Styret og distriktsstyrene

NORSKOGs styre 2016 - 2017

Navn:

Christian Anker-Rasch
Anders Haneborg Nestleder
Haaken Eric Mathiesen
Carl Gustav Rye-Florentz
Brede Bredesen Opset
Leopold A. Løvenskiold
Mette Marie Heiberg

Verv:

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tlf:

92 26 11 73
92 83 73 30
97 05 46 96
91 31 83 91
99 59 69 61
90 02 62 06
40 51 05 89

E-post:

NORSKOGs distriktsstyrer 2016 - 2017

Buskerud/Oppland/Vestfold

Sven Brun
Erich Mons Mathiesen
Olav Bjørnli

Leder
Medlem
Medlem

Hønefoss
Hurum
Hof

Hedmark

Halvor Westye Egeberg
Per Sjølie
Brede Bredesen Opset

Leder
Medlem
Medlem

Kongsvinger
Rena
Kirkenær

Midt-Norge

Per Hembre
Anton Jenssen
Frithjof Plahte
Eilif Peder Folstad
Anders Børstad

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Meråker
Mosvik
Bindal
Støren
Vuku

Telemark/Agder

Sten Roger Thorstensen
Trond Rinde
Anders Skorstøl

Leder
Medlem
Medlem

Skien
Drangedal
Gjerstad

Østfold/Akershus

Fredrik Gedde
Gisle A.Unum
Inger Johanne Gabrielsen
Anders Haneborg
Ingeborg Anker-Rasch

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Setskog
Våler
Aremark
Fosser
Halden