Skogen må få større plass i klimadebatten
16. august 2019
XL Bygg Haslestad går over til Bygger’n
21. august 2019

Kommunen vil overta deler av næringsareal

Levanger kommune vil i onsdagens formannskapsmøte presentere en løsning der kommunen sammen med private aktører overtar deler av Fiborgtangen industriområde.

LEVANGER: Det er kilder fra aktører i flere bransjer som kan tenke seg å lokalisere virksomhet på det 400 dekar store og strategisk beliggende industriarealet ved papirfabrikken, som forteller om kommunens planer for kjøp av et av fylkets mest strategiske næringsarealer til Trønder-Avisa.

At kommunen går inn og leder utviklingen av industriarealet blir vel mottatt fra næringslivsaktører som her ønsker å være anonyme.

Ryktet om kommunens inntreden på eiersiden av Firborgtangen industriområde har svirret i næringslivskretser i Levanger de siste dagene. Det er Norske Skog som eier området i dag.

Østlig del av arealet

Etter det kildene sier til Trønder-Avisa går Levanger kommune sammen med private aktører for å kjøpe deler av industriarealet. Hvor stor del av arealet kommunen kan ta over, skal etter det avisa forstår ikke være avklart ennå. Men det skal visstnok ikke omfatte arealer nærmest papirfabrikken.

Håper på produksjon av reker og sjøpølse på Skogn

Biokraft håper på produksjon av reker eller sjøpølser på Fiborgtangen innen to til fem år.

Kilder antyder at det dreier seg om arealer eller tomter fra området ved Norske Skogs flerbrukshus og mot Hotranelva, det vil si øst for Retura IRs anlegg på området.

Presenteres for formannskapet

Levanger kommune har i flere år lett etter mer areal til næringsutvikling. Samtidig har Norske Skog sittet på det 400 dekar store industriarealet ved selskapets papirfabrikk uten at det har skjedd den helt store etableringen der.

Med alle utfordringer Norske Skog har vært gjennom det siste tiåret, har utvikling av industriområdet i Skogn gått tregt. Flere aktører har banket på døren, men realisering har latt vente på seg.

Kommunen overtar styringen

Nå får kommunen gjennomslag for å overta styringen av utviklingen av området, hvis politikerne applauderer næringssjefens plan.

Det har ikke lyktes Trønder-Avisa onsdag formiddag å få kommentar på nyheten fra verken næringssjef Håkon Okkenhaug i Levanger kommune eller administrerende direktør Amund Saxrud ved Norske Skog. Saken presenteres for politikerne i onsdagens formannskapsmøte i Levanger rådhus.

I sakspapirene til formannskapet står saken oppført slik: Kjøp av næringsareal (orientering i lukket møte) v/rådmannen.

Det er sagt at pressen skal få delta under deler av presentasjonen.

Flere ønsker seg til området

Flere av kildene sier til Trønder-Avisa at det over tid er jobbet med ulike ideer og innspill for å skape en god organisering og utvikling av industriarealene øst for papirfabrikken. Bakgrunnen for denne jobbingen er at flere næringsaktører ønsker seg til industriområdet, men et krav fra dem har vært at det først må legges på bordet en helhetlig og langsiktig tenkning rundt utviklingen av industriområdet før de vil realisere en etablering der.

Skogn og Malm kjemper om settefisketablering til 800 millioner

Salmar ASA skal øke settefiskproduksjonen med 30 prosent innen 2024, og de tre aktuelle lokaliseringene for et nytt settefiskanlegg ligger i Malm, Skogn og Kjørsvikbugen.

Fiborgtangen industriområde er ettertraktet av flere årsaker; området er lett tilgjengelig fra E6 og jernbane, det har tilgang på industrikai, en eget kraftlinje går like ved området, det har tilgang på store mengder ferskvann og det er store arealer.