Rekordhøye tømmerpriser

I fjor ble det felt ni villsvin i Hedmark – frykter det kan bli til 40.000 innen kort tid
18. oktober 2018
Skogavvirkning for salg
19. oktober 2018

Rekordhøye tømmerpriser

Tømmerprisen økte kraftig i 3. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 412 kroner per kubikkmeter, 18,7 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet økte med 2,4 prosent.

De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,4 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 3. kvartal 2018, som innebærer en vekst på 56 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1 milliard kroner, som er 21 prosent mer enn i samme kvartal året før.

Figur 1

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Markant prisøkning på massevirke

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 412 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 3. kvartal 2018. Det er 62 kroner mer enn i samme kvartal 2017 og det høyeste som er registrert siden statistikken ble lansert i 2008. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 41 og 46 prosent, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med 10 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Created with Highcharts 6.0.7 Last ned/skriv ut Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg Skurtømmer gran Skurtømmer furu Massevirke gran Massevirke furu Alle sortiment 0 100 200 300 400 500 600 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå.

3. kv. 2017 3. kv. 2018

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

3. kv. 2017 3. kv. 2018

Skurtømmer gran 474 522

Skurtømmer furu 436 479

Massevirke gran 215 304

Massevirke furu 195 285

Alle sortiment 347 412

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

Created with Highcharts 6.0.7 m³ Last ned/skriv ut Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker Hedmark Oppland Akershus/Oslo Buskerud Østfold Trøndelag Telemark Aust-Agder Vestfold 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 70… 700 000 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå.

3. kv. 2017 3. kv. 2018

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

3. kv. 2017 3. kv. 2018

Hedmark 608984 625987

Oppland 329443 323205

Akershus/Oslo 185030 233444

Buskerud 241232 221486

Østfold 180076 211641

Trøndelag 156063 163083

Telemark 139886 128431

Aust-Agder 85079 96271

Vestfold 88198 91942

Eksporterte over 900 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 910 000 kubikkmeter tømmer i 3. kvartal 2018. Sammenlignet med 3. kvartal 2017 er det en nedgang på 77 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret. Det innebærer en økning på 10 prosent fra samme kvartal i 2017.