Om oss

Om NORSKOG

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere. Vi arbeider for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt og dynamisk skogbruk. Skatt, eiendomsstruktur, transport, næringsutvikling, miljøforvaltning og industripolitikk er blant våre viktigste næringspolitiske arbeidsfelter.

Vår meningsberettigelse avhenger av faglig kvalitet i alt vi gjør. I tillegg til å være en medlemsorganisasjon er derfor NORSKOG som konsern bygd opp for å øke konkurransen i tømmermarkedet, forsterke det faglige fundamentet og øke næringens politiske gjennomslag.

Ønsker du å bli medlem?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG

  • NORSKOG representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, og som eier mer enn 13 millioner dekar skog og utmark.
  • NORSKOG fremmer medlemmenes næringspolitiske standpunkt og yter skogfaglig konsulentbistand til medlemmer og til andre private og offentlige oppdragsgivere. I tillegg har NORSKOG et bredt internasjonalt kompetansemiljø.
  • NORSKOG mener at en sterk privat eiendoms- og disposisjonsrett gir driftige eiere og en sterk næring. Derfor er den private råderetten forutsetningen for varig optimal bruk av naturressursene som råstoff til en verdikjede som gir arbeidsplasser og produkter til et bærekraftig samfunn.
  • Det er et ansvar å eie skog, fordi du råder over ressurser som har stor betydning for samfunnet. Vår holdning er å ivareta dette ansvaret slik at skogen drives på en bærekraftig måte, i samspill med brukere, og i tråd med samfunnets forventninger.
  • NORSKOG er både medlemsorganisasjon og kompetansebedrift. Tømmeromsetning og salg av skogtjenester i både inn- og utland utgjør fundamentet både for vår økonomi og næringspolitikk.
  • NORSKOG har som mål å være det fremste fagmiljøet i landet innen anvendt skogfag.Kombinasjonen av praktisk skogforvaltning og sterkt politisk engasjement, gjør NORSKOG til en viktig aktør innen norsk skog- og utmarksforvaltning.

HOLD DEG OPPDATTERT

Meld deg på vårt nyhetsbrev Årringer

Vi ønsker å holde våre medlemmer og andre interessenter aktivt informert om hva som skjer innen næringen.

NORSKOGs nyhetsbrev Årringer kommer ut hver 14. dag med siste nytt fra skognæringen – i tillegg til kommentarer fra våre ansatte om aktuelle saker innen næringspolitikk, tømmermarked og skogfag.

NORSKOG sin hjemmeside www.skoginfo.no blir daglig oppdatert med henvisning til eksterne og interne nyheter som er relevante for skognæringen. All kunnskap som er opparbeidet i konsernet brukes til næringspoltisk arbeid, til å finne nye markeder og styrke våre medlemmers interesser.

Trenger du en kontaktperson?

Få oversikt over NORSKOGs styre og distriktsstyrer

NORSKOG (S50) første styre fotografert på Bristol av hovmester Eriksen. Fra venstre Per Heiberg, Mads Wiel, Sven Bugge, Peder Holand adm.dir, Valentin Sibbern (formann), Tom Burchardt, Jens P. Heyerdahl (jur. rådgiver), Fritz Anker-Rasch, Ole Anker-Rasch.

Rapport

[Rapport][/Rapport]