

NORSKOG er i front på bruk av ny teknologi for å beregne og gjøre informasjonen håndterbar. I noen sammenhenger er det eksempelvis nødvendig å kunne beskrive naturens utvikling over tiår for å forstå konsekvensene av valg vi gjør i dag. Visualisering av situasjon og forventet utvikling i form av temakart eller digitale modeller er en del av dette. Det kan være til bruk i presentasjoner av prosjekter, søknader, presentasjoner osv.

NORSKOG tilbyr også kurs i praktisk bruk av utstyr som GPS og dataverktøy som omfatter helheten i forvaltningen av eiendom.

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag
i Norge og i utlandet.

BEHOV FOR PROFESJONELL HJELP? RING OSS PÅ 48 17 10 00