VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Bredt innenfor konsulentavdelingens arbeidsfelt, alt fra skogforvaltning til vilt og utmarks relaterte oppgaver. 

 

Arbeidserfaring:

Maximilian begynte som skog- og utmarkskonsulent i NORSKOG i juni 2020. Der jobber han nå med et bredt fagfelt innen skog- og utmarksforvaltning. Han er nyutdannet, men kan vise til tidligere arbeidserfaring som skogbruksplanlegger og felttaksator i forbindelse med elgbeitetakst.  

 

Utdanning: 

Mastergrad i Skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (2020) med spesialisering i driftsteknikk, skogplanlegging, skogøkologi og viltforvaltning.  

 

Bachelorgrad i Økologi og Naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU (2018) med hovedvekt på fiske-, vilt- og skogforvaltning.

Din kontakt:

Maximilian M. Zimmermann

Konsulent

+47 414 68 098


Oppgaver og fagfelt: Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.