Mer penger til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Nei og nei, Elvestuen
2. august 2018
Kris för entreprenadföretagen när maskinerna står stilla
3. august 2018

Mer penger til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Klima- og miljødepartementet gir 500.000 kroner ekstra til å dekke utgiftene til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal. Pengene tildeles gjennom Fylkesmannen i Hedmark.

–Forsøk på skadefelling av ulv har pågått i lang tid, og det er stor fare for at fellingene vil trekke ut enda mer. For å gi fellingslaget i Nord-Østerdal sikkerhet for at de får dekket utgiftene til å gjennomføre skadefellingen, har jeg tildelt 500.000 kroner ekstra til Fylkesmannen i Hedmark, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Siden mai har det pågått en aksjon med å ta ut inntil tre ulver innenfor beiteprioritert område i Nord-Østerdal. En ulv er felt av Statens naturoppsyn, og for øyeblikket er det anslått at det er to ulver som opererer i området.

Ulvene befinner seg innenfor et stort område og i områder med et krevende terreng og landskap å jakte i. Dette sammen med dårlige sporingsforhold gjør dette til en krevende skadefelling. Fylkesmannen i Hedmark har allerede tidligere i sommer fått 1 million kroner ekstra til å dekke utgifter til skadefelling, tilsyn, ekstra kostnader til flytting av dyr og til å holde dyr på inngjerdete områder. Nå tildeler Klima- og miljødepartementet ytterligere 500.000 kroner for å avhjelpe den vanskelige situasjonen.