Om oss

Hvem er NORSKOG?

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere i hele landet.
 
NORSKOG arbeider med næringspolitikk og skogfaglig rådgivning.  Tømmeromsetning og skogkultur går gjennom datterselskapet NORTØMMER.
 
NORSKOG arbeider næringspolitisk for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt og dynamisk skogbruk.
 
Våre viktigste næringspolitiske arbeidsfelt er:
 
– Eiendomsrett
– Skatt
– Klima- og miljøpolitikk
– Samferdsel
– Næringsutvikling
– Industripolitikk

NORSKOG er en
medlems-
organisasjon

for skogeiere
i hele landet

NORSKOGs Nyhetsbrev

Aktuelle nyheter fra skognæringen oppdateres daglig på våre hjemmesider. De viktigste oppsummeres i vårt nyhetsbrev hver 14. dag. Ønsker du å holde deg oppdatert?

 

Meld deg på NORSKOGs Nyhetsbrev her:

Skogfaglig rådgivning

NORSKOG har en konsulentavdeling med høy kompetanse som utfører skogfaglig rådgivningsoppdrag for medlemmer og andre kunder. I tillegg til service for våre kunder, bygger vårt team med dette faglig kompetanse som også er med å danne fundamentet for politisk gjennomslag. For oss i NORSKOG er alltid faglig kvalitet viktigst.

 

 

Tømmerhandel og skogkultur

NORSKOG som konsern er dessuten bygd opp for å øke konkurransen i tømmermarkedet. Den operative delen foregår gjennom NORSKOGs heleide datterselskap NORTØMMER, der all tømmerhandel og skogkulturaktivitet håndteres.

Kort om oss

 

  • NORSKOGs medlemmer er norske skogeiere som eier og forvalter mer enn 13 millioner dekar skog og utmark – et område på størrelse med Buskerud. De står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skogressursene i Norge.
  • NORSKOG fremmer medlemmenes næringspolitiske standpunkt og yter skogfaglig konsulentbistand til medlemmer og andre private og offentlige oppdragsgivere. I tillegg har NORSKOG et bredt internasjonalt kompetansemiljø.
  • NORSKOG mener en sterk privat eiendoms- og disposisjonsrett gir driftige eiere og en sterk næring. Og at dette er en forutsetning for varig optimal bruk av naturressursene som råstoff til en verdikjede som gir arbeidsplasser og produkter til et bærekraftig samfunn.

 

 

 

  • Å eie skog er et ansvar, fordi du råder over ressurser som betyr mye for samfunnet. Vi mener dette ansvaret må ivaretas slik at skogen drives bærekraftig, i samspill med brukere og i tråd med samfunnets forventninger.
  • NORSKOG er både medlemsorganisasjon og kompetansebedrift. Tømmeromsetning og salg av skogtjenester i både inn- og utland utgjør fundamentet både økonomisk og næringspolitisk.
  • NORSKOGs mål er å være det fremste fagmiljøet i landet innen anvendt skogfag. Kombinasjonen av praktisk skogforvaltning og sterkt politisk engasjement, gjør NORSKOG til en viktig aktør innen norsk skog- og utmarksforvaltning. 

Arbeide hos NORSKOG?

 

NORSKOG er en kompetansearbeidsplass, og det er viktig for oss å ha et attraktivt arbeidsmiljø er derfor viktig for oss.

 

Vi ble nylig sertifisert som en god arbeidsplass av Great Place to Work, etter en grundig og upartisk undersøkelse.

 

Undersøkelsen viser at vi oppleves av våre ansatte som en god og rettferdig arbeidsplass, preget av gjensidig tillit og et godt fellesskap.

 

Ønsker du å bli medlem?

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG