Brev til Statsminister Erna Solberg fra NORSKOG
19. desember 2018
Stora Enso och FSC i globalt samarbete
20. desember 2018

Mener regjeringa må åpne for å felle flere ulv

I et brev sendt til Erna Solberg, skriver Arne Rørå, som er administrerende direktør i Norskog, at tap av jaktbasert utmarksturisme, tap av eiendomsrett og tap av beiterett ikke blir tatt hensyn til når det kun gis fellingstillatelse til Slettåsflokken.

Del

Han sendte onsdag et brev til Erna Solberg for å understreke viktigheten av brevet som Arbeiderpartiet og Senterpartiet sendte statsministeren tidligere denne uka.

– I første rekke er vi i Norskog veldig skuffa over det ulvevedtaket som kom. Vi mener at regjeringa ikke har fulgt rovdyrforliket, sier han.

Rørå i Norskog mener at det i naturmangfoldloven er en åpning for å felle langt flere ulv enn det vedtaket som kom på mandag. Han trekker fram paragraf 18c hvor det står at det kan gjøres uttak av blant annet vilt for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

– Naturmangfoldloven åpner for å felle rovdyr hvis de fører til tap av vesentlig betydning. Når Klima- og miljødepartementet gjentatte ganger overprøver rovviltnemndenes vedtak, så undergraver de den forvaltningsmodellen som gir regional- og lokal innflytelse.

– Rovviltnemdene har stor innflytelse

– Jeg tar regjeringens beslutning på mandag til etterretning. På Venstres vakt tas de første ulvene innenfor sona ut.

Det sier leder i energi- og miljøkomiteen på stortinget, Ketil Kjenseth (V). Han mener at rovviltnemdene har stor nok innflytelse.

– Rovviltnemdene har stor innflytelse lokalt og regionalt. De har gode arbeidsvilkår og fatter sine vedtak. Men de har ikke vetorett – og det skulle jo bare mangle at en nasjonal politikk ikke følges opp nasjonalt, sier han.

Mener ulvevedtaket bryter med rovdyrforliket

I sommer gikk rovviltnemdene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold inn for at ulverevirene i Slettås, Mangen og Hobøl skulle tas ut, men etter klagebehandlingen i departementet ble det kun gitt lisens til å felle tre ulver i Slettåsreviret i Trysil. Rørå mener at alle tre ulveflokkene burde blitt felt fordi de fører til tap av vesentlig betydning.

– Vi opplever at regjeringa ønsker mer ulv i Norge. Det er ikke sånn at Norskog mener at 4-6 ynglinger er det rette, men det er det forliket sier, og derfor bør vi forholde oss til det, sier han.

Rørå trekker fram at rovdyrforliket sier at man skal ha 4-6 ynglinger i året, og at det i dag, med bare en felling av Slettåsflokken vil ligge langt over bestandsmålet.

– Vi ønsker oss en helt anna politikk enn den som har blitt ført til nå. Det eneste som kunne ha ført oss ned til bestandsmålet er å følge roviltnemdenes vedtak, sier han.

– Kan ikke dokumentere mer enn 6 ynglinger

Kjenseth i Venstre mener derimot at det ikke kan tas ut flere ulv i denne omgangen.

– Per i dag kan det ikke dokumenteres mer en 6 ynglinger. Da er det ikke grunnlag for å ta ut flere nå. Rovdyrforliket innebærer en aktiv forvaltning. Der er vi nå. Det gis raskt fellingstillatelse og SNO tar raskt ut dyr. Forlenget jakttid på sporsnø på våren vil gi enda mer presisjon for uttak, sier han.

Grunnen til at Rørå ønsker å følge rovdyrforliket er på grunn av de steile frontene som er i ulvedebatten.

– Stortinget har gjort en avveining av de forholdene som ligger i rovdyrpolitikken og lagd et forlik, og vi ber om at regjeringa følger det forliket. Jeg ville hatt et mye høyere uttak, men vi kommer aldri til å bli enige i ulvedebatten, men med forliket kan vi navigere og ta hensyn til flere parter, sier han.

Del