Prosjekt for norsk-svensk viltforvaltning
4. januar 2018
Skogsdrift i Vang Almenning
5. januar 2018

Ulvejakta: Nok en ulv er felt

NRK meldte torsdag ettermiddag at den felte ulven er en ung hannulv.

Det er også lisensjakt utenfor ulvesonen og utenfor etablerte revir. Her er det sju dyr igjen av kvoten på 12.

Fredag er det ventet klarhet i om ulvejakta stanses eller ei. Da blir det nemlig klart om WWF Verdens naturfond får medhold i Oslo tingrett om at ulvejakta midlertidig må stanses fram til lovligheten av jakta er vurdert. Det meldte nyhetsbyrået NTB torsdag.

NTB skriver at WWF i to omganger de siste månedene har saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen mener den norske ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, og har krevd stans i jakta, skriver NTB.