VÅRE ANSATTE

Bakgrunn og erfaring

 

Arbeidsområde: Konsulentoppdrag og prosjektutvikling, -administrasjon og ledelse av skog- og miljørelaterte prosjekter i utlandet. 

 

Arbeidserfaring:

Øystein Aasaaren har 25 års erfaring med å utvikle, implementere og lede skog- og miljørelaterte prosjekter i andre land i Europa, Asia og Afrika. Gjennom disse prosjektene har Øystein brukt kompetanse innenfor skogbruk, skogeiersamarbeid, skogbruksplanlegging, vannforvaltning, flerbrukplanlegging, evaluering av skogressurser, forvaltningsplaner og systemer for kartlegging og overvåking av skog, bærekraftig forvaltning av naturressurser og PR-relaterte prosjekter samt utvikling av privat sektor.

Øystein har erfaring fra prosjekter i ulike regioner av Norge og Sverige. Og i de senere årene fra Russia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Uganda, Sudan, Ethiopia, Ghana, Belize, Nicaragua, The Kyrgyz Republic, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, China og Sri Lanka. For tiden leder Aasaaren et 3-årig prosjekt for skogreising i Etiopia, finansiert av Klima- og Miljødepartementet.

 

(Se beskrivelse av alle de internasjonale prosjektene NORSKOG har hatt befatning med her.)

 

Utdanning:

Høyskolen i Telemark  (Universitets nivå) 1975-77 Business administration
Mastergrad i skogbruk ved Norges Miljø- og biovitenskapsuniversitet, NMBU (1977-82)

Tropisk skogbruk – Oxford Forestry Institute, UK, juli-oktober 1997

 

 

 

Din kontakt:

Øystein Aasaaren

Seniorkonsulent

+ 47 91 35 48 10


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i utlandet.