Anmeldt for ulovlig jervejakt i Nordland

Medel mot snytbagge förbjuds
25. oktober 2018
Umulig å nå 1,5-gradersmålet uten økt skogbinding
26. oktober 2018

Anmeldt for ulovlig jervejakt i Nordland

– Alle fellinger av rovvilt som ikke er etter boka blir rutinemessig anmeldt, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland.

Del

En jeger er anmeldt for ulovlig å ha skutt en jerv utenfor området for lisensjakt, melder NRK.

Den felte jerven var en voksen hannjerv på 13 kilo. Mannen som er anmeldt var på elgjakt på Straumen i Tysfjord kommune i Nordland og skal ha skutt jerven i tro om at han var innenfor området for lisensjakt på jerv.

Han meldte selv ifra om at jerven var skutt til Fylkesmannen i slutten av september, skriver NRK.

Jervejakta begynte 10. september og i Nordland er det kvote på 16 jerver. For landet som helhet er det åpnet for å skyte til sammen 101 individer, av dem kan maksimalt 66 være tisper. Siden lisensjakta begynte, er det felt minst tre jerver i Nordland, ifølge Miljødirektoratets register Rovbase.

– Alle fellinger av rovvilt som ikke er etter boka blir rutinemessig anmeldt, så er det opp til politiet å vurdere om det er noe som skal følges opp eller ikke, sier seniorrådgiver Øyvind Skogstad ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland til statskringkasteren.

I Nordland har det vært konflikt knyttet til hvilke områder som skal settes av til jerv, og hvilke områder hvor beitedyr skal ha forrang.

Tidligere i år meldte Nationen at Klima- og miljødepartementet ikke er fornøyd med forvaltningsplanen til Rovviltnemnda i Nordland. Departementet skal dermed gjøre «nødvendige endringer» i planen hvor det ventelig vil bli en utvidelse av områder for jerveynglinger.

Del