Jakt-aktuelt: Nødvergerett for hund under jakt
6. oktober 2017
Skogforskningen i Norge er 100 år
6. oktober 2017

Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster

Her foreslåes en oppmykning av meldeplikten for hogst som skogbruket i marka har levd med i flere tiår.

Den såkalte markaloven trådte i kraft i 2009, men omfatter altså ikke tiltak innenfor jord- og skogbruk. Stortingsflertallet vedtok imidlertid at markaforskriften etter skogbruksloven skulle gjenomgås med sikte på en tilpasning til Regjeringens samlede markapolitikk, som det het. Og etter å ha brukt rundt åtte år på denne gjennomgangen sendte altså LMD et forslag på høring 7. juli.

DUNDRENDE UENIG: Gjermund Andersen, styreleder