Reagerer på at populært turområde foreslås vernet: – Et sted som brukes veldig mye

Godt nytt for skognæringa
21. september 2018
1700 kommentarer om FSC standarden för skogsbruk i Sverige
21. september 2018

Reagerer på at populært turområde foreslås vernet: – Et sted som brukes veldig mye

Trestikle i Røysjømarka har vært brukt til friluftsliv siden 1950-tallet. Nå kan stedet få den strengeste formen for vern. Det får brukerne til å reagere.

DRAMMEN: Speidere, orienteringsløpere og barnefamilier er blant dem som bruker området rundt vannet Trestikle i Røysjømarka.

Nå har sju frivillige organisasjoner sendt brev Klima- og miljødepartementet, etter at det har blitt sendt forslag fra Fylkesmannen i Buskerud om å gjøre området til et naturreservat etter naturmangfoldsloven.

Foreningene mener dette vil forhindre tradisjonell bruk av området, både til idrett- og friluftsaktiviteter.

– Det er et sted som brukes veldig mye. I sommer valfartet folk dit, forteller Terje Pettersen, som er frivillig i Røysjømarkas venner og Berger og Svelvik O-lag.

Saken fortsetter under faktaboks og bilde

De frivillige organisasjonene:

Kniveåsen Velforening

1. Skoger Speidergruppe

Nesbygda Idrettsforening

Berger og Svelvik O-lag

Svelvik Idrettsråd

Svelvikmarkas venner

Røysjømarkas venner

POPULÆRT FRILUFTSOMRÅDE: Terje Pettersen i Røysjømarkas venner tar ofte med barna sine til Trestikle. Nå er han redd for begrensningene et strengt vern kan gi. Foto: Terje Pettersen

Mener det blir for strengt

Bakgrunnen for verneforslaget er at det er mye gammel naturskog i området. «Området inneholder sjelden og sårbar natur i en stor variasjon i rikhet og topografi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem», står det i utkastet til forskrift om vern av området.

Pettersen i Røysjømarkas venner forteller at de i utgangspunktet er positive til vern, men at de er uenige i at området trenger den strengeste formen for vern.

– Dette er et flott skogsområde som trenger et nivå av beskyttelse, men det er graden her som er veldig ille for det tradisjonelle bruket. Med et naturreservat kan vi i prinsippet ikke hogge ved, og barna kan ikke bygge barhytte.

Selv har Pettersen brukt området mye, og tatt med sine egne barn dit på tur. Nå hersker det usikkerhet rundt hva man kan gjøre i området i fremtiden. Røysjømarkas venner mener idrett- og friluftsinteresser ikke harmonerer med naturreservat.

– Stier vil man kunne ha der, men det er mer den leken og la barna ta med en øks eller sag for å hogge veden selv og den type ting. Også arrangementer man kanskje kunne tenke seg å ha der, som turorientering eller skattejakt.

Foreningene har forståelse for at noe av området må vernes, men de mener at området som er mest brukt rundt Trestikle kunne vært utelatt.

Røysjømarka består av mye bratt terreng, åser og ur som de fleste uansett ikke ferdes i. I tillegg er det begrensninger på store områder rundt Røysjø, drikkevannet som Glitrevannverket råder over.

Ifølge Røysjømarkas venner vil også det foreslåtte verneområdet begrense to av tre steder det er mulig å komme seg fra nord til sør i marka.

Saken fortsetter under kartet

VERNEOMRÅDE: Den tynneste lilla streken er området Fylkesmannen i Buskerud forslår vernet som naturreservat. Den tykkeste streken er området flere foreninger som bruker området foreslår.

Mange som bruker området

I brevet fra foreningene skriver de at det ikke virker som om Fylkesmannen har fått med seg hvor viktig området er for beboerne rundt Røysjømarka.

Brukerne kommer fra alle kanter, både Skoger, Knive og Nesbygda.

Med årene har flere og flere bosatt seg på Knive, og ofte lokkes det med nærhet til marka i boligannonsene.

Trestikle er derfor et av få områder i Røysjømarka hvor det er aktuelt å legge søndagsturen.

– Det er egentlig den eneste ålreite teltplassen som er lov å bruke i Røysjømarka. For dem som bor på Knive er det det eneste vannet du kan gå til for familier å bade, sier Pettersen.

Han forteller at de ikke har planer om å gjøre store inngrep i området. Så langt har de fått bygget opp et turveisystem, og skulle gjerne ha satt opp flere skilt slik at turgåere finner fram lettere. Nå er han redd selv de minste endringer blir byråkratisert.

Saken fortsetter under bildet

RYDDER: Som frivillig bruker Terje Pettersen mye tid på å holde turstiene ved like. Foto: Privat

– Ble ikke informert i forkant

Foreningene hevder også at de ikke har blitt kontaktet i forbindelse med verneforslaget.

– Fylkesmannen har sikkert fulgt reglene og gjort alt helt riktig. Uansett så har ikke noen av brukergruppene blitt kontaktet direkte før dette har gått igjennom. Nå ligger saken hos Klima- og miljødepartementet, og vi har ikke spesielt tro på at vi får gjort noe med det, sier Pettersen oppgitt.

– Vanlig friluftsliv

Eldfrid Engen, seniorrådgiver i landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud, forteller at det er grunneierne som har tilbudt området til frivillig vern.

– Vi har naturfaglige registreringer som viser at dette er et verdifullt område med mye gammel og rik skog, derfor har vi tatt imot tilbudet og startet en verneplanprosess, sier Engen.

Hun forteller at de sender saken ut på høring til alle berørte etater og organisasjoner. Ifølge henne har de sendt forslaget også til orienteringslaget.

– Så har det glippet hos dem, og de har derfor ikke sendt høringsuttalelse til Fylkesmannen, men sendt inn et svar til Miljødirektoratet.

– De ønsker å begrense verneområdet eller få til en mildere grad av vern. Er det fortsatt mulig, eller er saken parkert?

– Det er fortsatt muligheter for å gjøre noen justeringer. Vi har en dialog med Miljødirektoratet for å se hva som går an å få til, og vi skal ha et møte på mandag med Buskerud orienteringskrets.

Forstår bekymringen

Engen har forståelse for at foreningene som bruker skogsområdet er bekymret. Samtidig påpeker hun at det er fullt mulig å drive friluftsliv i naturreservat.

– Naturreservater kan brukes til det meste av vanlig friluftsliv. Teltturer, bålbrenning, jakt og fiske, bærplukking og sånt. Så er det større arrangementer som er søknadspliktig. Det er jo en viss begrensning, og tungvint fordi man gjerne må søke om ting man før kunne gjort uten en søknadsprosess.

Engen bekrefter det at en ikke kan hogge trær i et naturreservat, men at tørre greiner og kvister fint kan brukes til bål.

GAMMEL SKOG: Området i Røysjømarka består av mye gammel skog. Foto: Terje Pettersen

Trestikle. Foto: Terje Pettersen

Trestikle blir også mye brukt på vinterstid. Foto: Terje Pettersen

Trestikle blir også mye brukt på vinterstid. Foto: Terje Pettersen

Trestikle blir også mye brukt på vinterstid. Foto: Terje Pettersen

Vil du bli oppdatert hver morgen? Få de viktigste sakene fra DT rett i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev