Massevirkemarkedet
3. mai 2018
Hogg for framtida
3. mai 2018

Miljødirektoratet opprettholder vedtak

Miljødirektoratet har avvist klagen fra entreprenørfirmaet SB Skog AS som i august i fjor ble pålagt å gjennomføre miljøundersøkelser etter kjøreskader i Grøtemselva i Selbu.

Det var i fjor sommer at Selbusjøen grunneierlag sendte bekymringsmelding til daværende Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, etter det grunneierlaget mente var betydelig forurensing og tilslamming av Grøtemselva etter skogsdrift.

Grunneierlaget var bekymret for at massene som hadde kommet ut i elva hadde ødelagt for ei viktig gyteelv for storørretstammen i Selbusjøen.

I slutten av august i fjor ble skogsentreprenøren SB Skog AS pålagt å gjennomføre miljøundersøkelser etter kjøreskadene i elva.

SB Skog AS påklaget vedtaket og hevdet at forurensinga måtte anses som vanlig og dermed lovlig etter forurensingsloven, samt at skogbruket er unntatt fra plikten til å unngå forurensing. Entreprenøren mente det var en direkte kopling mellom plikten til å unngå forurensing og muligheten for å pålegge miljøundersøkelser.

Fylkesmannen fant ikke at klagen ga grunn til å endre vedtaket, som dermed ble en sak for miljødirektoratet.

Nå har direktoratet avvist klagen fra entreprenørfirmaet SB Skog AS. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.