Viktig prinsippsak om truete arter
26. april 2018
Skogbruket i Oppland 2017
27. april 2018

Bygde 16 ganger så mye skogsbilvei for 50 år siden

1960-årene var gullalderen for skogsbilveibygging, viser statistikken Skogsveier. I gjennomsnitt ble det bygd nesten 1 300 kilometer skogsbilveier hvert år i dette tiåret, og i toppåret 1968 ble 1 600 kilometer ferdigstilt. I tiårene som fulgte, var nybyggingen av skogsbilveier stor, selv om den i 1980-årene hadde falt til et gjennomsnitt på litt under 800 kilometer per år. Det var først i 1990-årene at nybyggingen bremset kraftig opp.

Traktorveibyggingen nådde en topp i 1989

– Traktorveiene ble viktige etter at hesten ble utkonkurrert av traktor som transportmiddel i skogen, forteller seniorrådgiver Trond Amund Steinset i SSBs seksjon for eiendoms- areal- og primærnæringsstatistikk. Fra 1971 steg den årlige byggingen av traktorbilveier gradvis fra litt over 1 000 kilometer i året til over 2 000 kilometer i 1989. I løpet av 1980-årene ble hogstmaskinene vanlige, og i 1990-årene overtok de nesten helt.

– Også utkjøringen av tømmeret ble overtatt av entreprenørene, og behovet for traktorveier ble derfor stadig mindre. I løpet av 1990-årene ble byggingen redusert betydelig, forklarer Steinset.

Denne nedgangen har fortsatt, og i 2017 ble det bygd 172 kilometer traktorvei.